magánszemélyeknek

Innovációs voucher - A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonása az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitás fokozódása / GINOP-2.1.4-15

2018-03-20
A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására.

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés / GINOP-2.1.7-15

2017-12-14
A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. Az S3 a teljes innovációs folyamatból a termékfejlesztés és piaci bevezetés megfelelő támogatásának szükségességét is nevesíti. A Felhívás az előzőekhez igazodva a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések / GINOP-2.2.1-15

2017-11-30
Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá. A Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása / GINOP-2.1.1-15

2017-11-02
A Felhívás indokoltsága és célja A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) célul tűzte ki a vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzését, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelését a tudás intenzív és innovatív vállalkozások körében.

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése / GINOP 3.4.1-2015

2017-09-30
Magyarország Kormányának felhívása az infokommunikációs területen működő kis-, közepes és nagyvállalkozásokat célozza, a kevésbé fejlett régiókban, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra kiépítésének megvalósítása érdekében.

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése / GINOP 3.4.1-2015

2017-09-30
Magyarország Kormányának felhívása az infokommunikációs területen működő kis-, közepes és nagyvállalkozásokat célozza, a kevésbé fejlett régiókban, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra kiépítésének megvalósítása érdekében.

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása / GINOP-2.1.1-15

2017-09-29
A Felhívás indokoltsága és célja A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) célul tűzte ki a vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzését, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelését a tudás intenzív és innovatív vállalkozások körében.

Iparjog / GINOP-2.1.3-15

2017-09-25
A Felhívás indokoltsága és célja Magyarországon a hazai és nemzetközi iparjogvédelmi bejelentések száma nemzetközi vonatkozásban alacsony. A vállalati K+F kiadások aránya a GDP-hez képest még a fejlettebb régiókban is alacsony, ennek egyik oka az alacsony vállalati K+F+I aktivitás. A beavatkozás előmozdítja a szellemitulajdonvédelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I tevékenységre fordított forrásainak megtérülését.

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása / GINOP 1.2.2-15

2017-07-10
A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése / GINOP 1.2.1-15

2017-07-10
A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására. A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása / GINOP-1.3.1-15

2017-06-22
A kiíró felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása érdekében.

Csizmazia György biológus szellemi örökségének méltó megőrzésért - alkotáspályázat

2015-04-03
A pályázat célja, a névadó Csizmazia György tanítói munkásságával összhangban, hogy elősegítse természeti környezetünk megismerését és megértését, s ennek érdekében az érdeklődő tanulókat önálló munkára serkentse, a legjobbakat díjazza.

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

2015-01-08
A kiírók közösen, a 2013/2014-es tanév időszakára, 23. alkalommal hirdetik meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt.

Munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatása

2014-12-31
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 18. §, a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 18/C. §, az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet szabályozza a munkahelymegőrzés támogatás nyújtásának feltételeit.

Mesekiadó Családi Mesebolt pályázati felhívás!

2014-12-31
Mesekiadó Családi Mesebolt - a Te mesés megoldásod, hogy otthonról, gyermekeid nevelése mellett pénzt keress a családodnak! A kiíró egy gyermek nevelési életmódhoz igazított, távmunka rendszerben működő, jogtiszta üzleti franchise megoldás. Nincsenek benne zsákbacicák, Te döntöd el, mikor, mennyi energiát fektetsz bele, mikor, mennyi időt szánsz rá. Bármikor kezdheted, szüneteltetheted, azonnal működik, kizárólag Rajtad múlik, mikor jut új bevételhez a család!

Ipartelepítés, Közép-Dunántúli Operatív Program / KDOP-1.1.1/D-13

2014-12-31
A pályázati kiírás a vállalkozások saját, működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a vállalkozások versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, úgy hogy ezáltal közvetve a működésük helyszínéül szolgáló térségek versenyképessége is javuljon és mindezzel jelentős számú munkahely jöjjön létre.

Bérgarancia támogatás

2014-12-31
A bérgarancia támogatással a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozásra előlegezhető meg.

Használd a teret! - kulturális projektek előkészítésére kiadó helyiségek

2014-12-31
A pályázók a PP Center Üzleti Központ kiadó helyiségeinek használatát nyerhetik meg kulturális projektek előkészítésre és megvalósításra pl. színház, tánc, cirkusz, film vagy videó klip forgatás, fotózás, divatbemutató, alkotóműhely, tanfolyam stb.

Teret adunk a sportnak - sportegyesületek, szabadidősport és sport rekreációs tevékenység támogatása

2014-12-31
A pályázat célja: Támogatásban részesíteni és ezzel hosszú távon otthont adni a PP Center Üzleti Központ területén sportegyesületeknek és szabadidősport tevékenységet szervező társaságoknak, hogy széles körben igénybe vehető testedzési lehetőséget biztosítsanak sportolni vágyók, illetve a környéken lakók és dolgozók számára.

Közösségi Projekt - kedvezményesen kiadó helyiségekben

2014-12-31
Fő szempont, hogy a projekt (termék/szolgáltatás/rendezvény) a PP Center Üzleti Közösséget építse vagy tagjai számára hasznos legyen (szinergia, ismertség, önképzés, kedvezmény pl. közösségi esemény, közösségi vásárlás, oktatás, kultúra, sport stb.).

Teret adunk az innovációnak - innovációs projektek, szabadalmak és kutatás-fejlesztés támogatása

2014-12-31
A pályázat célja: Teret adunk az innovációs törekvéseknek és a magyar szabadalmak létrejöttének a tudományos kutatás és egyéb fejlesztések támogatásával.

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról

2014-12-31
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 18. §, a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 18/C. §, az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet szabályozza a munkahelymegőrzés támogatás nyújtásának feltételeit.

Technológiai start-up ökoszisztéma építés K+F

2014-12-31
A program célja a nemzetközi piacokon versenyképes, magyar vagy akár a környező országokban elért K+F eredményekre alapuló vállalkozások felépítése és működésének beindítása, ezzel hozzájárulva a gazdaság hosszabb távú növekedéséhez. Ahhoz, hogy a magyarországi induló innovatív vállalkozások elsősorban a nemzetközi porondon sikereket érhessenek el - jól működő, eredményes vállalatokká, sőt gyorsan növekvő "gazellákká" válhassanak -, meg kell erősíteni a fejlődésüket lehetővé tevő ökoszisztémát; a közvetlenül részükre juttatott támogatás mellett elsősorban létre kell hozni egy megbízható és jól működő technológiai inkubátori rendszert.

A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban / TÁMOP-2.3.6.B-12/1

2014-12-31
A TÁMOP céljait tekintve a konstrukció a fiatalok alkalmazkodóképességének és vállalkozóképességének fejlesztésével hozzájárul a célcsoportba tartozók gazdasági aktivitásának növeléséhez, munkaerő-piacra történő belépéséhez, valamint a vállalkozásindításhoz és működéshez szükséges kompetenciák elsajátításához.

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

2014-12-31
A kiíró felhívása a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése, valamint a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének növelése érdekében.

Fiatalok vállalkozóvá válása

2014-12-31
Magyarországon - a válság következtében - az ifjúsági (15-25 éves fiatalok) munkanélküliség a 2007-es 18%-ról 28,0%-ra nőtt 2013-ra, ami abszolút számban 84,2 ezer fiatal munkanélkülit takar. A fiatalok munkanélküliségének oka az egyébként is kevés munkalehetőség mellett egyfelől a magas arányú korai iskolaelhagyás, a szükséges készségek, kompetenciák és munkatapasztalat hiánya. Másfelől ugyanakkor a továbbtanulók az oktatásban, képzésben töltött idő meghosszabbodása miatt később lépnek a munkaerő-piacra, és közülük nagy számban nem találnak a képzettségüknek megfelelő munkalehetőséget. Ma Magyarországon a legfontosabb nettó munkahelyteremtők a mikro és kisvállalkozások, a foglalkoztatási szint növelése érdekében ezért különösen indokolt a vállalkozói aktivitás ösztönzése, az új vállalkozások létrejöttének támogatása, a fiatalok képzettsége és a munkaerő-piaci kereslet között fennálló eltérések csökkentését célzó, többek között a készségek fejlesztését, a vállalkozással kapcsolatos ismeretek átadását, a szemléletformálást, a mentori támogatást, tanácsadást, különféle szolgáltatások nyújtását és a pénzügyi támogatást ötvöző vállalkozói programok elindításával.

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

2014-12-31
A vállalkozások külföldi piacokra kijutását célzó Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

2014-12-31
A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak 10-100 millió forint támogatásra technológiai korszerűsítésük fejlesztése és termelési kapacitásaik bővítése céljából.

Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány - oktatási, kutatási és felsőoktatási együttműködés

2014-12-15
A kiíró pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra.

Dobogókő 2014 - fotópályázat

2014-11-30
A kiíró fotópályázatot hirdet Dobogókő 2014 címmel.

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás álláskeresőknek - Budapest

2014-11-30
A támogatás célja: azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság - a társaság tevékenységében személyesen közreműködő - tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

II. HUNTINGPress Nemzetközi Fotópályázat - Párzás

2014-11-15
A kiíró ismét meghirdeti nemzetközi, nyilvános fotópályázatát. A világ bármely részéről várjuk profi és amatőr fotósok felvételeit. A fotópályázat témája: "Párzás".

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás álláskeresőknek - Fejér Megye

2014-10-31
A kiíró a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10.§-a alapján PÁLYÁZATOT HIRDET vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra.

Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogramja közvetítőinek kiválasztása / GOP-2014-4.3/B

2014-10-27
A jelen Pályázat célja a korai, illetve növekedési létszakaszban lévő, Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások tőkehelyzetének a Társaság, illetve magánbefektetők által létrehozott közös kockázati tőkealap befektetései útján történő javítása, ezen belül is elsődlegesen a növekedési életszakaszban lévő, innovatív vállalkozások tartós forráshoz juttatása sikeres gazdálkodásuk elősegítése érdekében.

CSR Hungary Díj 2014 - a Magyar Üzleti Felelősség Díja

2014-10-06
A 2008-ban alapított Magyar Üzleti Felelősség Díja, egy hazai "alulról" jövő, önálló kezdeményezés eredménye, mely évente értékeli Magyarország legkiemelkedőbb felelős és fenntartható kezdeményezéseit, projektjeit, és menedzsmentrendszereit az üzleti szektorban. Összehangolva a helyi értékeket a nemzetközi szakmai igényekkel.

Műemléki Keret 2014

2014-10-01
A támogatás célja a Budapest városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálásának segítése. A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása.

Studium Akadémia Ösztöndíj Program

2014-09-15
A kiíró ösztöndíj programot hirdet a 2013/14-es tanévben 11. és 12. évet kezdő középiskolai diákok számára.

Nemzetközi együttműködésen alapuló alapkutatások támogatása / OTKA - NN

2014-09-10
A pályázat célja: Nemzetközi együttműködésen alapuló, kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatások támogatása.

Az OTKA által támogatott kutatások eredményeinek közzététele, valamint forrásművek kiadása

2014-09-10
A publikációs pályázat (PUB) céljai: a kiíró által támogatott kutatások eredményeinek közérthető ismertetése, a kiemelkedő eredményeknek tudományos közléséhez szükséges kiegészítő költségek biztosítása, valamint forrásmunkák kiadásának támogatása három pályázati kategóriában, utólagos finanszírozással.

Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014 - Budapest

2014-09-01
A Támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették.

Pedagógusok, pedagógus kollektívák számára kedvezményes múzeumlátogatások elnyerése

2014-07-31
A kiíró pályázatot ír ki Somogy megye általános iskolái, azon belül is szaktanárok, szaktanári munkaközösségek számára olyan múzeumi óratervek kidolgozására.

Haj regö rejtem regö-rejtem - magyar népmese hagyomány cserkészeknek 2014

2014-07-25
A pályázat célja: a szájhagyomány és MAGYAR kultúra ápolása, különös tekintettel népi hagyományainkra, ezen belül a magyar népmesék megőrzésére - s egyben egy felhívás minden magyarajkú cserkész számára, hogy csatlakozzon!

Deloitte Technology Fast 50 - technológiai cégek versenye

2014-07-17
Ismét várják a magyar technológiai cégek jelentkezését is a Deloitte Technology Fast 50 elnevezésű versenyén.

KREATÍV EURÓPA (2014-2020) MEDIA alprogram - Filmfesztiválok támogatása / EAC/S32/2013

2014-07-04
E pályázati felhívás alapja a Kreatív Európa program (2014-2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet.

Internet of Things Innovation Grand Challenge - verseny startup vállalkozások számára

2014-07-01
A kiíró Internet of Things Innovation Grand Challenge néven nemzetközi versenyt hirdet startup vállalkozások számára. A megmérettetés célja, hogy katalizálja és felgyorsítsa az olyan technológiák és termékek fejlesztését, amelyek hozzájárulnak az Internet of Things, azaz a hálózatba kapcsolódó eszközök piacának növekedéséhez és fejlődéséhez.

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére (Észak-Magyarország)

2014-06-30
Jelen pályázati felhívás keretében az Észak-Magyarországi Régióban működő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, telephellyel rendelkező KKV-k (jelen felhívásban: Címzettek) részére támogatás nyújtása akkreditált tanácsadók által nyújtott vállalati tanácsadási szolgáltatás igénybevételéhez.

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére (Dél-Alföld)

2014-06-30
Jelen pályázati felhívás keretében a Dél-Alföldi Régióban működő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, telephellyel rendelkező KKV-k (jelen felhívásban: Címzettek) részére támogatás nyújtása akkreditált tanácsadók által nyújtott vállalati tanácsadási szolgáltatás igénybevételéhez.

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére (Észak-Alföld)

2014-06-30
Jelen pályázati felhívás keretében az Észak-alföldi Régióban működő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, telephellyel rendelkező KKV-k (jelen felhívásban: Címzettek) részére támogatás nyújtása akkreditált tanácsadók által nyújtott vállalati tanácsadási szolgáltatás igénybevételéhez.

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére (Közép-Dunántúl)

2014-06-30
Jelen pályázati felhívás keretében az Közép-dunántúli régióban működő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, telephellyel rendelkező KKV-k (jelen felhívásban: Címzettek) részére támogatás nyújtása akkreditált tanácsadók által nyújtott vállalati tanácsadási szolgáltatás igénybevételéhez.

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére (Dél-Dunántúl)

2014-06-30
Jelen pályázati felhívás keretében az Dél-Dunántúli Régióban működő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, telephellyel rendelkező KKV-k (jelen felhívásban: Címzettek) részére támogatás nyújtása akkreditált tanácsadók által nyújtott vállalati tanácsadási szolgáltatás igénybevételéhez.

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére (Nyugat-dunántúl)

2014-06-30
Jelen pályázati felhívás keretében a Nyugat-dunántúli Régióban működő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, telephellyel rendelkező KKV-k (jelen felhívásban: Címzettek) részére támogatás nyújtása akkreditált tanácsadók által nyújtott vállalati tanácsadási szolgáltatás igénybevételéhez.

Kittenberger Kálmán Sajtópályázat

2014-06-30
A kiírás célja, hogy a civil sajtón keresztül a széles közvéleményt tájékoztassuk hitelesen a vadgazdálkodásról, a vadászatról, a vadászati kultúráról és a vadászokról.

2 millió Ft-ig terjedő vissza nem térítendő tőkejuttatás elnyerése

2014-06-27
A 2014. évi AAL (Active and Assisted Living -Tevékeny és önálló életvitel) Közös Program pályázati kiírása olyan infokommunikációs technológiákon (ICT) alapuló megoldások (termékek, rendszerek vagy szolgáltatások) fejlesztését és tesztelését kívánja ösztönözni, amelyek az idős emberek fenntartható ellátását támogatják.

Gondoskodj a jövőről!

2014-06-26
A 2014. évi AAL (Active and Assisted Living -Tevékeny és önálló életvitel) Közös Program pályázati kiírása olyan infokommunikációs technológiákon (ICT) alapuló megoldások (termékek, rendszerek vagy szolgáltatások) fejlesztését és tesztelését kívánja ösztönözni, amelyek az idős emberek fenntartható ellátását támogatják.

Mese-nagykövet kerestetik üveghegyen innen és túl - családmesék utazással

2014-06-15
A pályázat leírása: Szívesen mesélsz? Szereted a gyerekeket? Szereted a meséket, népmeséinket? Valódi meseszíved van? Magyarnak tartod magad? Szeretsz utazni?

Kulturális esemény megvalósítása

2014-06-05
A kiíró pályázatot hirdet kulturális esemény megvalósításának támogatására.

Magyar kézműves remek

2014-05-31
A kiíró egyfordulós pályázatot hirdet a "MAGYAR KÉZMŰVES REMEK" elismerő cím elnyerésére.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése

2014-05-31
Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások jogcím keretében nyújtott támogatás kifizetésének igénylésének részletes rendjét határozza meg és a támogatás kifizetése igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás

2014-05-31
Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás

2014-05-31
A kiíró 6/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kedvezményes osztálykirándulás, erdei iskola, táborozási lehetőség - Napfény-Napsugár-Őrség

2014-05-31
Pályázati felhívás kedvezményes osztálykirándulás, erdei iskola, táborozási lehetőségre!

Óriás Társas - Játsszunk egy nagyot!

2014-05-24
A kiíró pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára.

Több hívást a beteg gyermekekért! - Flashmob adományvonal

2014-05-20
A kiíró pályázatot hirdet, melynek célja, hogy a pályázók olyan flashmobokat szervezzenek, melyek népszerűsítik az alapítvány adományvonalát.

Fenntarthatósági sajtódíj

2014-05-16
A pályázat célja - a fenntarthatóság témakörébe tartozó jelenségek, események, történetek feldolgozásával és publikálásával a szemléletváltás támogatása, példamutatás - a konkrét problémák feltárásával, a problémákra való reflektálással a megoldás -, támogatásösztönzés

Magyar Termék Nagydíj - Fókuszban az exportnövelés

2014-05-16
A pályázat célja az, hogy a minőség és termékbiztonság elismerésén keresztül segítse a tudatos fogyasztói választás és magatartás kialakítását hazánkban.

Hogyan törhetnek be a távol-keleti piacra a hazai vállalkozások? - Executive Training Programme (ETP)

2014-05-15
A kiíró a korábbi évekhez hasonlóan, ismét kiírta a hazai cégeknek is szóló "Executive Training Programme (ETP)" elnevezésű vezetőképzési programját.

Grafikai pályázat a Magyar Képesítési Keretrendszer arculatának megtervezésére

2014-05-15
A kiíró országos, nyílt grafikai pályázatot hirdet a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) arculatának megtervezésére.

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégium pályázata nemzetközi, országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) támogatására

2014-05-12
Pályázati cél: Magyarországon megrendezendő nemzetközi és országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának támogatása.

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása / IPR-14

2014-05-09
A pályázat célja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) 171-173. §-aiban foglalt óvodai fejlesztő program, valamint képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés megvalósításának támogatása.

Gombold újra! Közép-Európa regionális öltözékkollekció-tervezés

2014-05-05
A Kiíró, mint a magyar kreatívipar fejlesztéséért felelős állami intézmény azzal a céllal hirdeti meg a Gombold újra! Közép-Európa regionális öltözékkollekció-tervezési pályázatot, hogy lehetőséget biztosítson a piacra lépés előtt álló fiatal kreatívipari vállalkozók első bemutatkozására, új példaképeket állítson, valamint betekintést engedjen a befektetők számára a legújabb generációk tehetségeinek világába. A pályázat során a közép-európai régió azon fiatal divattervezőit keresi, akik kiemelkedő tervezői és vállalkozói képességekkel rendelkeznek, és a pályázat díjainak köszönhetően elindulhatnak a (nemzetközi) piacra lépés útján.

Magyar Formatervezési Díj - Design Management Díj

2014-05-05
A kiíró kezelésében álló 2014. évi aktuális pályázati felhívásokat (a hazai kreatív ipar legrangosabb elismeréseit), a Magyar Formatervezési Díj pályázatot és a Design Management Díj felhívást ajánljuk szíves figyelmükbe.

Richter témapályázat 2014

2014-05-05
A kiíró Közép-Európa gyógyszerkutatásában kimagasló originális kutatási tevékenysége részeként, - a Richterben folyó kutatási tevékenységhez kapcsolható - gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációk felkarolására, és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítésére írja ki a pályázatot.

Év Közösségi Fotósa 2014

2014-04-30
Cél, hogy Magyarországon ne csak a kiváló fotográfiák készítéséért járjon előkelő cím, hanem a közösségi életben való aktív részvételért is. Az Év Közösségi Fotósa 2014 cím annak jár, aki fotóival emeli a magyar fotográfia színvonalát, ugyanakkor értékeléseivel, tanításaival támogatja a tanulni vágyó fotósokat.

Stockholmi Ifjúsági Víz Díj - ifjúsági verseny

2014-04-15
A Stockholmi Ifjúsági Víz Díjat (Stockholm Junior Water Prize, SJWP) 1997-ben alapították. Egyike a legelismertebb nemzetközi ifjúsági díjaknak a szakterületen. Védnöke a svéd koronahercegnő, Viktória, ő adja át a díjat és találkozik a döntő résztvevőivel is az évente megrendezett stockholmi Víz Világhéten. A Díj 5000 dollár és kristályszobor. A döntőben az egyes országok versenyének győztese indulhat.

A magyar trikolór tizenkét hónapja - fotópályázat

2014-04-15
A kiírók nyílt fotópályázatot hirdet "A magyar trikolór tizenkét hónapja” címmel. A pályázat célja: egy 2015. évi falinaptár összeállítása.

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttműködés / TÉT_13_IL

2014-04-07
A pályázat célja olyan magyar-izraeli együttműködésben megvalósuló K+F+I projektek magyar partnerének támogatása, amelyek eredményeként új, vagy továbbfejlesztett, piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre.

Az én mesém - meseírás és illusztráció

2014-04-01
A kiíró hetedik alkalommal hirdet meseíró pályázatot 3 kategóriában: I. 7-12 éves gyermek II. 13-17 éves gyermek III. felnőtt.

Tervezzen a jövőnek! - Év Homlokzata 2014

2014-03-31
Az Év Homlokzata Pályázat az elmúlt tíz évben a magyar építészet egyik rangos intézményévé vált. Célja az újonnan épült és felújított homlokzati megoldások értékelése és díjazása építészeti, esztétikai, műszaki és gazdaságossági szempontok alapján.

Megnyílt a Holcim 2 millió dollár összdíjazású fenntartható építészeti pályázat / Holcim Awards

2014-03-24
A 2 millió dollár összdíjazású, negyedik alkalommal meghirdetett Holcim Awards saját területén az egyik legrangosabb nemzetközi díj, amelyre a mai naptól lehet pályázni. A versenyen az iparág szakértőinek vezető projektjeit és a következő generáció bátor ötleteit egyaránt várják. Olyan pályaművekre számítanak, amelyek hozzájárulhatnak a fenntarthatósághoz az építészet és építőipar, táj- és városi építészet, valamint az építőanyagok és -technológiák területén.

Tehetségkutató Diákmédia Pályázat 2014

2014-03-15
A kiíró 2014-re is meghirdeti Tehetségkutató Diákmédia Pályázatát. Ezúttal is 8 kategóriában lehet pályázatot beküldeni, melynek határideje 2014. március 15.

XIX. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás

2014-03-14
A kiírók pályázatot hirdetnek 10-19 éves diákok számára természettudományi és műszaki tematikájú - elsősorban a megújuló energiákkal és a fenntarthatósággal kapcsolatos -, tetszőleges tárgyú, jellegű diákalkotások megvalósítására.

Az év praxisa a Kárpát medencében - díj

2014-03-10
"Az év praxisa a Kárpát medencében" díjat, 10-10 háziorvos nyerhet el- munkatársaival, a nővérekkel együtt- a páciensek, illetve az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok, szakorvosok javaslata alapján, a határon innen és a határon túl. Ezért a páciensek mellett idén is várjuk az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok, szakorvosok javaslatait is! Nem a stílust, nem a bravúros műfaji megoldást, hanem a történetet, és a praxist díjazzuk!

Tündérszó meseíró pályázat

2014-03-03
A kiíró ötödször hirdeti meg nemzetközi meseíró pályázatát.

A jövő kulcsa - operaíró verseny a Miskolci Operafesztiválra

2014-03-01
A verseny célja, hogy olyan új "közönségdarabok" kerüljenek a figyelem középpontjába, amelyekkel vissza lehet hódítani az operába a közönséget, az alábbi kiáltvány szellemében.

Jövő Építésze 2013 - tervkoncepciók

2014-02-28
A kiíró hőszigetelt szendvicspanelek, és más olyan innovatív építőanyag termékek globális gyártója, melyek térnyerése az építőipar jövője felé vezet. A "Jövő építésze - 2013" résztvevői magyarországi, szakirányú felsőoktatásban résztvevő hallgatók lehetnek egy olyan eredeti tervkoncepció beadásával, amely egy tetszőleges funkciójú, de legalább 1000 m2 hasznos alapterületű épület megvalósítását célozza.

Az év legszebb osztályterme - Szépíts - Fotózz - Küldd el - Gyűjts szavazatokat és Nyerj!

2014-02-28
A pályázat célja az általános- és középiskolai osztálytermek gyerekbarát és vidám hangulatú dekorációjának bemutatása.

Világzenei Tehetségkutató Verseny

2014-02-28
A kiíró országos tehetségkutató versenyt hirdet világzenei együttesek részére.

Az év belsőépítésze díj

2014-02-17
Felhívás Az év belsőépítésze díjra történő jelölésre.

A kozugyes.hu fogyasztóvédelmi adminisztrációs rendszer üzemeltetése

2014-02-15
Pályázat a kozugyes.hu fogyasztóvédelmi adminisztrációs rendszerének üzemeltetésére

Mesél a család - hangoskönyv kiadás

2014-02-15
Mesekiadó 2014-ben népmese hagyományőrző évadot hirdet!

A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása / NFA-2014-KKV

2014-02-14
A pályázat célja: a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása; a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-statisztikai kistérségekben, településeken; az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítő támogatás biztosításával.

Sumer című könyv megjelenése - fotópályázat 2013

2014-02-10
A 2014-ben megjelenő Sumer című könyv számára keres a kiíró megfelelő külső megjelenést. Ez a könyv egy sorozat második kötete lesz. Egy fejezet erejéig foglalkozik az UFO témakörrel, de a legnagyobb hangsúlyt a sumer történelemnek szenteli. Amolyan történelemkönyvnek szánjuk, ezért keresünk egy olyan fotót, fotómontázst vagy számítógépes grafikát, amelyik illeszkedik ehhez a gondolatvilághoz.

XXII. Magyar Innovációs Nagydíj

2014-02-05
Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további, összesen hat kategóriában is dijazzák: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.

Felhívás a XXXVI. Magyar Rovarászati Napokra

2014-02-03
Pályázati felhívás a XXXVI. Magyar Rovarászati Napokra.

Sajttorta - óvodások és kisiskolások alkotásai a Gödöllői Királyi Kastélyról

2014-01-31
A kiíró felhívása, alkotni szerető óvodások és kisiskolások részére.

Fókuszálj a tudományra! - tudományvizualizációs vetélkedő

2014-01-31
A kiíró meghirdeti idén is a TudásFeltöltés 2.0 elnevezésű tudományvizualizációs vetélkedőt, középiskolás diákok részére.

Ökodíj formatervezés fiatal formatervezőknek, designereknek

2014-01-31
A pályázat célja a környezettudatos üzleti magatartás működés népszerűsítése a "Zöldülnek a királyok" projekt lezárásaként, a zöldüzlet, környezettudatos üzlet verseny díjának megtervezése, elkészítése.

EURÓPAI Város- és Regionális Tervezési Díj 2013-2014

2014-01-31
Európai Város- és Regionális Tervezési Díj célja az, hogy elismerje azokat a tervezési stratégiákat, terveket és fejlesztéseket, melyek nagyban hozzájárulnak az Európai városi és vidéki régiók életminőségének javításához.

Legyél te is on the spot! - Helyszíni tudósítókat keresünk a EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében

2014-01-31
A kiírók közösen pályázatot hirdetnek az Norvégia, Liechtenstein és Izland - támogató - országokba történő ifjúsági tanulmányutak lebonyolítására.

Kurzusok rendezése oktatási-művészeti területen

2014-01-31
A 2013/2014-es tanév 2. félévében bővíteni szeretnénk kurzuskínálatunkat, ezért pályázatot hirdet a kiíró az 5K profiljának megfelelő kurzus, szeminárium, tréning, workshop stb. tartására.

Tavaszvárás, vers- és novellaírás

2014-01-30
A kiíró pályázatot ír ki versek és novellák Antológiában való megjelenésére.

Versek és novellák megjelentetése Antológiában

2014-01-30
A kiíró pályázatot ír ki versek és novellák Antológiában való megjelenésére.

Sportesemény megvalósítása

2014-01-30
A kiíró pályázatot hirdet sportesemény megvalósításának támogatására.

Személyiség- és közösségfejlesztés 14-18 éveseknek

2014-01-25
Olyan alternatív osztálykirándulásokat szervez a kíiró, ahol a fiatalok játszva tanulják meg, hogyan lehetnek sikeresebbek a kapcsolataikban. Miért jó ez? Boldogabbá és felhőtlenebbé teheti középiskolás éveiket és későbbi életüket is.

Astellas-díj: Média az orvosokért 2013

2014-01-25
A kiírók immár harmadik alkalommal hirdetnek médiapályázatot, amelynek legfőbb célja az orvosi hivatás társadalmi megbecsülésének erősítése.

Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj

2014-01-20
Az "Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj" célja az európai tudatosság fejlesztése a fiatalok körében, illetve a fiatalok bevonása az európai integrációs projektekbe.

Az utolsó olvasóért próza- és versírás

2014-01-15
A kiíró irodalmi pályázatokat hirdetett meg.

Astellas-díj - Az év orvosa pályázat (szakmai jelölés)

2014-01-12
A kiírók Astellas-díj - Az év orvosa pályázat elindításával és a kiemelkedő orvosi teljesítmények széleskörű elismerésével közösen kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a hazai orvosok elismertsége és az orvosi hivatás megbecsülése a társadalom minden rétegében erősödjön. E cél érdekében közösen törekszenek arra, hogy az egészségügyben naponta megtapasztalható pozitív történetek és a betegek gyógyulását szolgáló példaértékű orvos-beteg kapcsolatok minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak.

Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei

2014-01-10
A kiíró a 2013/2014. tanévben is meghirdeti a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását ellátó és az integráló többségi általános iskolák részére az anyagilag támogatott országos tanulmányi versenyeket.

K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő gyerekeknek

2014-01-10
A kiíró által negyedik alkalommal meghirdetett K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő célja a gyerekek pénzügyi ismereteinek bővítése. A verseny feladatai elsősorban (de nem kizárólag) az Ez kész! Pénz! DVD anyagához kapcsolódnak, melyet díjmentesen lehet igényelni a nevezés lap megfelelő pontjának kitöltésével.

Velux Ösztöndíjfelhívás 2014-2016 - hátrányos helyzetű diákoknak

2014-01-08
A kiíró két ösztöndíjat hirdet meg kétéves időtartamra nemzetközi érettségit adó külföldi iskolákba állami gondozott, leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségben lakó ill. roma/cigány származású diákok számára.

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért / DAOP-1.1.1/E és D-13, ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és B-13, NYDOP-1.3.1/D és E-13

2014-01-06
Jelen pályázati felhívás legfőbb célja a területi kohézió elősegítése a kevésbé versenyképes térségekben működő mikro, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésén, illetve a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül. A programmal szemben támasztott alapvető elvárás új munkalehetőségek megteremtése a kevésbé fejlett területeken, és ezen keresztül a térség felzárkózásának ösztönzése, leszakadásának mérséklése.

Astellas-díj - Az év orvosa (közönségszavazás)

2014-01-01
A kiírók az Astellas-díj - Az év orvosa pályázat elindításával és a kiemelkedő orvosi teljesítmények széleskörű elismerésével közösen kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a hazai orvosok elismertsége és az orvosi hivatás megbecsülése a társadalom minden rétegében erősödjön. E cél érdekében közösen törekszenek arra, hogy az egészségügyben naponta megtapasztalható pozitív történetek és a betegek gyógyulását szolgáló példaértékű orvos-beteg kapcsolatok minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak.

Tizenkét hónap - fotópályázat

2014-01-01
A kiíró éves fotópályázatot hirdet gyermekek részére "Tizenkét hónap" címmel. Minden hónap elsején egy aktuális témát jelölünk ki, mely meghatározza, hogy az adott hónapban milyen témájú képeket várunk.

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban / TÁMOP-2.3.6.B-12/1

2013-12-31
A TÁMOP céljait tekintve a konstrukció a fiatalok alkalmazkodóképességének és vállalkozóképességének fejlesztésével hozzájárul a célcsoportba tartozók gazdasági aktivitásának növeléséhez, munkaerő-piacra történő belépéséhez, valamint a vállalkozásindításhoz és működéshez szükséges kompetenciák elsajátításához.

Vasút-korszerűsítés a Budapest-Esztergom vonalon

2013-12-31
A kiíró fotópályázatot hirdet "Vasút-korszerűsítés a Budapest-Esztergom vonalon" címmel. A kezdeményezés célja, hogy a környéken élők együtt dokumentálják a felújítás folyamatait.

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása / KEOP-2012-5.5.0/A

2013-12-31
A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és - a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense - a végfelhasználás területén.

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány 2013.

2013-12-31
A kiíró pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra.

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal / KEOP-2012-4.10.0/A

2013-12-31
Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai és EU stratégiával - ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését; és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek energia-felhasználásához és/vagy gazdasági-termelési technológiákhoz kapcsolódó kiépítését: - napkollektoros rendszerek - napelemes rendszerek - szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító) kazánok.

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal / KEOP-2012-4.10.0/B

2013-12-31
Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai és EU stratégiával - ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt. Jelen felhívásra alapvetően a nagyobb támogatási igényű pályázatokat várjuk, ugyanis az 50 millió Ft és az alatti támogatási igényű pályázatok esetében a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati kiírás egy könnyített, (automatikus) eljárás keretében nyújt támogatást bizonyos, ezen felhívásban is támogatható tevékenységekre vonatkozóan.

Habos-babos életünk avagy Nevessünk együtt a bajomon

2013-12-31
Mindenkivel történik valami, ami felbosszantja, ami dühössé teszi, úgy érzi, hogy Ő a világ legszerencsétlenebb embere, de mi lenne, ha ezt az eseményt úgy adná elő, hogy más jóízűen nevessen rajta, és akivel ez megtörtént, az se gondoljon vissza rá keserűen… Vessük hát papírra a velünk megtörtént eseményt, és öltöztessük szatirikus köntösbe…

Alkotások Budapest Kerámia kiállítására

2013-12-31
A kiíró művészeti pályázatot hirdet lelkes, fiatal művészpalánták, valamint a szakma neves, már elismert keramikusai számára.

Kedvezményes táboroztatás általános iskolás diákok részére

2013-12-31
A kíiró várja a jelentkezőket a Tokaj Hegyaljai Üdülő, Kemping és Szabadidő Központ és Tehetségpont helyszínen (3910 Tokaj Hegyalja út 2. sz.) rendezendő Tehetséggondozó 2013. évi táborba.

Nyerj helyet a projektednek! - közösségi projekt

2013-12-31
A pályázók a PP Center Üzleti Központ kiadó helyiségeiben megvalósításra kerülő projektek tervével pályázhatnak.

Innovatív kezdő vállalkozások mentorálása

2013-12-31
A kíiró kiemelt feladatának tekinti a vállalkozások innovációs képességeinek fejlesztését és dinamikus növekedésének ösztönzését. Ennek elősegítése érdekében a kezdő vállalkozások számára innováció menedzsment szolgáltatásokat nyújt a Go!nno fiatal innovatív vállalkozók nemzeti projekt-támogató rendszere keretében, melynek részeként elindítja az "Innovatív kezdő vállalkozások mentorálása" elnevezésű programját.

Vidék Mustra - Termelői piac a főváros szívében

2013-12-31
A kiíró nyílt pályázatot hirdet a 2013. január 11-től, péntekenként megrendezésre kerülő "Vidék Mustra - Termelői piac a főváros szívében" elnevezésű rendezvényen való részvételre vidéki termelők, kézművesek és kézműves élelmiszert készítők részére.

Hotelstars - szállodák minősítésére védjegy használat

2013-12-31
A védjegy elnyerésére pályázat benyújtásával van lehetőség. A védjegyhasználati jogosultság iránt önkéntes alapon pályázhat valamennyi - a pályázati követelményeknek megfelelő - szolgáltató. A védjegy használatára kizárólag védjegyhasználati szerződés alapján, jelen pályázat előírásainak betartása mellett van lehetőség.

Pestalozzi program tanár-továbbképzési szemináriumai

2013-12-31
A program hálózati rendszerként működik, a tagországok az Európa Tanács projektjeihez kapcsoló témákban maximum 7 napos szemináriumokat szerveznek, amelyeken a pedagógusok valamennyi tagországból pályázat útján vesznek részt. Ezek a szemináriumok a szakmai tapasztalatszerzés mellett lehetőséget nyújtanak idegen nyelven folyó szakmai munkavégzésre, kapcsolatok kiépítésére, valamint további együttműködések megalapozására is. A meghirdetett továbbképzések az Európa Tanács 47 tagállamában kerülnek megrendezésre.

Nokia Siemens hallgatói és kutatói ösztöndíj pályázat 2013

2013-12-31
A kiíró a Nokia Siemens támogatásával pályázatot hirdet a Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói és oktatói részére hallgatói, illetve kutatói ösztöndíj elnyerésére.

MOL Tehetséggondozásért Díj

2013-12-31
A kiíró szeretné a fiatal tehetségeket felfedező tanárokra, nevelőkre, edzőkre felhívni a közvélemény figyelmét. Ők azok, akik a háttérből segítik tanítványaik első lépéseit, áldozatvállalásuk, munkájuk nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához. Ösztönzik, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre, pályázatot nyújtanak be helyettük. Tudásuk továbbadása több generációt segít újabb és újabb eredményekhez. Munkájuk ritkán kerül előtérbe, nevüket ritkán említik az eredmények mellett. Különmunkájuk általában sem erkölcsileg, sem anyagilag nem kapja meg a szükséges elismerést.

Teret adunk az innovációnak - Innovációs projektek, szabadalmak és kutatás fejlesztés támogatása

2013-12-31
A pályázat célja: Teret adunk az innovációs törekvéseknek és a magyar szabadalmak létrejöttének a tudományos kutatás és egyéb fejlesztések támogatásával.

Teret adunk a sportnak - Sportegyesületek, szabadidősport és sport rekreációs tevékenység támogatása

2013-12-31
A pályázat célja: támogatásban részesíteni és ezzel hosszú távon otthont adni a PP Center Üzleti Központ területén sportegyesületeknek és szabadidősport tevékenységet szervező társaságoknak, hogy széles körben igénybe vehető testedzési lehetőséget biztosítsanak sportolni vágyók, illetve a környéken lakók és dolgozók számára.

Első munkahely garancia - központi munkaerő-piaci program

2013-12-31
A 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, ami a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítását, az első munkahely megszerzésének elősegítését, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzését biztosítja.

Kedvezményes ifjúsági és gyermektáboroztatás

2013-12-31
A pályázat célja: Kedvezmények nyújtásával támogatni és elérhetővé tenni a rászoruló gyermekek nyaralását.

Pályázat az újpesti kisvállalkozások fejlődését elősegítő támogatáshoz

2013-12-31
Az újpesti kisvállalkozások fejlődésének, a munkahelyek megőrzésének, illetve új munkahelyek teremtésének segítése.

Zöld Balaton Fotópályázat

2013-12-31
A kiíró "Zöld Balaton" környezetvédelmi kampánya (www.zold-balaton.hu) fotópályázatot hirdet.

Rendezvények a művészetért - Moha Ház

2013-12-31
A kíiró pályázatot hirdet "Rendezvények a művészetért" címmel.

Technológiai start-up ökoszisztéma építés K+F

2013-12-31
A program célja a nemzetközi piacokon versenyképes, magyar vagy akár a környező országokban elért K+F eredményekre alapuló vállalkozások felépítése és működésének beindítása, ezzel hozzájárulva a gazdaság hosszabb távú növekedéséhez. Ahhoz, hogy a magyarországi induló innovatív vállalkozások elsősorban a nemzetközi porondon sikereket érhessenek el - jól működő, eredményes vállalatokká, sőt gyorsan növekvő "gazellákká" válhassanak -, meg kell erősíteni a fejlődésüket lehetővé tevő ökoszisztémát; a közvetlenül részükre juttatott támogatás mellett elsősorban létre kell hozni egy megbízható és jól működő technológiai inkubátori rendszert.

Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek

2013-12-31
A kíiró által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek.

Ösztöndíjas foglalkoztatás a Főpolgármesteri Hivatalban

2013-12-31
Az ösztöndíjas foglalkoztatás célja, hogy ennek keretében a pályakezdő diplomások a szakmai készségek megszerzése érdekében gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek, ezáltal nagyobb esélyük legyen a későbbi elhelyezkedésben.

BabaTiBi meséi - meseíró pályázat 2013

2013-12-31
Olyan mesék, olyan történetek beérkezését várja kiíró, amelyekben a mese hősei valahogy mások, különleges gyerekek, olyan gyerekek, akik zseniálisak, egyedi problémákkal élnek, gondjaik vannak otthon, az óvodában, iskolában, stb. Legyen életszerű, legyen álmodozó, képzeletbeli barátokkal.

Magyar mikro-, kis- és középvállalkozások korszerű internetes megjelenésének támogatása / NLC-2013-6.1

2013-12-31
A pályázat kiírásával a kiíró célja az, hogy a dinamikusan fejlődő cégeket korszerű internetes kereskedelmi megoldásokkal, on-line marketing eszközökkel támogassa a további fejlődésében és az on-line kereskedelmi megoldások egyszerű kialakításában illetve eredményközpontú továbbfejlesztésében.

Akiért /Akikért rajongunk... - Kedvenc színészem, együttesem, sorozatom, állatom stb. - ArtEnter rajzpályázat

2013-12-31
A kiíró szeretné kihasználni a nyári szünetet, ezért rajzpályázatot hirdet "Akiért /Akikért rajongunk…" - Kedvenc színészem, együttesem, sorozatom, állatom, stb. címmel.

Logisztikai Magiszter cím

2013-12-31
A kiíró a logisztikai szakma általános elismertségének, a szakmai színvonal növelése, egységesebb megítélése érdekében, 2013 márciusától meghirdeti a Logisztikai Magiszter címet.

RFH Ecospinning Díj 2013 - vállalkozásoknak és önkormányzatoknak

2013-12-31
A kiíró idén újra kiírja az RFH Ecospinning Díjat magyar vállalkozások számára, sőt, idén már önkormányzatok is jelentkezhetnek a pályázatra!

Mondd el a véleményed! - esszépályázat

2013-12-31
A kiíró "Mondd el a véleményed!" címmel esszépályázatot hirdet.

Mondd el a véleményed! - fotópályázat

2013-12-31
A fotópályázatot azzal a céllal hirdeti meg a Szakkollégium, hogy lehetőséget biztosítson az egyetemi felvételi előtt álló generációnak arra, hogy véleményt formálhasson a világ és Magyarország aktuális kérdéseiről.

Drogmentes bulihuligán - rajzpályázat

2013-12-31
A kiíró rajzpályázatot hirdetett általános és középiskolások számára. A "Drogmentes bulihuligán" címre hallgató pályázat célja az, hogy a gyerekek kreatív eszközökkel bemutassák azt, hogy drogok nélkül is jól érezhetik magukat.

Oni: Szürke vér című regény kapcsán rajzpályázat

2013-12-31
A kiíró rajzpályázatot hirdet Oni: Szürke vér című regényünk kapcsán. Bármilyen, a regényhez kapcsolódó témával lehet nevezni, vagyis lerajzolhatod kedvenc szereplődet, jelenetedet vagy akár egy helyszínt, amit inspirálónak találtál.

Siculicidium 250. - hivatásos képzőművészek alkotásai a tragikus madéfalvi történelmi eseményről

2013-12-30
A pályázat célja olyan, klasszikus és kortárs művészeti eszközökkel létrehozott műalkotások megszületésének serkentése, amelyek személyes és közösségi, szimbolikus vagy konkrét, kérdésfeltevő vagy értelmező módon fogalmazzák újra és ugyanakkor helyezik el a tragikus madéfalvi történelmi eseményt a XXI. századi kollektív, nemzeti emlékezetben.

Plakát a IX. Balassi-fesztiválhoz

2013-12-29
Az Európai Balassi-kultusz központja, a kiíró pályázatot hirdet tehetséges magyar képzőművészeknek a IX. Bálint napi Balassi-fesztivál plakátjának megtervezésére.

Irány a www.kickstarter.com! - ötletgazdák weboldala

2013-12-20
Ötletgazdák részére hirdet pályázatot a kiíró.

Kabalafigura rajzpályázat

2013-12-16
A Tantakiban célul tűzte ki a kiíró, hogy a gyerekeknek megmutassuk a tanulás játékos oldalát, hogy a tanulásban sikerélményeik legyenek, miközben játékosan rátalálnak saját személyiségüknek megfelelő érdeklődési körükre. Nagyon fontos, hogy már gyerekkorban megalapozzuk a tudás iránti folyamatos érdeklődést, kíváncsiságot, hogy felnőtt korra se múljon el a fejlődési vágy.

Nonprofit szervezeteknek és kisvállalkozóknak iroda, munkaasztal

2013-12-15
Pályázat nonprofit szervezeteknek és kis vállalkozóknak irodára, munkaasztalra.

Ezt szeretem Petőfiben - alkotások emlékkiállításra

2013-12-13
A kiírók "Ezt szeretem Petőfiben" pályázatot hirdetnek kortárs képzőművészek számára - műfaji és technikai megkötés nélkül - a költő születésének és halálának évfordulója tiszteletére.

HBLF "Média a Társadalomért" 2013 - díj

2013-12-13
A kiíró immár tizenkettedik alkalommal hirdeti meg pályázatát, melynek célja: elismerni a társadalmi összefogás és felelősségvállalás példaértékű bemutatását.

Henkel Innovation Challenge 2013 - Újraindul a Henkel egyetemi, főiskolai hallgatóknak szóló versenye

2013-12-11
A verseny mottója: Alkoss, tanulj és fejlődj, harminc ország hallgatói nevezhetnek újszerű és környezetbarát ötletekkel, melyeket 2013. december 11-ig kell benyújtaniuk. A verseny győztes csapatának a díja egy 10 ezer euró értékű világkörüli repülőjegy.

Van egy jó mintád? - márkanévkészítés

2013-12-10
Van egy jó mintád? Van pár jó grafikád elmentve a gépen? Suliban, munkában rajzolgatsz vagy csak néha otthon a TV előtt? Most egyedülálló lehetőséget nyújtunk arra, hogy megmutasd alkotásaidat a nagyközönségnek! BOOMZ márkanévvel pólókat forgalmazunk egyedi mintákkal és úgy döntöttünk, hogy a következő ábra megrajzolására szabad kezet adunk! Bármilyen anyaggal jelentkezhetsz, legyen az egy bagoly napszemüvegben, egy nagyváros utcaképe vagy akár a gonosz törpék rémálmaidból. A ti fantáziátokra vagyunk kíváncsiak mindenféle megkötés nélkül.

Nagy országos szavaló verseny az Irodalmi Rádióban

2013-12-10
A kiíró meghirdeti első szavaló versenyét!

KPMG Felelős Társadalomért Program 2013 - szolgáltatások, adományok

2013-12-10
A KPMG 2013-ban is meghirdeti pályázati programját. Együttműködési lehetőséget kínálunk oktatási, egészségügyi és környezetvédelmi területen működő, Magyarországon bejegyzett, közhasznú nonprofit szervezetek vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások számára.

Mindenki másképp látja Kaposvárt... Te hogy látod? - fotópályázat

2013-12-10
A kiírók Kaposvár most címmel fotópályázatot hirdetnek kaposvári és a városban megforduló, minden fotózást kedvelő állampolgár számára.

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára / KMOP-2013-1.2.1/B

2013-12-09
Jelen pályázati felhívás célja kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A pályázati felhívás keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések.

A 14. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatása

2013-12-08
A magyar nemzeti biztos - az előző évek gyakorlatához hasonlóan - pályázatot ír ki a nemzeti pavilonunkban rendezendő kiállítás kurátori megbízatására

Színről színre - SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázata

2013-12-02
A kiíró gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet, a hívószó: SZÍNRŐL SZÍNRE.

Animációval a korrupció ellen - rajzold meg Benő történetét és nyerj!

2013-12-02
A kiíró animáció pályázatot hirdet, Animációval a korrupció ellen - rajzold meg Benő történetét és nyerj címmel.

Lindab tervezői díj 2013

2013-12-01
A pályázat célja a példaértékű, szakszerűen Lindab termékekkel megtervezett vagy megtervezett és kivitelezett épületek, termékalkalmazások megismertetése a leendő építtetőkkel, megbízókkal és a szakmával. A díjazott munkák, épületek tervezőinek magas szintű elismerése.

Csodálatos Székelyföld fotópályázat

2013-11-30
A kiíró "Csodálatos Székelyföld" néven természetfotó pályázatot hirdet, melynek célja Székelyföld természeti értékeinek bemutatása, népszerűsítése.

Emlékezet - történelmi gyűjtőpályázat

2013-11-30
A kiíró Emlékezet címmel visszaemlékezés gyűjtő pályázatot ír ki.

Mária kegyhelyek egyházmegyénkben és Európa területén - fotópályázat

2013-11-30
A kiíró pályázatot hirdet hobbi- és hivatásos fotós kategóriában az alábbi témakörben: Mária kegyhelyek egyházmegyénkben és Európa területén.

Ingyen weboldal - Professzionális weboldalak díjmentes elkészítése tárhellyel, domainnel, telepítéssel, induló tartalom megszerkesztésével és feltöltésével

2013-11-30
"Ingyen Weboldal Pályázat": professzionális weboldalak díjmentes elkészítése tárhellyel, doménnel, telepítéssel, induló tartalom megszerkesztésével és feltöltésével vállalkozások, alapítványok, egyesületek és intézmények számára, rejtett költségek nélkül, rövid határidőre.

IV. Országos Gyermekrajz pályázat

2013-11-30
A kiíró meghirdette a IV. Országos Gyermekrajz pályázatot 4 és 14 év közötti diákok számára.

Fesd le! - raklapfestés Nők egészségének védelme témában

2013-11-30
Pályázat célja: felhívni a nők figyelmét a méhnyakrák megelőzés fontosságára!

LMBTQ verspályázat

2013-11-30
A kiíró irodalmi pályázatot ír ki leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer tematikában.

Soma-díj 2013 - legkiválóbb tényfeltáró írásművek alkotója

2013-11-30
A kiíró az idén is pályázatot írt ki tényfeltáró újságírók számára.

Patchwork foltvarrás

2013-11-29
A kiíró patchwork pályázatot hirdet két pályázati kategóriában: - Patchwork 1x1 méteres kép vagy 50x50 cm-es párna téma (egyedi stílusban, saját ötlet alapján) - Patchwork használati tárgy vagy dísztárgy téma (pl.: tolltartó, neszeszer, táska, pénztárca, baba... stb.)

Titokzatos Bábgyűjtemény - rajzpályázat iskolásoknak a Bajor Gizi Színészmúzeumban

2013-11-29
A kiíró rajzpályázatot hirdet a Bajor Gizi Színészmúzeumban látható Titokzatos Bábgyűjtemény. Báb-underground. Bebábozódás című kiállításához kapcsolódóan két kategóriában.

Az év Bramac tetője - díj

2013-11-29
A pályázat célja: a jól megtervezett és szakszerűen kivitelezett - Bramac tetőcseréppel és tartozékelemeinek felhasználásával fedett épületek megismertetése a leendő építtetőkkel, a díjazott épületek tervezőinek elismerése.

Mikulás ajándékműhelye - rajzpályázat

2013-11-25
Pályázat célja: a gyerekek kreativitását, fantáziáját szeretnénk életre hívni, hogyan képzelik el a szorgos-dolgos napokat Mikulás gyárában.

Nyerj egy osztálykirándulást a siroki VÁR-CAMPINGbe! - verseny általános és középiskolai osztályok számára

2013-11-25
Verseny általános és középiskolai osztályok számára, nyerj osztálykirándulást.

Ösztöndíj külföldi alkotóházakba képző- és fotóművészeknek

2013-11-18
A kiírók pályázatot hirdet - képzőművészek és fotóművészek számára - a 2014-es évre, egy és kéthónapos, illetve egyik esetben két hetes művészeti alkotói ösztöndíjakra a következő helyekre: Bécs, Salzburg, Krems, Strasbourg, Stuttgart, Frankfurt am Main, Lisszabon, Helsinki (Vantaa) és Gyergyószárhegy.

Történelem más szemmel - Bodrogi Tibor nép- és honismereti verseny

2013-11-15
A második alkalommal megrendezésre kerülő vetélkedő középpontjában az 1940-es évek megismerése áll. A vetélkedő ezúttal a Janus Pannonius Múzeum Várostörténeti Osztályának időszaki kiállításához kapcsolódik (https://sites.google.com/site/azoka40esevek/). A kiállítás előzetes ismerete ugyanakkor nem feltétele a részvételnek, sokkal inkább célunk, hogy a kiállítás által felvetett kérdéseket mindenki a saját családjában, saját lakóhelyén, saját környezetében kövesse nyomon.

Jövő a jelenben - Tervpályázati hirdetmény... racionális épületek az utókornak

2013-11-15
Pályázati cél: a funkcionalitás és esztétika figyelembevételével megtervezett építész munkák bemutatása, népszerűsítése, melyek korunk kihívásaira - mind gazdasági, mind környezettudatossági szempontok alapján - jövőbemutató megoldásokat tartalmaznak.

Magyar Holokauszt Emlékév - 2014 kezdeményezéseinek, programjainak költségvetési támogatása / CIVIL ALAP - 2014

2013-11-15
A Magyar Holokauszt Emlékév - 2014 keretében megvalósuló, a méltó megemlékezést szolgáló civil, önkormányzati és egyéb kezdeményezésben megvalósuló programokra, valamint a magyar holokauszt újabb tudományos és művészi feldolgozásaira támogatás nyújtása. A Civil Alap - 2014 célja pályáztatás útján, a magyarországi zsidó közösségek bevonásával az Emlékévnek és céljainak társadalmasítása, a történelemmel való szembenézés elősegítése, valamint a civil szféra aktivitásának ösztönzése.

Gobbi100-színházi vetélkedő -Színházi múltidézés a Bajor-villában Gobbi Hildával nyugdíjas klubok, baráti körök számára

2013-11-15
A kiíró vetélkedőt hirdet nyugdíjas klubok, 60 év fölötti baráti társaságok számára.

2013. évi Kereskedelemfejlesztés / KerFejl-2013

2013-11-15
A támogatás fő célja, hogy a kis- és középvállalkozási szektor külpiacra lépési képességét növelje, anélkül, hogy a konkrét exporttevékenységet támogatná. A projektek célja a növekedési potenciállal rendelkező, exportorientált vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése.

Vizuális Művészeti Kollégium szakmai támogatása - berlini, valamint párizsi fotóművészeti és képzőművészeti alkotómunka

2013-11-14
A kiíró nyílt pályázatot hirdet berlini, valamint párizsi fotóművészeti és képzőművészeti alkotómunkára.

Ozone Zöld-díj

2013-11-11
Az Ozone Zöld-díj célja a környezettudatos megoldások népszerűsítése és a fenntartható fejlődés fontosságának tudatosítása.

Táncház - Népzene 2014 / CD kiadása

2013-11-08
A kiíró évente ír ki lemezpályázatot hivatásos és műkedvelő népzenei együttesek, hangszeres és énekes szólisták, illetve énekegyüttesek részére. A felhívás célja, hogy a népzenei mozgalom különféle előadóinak színvonalas produkciói egy igényes válogatás keretében CD-n megjelenhessenek. Pályázni hagyományhű népzenei felvétellel lehet.

Megmozgatja a fantáziát - Mesefaragó

2013-11-07
Országos pályázat indul gyerekeknek Mesefaragó néven.

Csak természetesen! - fotópályázat

2013-11-06
Csak természetesen! címmel a kiírók fotópályázatot hirdetnek.

Turisztikai, agrátmarketing gyakornoki programban részvétel

2013-11-04
Felhívás a kiíró Gyakornoki programjában való részvételre.

Kortárs irodalmi alkotások pályázata 2013

2013-11-01
A kiíró nyílt pályázatot hirdet szépirodalmi alkotások (versek, novellák, elbeszélések, kisregények, drámák, mesék, esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk, naplók, vallomások, dokumentum-összeállítások stb.) létrehozására vagy idegen nyelvből fordítására.

Rochus und Beatrice Mummert Stiftung ösztöndíj

2013-11-01
A kiíró többéves ösztöndíjat kínál leendő csúcsvezető mérnök, természettudós és közgazdász hallgatóknak.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások

2013-10-31
A támogatási rendelet alapján támogatás vehető igénybe az illetékes LEADER HACS területén, a LEADER HACS HPME katalógusában foglaltaknak megfelelően az alábbi jogcímek keretében kihirdetett célterületeken megvalósuló fejlesztésekre:a) LEADER közösségi célú fejlesztés;b) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés;c) LEADER rendezvény;d) LEADER képzés;e) LEADER térségen belüli együttműködés;f) LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés;g) LEADER tervek és tanulmányok.

Egy kórterem is lehet MENŐ! - rajzpályázat

2013-10-31
Rajzold meg a legszuperebb kórházi szobát a Tűzoltó utcai Gyermekklinika kis betegeinek!

Legjobb Európai Gyermekbarát Tartalom Díj

2013-10-31
A Legjobb Európai Gyermekbarát Tartalom Díjért folytatott verseny célja, hogy elismerést és ismertséget nyújtson a már létező, 4-12 éves gyerekek számára létrehozott internetes tartalmak részére, továbbá arra ösztönözze a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt, hogy hozzanak létre minőségi, gyermekeknek szóló internetes tartalmakat.

Indul az Év Szállása verseny - díj

2013-10-31
A nyaralási szezon végéig lehet szavazni arra a szálláshelyre és településre, amelyet legszívesebben ajánlunk más utazóknak.

CRETACOLOR jubileumi rajzpályázat

2013-10-31
A kiírók pályázatot hirdetnek a 150 éves CRETACOLOR jubileumának alkalmából. A pályázat témája: IDŐUTAZÁS A MONARCHIA IDEJÉBEN AZ IDÉN 150 ÉVES CRETACOLORRAL.

Budapest Bora 2013 - elismerő cím elnyerése

2013-10-31
Az elismerő cím odaítélésének célja, hogy segítse a magyar borvidékeken termelt borok népszerűsítését és megismertetését, a magyar borászatok fejlődését.

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tagjainak kiválasztása

2013-10-31
A felhívás célja az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Tszszt.), valamint a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TSZSZ Kmr.) szerint 2013. július 1-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: MKIK) mellett független szervezetként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) tagjainak kiválasztása.

gr. Esterházy Jánosról szóló dráma megírása

2013-10-30
Gróf Esterházy János XX. századi történelmünk kivételes, a legutóbbi évekig feledésbe borított alakja. Nemzetünk önképéhez élete és sorsa ismerete megkerülhetetlen, s hitünk szerint elkerülhetetlen annak drámairodalmi megjelenítése. Reményünk van, hogy eljött ennek az ideje. A legjobb drámát társulatunk színpadra állítja az eredményhirdetést követő egy esztendőn belül.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatása

2013-10-30
A pályázat célja: a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatás célja foglalkoztatásuk elősegítése, képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén.

Pro Cultura Minoritatum Hungariae - Magyarországi Nemzetiségek Kulturális tevékenységéért díj

2013-10-30
A kiíró a Magyarországon élő nemzetiségek számára díjat adományoz kulturális, közművelődési tevékenységük elismeréséért. A díjjal emlékérem és díszoklevél jár.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások

2013-10-29
Az intézkedés célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.

BigOne - mérlegen a tudásod! - Milyen könyvvizsgálók lennétek?

2013-10-29
A kiíró egyik sikeres és nagy múltú online szimulációs vetélkedőjében kipróbálhatjátok: MILYEN KÖNYVVIZSGÁLÓK LENNÉTEK?

Szabadfogású Számítógép verseny kiírása, <19

2013-10-28
Nevezz a <19 Szabadfogású Számítógép versenyre és mutasd meg mihez kezdesz a számítógéppel! Egy a lényeg: a végtelen kreativitás!

Alkotások irodalmi évfordulókra

2013-10-20
A kiíró pályázatot hirdet irodalmi évfordulókra 2013 évben.

Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap

2013-10-15
A Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap (Hungarian-American Enterprise Scholarship Fund - HAESF) USA-beli szakmai gyakorlatokat, mester- vagy posztgraduális képzéseket támogat gazdasági és tudományos területen.

Az egész életen át tartó tanulás programja (LLP) / EAC/S07/12

2013-10-15
E pályázati felhívás alapját az egész életen át tartó tanulás programjának létrehozásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács által 2006. november 15-én elfogadott határozat (1720/2006/EK határozat) képezi. A program a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozik. Az egész életen át tartó tanulás programjának külön célkitűzéseit a határozat 1. cikkének (3) bekezdése sorolja fel.

Egész életen át tartó tanulás program - Szakértői tanulmányutak

2013-10-15
Az alprogram célja, hogy támogassa az Európai Uniónak az oktatási és képzési rendszereket érintő célkitűzéseit, ezen belül - elősegítse az európai szintű információ- és tapasztalatcserét oktatási és képzési kérdésekben, - terjessze a szakértői tanulmányutak résztvevői által megszerzett ismereteket és nemzetközi tapasztalatokat, - összekapcsolja a szakértői tanulmányutakat az Oktatás és képzés 2020 munkaprogrammal, valamint az Egész életen át tartó tanulás programjának más alprogramjaival, különösen azokkal, amelyek az iskolai képzésre, interkulturális nevelésre és a felnőttoktatásra vonatkoznak (Comenius, Leonardo, Grundtvig, Transzverzális programok).

Zeneszerzés a Gárdonyi emlékév alkalmából

2013-10-15
A Gárdonyi Emlékbizottság és az MTVA zeneszerzői pályázatot ír ki Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából.

Ilyennek képzelem a jövő iskolai könyvtárát 50 év múlva

2013-10-15
A pályázat azt várja, hogy a tanulók esszében fogalmazzák meg milyennek képzelik el 50 év múlva az iskolák könyvtárait.

Női Innovátorok Európai Díja 2014

2013-10-15
A kiíró második alakalommal hirdette meg a Női Innovátorok Európai Díját. A díjat az a három olyan női vállalkozó kaphatja meg, aki kiemelkedő innovatív ötleteit piacra vitte. Az első díjazott 100 000 euró, a második 50 000 euró, a harmadik 25 000 euró pénzjutalomban részesül.

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatása

2013-10-11
A pályázat célja: azon álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság - a társaság tevékenységében személyesen közreműködő - tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

XVII. Faludi Nemzetközi Amatőrfilmszemle és Fotópályázat 2013 - Szomjúság

2013-10-11
A kiíró meghirdeti XVII. tematikus nemzetközi filmszemléjét és hozzá kapcsolódó fotópályázatát.

Magyar és kínai találmányok

2013-10-10
A kiíró alkotói pályázatot hirdet "Magyar és kínai találmányok" címmel.

Fiatalok Lendületben Program

2013-10-01
Létrejött Youth in Action - Fiatalok Lendületben Program célja nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok számára.

Az Év vese híre

2013-10-01
Olyan média megjelenéseket keres a kiíró, amelyek felhívják a figyelmet a vese védelmére, a vesék összetett és létfontosságú szerepére, a vesebetegségek megelőzésének fontosságára.

Műterem pályázat képzőművészeknek

2013-09-30
A pályázat célja, hogy az alkotók fizetési kötelezettség nélkül műteremhez jussanak.

THORLAB hallgatói ösztöndíj - innovatív elektronika, mechatronika

2013-09-30
A kiíró támogatásával ösztöndíj elnyerésére van lehetőség orvostechnikai kutatási-fejlesztési területen.

A magyar élelmiszerek, piaci pozíciójának javítása, ismertségének növelése Magyarországon - publikációk, marketingkommunikáció

2013-09-30
Cél: A magyar élelmiszerek, piaci pozíciójának javítása, ismertségének növelése Magyarországon.

Szakdolgozat / évfolyamdolgozat / tanulmány támogatása közbeszerzési témában

2013-09-30
Egyszeri pénzügyi támogatás nyújtásavagy ahhoz kapcsolódó témában készített szakdolgozat / évfolyamdolgozat / tanulmány szerzője számára

Fekete-fehér - amatőr filmpályázat

2013-09-30
A kiíró Fekete-fehér címmel amatőr filmpályázatot ír ki.

A Kisalföld gyöngyszemei - fotópályázat

2013-09-30
A kiíró a fenti címmel természetfotó pályázatot hirdet a működési területén található természeti szépségek bemutatására.

MESE határon innen és túl

2013-09-30
Pályázni 3-10 éves korosztálynak szóló mesékkel lehet.

Kassák Lajos XIII. Kerületi Irodalmi Díj

2013-09-30
A kiíró pályázatot hirdet három kategóriában, a kerületi profi és amatőr írók, költők számára.

Légy Te is láncszem! - Kreatív pályázat középiskolásoknak

2013-09-30
Tudod, mit jelent az élelmiszerlánc-biztonság és kik a szereplői? Mutasd be akár egy fotósorozaton, akár egy kisfilmben, akár egy általad rajzolt képregényben, hogy Te hogyan képzeled el az élelmiszerlánc-biztonság megvalósulását, illetve szerinted Neked, mint fogyasztónak, milyen szereped lehet ebben.

Kerékpárosbarát Település 2013 és Kerékpárosbarát Munkahely 2013

2013-09-30
A kiírók idén hetedik alkalommal hirdetik meg a pályázatot, amely a "Kerékpárosbarát Település 2013" és a "Kerékpárosbarát Munkahely 2013" cím odaítélésével ismeri el a települések és a munkahelyek kerékpározásra ösztönző, példamutató intézkedéseit és kezdeményezéseit. Tárgyévben csak egy pályázat nyújtható be.

Kedvenc Patikám - felmérés

2013-09-30
A kampány legfontosabb célja a betegek patikai szolgáltatásokkal való elégedettségének felmérése.

Esterházy Művészeti Díj 2013

2013-09-30
A kiíró gazdag gyűjteménye az Esterházy hercegek több mint 400 éves gyűjtői szenvedélyén alapszik és egyben bizonyítékául szolgál a család mecénási tevékenységének. Ezt a hagyományt folytatva 2009-ben megalakult a kétévenként kiosztásra kerülő Esterházy Művészeti Díj, "sponsored by Uniqa".

Dunatáji népek kutatása

2013-09-30
A pályázat célja: a közép-európai régió születésének és Európába történő beilleszkedésének sokoldalú feltárása. A térség gazdasági, politikai, kulturális stb. folyamatainak kutatásával, publikációkkal, konferenciák szervezésével elősegíteni az itt élő nemzetek és nemzetiségek közeledését, szorosabb együttműködését.

Minőség - Innováció 2013 Díj pályázat

2013-09-30
A kiíró alapvető célja a hazai versenyképesség növelése a minőség fejlesztését szolgáló innováció ösztönzésével.

Budaörs rejtett kincsei - fotó- és esszépályázat

2013-09-30
A kiíró Budaörs rejtett kincsei címmel fotó- és esszépályázatot hirdet.

Green-Go rövidfilm verseny

2013-09-30
A kiíró idén is várja a kreatív, sokkoló, vices, de mindenképp különleges és szemléletformáló kisfilmeket.

EU-s Egészségügyi Sajtópályázat

2013-09-30
A kiíró ötödik alkalommal hirdeti meg az EU-s Egészségügyi Sajtópályázatát abból a célból, hogy ösztönözze a magas minőségű újságírást az olyan témákról, amelyek felhívják a figyelmet az egészségvédelemre és a betegjogokra.

Ösztöndíj felsőoktatási, szombathelyi intézmény nappali tagozatán tanulmányt kezdő hallgatónak; A/ típus

2013-09-30
A pályázat célja: a Szombathelyhez történő kötödés erősítése, a tanulmányok ideje alatt felmerülő költség enyhítése és a szombathelyi hiányszakmákban az utánpótlás biztosítása.

Ösztöndíj felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányt folytató hallgató számára; "B" típusú

2013-09-30
A pályázat célja: a Szombathelyhez történő kötödés erősítése, a tanulmányok ideje alatt felmerülő költség enyhítése és a szombathelyi hiányszakmákban az utánpótlás biztosítása

Film-, és műsorkészítő verseny, myMangoo

2013-09-30
A verseny célja, hogy profi, vagy amatőr műsorkészítők érdekes és izgalmas tartalmakat készítsenek, vagy régebbi alkotásaikat töltsék fel a myMangoo-ra. Ezzel a készítők ismertséghez, és anyagi elismeréshez jutnak minden megtekintés után, a nézők pedig nagy számú igényes tartalom közül válogathatnak.

ReSzütyő - Nejlonzacskómentes Nap alkalmából táskakészítés

2013-09-30
A Nejlonzacskómentes Nap alkalmából táskakészítésre buzdít a kiíró mindenkit, aki érez magában egy kis kreativitást, és szeretne a jó ügy mellé állni, a nejlonzacskók okozta környezetszennyezésre felhívni a figyelmet.

Ez a vágyam, erre gyűjtők!

2013-09-27
A kiíró által szervezett "Ez a vágyam, erre gyűjtök!" elnevezésű rajzpályázatában ("Pályázat") az a 6. életévét már betöltött, de 16. életévét még nem betöltött, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, a 6.1 pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy ("Játékos") vehet részt, aki - törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulásával - jelentkezését postai úton eljuttatja 2013. szeptember 27-ig.

II. országos rajzpályázat

2013-09-27
A kiíró idén is meghirdeti országos rajzpályázatát!

Az év építészeti fotója 2013

2013-09-22
A kiíró 2013-ban másodszor is meghirdeti Az év építészeti fotója pályázatot, amely mindenki számára nyitott, amennyiben beküldött munkája megfelel a kiírás feltételeinek. A pályázat mindenkori célja a magyarországi épített értékek népszerűsítése, a magyar építészet magas színvonalú bemutatása.

X. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

2013-09-20
A kiírók meghirdetik a X. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatot 11-25 éves fiataloknak.

Szép Magyar Beszéd - országos verseny

2013-09-20
A kiíró által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek "Szép Magyar Beszéd" verseny az 5-8. évfolyamos (11-14 éves korú) tanulók számára.

Magyarország ahogy én látom - fotópályázat

2013-09-20
A kiíró fotográfiai versenyt hirdet ázsiai állampolgároknak, a "Távol van-e Távol-kelet?" projekt részeként.

Ösztöndíjas fotográfusképzés

2013-09-20
A kiíró pályázatot hirdet ösztöndíjas fotográfusképzésre.

Egész életen át tartó tanulás program - Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak

2013-09-17
A program célja az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák javítása nemzetközi környezetben. Az akció 1-6 hetes intenzív kurzusokon vagy szakmai és módszertani továbbképzési programokon való részvételhez nyújt egyéni ösztöndíjat pedagógusoknak.

Egész életen át tartó tanulás program - Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak

2013-09-17
A program célja az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák javítása nemzetközi környezetben. Az akció 1-6 hetes intenzív kurzusokon vagy szakmai és módszertani továbbképzési programokon való részvételhez nyújt egyéni ösztöndíjat pedagógusoknak.

Egész életen át tartó tanulás program - Grundtvig látogatások és cserék

2013-09-17
A pályázattípus felnőtt tanulókkal foglalkozó tanárok, szakértők, tanácsadók, intézményvezetők továbbképzését teszi lehetővé konferencián való részvétel vagy egy külföldi felnőttoktatási intézményhez történő látogatás keretében.

Egész életen át tartó tanulás program - Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak

2013-09-17
A pályázattípus felnőtt tanulókkal foglalkozó tanárok, szakértők, tanácsadók, intézményvezetők továbbképzését teszi lehetővé szervezett nemzetközi szeminárium keretében.

Forgatókönyvírás és/vagy filmelőkészítés

2013-09-16
A kiíró pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül forgatókönyvírásra vagy fejlesztésre, filmelőkészítésre.

Tanulmányírás mester szakos, illetve doktorandusz hallgatók részére Krúdy-konferenciára

2013-09-15
A kiíró pályázatot hirdet mester szakos, illetve doktorandusz hallgatók számára.

MOL Tudományos Díj

2013-09-15
A kiírók 1998-ban Tudományos Díjat alapítottak, amelyet 2008. október 31-én megújított azon "szakemberek, kutatók jutalmazására, akik a magyar olajbányászat és feldolgozás terén végzett tevékenységükkel maradandót alkottak". A MOL Tudományos Díjat az MTA Vagyonkezelő Szervezet kezeli, és a Kuratórium döntése alapján a MOL Nyrt. vezérigazgatója adja át 2013 novemberében a Magyar Tudomány Ünnepe nyitórendezvényén, amelyre idén Veszprémben kerül sor.

KUK@C - Országos e-Karikatúra Pályázat és Kiállítás

2013-09-15
A kiírók országos e-karikatúra pályázatot hirdetnek magyarországi és határon túli magyar hivatásos és amatőr karikaturisták, szatirikus képzőművészek és reklámgrafikusok, továbbá 6-12 éves gyerekek részére, több témakörben és kategóriában.

Szárnypróbálgatók 2014

2013-09-15
A pályázat célja: értékelési, elbírálási és megjelenési lehetőséget biztosítani azoknak, akik szakmai megítélés alapján, szerzői önköltséget is vállalva, szeretnék alkotásaikat gyűjteményes kötetben (hagyományosan, periodikaként megjelenő országos antológiában ) megjelentetni.

Fotópályázat 2013 - Ragadd meg a pillanatot!

2013-09-15
A kiíró meghirdeti nyári fotópályázatát GYERMEKEK és SZÜLŐK részére, "RAGADD MEG A PILLANATOT!" címmel.

OPENHU Novella-pályázat

2013-09-12
A kiíró pályázatára írói forma és stílus megkötése nélkül, az OpenHU eszméit megtestesítő tudományos-fantasztikus (sci-fi) besorolású műveket vár.

Balkon aranya - környezetzöldítés

2013-09-10
A kiíró egy olyan programra hívja fel lakosait, melyben ösztönözni szeretné őket arra, hogy kertészkedjenek otthon, "zöldítsék" környezetüket!

Kampányolj az auláért

2013-09-10
Cél: az iskola AULA Projektjének és a projekt támogatásának népszerűsítése.

Az Év Logisztikai Menedzsere 2013

2013-09-10
A kiíró az alapszabályában rögzített törekvésektől indíttatva 1994-ben hirdette meg és azóta évente adományozza "Az Év Logisztikai Menedzsere" címet.

Az Év Beszerzési Menedzsere 2013

2013-09-10
A kiíró a Beszerzési Vezetők Klubja kezdeményezésére, alapelveiben rögzített törekvésektől indíttatva, 2013-ban hatodik alkalommal hirdeti meg "Az Év Beszerzési Menedzsere" díjat, ami pályázat útján nyerhető el.

Kortárs művészeti kiállítás szervezése Óbudán, amaTáR

2013-09-10
A kiírók közösen pályázatot hirdetnek fiatal kurátorok számára.

Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes elhelyezése és környezetalakítása, ötletpályázat

2013-09-09
Az ötletpályázat elsődleges célja a Múzeumi Negyed (részei: az Új Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum, a Magyar Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a Magyar Fotográfiai Múzeum, valamint a Magyar Építészeti Múzeum) elhelyezési koncepciójának kidolgozása, és ezzel összefüggésben a 29732/1 helyrajzi számú telek (továbbiakban Városliget) optimális hasznosításának vizsgálata. A múzeumépületek elhelyezése mellett kiemelt figyelmet kell szentelni a Városliget környezetrendezésnek, azaz az egységes zöldfelületi, tájépítészeti, közlekedési és energetikai koncepció kialakításának. A Kiíró célja a pályaművekben javasolt telepítési helyek, városszerkezeti kapcsolatok és az épületegyüttes városképi szerepének körvonalazásával a területre vonatkozó fővárosi és kerületi szabályozási terv módosítását célzó tanulmány megalapozása, valamint a Múzeumi Negyedre kiírandó nemzetközi tervpályázat előkészítése. A Pályázónak javaslatot kell adni alternatív energiák felhasználására, a fenntarthatóság szempontjainak érvényesítésére.

Firefox mobile appfejlesztői pályázat

2013-09-08
Itt az alkalom, hogy kiemelt szerepet kapj a Mozilla által fejlesztett Firefox OS rendszerű okostelefonok népszerűsítésében: A kiíró a Mozilla fejlesztésében debütáló új mobiloperációs rendszerhez kapcsolódóan alkalmazásfejlesztői pályázatot hirdet. A szervezők olyan pályamunkákat várnak, amelyek megmutatják az új operációs rendszerben rejlő nagyszerű lehetőségeket és népszerűbbé tehetik azt a felhasználók körében.

Jezsuita hivatás ma? - filmpályázat

2013-09-06
A magyar jezsuiták hivatásgondozó csoportja filmpályázatot hirdet "Jezsuita hivatás ma?" címmel.

BGF Tudományos Díj

2013-09-06
A Budapesti Gazdasági Főiskolán folyó kutatási és tudományos munka ösztönzése céljából a Főiskola vezetése meghirdeti a 2013. évi BGF Tudományos Díjat.

Táj- és Kertépítészeti diplomadíj pályázat 2013

2013-09-05
A kiíró Táj- és Kertépítészeti diplomadíj pályázatot hirdet.

Településtervezési Diplomadíj 2013

2013-09-05
A településtervezési diplomamunkák megmérettetésének célja a diplomázók munkájának és egyben a szakterület egyetemi képzésének áttekintésével a legkiemelkedőbb teljesítmény díjazása. A díj ösztönzést is kíván nyújtani azoknak, akik a településtervezői pályára lépve komolyan elmélyülnek feladatuk kimunkálásában és minőségi eredményt nyújtanak.

Vándoriskola - Tervezési feladat 2013

2013-09-04
Hangszer a legáltalánosabb értelemben minden olyan eszköz, amelyet abból a célból készítettünk, vagy arra használunk, hogy hangot állítsunk vele elő. A legtermészetesebb hangszer az emberi test: a zenélés legősibb formája az ének, melyet a test bármely más részei segítségével előállított hangok is kísérhetnek (például taps, csettintés, dobbantás, szájbőgőzés, tánc).

Dr. Szegő Tamás-díj

2013-09-03
A kiíró ösztöndíjban részesít évente egy 30 év alatti újságírót (aki 2013. december 31-ig tölti be 30. életévét) az írott vagy az elektronikus média bármely területén, aki publikációiban kiállt az elesettekért, az érdekeik érvényesítésére képtelenekért.

Pályázat kereszténység és cigányság kapcsolatának témájában

2013-09-01
A kiíró országos pályázatot hirdet intézmények, magánemberek, plébániai és egyéb gyermek és felnőtt közösségek részére.

Tanulmányok publikálása

2013-09-01
A kiíró további célja a tudományos munka és az újságírás ötvözése.

Nyelvek Európai Napja alkalmából amatőr plakátverseny

2013-09-01
Célunk az, hogy a plakátok segítségével tudatosítsuk: - nyelvet tanulni bárhol, bármikor és bárkivel érdekes és szórakoztató; - már kevés nyelvtudás is hasznos lehet, ha merjük alkalmazni; - a nyelvtudás kaput nyit más népek és kultúrák felé; - a nyelvek és kultúrák kavarodása elbűvölően izgalmas dolog.

Testet ölt - írások

2013-09-01
TESTET ÖLT: a LIGET folyóirat következő tematikus számának ez a hívó kifejezése.

Fenntarthatósági Nap 6. - kreatív alkotások / Téma: mentés másként

2013-09-01
A kiíró pályázatot hirdet, témája MENTÉS. MÁSKÉNT.

Tudatosan a Földért - fotópályázat

2013-08-31
A kiíró a Föld napja alkalmából meghirdeti "Tudatosan a Földért" című fotópályázatát. A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a túlfogyasztásra és a felesleges áruk piaci elszaporodására, így túlcsomagolt, felesleges funkciókkal rendelkező termékekről (amelyek előállítása és használata feleslegesen terheli a környezetet) várunk képeket. A pályázat ennek kapcsán a tudatosabb vásárlásra igyekszik ösztönözni a fogyasztót. Mindezeket a fotóművészet eszközeivel szeretné elérni, teret engedve a kreativitásnak és alkotó szándéknak.

Mikro-, kis- és középvállalkozások működési (minőségügyi) rendszerének kialakítása, fejlesztése, valamint tanúsításra felkészítés

2013-08-31
A kiíró pályázatot hirdet mikro-, kis- és középvállalkozások minőségügyi rendszerének kialakítására, fejlesztésére, valamint tanúsításra való felkészítésére

A Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola iwiw-klubjának moderátora

2013-08-31
Jelen pályázat célja, hogy új moderátor(ok) kinevezésével a klub élete felpezsdüljön, felügyelete folyamatosan biztosított legyen melynek köszönhetően naprakész információk, programok, rendezvények legyenek elérhetőek az érdeklődők számára.

Év városi fotósa

2013-08-31
Idén is elindult az "Év városi fotósa" (Urban photographer of the year) pályázat, amelyet a világ vezető ingatlan-tanácsadója, a CBRE alapított 2007-ben. A verseny a világ minden fotósa előtt nyitott, tavaly 115 ország 8000 fotósa pályázott.

Kedvezményes szoftver kis- és középvállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak és civil szervezeteknek

2013-08-31
A pályázat célja a pályázók versenyképességének megőrzése, marketing eszközök bevezetése, munkafolyamatok ellenőrzése és az megkönnyítése.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások / MVH 91/2013. (VI.06.)

2013-08-31
Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján nyújtott támogatás igénybevételének részletes rendjéről szól, és a támogatás igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó űrlapokat rendszeresíti.

Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíj

2013-08-31
A kiíró pályázatot hirdet a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros közigazgatási területén működő általános iskolák felső tagozatos tanulói és a középiskolák diákjai részére TERÉZVÁROSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA, amennyiben Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek, és családjukkal együtt a pályázati felhívás közzétételét megelőzően legalább 90 napja igazolhatóan, életvitelszerűen Terézváros közigazgatási területén laknak, továbbá nappali rendszerű képzésben vesznek részt.

Városok munkában - fotópályázat

2013-08-31
Idén is elindult az "Év városi fotósa" (Urban photographer of the year) pályázat, amelyet a világ vezető ingatlan-tanácsadója, a CBRE alapított 2007-ben. A verseny a világ minden fotósa előtt nyitott, tavaly 115 ország 8000 fotósa pályázott.

Nemzetközi gyermekrajz-kiállítás

2013-08-30
Rajzpályázat a Világharmóniáért és a Nemzetközi Barátságért Nemzetközi gyermekrajz-kiállítás Bécsben.

Cikkíró verseny - MindigNő

2013-08-30
A kiíró 2013. június 1-én 00.00 órától, 2013. augusztus 30-án 12.00 óráig cikkíró versenyt szervez.

Sárvár - Kristálytiszta élmény - 2013 - fotópályázat

2013-08-25
A pályázat célja, hogy az elkészült képek révén még többen ismerkedhessenek meg a város kulturális örökségeivel, természeti adottságaival, történelmi hagyományaival, rendezvényeivel, fesztiváljaival és azzal a gyógyhellyel, amely évente sok százezer látogató pihenését, kikapcsolódását, gyógyulását segíti.

HéVÍZIÓ - Lássuk, hogy Te hogy látod!

2013-08-25
Készíts egy Hévízhez kapcsolódó alkotást saját nézőpontodból, egyedi stílusodban, és küldd el DVD-n a Hévízi Televízió címére 2013. augusztus 25-ig.

A 10. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó reklámarculatának megtervezése

2013-08-23
A kiíró nyílt pályázatot ír ki a 10. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó reklámarculatának megtervezésére.

MLBKT Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázat

2013-08-23
Pályázat 2012/2013-as tanévben diplomázó egyetemi és főiskolai hallgatók számára.

HANYAS VAGY? alkotói pályázat

2013-08-22
A kiíró alkotói pályázatot hirdet.

Értéket teremtek - vállalkozom IV. fotópályázat

2013-08-21
A fotópályázat célja; az országban tevékenykedő kereskedők, ipari vállalkozások, szolgáltatók, kézművesek tevékenységének, termékeiknek művészi módon való megjelenítése.

Európa határán - fotópályázat

2013-08-20
A kiíró fotópályázatot hirdet amatőr fotósok részére.

Műfordítás-pályázat 2013

2013-08-20
A kiíró Nyelvek Európai Napja és a Magyar-Olasz Kulturális Évad alkalmából Műfordítás-pályázatot hirdet fiatal, műfordításkötettel nem rendelkező műfordítók számára.

Nyár - fotópályázat

2013-08-18
A kiíró meghív minden fotográfiát szerető alkotót, legyen az hivatásos, vagy műkedvelő, hogy küldje el képeit a Nyár c. pályázatára.

Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány pályázata - gyógyszerkutatási eredmények publikálása, továbbképzés

2013-08-16
A "Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány" kuratóriuma 2013-ban már tizenkettedik alkalommal hirdeti meg szokásos pályázatait.

Pest Megye Környezetvédelméért Díj

2013-08-16
A kiíró nagyra becsüli a megye lakossága, valamint közösségei által az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért e területen elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 2008. évtől Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel kitüntető díjat alapított.

I. HUNTINGPress Nemzetközi Fotópályázat

2013-08-15
A kiíró meghirdeti első nemzetközi, nyilvános fotópályázatát. A világ bármely részéről várjuk profi és amatőr fotósok felvételeit.

Ferencvárosi életutak - önéletírói pályázat időseknek, nyugdíjasoknak

2013-08-15
A kiírók pályázatot hirdetnek a városrész közelmúltjának személyes sorsokban tükröződő megírására, az itt élő vagy valamilyen életeseményük révén ide kötődő emberek sorsának, fontos életeseményeinek bemutatására, a személyes életutakban feltáruló történelem (minor history) továbbörökítésére. Pályázatunk célja egyszersmind, hogy a személyes történetek elbeszélése, megismerése segítségével felébressze a fiatalabb generációk érdeklődését, megértését és megbecsülését az idősebb nemzedékek iránt, és ezáltal erősítse a társadalmi összetartozás-tudatot, az egymásra utaltság érzését.

Engedd el magad, és mutasd meg, hogyan fogod vissza magad az energiafogyasztásban! - plakátpályázat

2013-08-13
A kiírók plakátpályázatot hirdetnek. Engedd el magad, és mutasd meg, hogyan fogod vissza magad az energiafogyasztásban!

Örökségünk - Somogyország Kincse Cím

2013-08-09
Az Örökségünk - Somogyország Kincse Címre valamennyi somogyi lakos, közösség tehet javaslatot.

20. Országos Diákfilmszemle

2013-08-05
A kiírók huszadik alkalommal rendezik meg filmmel és videóval foglalkozó ifjú alkotók részére az Országos Diákfilmszemlét.

Mesterképzési ösztöndíj

2013-08-04
A kiíró "ELTE Alumni Ösztöndíj" címmel pályázatot hirdet: a győztes hallgató mesterszakos tanulmányainak költségét az Alapítvány finanszírozza.

A 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások / 3/2011. (I. 18.) MVH

2013-08-03
Közlemény a 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének feltételeiről.

Mi a magyar? - szalmából

2013-08-01
A pályázat célja: a szalma újra felfedezése és a modern ember esztétikai igényeit kielégítő, egyedi, művészi felhasználásának bemutatása az adott témában.

Templomok és orgonák

2013-08-01
A kiírók fotópályázatot hirdetnek "TEMPLOMOK és ORGONÁK" címmel.

Köztársasági ösztöndíj

2013-08-01
Az oktatásért felelős miniszter köztársasági ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

Lászlóffy Woldemár pályázat 2013 - hidrológiai diplomamunka

2013-07-31
A Magyar Hidrológiai Társaság 2013-ban is meghirdeti a Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázatot.

National Geographic Magyarország jubileumi fotópályázat

2013-07-31
A kíiró magazin sárga keretében immár 125 esztendeje csodáljuk világunkat. Most Önöket is arra buzdítja, rámázzák be a természet csodáit, készítsék el sárga keretbe foglalt pillanatfelvételeiket! Pályázatával szeretné kifejezni, milyen nagyra becsüli mindazt, amit bolygónk ad nekünk.

Két- vagy többoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés MAGYAR - MAROKKÓ / TÉT_12_MA

2013-07-31
A Két- vagy többoldalú Tudományos és Technológiai (továbbiakban TéT) együttműködés tárgyú pályázathoz 2012 augusztus 10-én közzétett Pályázati Felhívás kiegészítéseként meghirdetjük, a MAGYAR - MAROKKÓ TéT együttműködés keretein belül igényelhető támogatásra vonatkozó felhívást.

A Bank Austria és az APA 2013-ban is meghirdeti a "Writing for CEE" pályázatot

2013-07-31
Idén tizedszer adják át az újságírói díjat, a pályázatok benyújtási határideje július 31.

Válás után - Mozaikcsalád fotópályázat 2013

2013-07-31
A fotópályázat célja a válással és az újraházasodással kapcsolatos társadalmi és családon belüli szemléletváltás elősegítése. A válás és újraházasodás tabuként kezelésének és negatív előítéleteinek megváltoztatása.

Elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítása (KONV) / TÁMOP-5.3.11-13/2

2013-07-31
A beavatkozással elérni kívánt közvetlen cél: 1. a helyi közösség fejlesztésével, a közösségi gondolkozás előmozdításával, a közösségben rejlő humán potenciálra építő cselekvési terv kidolgozása a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok megállítására, megfordítására, a cselekvési tervben rögzített akciók megvalósítása; 2. az elvándorlással veszélyeztetett települések megtartó- és vonzóképességének fejlesztése, a társadalmi kohézió erősítése, a közösségi és a vállalkozói aktivitás erősítésével, a fejlődési potenciál feltárásával és megerősítésével; 3. a helyi adottságokhoz illeszkedő, hiánypótló közösségi szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, társadalmi kapacitás fejlesztése.

Elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítása / TÁMOP-5.3.11-13/1

2013-07-31
Részcélok A beavatkozással elérni kívánt közvetlen cél: 1. a helyi közösség fejlesztésével, a közösségi gondolkozás előmozdításával, a közösségben rejlő humán potenciálra építő cselekvési terv kidolgozása a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok megállítására, megfordítására, a cselekvési tervben rögzített akciók megvalósítása; 2. az elvándorlással veszélyeztetett települések megtartó- és vonzóképességének fejlesztése, a társadalmi kohézió erősítése, a közösségi és a vállalkozói aktivitás erősítésével, a fejlődési potenciál feltárásával és megerősítésével; 3. a helyi adottságokhoz illeszkedő, hiánypótló közösségi szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, társadalmi kapacitás fejlesztése.

III. Bujtor István Filmfesztivál

2013-07-31
A kiírók BUJTOR ISTVÁN EMLÉKÉRE FILMFESZTIVÁLT rendeznek független/amatőr filmes alkotók, alkotóközösségek számára 2013. augusztus 19-20. között Balatonszemesen, a Nyár-marasztó rendezvénysorozat keretében.

Vers- és novellapályázat antológiában való megjelenésre

2013-07-31
A kiíró pályázatot ír ki versek és novellák Antológiában való megjelenésére.

Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban

2013-07-31
A Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj pályázat célja a fiatal, tehetséges doktorjelöltek anyagi és szakmai támogatása, a kiemelkedő kutatási, fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése, valamint a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése.

Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj a konvergencia régiókban

2013-07-31
Az Apáczai Csere János Doktorandusz Ösztöndíj pályázat célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktoranduszok kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb - az adott tudományágban releváns - tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció megfelelő előkészítése, megalapozása.

Jó embert keresünk! - Magyarország példaképeit

2013-07-31
A kiíró pályázatot hirdet 2013-as "Jó embert keresünk - Keressük Magyarország példaképeit" kampányának részeként.

Ágens Nemzetközi digitális fotópályázat 4.

2013-07-31
4. Ágens Nemzetközi digitális fotópályázat

Roma pályázat

2013-07-31
A kíiró pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán, jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki vagy informatikai képzési területen tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére a 2013/2014. tanévre.

Pedagógusok számára 2013. évben egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvétel a jeruzsálemi a Jad Vasem Intézetben

2013-07-31
A pályázat célja: Segíteni a pedagógusokat a holokauszt oktatásában és az oktatásához szükséges módszertani ismeretekben a Jad Vasem Intézet által rendelkezésre álló eszközök, lehetőségek felhasználásával, másrészt tanulságok, következtetések levonásához, egyben a témához kapcsolódó emléknapok, rendezvények szervezéséhez a továbbképzésen és tanulmányúton szerzett ismeretek hasznosításával.

MACIKA ösztöndíjprogram esélyteremtő ösztöndíjak

2013-07-31
A kiíró nyílt pályázatot hirdet a 2013/2014. tanévben az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram esélyteremtő Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramjaiban való részvételre.

Szeretettel a gyűlölet ellen - történetírás

2013-07-30
A kiíró megrendezi a "Szeretettel a gyűlölet ellen" elnevezésű történetíró pályázatát.

A gondolatok értéke 2013. - vers- és prózaírás

2013-07-30
A pályázat célja: Az értékes írások és versek méltó rangra emelése, a tehetséges próza-ill. versírók anyagi támogatása. Kortárs írók, költők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

A Média Építészeti Díja 2013 - felhívás publikációra

2013-07-28
A kiíró 2013-ban is megrendezi a Média Építészeti Díját, amire várjuk építészek, építészhallgatók, belsőépítészek jelentkezését.

Terített asztal körül

2013-07-23
A kíiró megrendezi a "Terített asztal körül" elnevezésű receptíró pályázatát három kategóriában I. kategória 20 éves II. kategória 20-50 éves III. kategória 50 év feletti pályázók részére.

A legszebb városi kert - városi konyhakertek versenye

2013-07-20
Pályázat célja: - Ösztönözni a városi lakokat arra, hogy saját a lehetőségeikhez mérten próbáljanak konyhakerti növényeket termeszteni - Minél több konyakerti zöldség megtermelése, ezzel is csökkentve a boltban beszerezhető zöldségek, fűszerek vásárlását - Bővebb tudás és tapasztalatszerzés a növénytermesztésről - Megtapasztalni azt, hogy milyen saját termesztésű zöldséget termelni és fogyasztani - A kertészkedés örömének megtapasztalása/felelevenítése, akár városi környezetben is a saját balkonon, ablakban.

ÍRÓI alkotás elkészítése

2013-07-20
A kiíró pályázatot hirdet 13-25 év közötti fiatalok részére, ÍRÓI alkotás elkészítésére.

Diplomamunkák, szakdolgozatok publikációja 2013/2

2013-07-20
Legyél rá büszke! Akard kivenni belőle azokat a lehetőségeket, amikért megdolgoztál! Életed végéig minden szakmai megjelenési fórumon hivatkozás lehet: publikációm ... VAN!

Tavasz - novella-, dráma- és versírás

2013-07-15
A kiíró novella-pályázatot, drámapályázatot, vers pályázatot hirdet.

Magyar és kínai találmányok

2013-07-15
A kiíró alkotói pályázatot hirdet "Magyar és kínai találmányok" címmel.

Fotópályázat - Vespa perspektíva

2013-07-15
Témák: - Vespa perspektíva Vespa jobbról-balról, családdal-egyedül, közelről-távolról, egészében-részletében, színesben-színtelenül, mosolygósan-szomorúan, éjjel-nappal, úton-útfélen, a pusztán vagy a Mecsek dombjain. Szóval ahogy Te látod! - Dolce Vita itthon Kapd lencsevégre az olasz életérzés! Az élet igazi élvezetet; legyen az divat, design, gasztronómia és Vespa.

Boldog 100. szülinapot Tour de France videópályázat

2013-07-15
A kiíró videó pályázatot hirdet a 100. születésnapját ünneplő francia kerékpáros körverseny kapcsán. Keressük Magyarország legnagyobb Tour de France rajongó települését vagy közösségét és szurkolóját!

Boldog 100. szülinapot Tour de France videópályázat

2013-07-15
A kiíró videó pályázatot hirdet a 100. születésnapját ünneplő francia kerékpáros körverseny kapcsán. Keressük Magyarország legnagyobb Tour de France rajongó települését vagy közösségét és szurkolóját!

Boldog 100. szülinapot Tour de France! - verspályázat

2013-07-15
A kiíró vers pályázatot hirdet a 100. születésnapját ünneplő francia kerékpáros körverseny kapcsán. Pályázni bármilyen, a Tour de France-hoz kapcsolódó verssel lehet.

Boldog 100. szülinapot Tour de France! - rajzpályázat

2013-07-15
A kiíró rajzpályázatot hirdet a 100. születésnapját ünneplő francia kerékpáros körverseny kapcsán. Pályázni bármilyen, a Tour de France-hoz kapcsolódó rajzzal lehet.

2013. november 20-ig megvalósuló rendezvényeken, fesztiválokon a már bevezetett tanúsító és/vagy közösségi élelmiszer védjegyek promóciója

2013-07-15
Cél: A magyar élelmiszerek, piaci pozíciójának javítása, a tanúsító és/vagy közösségi élelmiszer védjegyek ismertségének növelése.

Példakép - legígéretesebb fiatal vállalkozók

2013-07-14
A Példakép Pályázaton most az ország legígéretesebb fiatal vállalkozóit keresi a kiíró. Itt az alkalom, hogy bemutatkozz és megnyerd az 5 millió forintos fődíjat!

Pályázat ingyenes hordozható számítógépekre/laptopokra

2013-07-12
A kíiró pályázati felhívást hirdet ingyenes hordozható számítógépekre/laptopokra magánszemélyek és vállalkozások számítástechnikai hátterének fejlesztésének céljából.

Társadalmi Befektetések díj 2013 - Magyar Adományozói Fórum

2013-07-12
A megújult díj átadásának célja, hogy a vállalatok példaértékű társadalmi befektetési programjainak bemutatásával, elismerésével és a lehető legszélesebb körű publikálásával hozzájáruljunk az üzleti szektor társadalmi szerepvállalásának erősítéséhez, továbbá a vállalati döntéshozók ilyen irányú szakmai munkájának inspirálásához, személyes szerepvállalásuk növeléséhez.

Hálózatok vagy a játékelmélet fogalmait, módszereit középiskolásoknak bemutató hatékony módszerek kidolgozása

2013-07-12
A kíiró pályázatot hirdet a hálózatok vagy a játékelmélet fogalmait, módszereit középiskolásoknak bemutató hatékony módszerek kidolgozására.

Az év ökoturisztikai létesítménye 2013 - cím elnyerése

2013-07-12
A pályázat célja, hogy az ökoturisztikai létesítmények, illetve működtetőik számára lehetőséget adjon kínálatuk látogató- és családbarát jellege alapján történő megmérettetésére. A legjobb minősítést elnyerő helyszínek a pályázatot kiíró szervezetek vezetőinek elismerésében részesülnek. A címet elnyert létesítményeket a pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek kommunikációs tevékenységük során kiemelten kezelik.

Élelmiszeripari ismeretterjesztő kiadványok elkészítése

2013-07-10
Cél: Olyan ágazati ismeretterjesztő kiadványok-, könyvek nyomdai költségeinek támogatása, melyek népszerűsítik a minőségi magyar élelmiszereket, valamint mindazt a hagyományt, örökséget, tudást és fejlesztést, mely biztosítja a fogyasztókat a kül- és belföldi piacon a magyar termékek és élelmiszerek megbízható minőségéről.

ARC pályázat, 13. - óriásplakát készítés

2013-07-09
13. ARC pályázat

Étkezőasztal tervezés a Loft Interior számára

2013-07-05
A kiíró célja, hogy egy hazai tervező kiváló munkájával jelenjenek meg a piacon.

Számítógépet kapnak rászoruló családok!

2013-07-04
A kiíró felzárkoztatást és esélyegyenlőséget biztosító támogatói programja révén 2013-ban is ötven rászoruló családban élő, 10-14 év közötti gyerek kap komplett (használt, de még használható) számítógépet.

Újra elindul az "Életünk" - pályázat 60 év fölöttieknek

2013-07-04
A ma meghirdetett "Életünk" pályázat célja, hogy a sok esetben csupán az elbeszélők emlékei között élő történetek, hagyományok, erkölcsi értékek és élettapasztalatok fennmaradjanak és átörökítődjenek a következő nemzedékek számára.

Iskolai Edukáció - mobil kiállítás az egészséges táplálkozás és a tejfogyasztás népszerűsítésére

2013-07-04
Cél: A tejtermék fogyasztására ösztönző nevelés a 6-18 éves korosztály részére általános- és középiskolában.

A Nemzeti Lovas Programhoz kacsolódó marketingtevékenység

2013-07-04
Cél: A Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó marketingtevékenység támogatása. A lovas ágazat népszerűsítése rendezvények szervezése vagy rendezvénye(ke)n való megjelenés által. A lovaglás, mint sport, hobbi és életforma népszerűsítése. A magyar lófajták megismertetése a hazai közönség számára.

Szakmai konferencia szervezése a tejágazat szereplői (termelők, feldolgozók) számára

2013-07-04
Cél: A tejágazat szereplői (termelők, feldolgozók) számára szakmai konferencia meghirdetése, megszervezése és lebonyolítása.

Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások

2013-07-02
A kiíró rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

Rajzpályázat Madarak és Fák Napja alkalmából

2013-07-02
A kiíró rajzpályázatot hirdet "2013 a gyurgyalag védelmének éve" és a "Tavaszi madárles" kapcsán, "A gyurgyalag csodálatos élete" címmel.

Alkosd meg a jövőt! - mérnöki innovációs designe-verseny

2013-07-01
11. alkalommal hirdették meg az "Alkosd meg a jövőt!" elnevezésű design versenyt, melyet a mérnöki innováció ösztönzésére és jutalmazására alapított 2002-ben a NASA Tech Briefs c. magazin.

Két- vagy többoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés MAGYAR - NÉMET / TÉT_12_DE

2013-07-01
A Két- vagy többoldalú Tudományos és Technológiai (továbbiakban TéT) együttműködés tárgyú pályázathoz 2012. augusztus 10-én közzétett Pályázati Felhívás kiegészítéseként meghirdetjük, a MAGYAR - NÉMET TéT együttműködés keretein belül igényelhető támogatásra vonatkozó felhívást.

Ferencvárosi életutak

2013-07-01
A kiírók "A teljesség felé" Idősügyi koncepció keretében pályázatot hirdetnek a városrész közelmúltjának személyes sorsokban tükröződő megírására, az itt élő vagy valamilyen életeseményük révén ide kötődő emberek sorsának, fontos életeseményeinek bemutatására, a személyes életutakban feltáruló történelem (minor history) továbbörökítésére. Pályázatunk célja egyszersmind, hogy a személyes történetek elbeszélése, megismerése segítségével felébressze a fiatalabb generációk érdeklődését, megértését és megbecsülését az idősebb nemzedékek iránt, és ezáltal erősítse a társadalmi összetartozás-tudatot, az egymásra utaltság érzését.

A hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez támogatás

2013-07-01
Közlemény a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásáról.

Az Előadó-Művészet Kollégium pályázata

2013-07-01
Téma/cél: Önálló cirkuszi műsorok fejlesztése, a cirkuszművészet nemzeti kulturális identitás erősítésében betöltött szerepének erősítése, a határon túli magyarlakta területeken cirkuszműsorok bemutatására.

Fogadj szót, fiam!

2013-06-30
A kiírók "Fogadj szót, fiam!" címmel pályázati felhívással fordulnek a magyar anyanyelvű pedagógusokhoz azzal a céllal, hogy 2013-ban, Szent István halálának 975. évfordulóján, államalapító királyunkhoz hasonlóan fogalmazzák meg intelmeiket a ma fiataljaihoz.

PLURAL+ Ifjúsági Videó Fesztivál

2013-06-30
A Plural+ Ifjúsági Videó Fesztivál ismét meghirdeti felhívását a világ fiatalságának

Szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzése

2013-06-30
A kíiró 2012. november 9-én meghirdette az IPARJOG_12 című pályázatot, amelynek keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzéséhez és fenntartásához. Az utófinanszírozásos formában rendelkezésre álló támogatást egyebek mellett a hazai vagy külföldi (nemzetközi) szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom megtételéhez, az európai szabadalom hatályosításához lehet felhasználni.

Fogyatékosok a társadalomban

2013-06-30
A kiíró "Fogyatékosok a társadalomban" címmel 2013 szeptemberében egy fotókiállítással egybekötött országos konferenciát szervez és fotópályázatot hirdet hivatásos és amatőr fotósok számára.

E2O - Ergonómiai ötlet-pályázat - 2013

2013-06-30
A pályázat célja, hogy olyan újtermékötleteket jutalmazzon elismeréssel, melyek a mindennapi életünketkönnyebbé, kényelmesebbé, biztonságosabbá teszik, valamint egészségünkmegőrzésétszolgálják.

Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése / TIOP-3.2.4-13/1

2013-06-30
Jelen pályázati kiírás alapvető célja (összhangban TIOP, illetve ÚSZT általános céljaival3), hogy infrastrukturális fejlesztések támogatásával hozzájáruljon az aktív korú autizmus spektrumzavarral élő, valamint az egyéb aktív korú megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának növekedéséhez, ezzel segítve társadalmi és munkaerő-piaci integrációjukat, a társadalmi életben való aktív részvételüket.

Felkai András Ösztöndíj - pénzügyi

2013-06-30
A Felkai András Ösztöndíj célja, hogy a magyar gazdasági és pénzügyi szektor olyan szakemberekkel gazdagodjék, akiket Felkai Andráshoz hasonlóan pozitív beállítottság, hozzáértés és nemzetközi látókör jellemez. A díj e cél elérése érdekében fiatal magyar gazdasági szakemberek és végzős hallgatók posztgraduális tanulmányainak folytatásához nyújt pénzügyi támogatást.

Rajzolj 100 éves kisvasutat

2013-06-30
A kiíró pályázatot hirdet "Rajzolj 100 éves kisvasutat" címmel óvodások, valamint alsó és felső tagozatos tanulók számára.

A magyar borkultúra, borászatok, borok népszerűsítése Magyarországon és külföldön, marketingjének elősegítése

2013-06-30
Cél: A magyar borkultúra, borászatok, borok népszerűsítése Magyarországon és külföldön, marketingjének elősegítése.

PLURAL+ Ifjúsági Videó Fesztivál 2013

2013-06-30
A Plural+ Ifjúsági Videó Fesztivál ismét meghirdeti felhívását a világ fiatalságának.

Gyermekversmondó tábor

2013-06-30
A kiíró szervez a 10-14 éves korosztálynak.

Színházi- és Versművészeti táborok

2013-06-30
Szakmai versmondó és színházi tábor a kiíróval.

Emberi Jogi Rövidfilmverseny Diákoknak 2013

2013-06-30
Az idén 2013. december 5. és 12. között Bécsben megrendezésre kerülő "this human world" elnevezésű emberi jogi filmfesztivál szervezői ismét megtartják az Emberi Jogi Rövidfilmversenyt Diákoknak, amelyre Ausztriából, Magyarországról, Szlovákiából, Szlovéniából és Svájcból várják diákok jelentkezését.

Rendészeti pályára irányító tábor roma származású fiatalok részére

2013-06-30
A kiíró pályára irányító tábort szervez azoknak a roma származású fiataloknak, akik érdeklődnek a rendvédelmi hivatás (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) iránt.

Kiváló Minőségű Sertéshús tanúsító védjegy grafikájának kidolgozása

2013-06-30
A kiíró pályázatot ír ki a Kiváló Minőségű Sertéshús tanúsító védjegy grafikájának kidolgozására.

Mezőgazdasági területek erdősítése

2013-06-30
Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági terültek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénylésének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII 17.) FVM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet), mely az EMVA-ból finanszírozott, a mezőgazdasági terültek erdősítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

Kittenberger Kálmán Sajtódíj pályázat

2013-06-30
A kiírás célja, hogy elősegítsük a civil sajtón keresztül a széles közvélemény elérését, tájékoztatását. A vadgazdálkodásról, a vadászatról, a vadászati kultúráról és a vadászokról szeretnénk több reális, egyben vonzó tájékoztató anyagot viszontlátni a médiában.

Kulturált Települési Környezet Díj és a Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja

2013-06-30
A kiíró nagyra becsüli a megyei települések épített és a természetes környezet minőségének javítására, a települések karakterének, építészeti értékeinek megőrzésére tett erőfeszítéseit, környezetfejlesztési tevékenységét.

Kultur Bridge - alkotások a sokszínűségről

2013-06-30
A KULTUR BRIDGE elsődleges célja, hogy bemutassa Európa művészeti, kulturális, kiskereskedelmi és kulináris sokszínűségét, egy képletes hidat építve a kiválasztott európai városok között. A hidak földrajzi kapcsolatok létesítése mellett a gazdaság, a tudás és a tehetség szabad áramlásának szimbólumai.

Ujvári János diplomadíj

2013-06-29
A kiíró az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának fokozására egyedi hallgatói díjat létesít.

Tiszta levegő - Mozdulj érte! rajz-, fotó- és családi kreativitás az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából

2013-06-28
A kiírók ismét rajz-, fotó- és családi kreatív pályázatot hirdetnek az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából.

Harsányi István-díj - innováció és menedzsment

2013-06-28
A "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2013. évre, Harsányi István születésének centenáriumára, ismételten pályázatot ír ki kiíró.

Egy kulturális témájú, a fesztiválok európai platformjához kapcsolódó kísérleti projekt támogatása / EAC/S07/2013

2013-06-26
E kísérleti projekt célja, hogy kihasználja a fesztiválok potenciálját annak érdekében, hogy maximalizálja azok különféle uniós szakpolitikai területekhez - például az innovációhoz, a társadalmi befogadáshoz, az oktatáshoz és a kultúrák közötti párbeszédhez - való hozzájárulását.

RAIN REFLEXIÓK 2013

2013-06-23
A pályázat témája: Rain, koreai művésznevén Bi (ejtsd: Pi), valódi nevén JUNG Ji-hoon énekes-táncoskoreográfus előadóművész, színész, harcművész, divat- és szexikon, producer életének, személyiségének vagy munkásságának bármely elemére (dalára, koreográfiájára, filmjeiben, koncept-fotóin, akár reklámjaiban megformált karakterére) reflektáló alkotások készítése.

Szózuhatag 2013

2013-06-23
A pályázat témája: Rain, koreai művésznevén Bi (ejtsd: Pi), valódi nevén JUNG Ji-hoon énekes-táncoskoreográfus előadóművész, színész, harcművész, divat- és szexikon, producer életével, személyiségével vagy munkásságának bármely elemével (dalával, koreográfiájára, filmjeiben, koncept-fotóin, akár reklámjaiban megformált karakterével) kapcsolatban álló vagy azok által inspirált, azokat továbbgondoló alkotások készítése.

Migránsok Európában" multimédia-diákalkotások

2013-06-21
Milyen szerepet töltenek be és hol élnek a migránsok Európában? A Bizottság arra ösztönzi a 27 európai uniós tagállam és Horvátország képzőművészeti, grafikus és kommunikációs iskoláinak hallgatóit, hogy merítsenek ihletet a migránsok európai társadalmakhoz nyújtott hozzájárulásából.

Tiszta lappal

2013-06-20
A kiíró "Tiszta lappal" címmel műfaji és tematikus megkötés nélküli regénypályázatot hirdet.

Országos tehetségkutató kisfilm verseny

2013-06-20
A kiírók a "2012-13. tanévben megrendezendő művészeti versenyek támogatása" című programban meghirdetik 2013. május 2-vel az Országos tehetségkutató kisfilm versenyt 20 éven aluli közoktatási intézményekben tanuló fiatalok, műhelyek, alkotócsoportok részére.

Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram

2013-06-20
A kiíró a könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegítése érdekében a "Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram" keretében nyílt pályázatot hirdet forgóeszköz hitel felvételével kapcsolatos kamattámogatás elnyerésére.

Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollágium pályázata

2013-06-18
A közös jogkezelő szervezetek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 89. § (8) és (10)-(11) bekezdései értelmében a jogdíj- és egyéb bevételeik kulturális célú felhasználásra szánt részét a Nemzeti Kulturális Alap számára történő átadással - az átvétel tárgyában kötött megállapodás és a jóváhagyott támogatási politika rendelkezései szerint - használják fel kulturális célra.

A munkám visszavár! - díj

2013-06-18
A pályázat célja, hogy bemutassa azokat a munkahelyeket, amelyeknél a visszafoglalkoztatás nem probléma, valóban örülnek annak, ha a korábban már jól teljesítő kollégájuk a gyermekvállalást követően is náluk folytatja pályafutását, vagy nyitottak a kisgyermekes munkavállalók foglalkoztatására. Tapasztalataikkal más vállalatokat is segíthetnek abban, hogy hátat fordítva a sztereotípiáknak segítsék az anyák munkába való visszatérését.

Luxus a játék? - kültéri kiállításon részvétel

2013-06-17
A kiíró negyedik alkalommal ír ki nyílt kortárs művészeti pályázatot.Olyan köztérre tervezett alkotásokat várnak, melyek a művészet eszközeivel késztetnek a játék fogalmának újragondolására.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások

2013-06-16
A támogatás célja, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javításával vagy új termékek, eljárások, technológiák bevezetésével növekedjen a mezőgazdasági üzem, illetve élelmiszeripari vállalkozás összteljesítménye és versenyképessége, továbbá javuljanak az élelmiszer-biztonsági és -higiéniai feltételek, csökkenjen a környezetterhelés.

SZAFT 2013!

2013-06-15
A kiíró ismét keresi az ország legjobb amatőr animációs filmkészítőjét!

Creative Art Díj

2013-06-15
Creative Art Díj Zongoristák számára.

Félperces jelenet

2013-06-15
A kiíró "Félperces jelenet" címmel pályázatot hirdet. A pályázatban való részvételnek nincsenek feltételei, bármely természetes személy, illetve cég, szervezet részt vehet - akár több pályamunkával is.

Global Shining Light Award

2013-06-15
Idén októberben egy Rio de Janeiro-i sajtókonferencián ismét átadják a Global Shining Light Awardot egy újságírónak, aki tényfeltáró riportot készített egy fejlődő ország valamilyen közérdekellenes ügyéről.

Csodakút Nemzetközi Természetfilm-fesztivál

2013-06-15
A vajdasági Magyarkanizsán (Kanjiľa) minden év augusztusában megrendezésre kerülő nemzetközi természetfilm-fesztivál alapvető célja, hogy bemutatkozási lehetőséget és egyúttal szakmai fórumot is biztosítson mindazon magyar nyelvű, a Kárpát-medencében élő amatőr és professzionális filmkészítő számára, akik a Kárpát-medence és a világ természeti értékeink bemutatását, valamint környezetünk védelmét a filmművészet eszközeivel kívánják szolgálni, és műveikkel hozzájárulnak a jövőorientált környezet- és természetbarát gondolkodásmód terjesztéséhez.

IV. Országos drogprevenciós kisfilm-készítő verseny

2013-06-12
A kiíró egészségfejlesztéssel kapcsolatos prevenciós programban meghirdeti 2013. március 29-vel A IV. Országos drogprevenciós kisfilm-készítő versenyt 35 éven aluli fiatalok részére.

Astellas-díj - Az év egészségügyi szakdolgozója 2013

2013-06-12
Az év egészségügyi szakdolgozója pályázatot 2011-ben azzal a céllal hívta életre a kiíró, hogy az országban tevékenykedő közel 100 ezer szakdolgozó számára esélyt, lehetőséget és fórumot teremtsünk a kiemelkedően értékes, példaként állítható teljesítmények elismerésére és társadalmi nyilvánosság előtti bemutatására. Mindezzel hosszútávon az egészségügyi szakdolgozói hivatás megbecsülésének, presztízsének növelését, a pálya vonzóvá tételét és a pályán maradás erősítését kívánjuk szolgálni.

L'ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj: a Nőkért és a Tudományért

2013-06-10
A kiírók idén már tizenegyedik alkalommal hirdetik meg ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L'ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében, 2013. évre.

Játssz bizalommal! tapintható játékok létrehozása

2013-06-10
A kiíró pályázatot hirdet tapintható játékok létrehozására JÁTSSZ BIZALOMMAL! címmel

Vizuális Művészetek Kollégium pályázata

2013-06-10
Téma/cél: olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik.

Soltis Lajos Színház celldömölki Kamaraszínház épületére szánt egyedi festés megtervezése

2013-06-10
A kiíró pályázatot hirdet a volt városi mozi, jelenleg a színház által használt Kamaraszínház épület külső festésének megtervezésére.

Év fája verseny 2013

2013-06-10
A versenybe bárki (baráti társaságok, családok, iskolás csoportok, civil szervezetek, vállalkozások stb.) nevezheti kedvenc fáját egy fotóval és a hozzá kapcsolódó történet leírásával.

Drama in action - Lendületben a dráma

2013-06-10
A kiíró Fiatalok Lendületben Program keretében megvalósuló drámapedagógiai projektben kínál részvételt!

Novellapályázat

2013-06-09
A kiíró novellapályázatot hirdet 2013-ban. Pályázatuk célja, hogy felkutassák és egy elektronikus antológiában megjelenési lehetőséget biztosítsanak tehetséges íróknak kedvenc műfajunkon belül.

Henkel Art.Award. 2013 - képzóművészeti alkotások

2013-06-07
A pályázat témája - Az idei kiírásra a Henkel olyan pályaműveket vár a jelentkezőktől, amelyek a kortárs képzőművészet alábbi 5 területéről érkeznek: festészet, grafika, fotó, videó és installáció.

Mutasd, mekkora a szíved

2013-06-07
Mutasd, mekkora a szíved, ezzel a címmel hirdetnek különleges rajzpályázatot a kiírók Down-szindrómás gyermekek számára.

Egy hetes 90 órás intenzív filmkészítő workshop

2013-06-05
Filmoktatás iránt érdeklődő tanárok, filmszakos egyetemi hallgatók valamint gyakorló(mozgókép)-és médiatanárok részére egy hetes akkreditált, 90 órás intenzív filmkészítő workshopot rendez a kiíró a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával.

Találjuk fel a jövőt! Középiskolai Ösztöndíj

2013-06-05
Pályázati felhívások Gábor Dénes Nobel-díjas mérnök, fizikus, társadalmi gondolkodó emlékére.

Klímavédelmi fotópályázat

2013-06-04
A kiírók klímavédelmi fotópályázatot hirdetnek.

Magyar Honvédség Altiszti Akadémia, esélyegyenlőségi tábor

2013-06-04
A kiírók együttműködésben ismét megrendezik az Esélyegyenlőségi Tábort!

Európai audiovizuális piaci hozzáférés

2013-06-03
A kiíró pályázatot hirdet piaci hozzáférésre.

Tehetség-HÍD Program

2013-06-03
A Tehetség-HÍD Program (HÍD: Hallgatók Ígéretes Diákokból) a magyar középiskolai-egyetemi tehetséggondozás szolgálatában áll, célja a középiskolás tehetségek felkarolása. Hathatós eszközökkel (egyszeri tanulói ösztöndíj, mentori támogatás, nyári tábor, egyetemi szakkollégiumi lehetőség, Kemény Dió Konferencia) segít, hogy ezek a diákok a középiskola - egyetem váltás folyamatát kibontakozásuk újabb lehetőségeként élhessék meg.

Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzésére

2013-06-02
A kiírók közösen 2013-ban is pályázatot hirdetnek az európai vállalkozások ösztönzésére létrehozott díj elnyerésére összesen hat kategóriában. A "Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért" pályázat Európa-szerte felkutatja és elismeri az Unió legkreatívabb és legsikeresebb vállalkozóit, vállalkozásösztönzési projektjeit. A Díj céljai közé tartozik a vállalkozási tevékenység ismertségének fokozása, a legjobb vállalkozási elképzelések és gyakorlatok bemutatása, valamint a potenciális vállalkozók ösztönzése és inspirálása.

Művészetek találkozása - festménynovella

2013-06-02
A kiíró irodalmi pályázatot hirdet Művészetek Találkozása - festménynovella címmel. A pályázatra bármely magánszemély jelentkezhet.

Az ÉN mesém - rajzpályázat gyermekek számára

2013-06-01
Rajzpályázat gyermekek számára.

Balaton gyerekszemmel - rajzpályázat

2013-06-01
A kiíró közös rajzpályázata gyermekeknek - "Tervezz, alkoss, gazdagíts!"

Geronimo Stilton bonyhádi kalandja

2013-06-01
A kiírók rajzpályázatot hirdetnek 6-15 éves korú gyermekek részére.

Mackókészítő pályázat mackókedvelőknek

2013-06-01
Találd ki, tervezd meg, majd készítsd el egyedül, vagy szerezz társakat és készítsétek el közösen az általatok megálmodott medvét! Majd nevezzétek be az újszülött mackót a nagy medvenapi megmérettetésre!

Innováció a fogászatban / GOP-2011-1.3.1/F, KMOP-2011-1.1.4/F

2013-05-31
A Magyar Kormány célja az eredményeink megőrzése mellett olyan egyedi innovációs program megvalósítása, mely a multiplikátor hatása végett a következő 5 évben a jelentős foglalkoztatási hatás mellett hálózati típusú együttműködést generál a kkv szektorban, egységesített ágazati sztenderdjein keresztül működési biztonságot nyújt mind a páciensnek, mind a szolgáltatónak, optimalizált működési környezettel növeli az adózási fegyelmet, mely lehetőséget ad a felnőttképzés, a technológia- és a piacfejlesztés területein a regionális, majd globális szolgáltató centrumainak megteremtésére.�A kiemelt szakpolitikai célnak megfelelően a jelen pályázati kiírás célja a fogászati ágazatban működő innovatív vállalkozások fejlesztése korszerű, magas értéket képviselő, szolgáltatások, technológiák kidolgozása és piaci bevezetése révén.

Nagy Ferenc-díj

2013-05-31
A díjat Nagy Ferenc, a Budakeszi Könyvtár és Információs Szolgálat (jelenleg Nagy Gáspár Városi Könyvtár) volt igazgatója, az MKE Pest Megyei Szervezete egykori elnöke emlékének megőrzésére alapította az MKE Pest Megyei Szervezete. Nagy Ferenc 10 éve hunyt el, és idén lenne 55 éves, A díjazás Nagy Ferenc özvegye, Bollobás Boglárka által felajánlott pénzösszeg kamatából, valamint a szervezet által felajánlott összegből áll.

Élni az Életet 3. - 2013

2013-05-31
A Gábor Zita Alapítvány célja, hogy megőrizze Gábor Zita emlékét és életművét, aki világszerte elismert módszereket alkotott a Holokauszt oktatás területén. A pályázat célja, hogy egyszeri ösztöndíjjal jutalmazza azt vagy azokat a magánszemélyeket vagy szervezeteket, akik az adott évben a legtöbbet tettek a Holokauszt oktatás módszertani fejlesztéséért a társadalmi, kulturális, tudományos vagy a művészeti életben.

Örökké tartó pillanatok

2013-05-31
2013-ban a Szemezgető stábja cikkíró pályázatot ír ki „Örökké tartó pillanatok” címmel.

Mesepont családsegítő pályázat

2013-05-31
Cél: Egy kiépülőben lévő (mesekönyveket, mesekártyákat, kreatív formakönyveket készítő és forgalmazó) bedolgozói, klubrendszerben működő országos hálózat továbbfejlesztése.

Magyar Kézműves Remek cím elnyerése

2013-05-31
A kiíró egyfordulós pályázatot hirdet a "MAGYAR KÉZMŰVES REMEK" elismerő cím elnyerésére.

Médiapályázat az endometriózisról

2013-05-31
Március elején a világ számos országában emlékeznek meg az Endometriózis Hétről, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet erre a sokakat érintő betegségre és a gyógyítás lehetőségeire.

Két- vagy többoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés, MAGYAR - SZLOVÁK / TÉT_12_SK

2013-05-31
A Két- vagy többoldalú Tudományos és Technológiai (továbbiakban TéT) együttműködés tárgyú pályázathoz 2012. augusztus 10-én közzétett Pályázati Felhívás kiegészítéseként meghirdetjük, a MAGYAR-SZLOVÁK TéT együttműködés keretein belül igényelhető támogatásra vonatkozó felhívást.

MTA Posztdoktori Kutatói Program - álláshirdetés

2013-05-31
A kiíró az MTA kutatóközpontjaiba, kutatóintézeteibe, valamint a magyarországi egyetemeken működő kutatócsoportjaiba (beleértve a Lendület kutatócsoportokat is) 24 hónapnyi határozott idejű foglalkoztatást kínál magyar és külföldi kutatók számára posztdoktori kutatásra a természettudományok, az élettudományok, valamint a humán- és társadalomtudományok területén.

Az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó többletterhekhez igénybe vehető támogatás

2013-05-31
A Kormány célja a munkahelyek megvédése, új munkahelyek minél nagyobb számban történő létrehozása, ugyanakkor a kötelező legkisebb munkabér, illetőleg a garantált bérminimum reálértékének megőrzése, lehetőség szerinti emelése. Ennek a célnak a megvalósítását szolgálja a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó többletterhekhez nyújtott támogatás azon 11 ágazatba tartozó munkáltatók számára, ahol magas a kötelező legkisebb munkabéren és a garantált bérminimumon foglalkoztatottak aránya, továbbá az adott ágazat foglalkoztatási helyzete és gazdasági körülményei azt indokolják. A támogatás elősegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését.

Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban / TÁMOP-1.4.6-13/1

2013-05-31
A konstrukció közvetlen célja szakma megszerzésére irányuló, illetve betanító képzést nyújtani hátrányos helyzetű embereknek építőipari, épületkorszerűsítéshez kapcsolódó, illetve a program céljainak megfelelő további szakmákban, tranzit típusú, azaz foglalkoztatással egybekötött képzés keretében.

Pályázat ingyenes számítógépekre és multifunkciós nyomtatókra 2013

2013-05-31
A kiíró pályázatot hirdet nagy mennyiségű ingyenes számítógépre, tablet pcre, és multifunkciós nyomtatóra.

Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban

2013-05-31
A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja, a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése. Az ösztöndíj elsődleges célja, a Magyarország határain kívül élő magyarul anyanyelvi szinten beszélő kiváló mesterszakos hallgatók ösztöndíjban részesítése, akik kimagasló eredményeket értek el saját tudományterületükön.

Határon Túli Doktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban 2013

2013-05-31
A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja, a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése. Az ösztöndíj elsődleges célja, hogy támogassa a Magyarország határain kívül élő magyarul anyanyelvi szinten beszélő, doktori tanulmányait végző vagy doktori értekezésüket készítő kutatókat, akik kimagasló eredményeket értek el a saját tudományterületükön.

Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj (Országos) 2013

2013-05-31
Az ösztöndíj elsődleges célja, a Magyarország határain kívül élő magyarul anyanyelvi szinten beszélő kiváló mesterszakos hallgatók ösztöndíjban részesítése, akik kimagasló eredményeket értek el saját tudományterületükön.

Post-doc kutatás a Pasteur Intézetek nemzetközi hálózatánál

2013-05-31
A kiíró pályázatot hirdet egy fiatal francia vagy külföldi kutató támogatására két éves időtartamra, post doktori kutatások végezésére valamelyik Pasteur Intézetnél (kivéve a francia fővárost).

"Ihaj Fuhun" Zsámbéki Országos Amatőr Népzenei-Jazz Tehetségkutató Verseny

2013-05-31
A verseny célja olyan kiemelkedő tehetségű fiatalok felfedezése, akik a magyar népdalok jazzesített megszólaltatásában képzelik el jövőjüket.

FERIKU - verskiadás

2013-05-30
Feriku kötetben való megjelenés.

Női szobor és emlékpark kialakítása - műalkotások

2013-05-30
A kiíró pályázatot hirdet, az Budapest, Andrássy út 124. szám alatt lévő székház előkertjében „női szobor és emlékpark” kialakítása céljából. A magyar történelemben számos méltatlanul elfeledett nőalak található, kikről sem emléktábla, sem emlékhely, sem más köztéri alkotás nem található.

Kortárs női hangok- vers-, prózaírás

2013-05-30
A kiíró "Kortárs női hangok" - címmel irodalmi pályázatot hirdet.

Hagyományos magyar élelmiszerek bemutatása a Duna-Tisza közi Agrár Expón és népszerúsítése - közösségi agrármarketing / Kiskőrös, 2013. április 13-14.

2013-05-30
Cél: A rendezvény megvalósításával, a termékek bemutatásával, kóstoltatásával, árusításával cél a kis-és közepes vállalkozások által előállított hagyományos magyar élelmiszerek fogyasztásának ösztönzése, népszerűsítése a nagyszámú látogató és a médiumok körében.

Magyar mondák - országos rajzpályázat

2013-05-30
A kiíró rajzpályázatot hirdet általános iskolai tanulók részére.

Magyar Kapcsolattartó Pontjának pályázati felhívása tanulmány elkészítésére

2013-05-30
Az EMH célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse az uniós intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás elősegítése érdekében. A feladatok ellátása során a nemzeti kapcsolattartó pontok többek között tanulmányokat és jelentéseket készítenek.

Tehetséges óvodáskorú gyermekek képzési támogatása a GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvodában / GNSO13/1

2013-05-28
A sport iránt elkötelezett, szorgalmas, tehetséges, gyermekek magas szintű nemzetközi pedagógiai és sportképzésének támogatása

Napfesztivál Vác 2013 - fiatal képzőművészek kiállítása

2013-05-27
A kiíró célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson 35-évnél fiatalabb alkotóknak.

Tanár úr, kérem, én filmeztem - Hogyan hat ránk Karinthy Frigyes?

2013-05-27
A pályázatra olyan kisfilmeket vár a kiíró, amelyek Karinthy Frigyes szövegeinek felhasználásával készültek - műfaji megkötés nélkül, de maximum 10 percben. A pályázatra elsősorban középiskolások, egyetemisták, pályakezdő filmesek jelentkezését várjuk - diák kategóriában különdíjat osztunk ki.

Templomi népének komponálása, Don Bosco

2013-05-24
A kiíró zenei pályázatot hirdet templomban előadható népének komponálására, amely Don Bosco személyéhez, munkásságához kötődik.

Kis- és középvállalkozások, valamint civil szervezetek Interneten való megjelenése, arculatváltása

2013-05-24
A pályázat célja a kis és középvállalkozások, valamint a civil szervezetek kommunikációs versenyképességének megőrzése, webes megjelenésének vagy arculatváltásának támogatása. Napjaink vállalkozásainak, közösségi szerveződéseinek gyakorlatilag nélkülözhetetlen velejárója, az elektronikus világhálón megjelenő névjegy, weboldal megléte. Jelen pályázat e cél megvalósítása érdekében abban segíti a pályázókat, hogy a pályázati kiírás, és a támogatási megállapodásban rögzített feltételek alapján, elkészíti a pályázó weboldalát, és az oldalhoz kötődő email (levelező) szolgáltatást nyújt.

Deák Dénes ösztöndíj

2013-05-22
A kiíró pályázatot hirdet művészettörténész, várostörténész, illetve e tudományterületeken doktori iskola hallgatója részére.

Az év prospektusa 2013

2013-05-21
Második alkalommal került meghirdetésre "Az Év Prospektusa 2013" verseny, melynek célja díjazni a legjobbakat.

Sportmenedzser tábor - felsőoktatási hallgatóknak

2013-05-20
SPORTMENEDZSER TÁBOR - Kovács Antal, olimpiai bajnok cselgáncsozó, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség elnökségi tagjának és Cseh László, olimpiai ezüst- és bronzérmes úszó szakmai vezetésével.

Vitorlás-tábor diákoknak

2013-05-20
Pályázat vitorlás-táborra.

Mutasd meg településed Európának! kreatív alkotói pályázat iskolai csoportok számára

2013-05-20
Kirándulás az Európa Parlamentbe az Erzsébet-programmal, kreatív alkotói pályázat iskolai csoportok számára.

Fotópályázat - Tisza-tó és környéke

2013-05-20
A kiíró fotópályázatot hirdet!

Szerelem a köbön verspályázat II.

2013-05-20
2013-ban második alkalommal kerül megrendezésre a II. Sződligeti Szerelmes Szombat keretein belül, a II. Szerelem a köbön verspályázat, melyre tehetséges alkotók műveit várjuk, akik szívesen bemutatkoznának a rendezvényen is!

Magyar Termék Nagydíj 2013

2013-05-17
A Magyar Termék Nagydíj® kitüntető cím azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt, és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A pályázat díjazottjai olyan példaértékű modelleket jelenítenek meg, amelyek hozzájárulnak a gazdaság fejlesztéséhez.

Képregény - és animációs filmpályázat, István a szent király

2013-05-17
A kiíró pályázatot hirdet Szent István halálának 975. évfordulójára, gyerekek és felnőttek részére ISTVÁN, A SZENT KIRÁLY - KÉPREGÉNY- ÉS ANIMÁCIÓS FILMPÁLYÁZAT -.

Immigropoly Nyári Egyetem - Készülj fel életed egyik legnagyobb kalandjára!

2013-05-17
Alakítsatok 3 fős csapatokat és jelentkezzetek egy kalandos vetélkedőre, melynek során különböző izgalmas, kreativitást igénylő feladatokat kell megoldanotok Budapest utcáin.

In-spirál-ház - képzőművészeti pályázat fiatal, alkotó képzőművészek részére - Újpalota

2013-05-17
A kiírók képzőművészeti pályázatot hirdetnek fiatal, alkotó képzőművészek részére "in-spirál-ház" címmel három választható témakörben.

Képzőművészeti alkotások a Mátrai Művészeti Napokra

2013-05-15
A kiíró képzőművészeti pályázatot hirdet elsősorban festőművészek számára a Muzsikál az Erdő - Mátrai Művészeti Napok rendezvénysorozatának 2013 évi 10. évfordulója alkalmából.

Fesd a verdát! - gyermekrajz-pályázat

2013-05-15
A kiíró játék kis- és nagykereskedése pályázatot hirdet gyerekek számára.

Duna Művészeti Mestere 2013

2013-05-15
A kiírók a Nemzetközi Duna Nap alkalmából 2013-ben ismét meghirdetik a Duna Művészeti Mestere alkotói pályázatot.

Óvd és tedd jobbá a környezeted!- kreatív pályázat

2013-05-15
A kiírók közös pályázati felhívása 4-18 éves gyerekek és fiatalok részére.

A jövő útjain - járműdesign és -dekoráció készítése

2013-05-15
A kiírók nemzetközi rajz-, járműdesign és járműdekorációs pályázatot hirdetnek.

Gyűjtsd a táblát - turisztikai fotópályázat

2013-05-15
A kiíró játéka mindenkinek, de kifejezetten a kirándulni, túrázni szerető Játékosoknak szól, akik kedvtelésüknek hódolva rengeteg táblával találkoznak. Kirándulásuk során számtalan útjelző, útbaigazító, védett területeket, világörökségi helyszíneket jelző tábla mellett haladnak el, de útjukba akadhatnak vicces erdei táblák vagy beszédes nevű településtáblák is.

Otthonunk az erdő! rajzpályázat

2013-05-14
A Föld napja alkalmából a kiíró rajzpályázatot hirdet iskolások és felnőttek részére "Otthonunk az erdő" címmel.

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba a 2014-2015-ös tanévre

2013-05-13
A kiíró örömmel hirdeti meg a 2014/2015-ös tanévre szóló ösztöndíjait.

Posztgraduális hallgatói ösztöndíjak / Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram

2013-05-13
Továbbtanulási, illetve kutatási lehetőség bármely tudományterületen vagy művészeti ágban.

Kiegészítő ösztöndíjak - Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram

2013-05-13
Azok számára, akik az utazási költség kivételével más forrásból (részben) fedezni tudják amerikai tartózkodásuk költségeit, és ezt a pályázat benyújtásakor igazolják. Konferencián való részvételhez és rövid tudományos célú látogatásokhoz nem tudunk útiköltség támogatást adni.

GDF SUEZ - Az Év Természetfotósa pályázat 2013

2013-05-13
Hazánk, Magyarország, a Kárpát-medencei ökorégió és Földünk természeti értékeinek, csodálatos tájainak, egyedülálló élővilágának és a természet ritka pillanatainak bemutatásán keresztül a természetvédelmi és biológiai ismeretterjesztés, a társadalom szemléletformálása és esztétikai értékítéletének fejlesztése érdekében, a Magyar Természetfotósok Szövetsége - naturArt, immár huszonegyedik alkalommal névadó támogatójával, a GDF SUEZ-zel meghirdeti Magyarország legnagyobb természetfotó pályázatát.

Élő kincseink - Ne csak lásd, védd meg! - alkotópályázat Madarak és fák napjára

2013-05-12
A közelgő Madarak és fák napja (május 10.) alkalmából az Aprólépés és a Látó-Mező Közösségi Ökotábor csapata közös pályázatot hirdet "Élő kincseink - Ne csak lásd, védd meg!" címmel.

Kultúrtörténeti vetélkedő középiskolásoknak, Batsányi és kora

2013-05-11
Vetélkedő Batsányi János születésének 250. évfordulója alkalmából középiskolások részére.

Weöres-centenárium, Napút-pályázat

2013-05-10
A kiírók Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából kettős pályázatot írnak ki - az ünnepelt emlékét ekként tisztelve meg.

XXX. Országos Faragópályázat

2013-05-10
A pályázat célja: a magyar népi faragóművészet hagyományainak felhasználásával és továbbfejlesztésével, a mai ízlésnek megfelelő, napjaink környezet és lakáskultúrájában funkcionálisan használható kiemelkedő színvonalú népi iparművészeti tárgyak (dísztárgyak és használati eszközök tárgyak) készítése.

Delfin Díj 2013 - Magyar Telekom

2013-05-10
A kíiró 2008-ban megalapította a DELFIN Díjat, melyet évente ítél oda különböző kategóriákban a legfenntarthatóbb beszállítóinak. A Díjat 2013-tól már nemcsak saját beszállítói között hirdeti meg, hanem minden Magyarországon tevékenykedő vállalkozás pályázhat az elismerésre.

Önkéntesség - cikkírás gyerekfolyóiratba

2013-05-10
A kiíró gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet az ÖNKÉNTESSÉG témakörében.

Az Operaházban szervezett Hófehérke és a 7 törpe című táncjátékra jegyek hátrányos helyzetű általános iskolásoknak

2013-05-10
Pályázat az Operaházban szervezett Hófehérke és a 7 törpe című táncjáték előadásának jegyeire általános iskolások részére.

Légy a Föld barátja - rajzpályázat gyerekeknek

2013-05-10
A kiíró ismét nagyszabású rajzpályázatot hírdet "Légy a FÖLD barátja címmel"!

Richter Témapályázat 2013 - gyógyszerkutatás

2013-05-06
A kiíró Kelet-közép Európai Régió gyógyszerkutatásában kimagasló originális kutatási tevékenysége részeként, - a Richterben folyó kutatási tevékenységhez kapcsolható - gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációk felkarolására, és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítésére írja ki a pályázatot.

Magyar Formatervezési Díj 2013

2013-05-06
A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

Magyarságismereti ösztöndíj a 2013/2014-es tanévre

2013-05-06
A kiíró pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2013/2014-es tanévre ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára magyar nyelvi és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE.

Szobrászművészek számára ötletpályázat kültériszobor létrehozására - Egis

2013-05-05
A fennállásának századik évfordulóját 2013-ban ünneplő kiíró nyílt ötletpályázatot hirdet kültériszobor létrehozására.

Forgass és ossz! És nyerj egy iPhone5-öt! - videópályázat a digitális átállásról

2013-05-05
A digitális átállást bemutató videopályázatot hirdet az NMHH és a DUE Médiahálózat

Kochmeister- díj 2012-2013

2013-05-03
A kiíró 2004-ben alapította meg a Kochmeister-díjat, amellyel olyan tehetséges fiatalokat kíván jutalmazni, akik előre meghatározott, a tőzsdével, tőkepiaccal, a pénzügyi öngondoskodás témájával kapcsolatos témakörökben a legjobb tanulmány(oka)t készítik el.

Filmes pályázat - a diákság és a színház viszonyának bemutatása

2013-05-03
A kiíró videóklip pályázatot hirdet az egyetemi hallgatók és a középiskolai tanulók számára.

Hungarikum tanúsító védjegy grafikájának kidolgozása

2013-05-02
A kiíró pályázatot ír ki a hungarikum tanúsító védjegy grafikájának kidolgozására.

DAAD csoportos tanulmányút Németországba külföldi hallgatóknak/Studienreisen für Gruppen von ausländischen Studierenden nach Deutschland

2013-05-01
Pályázati célok: előadások látogatása, szakmai ismeretek átadása, tanulmányi beszélgetések, tanulmányi látogatás.

Pethes-Agárdi díj - fiatal színészházaspárok külföldi nyaralástámogatása

2013-05-01
Agárdi Ilona színművész és Pethes György rendező hagyatékának jóvoltából, a néhai művészházaspár végakaratának megfelelően a kiíró "PETHES-AGÁRDI-DÍJAT" alapított, melyet a Fővárosi Bíróság 2009. április 17. napján 10.808 sorszám alatt nyilvántartásba vett.

Bambuszgyerek japán mese-rajzpályázat

2013-05-01
A kiíró a közelgő japán kiállításához kapcsolódva ezúton szeretettel várja a híres japán mese, a bambuszgyermek történetét feldolgozó alkotásokat.

Életmód Díj - sajtópályázat

2013-04-30
Az egészséges életmódról, az egészséges életmódot segítő vállalkozásokról szóló újság-, rádió- vagy tévériportokat ismer el a Kis-, Közép- és Agrárvállalkozók Országos Szolgáltató Egyesülete.

Szent-Györgyi Albert Hazahívó Posztdoktori Ösztöndíj (Konvergencia)

2013-04-30
Az ösztöndíj célja a kiemelkedő tudományos teljesítménnyel és nemzetközi elismertséggel bíró fiatal oktató-kutatók hazatérésének elősegítése, továbbá a hazai felsőoktatásba történő beilleszkedésük anyagi és szakmai támogatása.

Budapest Ösztöndíj Program

2013-04-30
A program célja: - A pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét; - A diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségekkel járuljon hozzá a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.

Mit jelent magyar unitáriusnak lenni? - esszépályázat

2013-04-30
A kiíró esszépályázatot hirdet Mit jelent magyar unitáriusnak lenni? címmel.

Senior Ki Mit Tud Fesztivál 2013

2013-04-30
A kiíró senior Ki Mit Tud fesztivált rendez.

Fogadj örökbe egy osztályt!

2013-04-30
A kiíró keressi azt a középiskolai osztályt vagy iskolai közösséget (18-20) fő, akik egy tanéven keresztül 10 szombatot szívesen eltöltenének velünk. Mennék múzeumba tematikus programokra, színházba, Bódvalenkére a freskófaluba, geocaching túrára a budai hegyekbe, de extrém budapesti városnézést is szervezünk.

Tradíció Néprajzi Gyűjtő Pályázat 2013

2013-04-30
A kíiró pályázatot hirdet fő partnerével a Néprajzi Múzeummal és társkiíróival, a Honismereti Szövetséggel, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával, a Hagyományok Házával és a Hungarikum Szövetséggel. Több témában és minden korcsoport, a határon túliak részvételével az egyéni és csoportos önkéntes néprajzi gyűjtők, néprajzkutatók, pedagógusok és gyermekek pályázhatnak a hagyományok és a jelenkori élő kultúra dokumentálásával, gyűjtésével, feldolgozásával.

Novellaírás, Előhívás - utóirat

2013-04-30
A kiíró "Előhívás - utóirat" címmel novellapályázatot hirdet.

Év Gyógyszerésze

2013-04-30
A kiíró célkitűzéseiknek megfelelően immár harmadik alkalommal pályázati felhívást tettek közzé az "Év Gyógyszerésze" cím elnyerésére.

Marie Claire KITELJESEDÉS - Kampány A Nőkért 2013

2013-04-30
A KITELJESEDÉS - Kampány A Nőkért 2013 keretében a Marie Claire pályázatot hirdet, amelyre magánszemélyek jelentkezhetnek olyan, már működő projektekkel, amelyeknek további fejlesztésére és fenntartására anyagi támogatásra van szükség. Elvárás, hogy a projektek ne csak a pályázó személy életére legyenek pozitív hatással, hanem kisebb-nagyobb közösségek munkáját, életfeltételeinek javítását is szolgálják. Négy témakörben várjuk a pályázatokat.

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban / TÁMOP-2.3.4.A-13/1

2013-04-30
A gyakornoki program lényege jellemzően a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó (azaz új státusz betöltését eredményező) új foglalkoztatás támogatása kilenc hónapon keresztül járó teljes vagy részleges bér- és járuléktámogatással, a cégen belüli segítő mentor bérpótlékával és az új munkahely tárgyi feltételei kialakításának támogatásával. A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. A program célja továbbá a duális szakképzés erősítése, a tanulószerződést kötő tanulók és vállalkozások támogatása, valamint közvetett cél a duális képzésben részt vevő vállalkozások számának növelése.

ART-FESZT VI. - képző és iparművészeti amatőr alkotóknak

2013-04-29
A kiíró felhívással fordul minden olyan képző és iparművészetben tevékenykedő amatőr alkotóhoz, aki szeretne bemutatkozni a nyilvánosság előtt.

SKIP Magazin pályázata - Legyél Te is címlap sztori!

2013-04-29
Szeretnél kitűnni a szürkeségből? Színes egyéniségnek vagy különleges tehetségnek tartanak a barátaid? Ha Messit megszégyenítően jól focizol, ha Rhianna is elbújhatna melletted, amikor színpadra lépsz, vagy a Chanel neked nem csak státusz szimbólum, hanem példakép is, akkor a címlapon a helyed! Nevezz be a pályázatra, küldd be a fotódat, amelyről már első pillantásra tudni fogjuk, miben érzed magad kivételes tálentumnak, és írd meg rövid történetedet (maximum egy oldal terjedelemben), amiben elhiteted, hogy Téged keress a kiíró a SKIP Magazin oldalaira!

Férfiak képzőművészeti kiállítása Anyák napján - 2013

2013-04-27
Képzőművészeti pályázat.

Az én apukám! - rajzpályázat

2013-04-26
A kiíró rajzpályázatot hirdet az ENSZ CSALÁDOK NEMZETKÖZI NAPJA alkalmából. "Az én apukám!" egyéni rajzpályázat 3-11 éves korú gyermekek számára.

Ottlik 101 - rövidfilmek és filmetűdök készítése

2013-04-25
A Kortárs folyóirat és a Kortárs Online kulturális portál az Ottlik emléknapok 2013. rendezvénysorozat keretében nyílt pályázatot hirdet Ottlik Géza irodalmi munkásságán alapuló, az író motívumai által inspirált, azokat felhasználó rövidfilmek és filmetűdök készítésére.

Kör csata - fotópályázat

2013-04-21
A kiírók a Pestújhelyi Napokon fotózásra hív mindenkit, aki a jelentkezési feltételeket elfogadja és a feladatokat a kiírás szerint megoldja.

Nem vagyunk egyedül - antológia

2013-04-20
A kiírók Antológiát adnak ki, amelyben magyarországi kezdeményezéseket, és kezdeményező arcokat gyűjtik össze.

Magyarország legszebb konyhakertje

2013-04-15
A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet Magyarország legszebb konyhakertje címmel.

Ex libris pályázat 2012

2013-04-15
A kiíró Ex libris pályázatot hirdet általános iskolások és középiskolások részére.

Erasmus Mundus 2009-2013 cselekvési program / EACEA/38/12

2013-04-15
Az Erasmus Mundus program átfogó célja, hogy támogassa az európai felsőoktatást, hozzájáruljon a diákok karrierlehetőségeinek bővítéséhez és javításához, és elősegítse a kultúrák közötti megértést a harmadik országokkal folytatott együttműködés révén, az Európai Unió külpolitikai céljaival összhangban, a harmadik országok felsőoktatás terén való fenntartható fejlődésének támogatása érdekében.

Ígéretek 9 - vers- és novellapályázat

2013-04-15
A kiírók irodalmi pályázatot hirdetnek az Ígéretek antológia 9. kötetének kiadásához.

Ericsson-díj 2013

2013-04-15
Az Ericsson Magyarország Kutatás-Fejlesztési Igazgatósága által 1999-ben alapított díjat általános-, vagy középiskolásokat tanító fizika- és matematikatanárok nyerhetik el

Stockholmi Ifjúsági Víz Díj - magyarországi verseny

2013-04-15
Versenykiírás 15-20 év közötti , középiskolás fiatalok részére. A győztes képviseli Magyarországot a szeptember első hetében, Stockholmban a Víz Világhét során megrendezésre kerülő nemzetközi döntőn.

Dryland Champions, ENSZ-kampány az elsivatagosodás ellen

2013-04-15
„A sivatagosodás elleni küzdelem a súlyos aszállyal és/vagy sivatagosodással sújtott országokban” (UNCCD) c. ENSZ Egyezmény 2013-ban induló új kampány programot hirdet „Dryland Champions” címmel.

A vers világa, Weöres Sándor emlékév

2013-04-15
Pályázat középiskolásoknak a szombathelyi Weöres Sándor emlékév programjában.

Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány pályázata

2013-04-15
Az alapítvány célja, olyan orvosok és orvostanhallgatók díjazása, akik kimagasló szakmai tudásukkal, méltón viszik tovább Dr. Regöly-Mérei János munkásságát és ápolják emlékét.

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása / NFA-2013-KKV

2013-04-15
A pályázat célja: a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása; a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-statisztikai kistérségekben, településeken; az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; az elmaradott térségek fejlesztésének elősegítése, a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítő támogatással.

X. ARANY DESZKA Országos Minősítő Színjátszó Fesztivál

2013-04-15
A kiírók megrendezik a X. ARANY DESZKA Országos Minősítő Színjátszó Fesztivált.

Tervezz plakátot a vakvezető kutyákról!

2013-04-15
A kiíró rajzpályázata gyerekeknek.

A VERS VILÁGA - másodszor; Weöres Sándor emlékév

2013-04-15
Pályázat középiskolásoknak a szombathelyi Weöres Sándor emlékév programjában.

Kortárs magyar képzőművészeti kiállítás tervezése és megvalósítása az amaTáR kiállítóterében

2013-04-15
A kiírók közösen pályázatot hirdetnek fiatal kurátorok számára.

Műfordító képzés külföldi állampolgáronak a 2013/2014-es tanévre

2013-04-15
A kiíró pályázati felhívása fiatal fordítók számára.

Media gyártás-előkészítés -európai interaktív alkotások

2013-04-12
A kiíró pályázatot hirdet film gyártás-előkészítésre.

Nyaralás, osztálykirándulás Hajdúszoboszlón!

2013-04-12
A hajdúszoboszlói Szép Ernő Középiskolai Kollégium pályázatot hirdet általános és középiskolás csoportok részére, osztálykirándulás/nyári táborozás szervezésére.

Visegrád Ösztöndíj az OSA Archivumban

2013-04-10
(Közép)-Európa közelmúltja történelmi összefüggéseinek mélyebb és alaposabb feltárása érdekében a Nemzetközi Visegrád Alapítvány 15 kutatói ösztöndíjat ajánl fel a budapesti Közép-európai Egyetem OSA Archivumában kutatók , művészek és újságírók számára, akik az Archivum anyagának felhasználásával az Alapítvány és az Archívum által megjelölt témakörökben végeznek kutatómunkát.

V. Országos lovas rajz- és fotópályázat

2013-04-10
A kiírók pályázatot hirdetnek óvodák, általános- és középiskolák számára.

Tedd teljessé a mosolyt! - rajzpályázat általános iskolásoknak

2013-04-10
Tedd teljessé a mosolyt! - Rajzpályázat - Általános iskolásoknak.

Tedd teljessé a mosolyt! - videófilm-készítés középiskolásoknak

2013-04-10
Tedd teljessé a mosolyt! - Videófilm-készítés - Középiskolásoknak.

Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatás / 4/2011. (I. 18.) MVH

2013-04-06
A kíiró 4/2011. (I. 18.) MVH közleménye a varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatásáról.

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása / NFA-2013-KKV

2013-04-05
A pályázat célja: a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása; a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-statisztikai kistérségekben, településeken; az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; az elmaradott térségek fejlesztésének elősegítése, a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítő támogatással.

Te is olvasol, ugye?

2013-04-04
A kiíró olvasást népszerűsítő irodalmi pályázatot hirdet "Te is olvasol, ugye?" címmel középiskolás korú fiatalok számára.

Nyuszi ül a fűben - fotópályázat

2013-04-03
A "Nyuszi ül a fűben..." pályázati felhívásra saját készítésű fotókat vár a kiíró, amelyek a természet megújulását jelképeinek témakörén keresztül bemutatják.

GOMBOLD ÚJRA! KÖZÉP-EURÓPA

2013-04-02
A kiíró immár harmadik alkalommal hirdeti meg a Gombold újra! kortárs öltözéktervezési pályázatot.

SZIE - Építs közösséget! - ifjúsági programsorozat önkéntes szervezőknek

2013-04-02
Ifjúsági programsorozat önkéntes szervezői pályázat.

Kalandozás a napfényes Őrségben

2013-03-31
A kiíró pályázatot hirdet kedvezményes erdei iskola, osztálykirándulás és nyári táborozási lehetőségére az Őrségben-Őrimagyarósdon (Napfény Ifjúsági és Sporttábor) és Szaknyérban található (Napsugár Ifjúsági Táborban). Cél, hogy a pályázattal támogassa azokat az intézményeket, szervezeteket, egyesületeket, magánszemélyeket, akik gyermek, ifjúsági, felnőtt, idős, hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő közösségeket fognak össze és ennek érdekében aktív, élményekben gazdag programokkal kirándulásokat, táborokat vagy edzőtáborokat, sporttáborokat szerveznek számukra. Cél továbbá, az őrségi tájegység természeti, kulturális, építészeti értékeinek bemutatása szakemberek segítségével helyben és a tájegységben egyaránt.

A szülők, nagyszülők életmeséi

2013-03-31
A kiíró olyan történeteket, történet-csokrokat vár műfaji kötöttség nélkül (a családi anekdotáktól a mesén, novellán, riporton át a naplóig) amelynek a gyermekek (és szüleik) a szereplői.

A szerelem misztériuma

2013-03-31
A kiíró A szerelem misztériuma címmel romantikus-erotikus témájú kisregény és novellapályázatot hirdet. A pályázatra életkortól függetlenül bárki, bármennyi művet beküldhet. Megkötés a politikamentesség és a más szerzők műveire vonatkozó szerzői jogok tiszteletben tartása.

Pályázat Felnőttek Étkeztetésre 2013-ban

2013-03-31
A kiíró pályázatot hirdet ki azon nehéz helyzetben élő felnőttek kedvezményes étkeztetésére (388,- forint ), akik bár aktívak, mégis a kialakult gazdasági helyzet miatt nehezen tudják megteremteni a mindennapi élethez szükséges feltételeket.

Lehel László-díj

2013-03-31
A Lehel László-díj Alapítói felhívással fordulnak szakmabeliekhez és kívülállókhoz, hogy tegyenek javaslatot az általuk alapított Lehel László-díj 2013. évi odaítélésére.

Munka-magán életkép 2013

2013-03-31
A kiíró célja, hogy a magyarországi intézmények és nagyvállalatok mellett, a kis- és közép-vállalkozások vezetői és HR szakemberei mind nagyobb körben élni tudjanak a munkahelyi diverzitás adta üzleti előnyökkel, ezért is törekszünk a piaci információk, szakmai ismeretek hatékony megosztására.

"ÍGY ÍRUNK MI" - hagyományos versíró verseny

2013-03-31
"ÍGY ÍRUNK MI" címmel a kiíró meghirdeti hagyományos versíró versenyét kicsiknek és nagyoknak.

Dalpályázat - Csillagpont Országos Ifjúsági Találkozó

2013-03-31
A kiíró pályázatot hirdet új ifjúsági énekek írására.

FILMCONTEST filmes pályázat

2013-03-31
A kiírók versenyt hirdet „FILMCONTEST” jeligével kisfilm készítésére.

Ha én felnőtt volnék

2013-03-31
A kiíró “Ha én felnőtt volnék” címmel rajzpályázatot hirdet 5-10 éves gyerekek részére.

Kreatív írások, HoldfényCon

2013-03-31
A 2013. április 13-14-én ismét megrendezésre kerül a HoldfényCon, mely kereteiben ezúttal is kreatív írói pályázatot hirdet a kiíró két műfajban és négy témában!

Roma hagyományok, kultúra - rajzpályázat

2013-03-31
A Roma Polgárjogi Szövetség rajzpályázatot hirdet „Roma hagyományok, kultúra” címmel óvodásoknak és általános iskolásoknak!

Fogyatékosság-barát munkahely elismerés

2013-03-31
A Fogyatékosság-barát munkahely elismerés célja az álláskereső fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találásának támogatása.

XXIII. Moson Megye Színjátszó Találkozón részvétel

2013-03-31
A kiíró 2013. május 10-től 12-ig a mosonmagyaróvári Flesch Károly Kulturális Központban ismételten megrendezi az amatőr színjátszó csoportok találkozóját.

Amerikai tanulmányút holokauszt témában pedagógusok részére

2013-03-31
A kiírók felhívást tesznek közzé holokauszt témában pedagógusok részére az Egyesült Államokban folytatandó ötnapos tanulmányútra.

Jeladás - novellapályázat

2013-03-29
A kiíró novellapályázatot hirdet fogyatékkal élés témában, a „Jeladás” c. összművészeti programsorozat keretében.

Magyarságismereti Mozgótábor - 2013 / Utazz, tanulj, barátkozz!

2013-03-29
A kiíró Magyarságismereti Mozgótábor - 2013 Jubileumi, 20. évi programján való részvételre Utazz, tanulj, barátkozz!

Felhívás köztéri KÖNYV-mű megvalósítására

2013-03-29
A kiírók közös rendezésében megvalósuló 2013. évi V. Nemzetközi Művészkönyv Kiállítás keretében országos, nyílt pályázatot hirdetnek egy köztéri könyv-munka megvalósítására.

Hagyományos építkezés Székelyföldön

2013-03-29
A pályázat célja kiemelt figyelmet fordítani Székelyföld építészeti kulturális, történelmi, turisztikai értékeire, és megörökíteni azt.

XIX. Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázat - Weöres Sándor emlékév

2013-03-29
A kiíró a XIX. Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázatához kapcsolódva Weöres Sándor születésének 100. évfordulója előtt tisztelegve újabb írópályázatot hirdet.

Vizuális Művészetek Kollégium felhívásai online-módon történő pályázat benyújtására

2013-03-29
A kiíró nyílt pályázatot hirdet a 2013. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából.

Egész életen át tartó tanulás program - Grundtvig asszisztensek

2013-03-28
Az asszisztensi ösztöndíj célja, hogy a kiutazók ismereteket szerezzenek az európai felnőttoktatásról, fejlesszék idegennyelv-tudásukat, megismerhessék más országok oktatási rendszerét, illetve megtapasztalhassák, hogy mit jelent az európai dimenzió a felnőttoktatásban.

Európa Parlament - Miért érdekeljen?

2013-03-28
Álmodoztál már arról, hogy beleszólj az európai integrációs folyamatokba? Most itt a lehetőség! Benne vagy? Akkor vegyél részt az Európai Politikai Központ pályázatában, melynek címe: Az Európa Parlament - Miért érdekeljen?

Borcímke tervezési pályázat

2013-03-28
A kiíró pályázatot ír ki három bora - a cserszegi fűszeres, a cabernet sauvignon rozé és a cabernet sauvignon - címkéinek megtervezésére.

Ez a város Meseváros - gyermekgaléria

2013-03-27
A kiíró képzőművészeti pályázatot hirdet "EZ A VÁROS MESEVÁROS" címmel.

Téli utasbiztosítási nyereményjáték

2013-03-25
Kössön UNIQA utasbiztosítást, készítsen téli síélményéről egy videót, mert most megnyerheti a következő évi téli útját Ausztriába, a Gastieni-völgybe!

Ipartelepítés / DAOP-1.1.1/D-13

2013-03-25
A pályázat célja a régióban működő, illetve letelepülni kívánó elsősorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentős foglalkoztatási hatással járó fejlesztései infrastrukturális elemeinek támogatása. Ezáltal közvetve javítva a régió foglalkoztatási helyzetét, az üzleti környezetet és a régió versenyképességét.

Visegrad Local Press Awards

2013-03-25
Négy közép-európai újságíró-szervezet nemzetközi pályázatot hirdet a helyi média munkatársainak.

Játék az interneten, Smartgame

2013-03-25
A játék a smartgame.hvg.hu weboldalon vagy a HVG egyéb weboldalain, külön dobozban érhetők el, a weboldalon tekinthetők meg az azokhoz kapcsoló anyagok, ezen kívül itt lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a játékra, valamint itt lehet beküldeni/feltölteni a pályázati anyagokat.

Építőművészet és Örökségvédelem Kollégium pályázata

2013-03-25
Téma/cél: hazai és nemzetközi építészeti (város-, táj-, kert-, belsőépítészeti), valamint kulturális örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatása.

Országos forgatókönyvíró pályázat

2013-03-24
A kiíró országos forgatókönyvíró pályázatot ír ki a fiatal tehetségek felkutatásának szándékával.

Iskolaalma Fotópályázat

2013-03-23
A kiíró fotópályázatot hirdet fiatalok részére, téma: almaevés.

Francia doktori és poszt-doktori ösztöndíj lehetőségek

2013-03-22
Francia doktori és poszt-doktori ösztöndíj lehetőségek

Húsvéti locsolóvers pályázat / PIER-00021

2013-03-22
Húsvéti locsolóvers-pályázat.

Adj Isten egészségére! - rajzok vándorkiállítása

2013-03-21
A kiíró rajzpályázati felhívása vándorkiállításon való részvételre.

Üdülési támogatás fogyatékossággal élők részére

2013-03-20
A támogatás elnyerése esetén a pályázók 5000 Ft/fő, azaz ötezer forint/fő önerő befizetésével, míg a kísérők 2500 Ft/fő, azaz kettőezer-ötszáz forint/fő önerő befizetésével vehetik igénybe a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Üdülési Kártya segítségével az üdülési szolgáltatást.

Üdülési támogatás nyugdíjasok részére

2013-03-20
A támogatás elnyerése esetén a pályázó 5.000 Ft/fő önerő befizetésével veheti igénybe a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Üdülési Kártya segítségével az üdülési szolgáltatást.

Üdülési támogatás nagycsaládosok számára

2013-03-20
Pályázati felhívás nagycsaládosok számára.

Karikatúra-pályázat a jégkorongról

2013-03-18
A kiíró nemzetközi karikatúra pályázatot hirdet a jégkorong sport népszerűsítésére.

MMM Díj

2013-03-18
Az alapítóról elnevezett Minőségi Díjat Matheidesz Mária hozta létre a nyelvtanulás elősegítése céljából.

2013 a külhoni magyar kisiskolások éve

2013-03-18
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni.

Fehéren::Feketén - Felelősen a cigány-magyar együttélésről

2013-03-17
A kiíró Fehéren::Feketén - Felelősen a cigány-magyar együttélésről címmel fotópályázatot hirdet.

DUE Tehetségkutató Diákmédia Pályázat 2013

2013-03-15
A DUE Médiahálózat, a diákújságíró egyesület 23. alkalommal kiírt Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán bármelyik iskolatípus tanulói, szerkesztőségei indulhatnak. A pályázni kizárólag saját munkával lehet, a részvétel felső korhatára pedig 25 év.

DUE tehetségkutató diákmédia pályázat

2013-03-15
A kiíró 23. alkalommal kiírt Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán bármelyik iskolatípus tanulói, szerkesztőségei indulhatnak.

Idegen a városomban: a legjobb elbeszélés - irodalmi verseny

2013-03-15
A verseny négy országban kerül meghirdetésre: Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon. A verseny témáját a következő városok képezik: Kłodzko, Brno, Bratislava és Budapest. A szabályok minden ország nyelvén elérhetőek. Az adott nyelvi verzió minden ország számára kötelező.

Közösségek más szemmel

2013-03-15
Felhívás Bodrogi Tibor Hon- és Népismereti Versenyen való részvételre.

Arany Sas Díj Novellapályázat

2013-03-15
A kiíró Arany Sas Díj Novellapályázatot hirdet.

MESÉLŐ pályázat

2013-03-15
A kiíró mesélőket keres Budapesten és országszerte!

Káplár László Jó Ember Díj - 2013

2013-03-15
A kulturális teljesítmények díjazására az alapítvány a névadó személye előtt tisztelegve 2005-ben létrehozta a Jó Ember Díjat - melyet évente egyszer ad ki a kuratórium döntése alapján.

Sajó Elemér pályázat

2013-03-15
A pályázat célja, hogy ösztönözze a középiskolákban tanuló diákokat arra, hogy a vízzel és a vízi környezet védelmével kapcsolatos ismereteiket egy pályamunka keretében magas színvonalon bemutassák. A pályázat célja továbbá, hogy a tanulók már szakmai életpályájuk kezdetén megismerkedjenek a Magyar Hidrológiai Társaság tevékenységével és az MHT tagságának utánpótlását képezzék.

Hevesi Endre-díj 2013

2013-03-14
A kiíró felhívással fordul a szerkesztőségekhez és az érintett szakosztályokhoz a 2013. évi díjak odaítélésével kapcsolatban.

Preventan jegesmedve rajzpályázat gyerekeknek

2013-03-14
A rajzpályázatra nevezni lehet bármilyen jegesmedvét ábrázoló rajzzal, amelyet színes ceruzával, zsírkrétával vagy vízfestékkel alkottak.

Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázata

2013-03-14
A kiíró nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására.

A magyar kultúráért és oktatásért - határon kívül

2013-03-13
A pályázat célja: a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

Az Európai Unió Kutatásfejlesztési és technológiai 7. keretprogramja (2007-2013) aktuális felhívásai

2013-03-12
Az Európai Unió Kutatásfejlesztési és technológiai 7. keretprogramja (2007-2013) aktuális felhívásai.

Babits Mihály műfordítói ösztöndíj

2013-03-11
A kiíró pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra), kritikai, szociográfiai vagy bölcseleti művek magyar nyelvre történő műfordítói munkájukhoz kérnek támogatást a Babits Mihály-ösztöndíj elnyerésével.

Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíj

2013-03-11
Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a tehetséges fiatalok pályakezdéséhez.

Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj

2013-03-11
Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a tehetséges fiatalok pályakezdéséhez.

Örkény István drámaírói ösztöndíj

2013-03-11
Az ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színművek létrejöttét, valamint lehetőséget adjon azon fiatal pályakezdő drámaírók részére, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a műfajhoz.

Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti ösztöndíj

2013-03-11
Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a tehetséges fiatalok pályakezdéséhez.

Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj

2013-03-11
Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltétételeket teremtsen a magas színvonalú alkotó tevékenységhez.

Kulturális fesztiválok támogatása

2013-03-11
A pályázat célja: kulturális fesztiválok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése.

Szó-kincs 2013

2013-03-10
A kiíró a 84. Ünnepi Könyvhétre (2013. június) irodalmi pályázatot hirdet.

Személyzeti mobilitás; Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary

2013-03-10
A kiíró pályázatot hirdet a "Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program" című projektek keretében.

Oktatói mobilitás; Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary

2013-03-10
A kiíró pályázatot hirdet a "Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program" című projektek keretében.

Ösztöndíj - Rövid tanulmányút; Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary

2013-03-10
A kiíró pályázatot hirdet a "Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program" és a "Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program"című projektek keretében.

Ösztöndíj - Csoportos tanulmányút; Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary

2013-03-10
A kiíró pályázatot hirdet a "Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program" és a "Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program" című projektek keretében.

Ösztöndíj - Szakmai Gyakorlat; Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary

2013-03-10
A kiíró pályázatot hirdet a "Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program" és a "Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program" című projektek keretében.

Ösztöndíj - Féléves részképzés; Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary

2013-03-10
A kiíró pályázatot hirdet a "Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program" és a "Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program" című projektek keretében.

Ingyen professzionális, egyedi weboldal készítés pályázat, telepítéssel, teljes körű tárhely szolgáltatással és folyamatos karbantartással, rejtett költségek nélkül!

2013-03-10
Website Builder Group PÁLYÁZATA "Egyedi weboldal készítés ingyen" (vállalkozások internetes megjelenésének támogatására folyamatos karbantartással).

M(éd)I-A-CSODA?

2013-03-10
A kiíró célja az állatasszisztált terápián, foglalkozásokon való részvétel biztosítása, elérhetővé tétele az egészséges és sérült emberek számára egyaránt, mellyel hozzájárulhatunk speciális fejlesztésükhöz.

Termékfejlesztői pályázat

2013-03-10
Pályázni olyan termékötletekkel lehet, amik figyelembe veszik az ökológiai- és gazdasági fenntarthatóságot. Lehetőség szerint ezek kéznél lévő anyagból (esetleg hulladék-újrahasznosítással), elemi technikákkal, kézi erővel állíthatók elő, kis értékű beruházást igényelnek és emberi munkával termelnek értéket, fogyasztható terméket.

Bugát Pál XXX. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő

2013-03-10
Felhívás a Bugát Pál XXX. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedőben való részvételre.

Invitel InnoMax Díj

2013-03-10
Az Invitel InnoMax Díjat (a továbbiakban: Díj) a szakmai zsűri azoknak a vállalakozásoknak, vállalatoknak és intézményekének ítéli oda, amelyek a 2011. január 1.-2013. február 25. között az Invitel üzleti infokommunikációs megoldásaira támaszkodva, azokat innovatív módon felhasználva értek el üzleti sikereket.

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó

2013-03-10
A kiíró a megyei szervezőkkel együttműködve - huszonkettedik alkalommal - hirdeti és rendezi meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót.

Idegsejtek titkai - rajzpályázat

2013-03-07
Az "Agykutatás Hete" (Brain Awareness Week/BAW) egy nemzetközi rendezvénysorozat, melynek célja, hogy világszerte felkeltse az emberek érdeklődését az agykutatás iránt, és felhívja figyelmüket a tudományterület fontosságára.

Karikatúrapályázat

2013-03-06
A kiíró pályázatot hirdet az iskola névadójának tiszteletére 9-12. osztályos középiskolás diákok számára.

Madarak és Fák Napja Országos Verseny 2013

2013-03-04
A kiíró a 2012/2013. tanévre meghirdeti a Madarak és Fák Napja Országos Versenyt, melyre 10-14 éves tanulókból álló háromfős csapatok jelentkezhetnek.

Az utolsó olvasóért

2013-03-01
A kiíró pályázatot hirdet novella-, történelmi dráma- és versírás témakörben.

Tündérszó meseíró pályázat

2013-03-01
A kiíró már negyedszer hirdeti meg nemzetközi meseíró pályázatát.

Tervezd meg a jövő palackját!

2013-03-01
Újabb dizájnpályázat a Heinekennél.

Molnár István-díj

2013-03-01
A XXXI. Sajtófotó kiállítás mellett Molnár István-díjjal emlékezik meg a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporteri Szakosztálya a 2012-ben elhunyt neves tervező-szerkesztőről.

A jövő kulcsa - operaíróverseny

2013-03-01
"A jövő kulcsa" címmel operaíró versenyt hirdet a "Bartók+" Miskolci Operafesztivál. A verseny célja, hogy olyan új, a "Bartók+" Miskolci Operafesztivál Művészeti Kiáltványa szellemének megfelelő "közönségdarabok" kerüljenek a figyelem középpontjába, amelyekkel vissza lehet hódítani az operába a közönséget.

Akusztikus, Rap és Folk-Jazz Tehetségkutató Verseny

2013-03-01
A Sufni G'Art'N márciusban helyet ad a Vol.1. Tehetségkutató Fesztiválnak!

Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban - hátrányos helyzetű, elsősorban roma munkavállalók integrációja a munkaerőpiacon / GOP-2012-3.5.1/C

2013-02-28
A konstrukció keretén belül támogatandóak azon mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek közvetlenül vagy közvetve segítik a roma emberek felzárkóztatását, illetve szegregációjának megszüntetését, vállalati kapacitásuk komplex fejlesztése és üzleti környezetük fejlesztése révén.

VI. InternetVers Fesztivál - dalszerzők és előadók számára

2013-02-28
A rendezők szándéka, hogy a fesztivál az Internet adta lehetőségeket felhasználva hirdesse az élő magyar költészetet, közvetlen kapcsolatot teremtsen a költők és a verseiket megzenésítő zenészek között.

XVVIII. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás

2013-02-28
A kiírók pályázatot hirdetnek 10-19 éves diákok számára természettudományi és műszaki tematikájú - elsősorban a megújuló energiákkal és a fenntarthatósággal kapcsolatos -, tetszőleges tárgyú, jellegű diákalkotások megvalósítására.

Nikon Photo Contest

2013-02-28
Az NPC a következő négy kategóriában várja a nevezéseket: egyedi fényképek (A kategória), fotósorozat (B kategória; 2-5 különböző fényképből álló alkotásokkal lehet nevezni), fotográfiai videók (C kategória, legfeljebb 45 másodperc hosszú videó) és Mozgó pillanatképek (D kategória). A D kategóriában a Nikon olyan alkotásokat vár, amelyek a Nikon 1 cserélhető objektíves fényképezőgéppel készültek, s melyek állóképet és videót egyesítő, új Mozgó pillanatkép formátumban készültek.

Pályázat cigányzenészeknek

2013-02-28
Cigány mesékből készül animációs filmsorozat Kecskeméten, a Magyar népmesék műhelyében.

Családi gazdaságban, Ökofaluban, Falusi Turizmusban, Önnfenntartó Közösségben gondolkodóknak területhasznosítás

2013-02-28
Egy gyönyörű terület pályázat keretein belül, kedvezményes áron kiadó, ökogazdálkodásban, öko tanyában, öko faluban, családi gazdálkodásban, vidéki turizmusban, táboroztatásban, rendezvényekben, önfenntartásban gondolkodók számára.

Egyéni Hild János-díj

2013-02-28
A kiíró Hild Jánosról, az első budapesti városrendezési terv készítőjéről nevezte el a Hild János-díjat, amelynek egyéni változatát az urbanisztika terén elért kimagasló személyes elméleti és gyakorlati szakmai teljesítmények elismerése érdekében adományozza.

Fotó- és rajzpályázat a Sufniban!

2013-02-28
Hamarosan megnyílik a Sufni Galéria! A nyitókiállításra fotó- és rajzpályázatot hirdet a kiíró!

Bútortervező pályázat

2013-02-28
A kiíró pályázatot hirdet pályakezdő bútorszakos hallgatók számára.

MANK arculatának újratervezése

2013-02-27
A kiíró országos, nyílt grafikai pályázatot hirdet,egyéni művészek részére arculatának újratervezésére.

Invitel InnoApps Díj

2013-02-25
Az Invitel InnoApps Díj egy pályázat, amelyben középiskolák és felsőoktatási intézmények diákjai vehetnek részt. A pályázaton valamilyen újszerű, ötletes "alkalmazás" (applikáció) benyújtásával lehet indulni.

A Duna Ismerettár "Danube Box" 2012/13 tanévi versenykiírás Borián György emlékére

2013-02-24
A verseny célja: a Danube Box "Duna Ismerettár" program magyarországi folytatása és ezáltal a környezeti neveléssel foglalkozó hazai pedagógusok segítése abban, hogy a tanulókat érdeklődővé tegyék a Duna-térség természeti és kulturális kincsei iránt. A Duna Ismerettár segítségével növeljék a hazai tanulók környezettudatosságát, ébresszék fel bennük a Duna- medence értékeinek megvédésére és fenntartható használatára irányuló fogékonyságot és tudatosságot.

Szponzorrációk szervezése mobilitási programban való részvételre / 0027/2013-A

2013-02-22
A jól ismert és közkedvelt marketing kommunikációs eszközöket kihasználva rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó forrás-kiegészítés lehetőségét szponzorráció segítségével valósítjuk meg. A modul célja, hogy a hallgató olyan gondolkodás módot fogalmazzon meg saját szervezeti kultúrájának vonatkozásában, amelyben a szponzorkeresés kiemelt prioritással bír, ugyanakkor megpróbál úgy gondolkozni, mint a szponzorok, annak érdekében, hogy a vállalati és egyéb támogató kultúráknak olyan ajánlatot fogalmazzon meg, amely valóban vonzó lehet a támogató számára - ezzel is biztosítva az adott program vagy rendezvény sikerét.

Tehetséggondozó rendszerek mobilitási programban való részvétel / 0027/2013-B

2013-02-22
A résztvevő ismerje meg a tehetséggondozói rendszereket. A programrészvételt követően a résztvevő önállóan el tudjon készíteni tehetséggondozással összefüggő pályázatokat, programelemek. Képes legyen tehetséggondozó rendszert működtetni, ahhoz forrást teremteni. A programban résztvevő ismerje meg a tehetséggondozói tanácsadás módszertanát.

Vezetői- minőségirányítási-, minőségbiztosítási mobilitási programban való részvétel / 0027/2013-C

2013-02-22
A résztvevő ismerkedjen meg a szervezés és vezetéstudomány történetének fontosabb állomásaival, szakaszaival és teoretikusaival, irányzataival. A programban résztvevők sajátítsák el a vezetési alapfogalmak lényegét, kapcsolatát, a fontosabb vezetési funkciókat és a menedzselés összefüggéseit. Legyenek képesek a személyiség és a szervezet dimenzióiban is elhelyezni és alkalmazni a szervezeti változtatások és konfliktusok kezelésében a szervezés és vezetéselmélet korszerű nézeteit, modelljeit iskolai környezetben.

Pályázatírás, pályázat figyelés módszertan mobilitási programban való részvételre / 0027/2013-D

2013-02-22
A résztvevő ismerkedjen meg a pályázati rendszereket. A pályázatírás, pályázat figyelés módszertanának megismertetése. A programrészvételt követően a programban résztvevő önállóan el tudjon készíteni egy pályázati projektdokumentációt, és pályázati elszámolást.

Pulszky Ferenc- és Pulszky Károly-díj

2013-02-20
Felhívás Pulszky Ferenc- és Pulszky Károly-díjra történő jelölésre.

Zenei pályázat zenészek és zenekarok részére

2013-02-20
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén újra pályázatot hirdet a kiíró olyan zenészek, zenekarok számára, akik fellépési lehetőséget keresnek és szívesen lépnének föl a 2013. július 26. és augusztus 4. között, a kapolcsi Művészetek Völgye fesztivál keretén belül megrendezésre kerülő Palya-udvarban.

A te szíveddel is érzek, nemcsak a magaméval...

2013-02-17
A kiírók közös poszterpályázatot hirdetnek!

Fülemüle Országos Informatika Verseny 2013 / Én így tanítanám az informatikát

2013-02-17
A verseny céljai: az informatikában, információ gyűjtésében és rendszerezésében tehetséges diákok számára lehetőséget teremteni az országos szintű megmérettetésre; ösztönözni a tanulókat szakmai információk gyűjtésére, rendszerezésére, bemutatására; az iskolai tehetséggondozás hatékonyságának növelése a motivációs háttér biztosítása révén; pozitív módon befolyásolni a tanulók internetezési és hálózati tanulási szokásait.

Weöres Sándor drámapályázat

2013-02-15
A kiíró - névadója születésének századik évfordulójára - nyílt drámapályázatot hirdet.

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program

2013-02-15
A program célja, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú szülők gyermekei a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program

2013-02-15
A kiíró célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakiskolában. A program célja továbbá, hogy a tanulók számára szakiskolai tanulmányaikhoz a kollégium keretei között inkluzív pedagógiai környezetet biztosítson, gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, valamint hatékonyan támogassa a lemorzsolódás csökkenését, illetve szakmához jutásukat.

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása / KEOP-2012-5.5.0/A

2013-02-15
A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és - a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense - a végfelhasználás területén.

Magyar nyelvű Kárpát-medencei diákírók, diákköltők 36. irodalmi tábora

2013-02-15
A kiírók vers-, próza és tanulmány kategóriában pályázatot hirdetnek, és várják minden 14 -18 év közötti középiskolás diák magyar nyelven írt írásait.

Fiatalok az európai erdőkben, tanulmányi verseny

2013-02-15
Az Országos Erdészeti Egyesület és az "Young People in European Forests" (YPEF) Nemzetközi Bizottság nemzetközi tanulmányi versenyt hirdet Fiatalok Az Európai Erdőkben - 2013 címmel.

Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj tapasztalt kutatóknak

2013-02-15
Az ösztöndíj célja a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítménnyel, jelentős kutatási projektmenedzsment tapasztalattal és nemzetközi elismertséggel bíró tapasztalt oktató-kutatók hazatérésének elősegítése, továbbá a hazai felsőoktatásba történő beilleszkedésük anyagi és szakmai támogatása.

Szent-Györgyi Albert Hazahívó Posztdoktori Ösztöndíj (Országos)

2013-02-15
Az ösztöndíj célja a kiemelkedő tudományos teljesítménnyel és nemzetközi elismertséggel bíró fiatal oktató-kutatók hazatérésének elősegítése, továbbá a hazai felsőoktatásba történő beilleszkedésük anyagi és szakmai támogatása.

Ösztöndíj Red Cross Nordic UWC iskolába

2013-02-15
A kiíró meghirdet egy Nemzetközi Érettségit adó, kétéves külföldi ösztöndíjat roma/cigány fiatalok számára a norvég Red Cross Nordic UWC iskolába.

Vállalod a kihívást? Indítsd be a karriermotort!

2013-02-13
A feladat egy olyan gépcsoport tervezése, amely egy magajáró arató-cséplőgép egyes funkcióinak végrehajtására alkalmas.

Hegedűs tutti

2013-02-11
A kiíró próbajátékra hirdet lehetőséget.

Nagybőgő tutti

2013-02-11
A kiíró próbajátékra hirdet lehetőséget.

Ilyennek képzelem az iskolát

2013-02-11
A kiíró rajzpályázatot hirdet 5-7 éves óvodások számára „Ilyennek képzelem az iskolát” címmel.

Tagfelvétel a 2013/14-es évadra

2013-02-10
Az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában (EUYO) 2003-ban vett részt először magyar zenész, ők a közelgő csatlakozás és a budapesti turné kapcsán nem próbajáték, hanem meghívás alapján kerültek a zenekarba. Az EUYO először 2003 őszén hirdetett próbajátékot a 2004-ben csatlakozó új tagállamok fiataljainak is.

Célpont a Mars

2013-02-10
A kiíró az Űrvilág támogatásával az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet.

Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) / GOP-2011-2.1.1/KHG, KMOP-2011-1.2.1/KHG

2013-02-08
Jelen pályázati kiírás célja kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása "KHG" eljárás segítségével annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A pályázati kiírás keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A vállalkozások minél több területet érintő fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni.

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (2012) / GOP-2012-2.1.1/B

2013-02-08
Jelen pályázati kiírás célja kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A pályázati kiírás keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A vállalkozások minél több területet érintő fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni.

Pályázat a 2012. évi legjelentősebb innováció elismerésére

2013-02-06
A kiíró 21. alkalommal teszi közzé a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

SozialMarie 2013

2013-02-05
A SozialMarie 2013-ban immár kilencedik alkalommal díjazza a szociális innovációt. Célja, hogy közkinccsé tegyen innovatív szociális ötleteket és megvalósult projekteket, és elősegítse az innovatív kezdeményezések közötti kapcsolatok építését. A kitüntetett projektek az új ötletek átvételére vagy folytatására inspirálhatnak másokat.

Schweighofer-díj 2013

2013-02-04
A kiíró 300 000 euróval jutalmazza az innovatív projekteket az európai erdőalapú ágazatban.

XII. Búvárfotós és Búvárfilmes Országos Bajnokság

2013-02-03
A kiírók megrendezik a 2013-évi Búvárfotós és Búvárfilmes Országos Bajnokságot.

Rajzold le álmaid tortáját!

2013-02-01
Kerek vagy szögletes? Csokis vagy gyümölcsös? Emeletes, kicsi, nagy? Te is elképzelted már milyen lehet életed legkáprázatosabb ünnepi tortája? Most itt az alkalom, hogy az elképzelésed papírra vesd!

Álmaim gasztronómiája

2013-02-01
A Mosonmagyaróvár és környéke Gasztronómiai Egyesület és a Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola szervezésében megrendezésre kerül a IV. mosonmagyaróvári vendéglátó-ipari fórum, ennek keretében hagyományteremtő céllal országos fotópályázatot hirdet Álmaim gasztronómiája címmel.

Mesepályázat

2013-02-01
A kiíró mesepályázatot hirdet, téma: bármilyen gyermekmese.

Pályázat professzionális weboldalak ingyenes elkészítésére telepítéssel, teljes körű tárhelyszolgáltatással, rejtett költségek nélkül

2013-01-31
A kiíró pályázatot hirdet professzionális, 125.000 Ft becsült piaci értékű, korszerű, magas felszereltségű, szép megjelenésű, dinamikus weboldalak ingyenes elkészítésére és telepítésére teljes körű tárhelyszolgáltatással.

VI. InternetVers Fesztivál - költők és dalszövegírók számára

2013-01-31
A kiírók felhívása VI. INTERNETVERS FESZTIVÁLT énekelt és megzenésített versek előadói számára. A rendezvény egyúttal három nagy magyar költő, Weöres Sándor 100., Határ Győző 99. és Gergely Ágnes 80. születési évfordulójára emlékezik.

Egész életen át tartó tanulás program - Comenius tanárasszisztensi akció leendő tanárok részére

2013-01-31
A tanárasszisztensi alprogram két fő célja, hogy - a leendő tanárok lehetőséget kapjanak pedagógiai, nyelvi és kulturális kompetenciáik és ismereteik bővítésére, azaz módszertani tapasztalatokra tegyenek szert, fejlesszék nyelvtudásukat, bővítsék ismereteiket a fogadó országról és az ottani oktatási rendszerről; - a fogadó intézmények hasznosítsák az idegen anyanyelvű tanárasszisztensek munkáját és ismereteit.

Vaserő kvíz és fotópályázat

2013-01-31
A kiíró kvíz és fotópályázatot hirdet.

Pályázat professzionális weboldalak ingyenes elkészítésére telepítéssel, teljes körű tárhelyszolgáltatással, rejtett költségek nélkül

2013-01-31
A pályázat célja, hogy a pályázók saját, önállóan, laikus által is (számítástechnikai és programozói tudás nélkül) könnyen szerkeszthető-bővíthető, korszerű weboldallal jelenhessenek meg az interneten.

Filmszem

2013-01-31
A pályázat célja a.) kutatói, szakírói ambíciókkal rendelkező fiatal szakemberek felkutatása, további együttműködés céljából, b.) a filmtörténet magyar nyelvű szakirodalmának friss és igényes anyagokkal való gyarapítása.

Pályázat ambíciózus művészek számára

2013-01-31
A kiíró pályázatot hirdet ambíciózus művészek számára: Képző,- illetve iparművészeti alkotásokat vár.

Filmszem

2013-01-31
A pályázat célja a.) kutatói, szakírói ambíciókkal rendelkező fiatal szakemberek felkutatása, további együttműködés céljából, b.) a filmtörténet magyar nyelvű szakirodalmának friss és igényes anyagokkal való gyarapítása.

Astellas-díj - Média az orvosokért 2012

2013-01-31
A kiírók az "Astellas-díj - Az év orvosa 2012" pályázathoz csatlakozóan immár második alkalommal hirdetnek médiapályázatot, amelynek legfőbb célja az orvosi hivatás társadalmi megbecsülésének erősítését, a nagyszerű emberi és orvosi teljesítmények fokozottabb elismerését, továbbá a példaértékű orvos-beteg kapcsolatok bemutatását szolgáló, hangsúlyosan pozitív hangvételű publicitás elősegítése.

Legegészségesebb munkahely

2013-01-31
A kiírók pályázatot írnak ki a Magyarországon működő vállalatok, vállalkozások számára Legegészségesebb munkahely címmel.

Kiváló Magyar Kerékpáros Térkép 2012

2013-01-31
A cím elnyerésére, amelyre minden magyar térképkészítő és - kiadó műhely korlátlan számú saját maga által készített és 2012 december 31-ig közreadott, kerékpárosok számára készített művel pályázhat határainkon innen és túl.

Kovács Imre esszépályázat - egyetemi hallgatók számára

2013-01-30
A kiíró pályázatot hirdet az anyaország határain kívül és belül élő, egyetemi tanulmányaikat folytató fiatalok számára Kovács Imre falukutató, író, politikus, a Nemzeti Parasztpárt alapítója és volt főtitkára 100. születésnapja alkalmából.

Kovács Imre esszépályázat - középiskolások részére

2013-01-30
A kiíró pályázatot hirdet az anyaország határain kívül és belül élő, középiskolai tanulmányaikat folytató fiatalok számára Kovács Imre falukutató, író, politikus, a Nemzeti Parasztpárt alapítója és volt főtitkára 100. születésnapja alkalmából.

Új tartalomfejlesztések a közoktatásban (KMR) / TÁMOP-3.1.2-12/1

2013-01-28
A konstrukció alapvető célja a magyarországi közoktatás digitális tartalmi kínálatának megújítása, fejlesztése.

Új tartalomfejlesztések a közoktatásban / TÁMOP-3.1.2-12/2

2013-01-28
A konstrukció alapvető célja a magyarországi közoktatás digitális tartalmi kínálatának megújítása, fejlesztése

Gondolj bele- Tervezz vele

2013-01-28
A kiíró pályázatot hirdet,"Gondolj bele, tervezz vele" néven, kreatív, tehetséges, 14-20 év közötti diákok számára.

Európai Ifjúsági Károly-díj

2013-01-28
A kiírók a tagállamok fiatalsága számára az EU fejlődéséről, az integrációról és az európai identitás kérdéseiről szóló versenyt hirdetnek.

Telephelyfejlesztés / DAOP-1.1.1/E-12, DDOP-1.1.1/D-12, ÉAOP-1.1.1/D-12, KDOP-1.1.1/C-12

2013-01-28
A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével, illetve a működési feltételeik kedvezőbbé tételével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.

YLPCE Program 2013

2013-01-28
A projekt célja, hogy elősegítse a kölcsönös megértést és tiszteletet a szerb, szlovén, szlovák, magyar és amerikai középiskolás diákok és felnőtt vezetők között, felvértezve őket olyan készségekkel, hogy sikeres felelős civil vezetők legyenek a jövőben. Nyolc fiatal résztvevő (16-18 év közötti) és egy felnőtt kísérő fogja képviselni a programban részt vevő országokat (Szerbia, Szlovénia, Szlovákia és Szerbia) és további négy amerikai fiatal fogja képviselni az amerikai közösségeket Raleigh-ból és KansasCity-ből. A projekt legfontosabb elme az, hogy a fiatal vezetők új módszereket, lehetőségeket ismernek meg, melyekkel a program alatt dolgozni fognak, majd egy általuk kidolgozott cselekvési tervet, programot bemutatnak és hazatérésük után a saját helyi közösségükben megvalósítsák azt. Hosszú távú célja pedig, hogy a jövőben egy nyitottabb szemléletű, dinamikusabb kulcsfigurái legyenek az itthoni közösségeknek.

Dolgozni máshol is lehet

2013-01-27
Fotópályázat dolgozni máshol is lehet címmel.

Grand Prix Scientifique 2013

2013-01-25
A kiíró az idei évben is meghirdette a Fondation Lefouloun-Delallande-on keresztül a Grand Prix Scientifique-ot, amit annak a tudósnak ítélnek oda, aki igazán kiemelkedő teljesítményt nyújtott az élettan, a biológia vagy a szív-és keringési betegségek kutatása, gyógyítása terén.

Ösztöndíjpályázat a Szellemkép Szabadiskolában

2013-01-24
A kiíró pályázatot ír ki fiatal fotográfusok és teljesen kezdők számára.

Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása / IPARJOG_12

2013-01-23
A jelen pályázat célja szellemi alkotások hazai, vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló oltalomszerzési és oltalom fenntartási tevékenységek támogatása.

Így látom a Parlament épületét - rajzpályázat

2013-01-22
A kiíró pályázatot hirdet általános iskolai tanulók részére.

Ceruza Retro

2013-01-20
A pályázat célja, hogy felhívjuk a figyelmet egy hétköznapi használati tárgy - a CERUZÁHOZ - fűződő jelentés újraértelmezésére, esetlegesen a régi ceruzák újrahasznosíthatóságára és egyben ösztönözzünk téged a szunnyadó kreativitásod felébresztésére. A Nyeremény tanfolyamok célja pedig, hogy megismerhesd azt a jobb agyféltekés látásmódot, amivel kiteljesítheted az életedet!

Kereskedelemfejlesztési pályázat

2013-01-16
A pályázat alapvető célkitűzése - a Külgazdasági Stratégia törekvéseivel összhangban - a kkv-k magyar exportban jelenleg alacsony részarányának növelése.

UWC ösztöndíjak

2013-01-16
A kiíró meghirdeti a 2013-2015-ös tanévekre szóló ösztöndíjpályázatát. A pályázat keretében az UWC (United World Colleges, http://www.uwc.org) tagiskoláinak kétéves nemzetközi ösztöndíjaira lehet jelentkezni.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás

2013-01-15
támogatás célja, hogy a mezőgazdasági területeken a fás szárú energiaültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: engedélyezési R.) 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott sarjaztatásos fás szárú energiaültetvények telepítésével.

Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések / ÉAOP-5.1.1/D-12

2013-01-15
A konstrukció célja, hogy integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi beavatkozások révén újuljanak meg a városok központi és alközponti területei, mely során komplex városrehabilitációs eszközök alkalmazásával újul meg a fizikai infrastruktúra, valósul meg funkcióbővítés vagy funkcióerősítés az akcióterület jellegétől függően és a fizikai infrastruktúrához kötődő tartalmi fejlesztés is történik.

Nemzetközi fotópályázatot indít a Syngenta

2013-01-15
A korábban évente megrendezésre kerülő és most megújított verseny lehetőséget kínál arra, hogy hatásos képekkel világítsunk rá az aktuális globális kihívásokra. A versenyre profi és amatőr fotósok jelentkezését egyaránt várják világszerte. A pályázat győztesei összesen 65 ezer dollár értékben részesülnek díjazásban.

Tegyél 3 jó dolgot!

2013-01-15
A kiírók közös pályázati felhívása általános iskolás és középiskolás diákok, gyermekcsoportok, osztályok és nevelőotthonok/intézetek részére.

Odysseus - Merj álmodni... Merj felfedezni... Merj alkotni...

2013-01-15
Felhívás nemzetközi középiskolás diákversenyen való részvételre.

Tiszta szavak ereje

2013-01-14
A kiíró pénz-fődíjas versíró pályázatot hirdet.

XIX. Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázat

2013-01-12
A kiíró meghirdeti a XIX. Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázatot.

Miért szeretek/szeretnék pécsi bölcsész lenni

2013-01-11
A pályázat célja, hogy a beérkező pályamunkák kifejezzék, hogy mit jelent a Bölcsészettudományi Kar, mint intézmény és élettér, mit jelent(het) pécsi bölcsészhallgatónak lenni. Célunk továbbá, hogy a PTE BTK (média)megjelenésének alapját képező, a pécsi bölcsész lét hangulatát tükröző írások, képanyagok azoknak az ötleteiből származzanak, akikért valóban létezik és működik a kar: a mostani és a jövőbeni hallgatóktól.

Pályázati felhívás kezdő és fiatal vállalkozások részére

2013-01-11
A kiíró pályázatot hirdet kezdő és fiatal vállalkozások számára kedvezményes irodabérlési lehetőségre.

K&H Vigyázz, Kész, Pénz!

2013-01-10
A K&H Csoport több módon is aktívan tesz a pénzügyi ismeretek széleskörű terjesztéséért. Különösen fontosnak tekinti, hogy a felnövekvő generáció tagjai mielőbb elsajátítsák az alapvető pénzügyi ismereteket annak érdekében, hogy felnőttként jobban eligazodjanak a pénz világában, tudatos döntéseket hozzanak, és ezáltal is teljesebb életet élhessenek. A K&H Csoport által harmadik alkalommal meghirdetett K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő célja a gyerekek pénzügyi ismereteinek bővítése. A verseny feladatai elsősorban (de nem kizárólag) az Ez kész! Pénz! DVD-anyagához kapcsolódnak.

Találd fel magad!

2013-01-07
A kiíró 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs tehetségkutató verseny.

22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny

2013-01-07
Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny

Windows 8 kreatív pályázat

2013-01-06
Meséld el, milyen lenne, ha életre kelne a számítógéped! Hogy nézne ki a nyitóképernyője és mi történne ott? Mit mondana neked? Mit olvasna, hova járna, kikkel beszélgetne? Milyen lenne? Te mit szólnál hozzá?

XXXI. Magyar Sajtófotó Pályázat

2013-01-06
A kiíró az idén is kiírja a Magyar Sajtófotó Pályázatot. A sorrendben a XXXI. pályázat a hagyományokhoz hűen mindenki számára nyitott. A pályázatra változatlanul várjuk a határon túli magyar sajtó munkatársainak jelentkezését is.

Keressük a világ legkedvesebb gyermekorvosát!

2013-01-03
A kiírók meghirdették a Astellas Gyermekrajz Pályázatot, Keressük a világ legkedvesebb gyermekorvosát! címmel, a hazai gyermekorvosok elismeréséért.

Kedvezményes árú nyári táborozás, osztálykirándulás szervezése

2012-12-31
A kiíró pályázatot hirdet olyan hátrányos helyzetben lévő oktatási intézmények, szervezetek, egyesületek, gyermek- és ifjúsági csoportok számára, akik a jelen gazdasági helyzetben nehezen engedhetik meg maguknak költségesebb kirándulások megszervezését. Rendkívül kedvező áron, mégis nyugodt, rendezett környezetben szeretnének osztálykirándulásokat, táborokat szervezni.

Emberek és érzelmeik - Humanscape and Feeling

2012-12-31
A kíiró nyílt fotópályázatot hirdet annak érdekében, hogy a beérkező művek közül kiválasszák azt a 10 képet (tíz szerzőtől egy-egy alkotást) - amely képviseli majd hazánkat a Spanyolországban rendezendő nemzetközi tárlaton.

Forgatókönyv/filmterv-fejlesztési, filmgyártás-előkészítési és filmgyártási célú, közvetlen, vissza nem térítendő, szelektív támogatása

2012-12-31
A támogatás célja:- egész estés, legalább 70 perc hosszúságú játékfilmek- egész estés, legalább 70 perc hosszúságú animációs filmek - egész estés, legalább 70 perc hosszúságú dokumentumfilmek forgatókönyvének/filmtervének fejlesztése, filmgyártás-előkészítése illetve gyártása.

Pedagógus-továbbképzések kedvezményesen

2012-12-31
A kompetencia alapú és személyiségközpontú oktatás programjának kivitelezéséhez átfogó, gyakorlati ismeretek átadása.

Kombinált mikrohitel

2012-12-31
Az Új Széchenyi Terv megteremti a lehetőségét annak, hogy a vállalkozások igen csekély, 10%-os önerővel, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhessenek vissza nem térítendő támogatást, ugyanakkor e mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt is biztosít. Így a fejlesztés szinte teljes mértékben állami forrásból valósul meg.

Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása / GOP-2011-1.3.1/A, KMOP-2011-1.1.4/A, GOP-2011-1.3.1/B

2012-12-31
A jelen pályázati kiírás célja olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják.

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére (KMR)

2012-12-31
Pályázat céljaJelen pályázati felhívás keretében az Közép-magyarországi régióban működő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, telephellyel rendelkező KKV-k (jelen felhívásban: Címzettek) részére támogatás nyújtása akkreditált tanácsadók által nyújtott vállalati tanácsadási szolgáltatás igénybevételéhez.

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére (Észak-Alföld)

2012-12-31
Pályázat célja: jelen pályázati felhívás keretében az Észak-alföldi régióban működő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, telephellyel rendelkező KKV-k (jelen felhívásban: Címzettek) részére támogatás nyújtása akkreditált tanácsadók által nyújtott vállalati tanácsadási szolgáltatás igénybevételéhez.

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása / GOP-2011-2.2.1, KMOP-2011-1.2.5

2012-12-31
Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások hatékony alkalmazása révén mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai KKV-szektor versenyképességének növekedését segíthetik elő.

"Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében" Képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények számára a Közép-magyarországi régióban / TÁMOP-6.2.2/A/KMR/11/1

2012-12-31
A konstrukció az egészségügyi ágazatban fennálló humánerőforrás-krízis helyzet kezelését célozza összhangban a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra átalakítással.Az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségügyi állapota, melynek köszönhetően javulnak az egyén foglalkoztatási esélyei a munkaerőpiacon, így hozzájárulva a foglalkoztatás dinamikus bővítése cél megvalósításához.

"Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében" Képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények számára a konvergencia régiókban / TÁMOP-6.2.2/A/11/1

2012-12-31
A konstrukció az egészségügyi ágazatban fennálló humánerőforrás-krízis helyzet kezelését célozza összhangban a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra átalakítással.Az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségügyi állapota, melynek köszönhetően javulnak az egyén foglalkoztatási esélyei a munkaerőpiacon, így hozzájárulva a foglalkoztatás dinamikus bővítése cél megvalósításához.

Szabad próbaterem program pályázati felhívása

2012-12-31
Cél, hogy minél több alkotónak tudjon próbalehetőséget biztosítani a kíiró, ezért 2011/2012-es évadban is várja a jelentkezőket!

Nyílt pályázat a "Meglepetés Esték 2011-2012" programsorozatban való részvételre

2012-12-31
Nyílt pályázatot hirdet a kíiró - alkotásra, gyakorlásra és előadások megvalósítására, bemutatására a Mozdulatművészeti Stúdióban - több témában.

Pályázat üzleti közösségben kiadó helyiségek igénybevételére

2012-12-31
A pályázók a PP Center Üzleti Központ kiadó helyiségeiben megvalósításra kerülő projektek tervével pályázhatnak.

Te és a sünid!

2012-12-31
Fotópályázat süniknek, gazdiknak és fotósoknak.

Szürke a tűzfala? Pályázzon, kipingálják!

2012-12-31
Országos akcióba kezdett a kiíró, amely tűzfalak és szürke falfelületek legális kiszínesítését kezdte el 2009-ben. A mozgalom a arra buzdítja az embereket, hogy küldjenek bármilyen kiszínesíteni kívánt falat bárhol az országban, ők engedélyeztetik, megszerzik hozzá a szükséges szponzorációt, majd lehetőségeikhez mérten kiszínesítik.

Gravity - Talent program - utazástámogatási pályázati felhívás

2012-12-31
A kiíró célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben adatbányászati és gépi tanulás területen kutató, szakmailag nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményt elérő hallgatók és doktoranduszok konferencia-részvételének támogatása.

Pályázat ingyenes INFINITO játékfacilitátor képzésre

2012-12-31
A pályázat célja: az Infinito társasjátékhoz kapcsolódó rendezvények szervezése alapfokú oktatási intézményekben, egyéb gyermekközösségekben.

MOL Tehetséggondozásért Díj

2012-12-31
Jelölési lehetőség MOL Tehetséggondozásért Díjra.

Videoklip pályázat zenekarok, zenészek, előadók részére

2012-12-31
A pályázat célja olyan zenekarok/zenészek/ előadók támogatása, akik nem rendelkeznek megfelelő anyagi háttérrel egy profi, HD minőségű videoklip elkészítéséhez.

Fogyasztóbarát Vállalkozás tanúsítás elnyerése

2012-12-31
A "Fogyasztóbarát" Tanúsítási Rendszer célja, hogy - a vállalkozások közül kiemelje és a fogyasztók figyelmébe ajánlja a jogkövető magatartáson túli eszközökkel a fogyasztók bizalmát és elégedettségét növelő és fenntartó cégeket, - a megfogalmazott kritériumok nyilvánosságra hozatalán és az eredmények kihirdetésén keresztül növelje a fogyasztói tudatosságot és a fogyasztói kultúrát, valamint - ösztönözze a vállalkozásokat a fogyasztók bizalmát és elégedettségét fokozó tevékenység végzésére, innovatív ötletek és megoldások kidolgozására, a fogyasztói kultúra és tájékozottság növelésére.

Keleti Károly díj

2012-12-31
A kiíró pályázatot hirdet a Keleti Károly emlékére alapított pályadíj elnyerésére.

Égigérő Királyság pályázat

2012-12-31
A kiíró "Égigérő Királyság" címen egy olyan magyar népmese gyűjtemény könyvsorozatot készít, amely a pályázók által beküldött népmeséket tartalmazza.

Energia tanúsítvány és környezetvédelem

2012-12-31
"Energia tanúsítvány és környezetvédelem" címmel fotópályázatot hirdet. A fotópályázat témája az energia tanúsítvány készítésének kapcsolata a lakosság energiamegtakarításával.

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása / GOP-2012-2.2.4

2012-12-31
Az Új Széchenyi Terv célja a magyar gazdaság és a vállalkozások támogatása egy növekedésre épülő gazdaságpolitika megteremtésével, közvetlenül elősegítve a foglalkoztatás kiugró növekedését Magyarországon.

Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban - női munkavállalók és GYES/GYED-ről visszatérők integrációja a munkaerőpiacon a részmunkaidő, távmunka és osztott munkaidő alkalmazása révén / GOP-2012-3.5.1/B

2012-12-31
Jelen pályázati kiírás célja, az 1998. évi XXVI. Esélyegyenlőségi törvénnyel összhangban a pályázat célcsoportjainak foglalkoztatási színvonalának növelése, az egyenlő esélyek megteremtése a munkaerőpiaci elhelyezkedésben és munkavégzésben, az integrált munkavégzés elősegítése. A pályázaton keresztül olyan munkahelyi körülmények megteremtése a cél, ezen belül olyan szolgáltatások bevezetése a magyar vállalkozások körében, amelyek biztosítják ezen csoportok számára az egyenlő esélyeket a hatékony munkavégzéshez, illetve amelyek segítik ezen csoportok integrációját a munkaerőpiacon.

Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban - megváltozott munkaképességű személyek integrációja a munkaerőpiacon / GOP-2012-3.5.1/A

2012-12-31
Jelen pályázati kiírás célja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvénnyel összhangban a megváltozott munkaképességű személyek átlagos foglalkoztatási színvonalának növelése, egyenlő esélyek teremtése a munkaerőpiaci elhelyezkedésben és munkavégzésben, az integrált munkavégzés elősegítése.

Nyerj helyet a projektednek!

2012-12-31
A pályázók a PP Center Üzleti Központ kiadó helyiségeiben megvalósításra kerülő projektek tervével pályázhatnak.

Használd a teret!

2012-12-31
A pályázók a PP Center Üzleti Központ kiadó helyiségeinek használatát nyerhetik meg kulturális projektek előkészítésre és megvalósításra pl. színház, tánc, cirkusz, próba vagy előadás, film vagy videó klip forgatás, fotózás, divatbemutató, alkotóműhely, tanfolyam stb.

Fűtéskorszerűsítés - alprogram/2012

2012-12-31
A támogatás célja: a meglévő lakóépületek energiahatékonyságának javítását célzó, valamint széndioxidkibocsátásának csökkentését eredményező kondenzációs kazántechnológiát alkalmazó és megújuló energiát hasznosító fűtési rendszerek (épületek fűtésére, használati melegvíz előállítására szolgáló, vagy az előbbi célokat kombináló többcélú korszerű hőellátó rendszerek) beszerzése és telepítése.

Europe is beautiful

2012-12-31
A kiíró Európa legnagyobb fotópályázatára invitálja Önt. A "Europe is beautiful" elenevezésű pályázat keretein belül az Ön felvételeinek segítségével szeretnénk bemutatni Európa szépségeit.

Mikro-, kis-, középvállalkozások és nagyvállalatok számára, szervezetfejlesztés, vezetési hatékonyság javítása, stratégiai tervezés, humánerőforrás rendszerek és eljárások fejlesztése, új folyamatok-, szolgáltatások fejlesztése, működtetése, fizikai és sz

2012-12-31
A pályázat célja: - A hazai mikro-, kis-, középvállalkozások, és nagyvállalatok jövedelemtermelő képességének erősítése, a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása, melyek révén növelhető a vállalkozás versenyképessége. - A pályázat további célja, hogy olyan vállalkozások is hozzájussanak a támogatásokhoz, amelyeknek erre - méretükből és szűkös erőforrásaikból adódóan korábban nem volt lehetőségük, és így a képzések révén kialakuljanak a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjai. - Jelen pályázat keretében azon vállalkozások fejlesztési projektjeit kívánjuk támogatni, amelyek munkavállalóik tudásának, készségeinek, képességeinek fejlesztéséhez szeretnének támogatást igénybe venni. A konstrukció a vezetői hatékonyság növelését is kitűzi célul, a belső folyamatok hatékonyságának, az új szolgáltatások és azok minőségének javítását, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati) rendszerek, megoldások kiépítését, összehangolását, és az ehhez kapcsolódó szervezetfejlesztést és az üzleti folyamatok újra- és megszervezését.

Vállalati tanácsadás és A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával

2012-12-31
Jelen pályázati felhívás a Vállalati Tanácsadás című, DAOP-1.1.2-10, DDOP-1.1.2-10, ÉMOP-1.1.2-10, ÉAOP-2009-1.1.4, KDOP-1.4.1-10, KMOP-2009-1.5.1, NYDOP-1.2.1-10 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó, a Vállalati tanácsadás program céljait szolgáló valamint a DAOP-1.3.1, ÉAOP-1.1.3, ÉMOP-1.3.1 és NYDOP-1.1.1/C kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó A régió innovációs potenciáljának fejlesztése start-up cégek létrehozásával program céljait szolgáló kiegészítő felhívás A Regionális Operatív Programok Gazdaságfejlesztési prioritásainak kiemelt célja a régióban működő mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) sikeres működéséhez szükséges vállalkozói ismeretek fejlesztése, a vállalkozások irányításához, hatékonyabb működtetéséhez szükséges tudás széles körű elérhetőségének javítása szakma-specifikus tanácsadás igénybevételén keresztül.

Pályázati Felhívás az Arteriográf készülékek üzemeltetésére

2012-12-31
A kiíró 2012 őszén nagyszabású, népegészségügyi célzatú, edukatív prevenciós programot indít útjára. A Szíverősítő Egészségprogram® egy innovatív prevenciós modell, amely a legnagyobb problémát jelentő szív- és érrendszeri betegségek legfőbb okainak korai diagnózisával, az egyéni kockázat mérési adatokon alapuló bemutatásával és célcsoportokra lebontott kommunikációs stratégiával a primer prevenció költséghatékony módszere lehet.

Pályázat írás/újságírás iránt magukban kedvet érző fiatalok számára

2012-12-31
A Kultúrprojekt Online Magazin pályázatot hirdet az írás/újságírás iránt magukban kedvet érző fiatalok számára.

Vissza nem téritendő támogatás KKV-k részére tanácsadási szolgáltatások igénybevételére

2012-12-31
A "Vállalati tanácsadás" program lehetővé teszi, hogy a régió mikro- és kis- és középvállalkozásai, valamint egyéni vállalkozói számos, a vállalkozás működéséhez, beindulásához szükséges tanácsadási szolgáltatásra akár 50%-os vissza nem térítendő támogatást kapjanak.

Alkotók antológia

2012-12-31
Az alkotók antológia pályázatot hirdetnek!

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása / GOP-2012-2.1.3

2012-12-31
A jelen pályázati kiírás célja olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz (pl. egészségipar, zöld gazdaság) kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megőrzésére vagy új munkahelyek teremtésére.

Pestalozzi program tanár-továbbképzési szemináriumai

2012-12-31
A program hálózati rendszerként működik, a tagországok az Európa Tanács projektjeihez kapcsoló témákban maximum 7 napos szemináriumokat szerveznek, amelyeken a pedagógusok valamennyi tagországból pályázat útján vesznek részt.

RFH Ecospinning Díj 2012

2012-12-31
Az RFH Ecospinning Díj a magyar vállalkozók és vállalkozások bármely ok miatt fiók mélyén porosodó fejlesztési ötleteit, terveit szeretné felszínre hozni, mert most minden rejtett tartalék, jó ötlet, elnapolt terv felértékelődik és segíthet az előre lépésben.

II. Aranymosás mese- és regénypályázat

2012-12-31
Újra elindul a Könyvmolyképző Kiadó kulturális online valóságshow-ja! A fő cél felfedezni a tehetségeket, és megjelentetni a műveiket.

A Bethlen Téri Színház pályázatot hirdet logója megtervezésére

2012-12-31
Célja új élettel megtelíteni a helyet a kortárs alkotóművészet területein aktív, fiatal művészek bevonásával, műfaji megkötések nélkül.

Szabadnapló

2012-12-30
A kíiró Szabadnapló címmel egész éves netnapló-pályázatot hirdet.

Novellapályázat

2012-12-28
Spirit Bliss legújabb, Démoni érintés 2. - A jövő árnyai c. kötetének megjelenése alkalmából novellapályázatot hirdet a kiíró, könyvnyereménnyel.

Karácsonyi történetek pályázat

2012-12-28
Mesét nem csak olvasni lehet. A gyerekek tele vannak ötletekkel, és ezt meg is osztják, ha megkérdezzük őket, ha hagyjuk, hogy ők maguk találjanak ki történeteket. A kiíró kreatív karácsonyi mese- és történetíró pályázatot hirdet általános iskolások számára!

Munkácsy rajzverseny

2012-12-27
"Munkácsy" rajzverseny - Artenter Rajzpályázat.

Jegesmedve

2012-12-23
A Vizuális Pedagógiai Műhely pályázatot ír ki az alábbi témakörben: "JEGESMEDVE".

Első "HÓPIHE BÁL" pályázat

2012-12-23
Év végi rendhagyó pályázatra vár a kiíró minden olyan kreatív, profi és amatőr pályázókat, akik a HÓPIHE szó hallatán eszébe jutó gondolatokat megrajzolják, megfestik, megkötik, meghorgolják, megfonják, kifőzik, kisütik, stb. és a karácsonyfára felakaszthatóvá teszik.

Szakdolgozatok publikációja

2012-12-22
Diplomamunkák, szakdolgozatok publikációja 2012/4

ROMASTER - Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért

2012-12-21
Roma származású középiskolai hallgatók továbbtanulását támogató tehetséggondozó, vállalati mentoring és ösztöníj programban való részvétel roma diákok és iskoláik számára.

Az év környezetvédője felsőfokon 2012

2012-12-21
Magyarország első számú szakmai blogmagazinjának bloggerei összefogtak és mozgalmat indítottak környezetünk megóvásáért. Tegyék közzé a http://www.felsofokon.hu szakmai blogmagazinban a környezetvédelem terén elért eredményeiket és nyerjék el "Az év környezetvédője felsőfokon 2012" címet!

Pályázat informatikai eszközökre

2012-12-20
A kiíró pályázatot hirdet nagy mennyiségű számítógép, tablet pc, multifunkciós nyomtató eszköz ingyenes kiosztására.

Eurovíziós Dalfesztivál 2013

2012-12-20
Az EBU (Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége) 58. Eurovíziós Dalfesztiválján a Magyarországot képviselő versenyzőt az M1-en élőben sugárzott nemzeti döntő keretében, szakmai zsűri és a közönség bevonásával választja ki azon jelentkezők közül, akik pályaműveikkel december 20-áig a kiírók alábbi pályázati felhívására neveznek.

Építészeti fotópályázat

2012-12-20
A kiíró a Fotóhónap2012 Fesztivál keretében nyílt pályázatot hirdet épületfotó kategóriában.

Mikrovállalkozások fejlesztése / GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M

2012-12-17
A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén segítse a mikrovállalkozásokat, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.

Fedezzük fel együtt az irodalmi birodalmat!

2012-12-17
A pályázat célja kiíró számára olyan friss, magyar, még nem közismert szerzők vagy szerzőpárosok felkutatása, akik az ifjabb irodalmi generáció tagjai, pontosabban leendő tagjai. Akik sajátságos módon képesek bemutatni, illetve megfogalmazni a jelenvaló, körülöttünk levő világot, valóságot, valamint a valósághoz való viszonyukat: azt az életérzést, amely meghatározza kapcsolatukat a világgal és a mai társadalmi mozgásokkal.

Természetvédelmi ösztöndíj

2012-12-16
A kíiró európai uniós forrásból a Tempus Közalapítvány támogatásával természetvédelmi ösztöndíjat hirdetett.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatatásának költségvetési támogatása

2012-12-16
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatás célja foglalkoztatásuk elősegítése, képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén.

A keresztény hit korszerű bemutatása korunk Európai kultúrájában

2012-12-15
A pályázaton kb. egy órás előadás szövegével lehet részt venni (max. 30 000 leütés terjedelemben, szóközökkel), amelynek témája: A KERESZTÉNY HIT SZEREPE EURÓPA MAI ÉS HOLNAPI KULTÚRÁJÁBAN.

Siófok város turisztikai kabalafigurájának tervezése

2012-12-15
Pályázatunk célja egy olyan kabalafigura megtalálása, amelyet a közönség és a zsűri szavazása után Siófok hivatalos turisztikai jelképeként publikálásra kerül.

Castello di Duino 2013 - Nemzetközi versíró pályázat

2012-12-15
A kiírók nemzetközi vers- és színdarabírói pályázatot hirdetnek.

Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos ÖSZTÖNDÍJ

2012-12-15
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevők támogatásával összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 1.a)-b) pontjaiban foglaltakkal összhangban a Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíjának (a továbbiakban: Ösztöndíj) célja, hogy az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevőket támogatásban részesítse, segítve ezzel a fiatal szakorvosjelölteket pályájuk kezdetén a szakmai gyarapodáshoz elengedhetetlenül szükséges anyagi biztonság megteremtésének érdekében.

Csecsemő- és Gyermekgyógyász Szakorvosjelöltek Méhes Károly ÖSZTÖNDÍJ

2012-12-15
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevők támogatásával összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 1.a)-b) pontjaiban foglaltakkal összhangban a Csecsemő- és Gyermekgyógyász Szakorvosjelöltek Méhes Károly Ösztöndíjának (a továbbiakban: Ösztöndíj) célja, hogy a csecsemő- és gyermekgyógyász egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevőket támogatásban részesítse, segítve ezzel a fiatal szakorvosjelölteket pályájuk kezdetén a szakmai gyarapodáshoz elengedhetetlenül szükséges anyagi biztonság megteremtésének érdekében.

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJ

2012-12-15
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevők támogatásával összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 1.a)-b) pontjaiban foglaltakkal összhangban a "Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly Ösztöndíjának (a továbbiakban: Ösztöndíj) célja, hogy az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevőket támogatásban részesítse, segítve ezzel a fiatal gyógyszerészeket pályájuk kezdetén, orientálva életpályájukat a hazai egészségügyi ellátórendszer igényeinek megfelelően a szakmai gyarapodáshoz elengedhetetlenül szükséges anyagi biztonság megteremtésének érdekében.

A mi iskolánk

2012-12-15
"A mi iskolánk" címmel indított pályázat célja, hogy segítse az intézményválasztás előtt álló szülőket. A résztvevő szülők gyermekük iskolájával kapcsolatos pozitív tapasztalataikat osztják meg szülőtársaikkal arra a két kérdésre válaszolva, hogy miért az adott intézményt választották, illetve miért szeret oda járni a gyermek. A válaszokért cserébe a szülők garantált ajándékban részesülnek, és ha egy osztálynak sikerül összefogni: értékes díjakat nyerhetnek el. A szülők tapasztalatait a szervezők folyamatosan közzéteszik családoknak szóló helyi információs oldalaikon (http://www.imami.hu): ezzel segítve az iskolaválasztást.

A mi óvodánk

2012-12-15
"A mi óvodánk" címmel indított pályázat célja, hogy segítse az intézményválasztás előtt álló szülőket. A résztvevő szülők gyermekük óvodájával kapcsolatos pozitív tapasztalataikat osztják meg szülőtársaikkal arra a két kérdésre válaszolva, hogy miért az adott intézményt választották, illetve miért szeret oda járni a gyermek. A válaszokért cserébe a szülők garantált ajándékban részesülnek, és ha egy óvodai csoportnak sikerül összefogni: értékes díjakat nyerhet el. A szülők tapasztalatait a szervezők folyamatosan közzéteszik családoknak szóló helyi információs oldalaikon (http://www.imami.hu): ezzel segítve az óvodaválasztást.

A mi bölcsődénk

2012-12-15
"A mi bölcsődénk" címmel indított pályázat célja, hogy segítse az intézményválasztás előtt álló szülőket. A résztvevő szülők gyermekük bölcsődéjével kapcsolatos pozitív tapasztalataikat osztják meg szülőtársaikkal arra a két kérdésre válaszolva, hogy miért az adott intézményt választották, illetve miért szeret oda járni a gyermek. A válaszokért cserébe a szülők garantált ajándékban részesülnek, és ha egy bölcsődei csoportnak sikerül összefogni: értékes díjakat nyerhet el. A szülők tapasztalatait a szervezők folyamatosan közzéteszik családoknak szóló helyi információs oldalaikon (http://www.imami.hu): ezzel segítve a bölcsődeválasztást.

Varázsceruza

2012-12-15
A kiíró rajzpályázatot hirdet Varázsceruza címmel. "Ha egy napra megkapnád a Varázsceruzát, amivel a rajzaid életre kelnek, mit rajzolnál először?"

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatás

2012-12-14
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak értelmében támogatás nyújtható borászati gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez.

HBLF Média a Társadalomért

2012-12-14
A kiíró célja elismerni a társadalmi összefogás és felelősségvállalás példaértékű bemutatását.

Titkos küldetésre kémeket keresünk!

2012-12-14
A kiíró pályázatot hirdet, Titkos küldetésre kémeket keresünk! címmel, feladat: a kiíró karácsonyi manói értékes utakkal és ajándékokkal készültek, neked csak annyi a dolgod, hogy kikémkedd, a te szeretteid mire vágynak ezek közül karácsonyra, majd győzz meg egy üzenetben, hogy miért nekik kellene adnunk a felsorolt ajándékok egyikét.

K&H alkotói ösztöndíj program

2012-12-14
Az ösztöndíj célja, hogy anyagi támogatással segítse az alkotóművészek pályakezdését és művészi fejlődését.

Nagy Kreatív Verseny

2012-12-13
A kiíró 2012. szeptember 13-án 12.00 órától, 2012. december 13-án 12.00 óráig kreatív versenyt szervez.

Rajzpályázat fiataloknak

2012-12-13
Magyarország Schengeni övezethez való csatlakozásának 5-ik évfordulója alkalmából rajzpályázatot hirdet a kiíró.

WebZene Pályázat

2012-12-12
A kiírók közös zenei pályázata!

"Munkavállalók ma" fotópályázat

2012-12-12
A kiíró fotópályázatot hirdet, amelynek célja a munkavállalók életének munkakörnyezetben való bemutatása. A pályázni két kategóriában lehet. A "szociofotó" kategóriában a pályaművek az ember és munkája közötti kapcsolatra kérdezzenek rá, az "együtt" kategóriában a munkavállalók egymás közötti kapcsolatait ábrázolják.

Év detektívje

2012-12-12
A kiíró pályázatot hirdet az első magyarországi magándetektív iroda alapítójáról, Kossa-Magyary Gézáról elnevezett az "ÉV DETEKTÍVJE" emlékdíj 2012. évi elnyerésére.

Pályázati felhívás dohányzás-, alkohol- és kábítószerellenes művészeti alkotásokra

2012-12-11
A kiíró pályázatot hirdet írásművek, zeneművek, képzőművészeti alkotások és filmek kategóriákban.

Vers- és prózamondó verseny

2012-12-10
Mészöly Miklós író, drámaíró születésének 91. évfordulójára ifjúsági és felnőtt kategóriában vers- és prózamondó versenyt hirdet a kíiró.

Esszé és prózaíró pályázat

2012-12-10
A pályázat célja, hogy válaszokat kapjunk a megmaradásunk zálogát jelentő kérdésekre. Javaslatokat várunk a magyar nemzet fennmaradásával kapcsolatos esélyekre és lehetőségekről, a határainkon kívül és belül élő nemzettársainkat érintő problémák megoldására. Tárgyaljunk egy esetleges nemzetegyesítés lehetőségéről.

XXVIII. Vizuális Művészeti Hónap 2012

2012-12-07
A kiíró hagyományaihoz híven ismét meghirdeti pályázatát a Budapesten élő amatőr fényképészek és képzőművészek számára.

Az ősz világa!

2012-12-06
A pályázó családok olyan, a gyermekek által készített kreatív alkotásokkal indulhatnak, amelyekhez többnyire a család által gyűjtött "alapanyagokat", természeti kincseket használtak fel, és amely pályamunkák kifejezik az ősz hangulatát, és a lehetőségeket, az őszi élményeket, amelyekkel a család szívesen él, és amelyekben szertelen örömét leli. A pályázat célja, hogy a kiíró felhívja a figyelmet az ősz nyújtotta remek kalandokra, és egyben ösztönözzük a családokat az őszi kirándulásokra és a szunnyadó kreativitásuk felébresztésére.

Zöld ünnep - Én ilyen karácsonyt szeretnék

2012-12-06
Kreatív pályázatunkra olyan alkotásokat vár a kiíró, amelyek ezeket a szempontokat is szem előtt tartva bemutatják, hogyan tenné zöldebbé, környezetbarátabbá a karácsonyt készítője, családjában hogyan fordítanak figyelmet a hulladékmegelőzésre, az energiatakarékosságra is az ünnep során.

Áruházi értékesítést ösztönző akciók az adventi időszakban 2011. november 15-december 26-ig támogatása

2012-12-05
Az áruházi értékesítést ösztönző akció célja az adventi szezonban a vásárlók figyelmének felkeltése a magyar borok iránt az ünnepek közeledtével, a fogyasztó ösztönzése a tudatos választásra és vásárlásra, a borászatok forgalmának növelése, új termékek bevezetése a szuper- és hipermarketekben. A program megvalósításának eszközei kültéri hirdetések (az áruházakhoz vezető utak mentén, illetve a parkolókban), az áruházakban zajló beltéri kampány, mely hirdetést és kóstoltatást foglal magában. A célcsoportot az A, B, C státuszba tartozó emberek képezik.

A bélyegek és én

2012-12-05
A kiíró pályázatot hirdet általános iskolai tanulók részére A bélyegek és én címmel írt, legalább egy oldalas beszámoló készítésére.

Földmérés a 21. században

2012-12-03
A kiíró "Földmérés a 21. században" címmel fotópályázatot hirdet. A fotópályázat témája a földmérés. Javasolt témák: földmérés technikai fejlődése (mérőállomások, GPS), a modern földmérő, földmérés és a természet, földmérés és a kommunikáció, földmérés és informatikai szoftverek.

Egri Csillagok

2012-12-03
A kiíró "EGRI CSILLAGOK" elnevezéssel országos tehetségkutató rajzversenyt hirdet 8. osztályos ifjú alkotók részére.

M2M-megoldások, alkalmazások tervezése

2012-12-03
A pályázat célja, hogy a résztvevő egyetemek hallgatói olyan M2M szolgáltatásokat illetve alkalmazásokat tervezzenek, amelyek új funkciókat tölthetnek be az egészségügy, a távfelügyelet, a közlekedésinformatika és a biztonságtechnika területén.

Pályázat az 55. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására

2012-12-02
Az 1895 óta rendszeresen megrendezett Velencei Biennále a mindenkori kortárs képzőművészet egyik legjelentősebb nemzetközi seregszemléje. Az egyes országok által a velencei Giardiniben fenntartott önálló kiállítási épületekben létrehozott tárlatokat jórészt nemzeti biztosok koordinálják, az általuk megbízott kurátorok, művészek és más közreműködők révén. A magyar nemzeti biztos - az előző évek gyakorlatához hasonlóan - pályázatot ír ki a nemzeti pavilonunkban rendezendő kiállítás kurátori megbízatására.

Mobil applikációval a korrupció ellen

2012-12-02
Android mobiltelefonra készített applikáció készítése.

Szakmai kurzusok vezetése

2012-12-02
A kiíró 2012-2013 tanév tavaszi félévében indítandó szakmai és kompetencia-fejlesztő kurzusokra témajavaslatokkal valamint levezetésére lehet pályázni.

Az én storym

2012-12-01
A kíiró - Az Én Storym - cimmel irodalmi novella pályázatot hirdet!

Egy név: Szedifi

2012-12-01
A kíiró TÖRTÉNETÍRÓI pályázatot hirdet "Egy név: Szedifi" címmel

Hol lakik a Télapó?

2012-12-01
A kiíró rajzpályázatot hirdet, melynek témája: "Hol lakik a Télapó?"

Közösségi főzés - Szimpla Üst!

2012-12-01
A kiíró 2012 nyarán indította el a Szimpla Üst! - közösségi főzés nevű, adományszervező, gasztro, civil fejlesztő programelemüket.

Az év praxisa a Kárpát-medencében

2012-11-30
A kiíró csakúgy, mint tavaly, várja a páciensek, az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok, szakorvosok javaslatait is! Nem a stílust, nem a bravúros műfaji megoldást, hanem a történetet, és a praxist díjaza!

Környezetvédelmi témák tudományos feldolgozása önkormányzati igények alapján

2012-11-30
A kiíró pályázatot hirdet természettudományi felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi illetve főiskolai hallgatók számára, szakdolgozati, illetve TDK vagy egyéb más célú elemző tanulmány, akcióprogram, intézkedési terv elkészítésére környezetvédelmi témakörben.

Szerelmesek voltunk!!! / PIER-00003

2012-11-30
A pályázat célja az, hogy a megfelelő színvonalú pályaműnek minősített, még nem publikált kéziratok szerzőinek lehetőséget adjon írásaik széles körben történő nyilvánosságra hozatalára a Muzsikus Rádió és a Pillangó Kiadó támogatásával.

Digitális módszertárba való megjelenés

2012-11-30
A kiíró Digitális Módszertára azoknak a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó dokumentumoknak, módszertani ötleteknek ad helyet, melyek a digitális nemzedék interaktív tanulását, tanítását segítik az IKT eszközök kreatív használatával, azok tanórai vagy tanórán kívüli alkalmazásával.

Karácsonyi rajz és mesepályázat a Kölyökbirodalom családi oldallal!

2012-11-30
Álmodoztál már egy olyan Karácsonyról, ami a valóságban még nem történt meg veled? Szeretnél egy olyan meghökkentő és varázslatos világba csöppenni a Nagy ünnepen, amit csak álmaidban láttál? Most lehetőséged van rá! Engedd szabadjára a fantáziádat és meséld el a kiírónak, milyen Karácsonyról álmodsz.

Családi élmények

2012-11-30
A kiíró fotópályázatot hirdet, azok akik rövid (max. 1500 karakter), fotóval ellátott beszámolót küldenek magazin ötletei, vagy meghirdetett programjai alapján tett kirándulásukról, ajándékban részesülhetnek.

Kreatívok harca

2012-11-30
Kávéval indítod a napod, imádod a színét, az illatát és az ízét? Ha szavakkal már nem tudod kifejezni rajongásodat, alkoss belőle valami izgalmasat! A kiírók várják művészeti iskolák hallgatói, ügynökségek, és autonóm alkotók munkáit a közös Kreatívok harca pályázatára.

Álomút gyermekrajzpályázat 2012

2012-11-30
A kiíró rajzpályázatot hirdet 3-14 éves korú gyerekek számára "Álomút" címmel.

A mi iskolánk

2012-11-30
Pályázat általános iskolai osztályoknak értékes díjakért.

A mi óvodánk

2012-11-30
Pályázat óvodai csoportoknak értékes díjakért.

A mi bölcsödénk

2012-11-30
Pályázat bölcsödeji csoportoknak értékes díjakért.

Innovatív ötletek megvalósításának elősegítése

2012-11-30
A kiíró pályázatot hirdet innovatív ötletek megvalósításának elősegítésére.

Könyvtárbusz No2. külső designjának megtervezése

2012-11-30
Olyan könyvtári járműről (belmagasság: 2,20 m; hosszúság 10-13 m; szélesség minimum 2,55 m) van szó, amely 2500 dokumentumot (könyv, folyóirat, DVD stb.) szállít és minden művészeti ág dokumentuma megtalálható benne. A feladat a mozgó könyvtári jármű külső dekorációjának megtervezése; a pályázati tervekbe minden belefér, ami gyermek- és felnőtt irodalommal, festészettel, zenével, természettel, divattal stb. kapcsolatos.

Családháló.pont - Babasarok

2012-11-30
A kiíró pályázatot hirdet családi közösségek számára Családháló.pont cím és babasarok elnyerésére. A szervezetünk célja, hogy megismertesse és erősítse a társadalomban a család összetartó erejének, mint a társadalom alapkövének jelentőségét, elősegítse az értékteremtő gyermeknevelést, és közösséget teremtsen a gyermeket vállaló fiatal családosok számára.

Soma-díj

2012-11-30
Tényfeltáró, valamely magyarországi társadalmi, illetve gazdasági visszásságra fényt derítő, legalább 6 ezer, legfeljebb 100 ezer leütés (körülbelül 4-70 nagy sortávval gépelt oldal) terjedelmű, megjelent vagy még publikálatlan írás szerzője/szerzői. Jelölt csak olyan személy lehet, aki a következő díjkiosztás időpontjáig, azaz a következő esztendő január 11-ig nem tölti be 37. életévét.

Tervezz Csizmához - westerncsizma a XXI. Századi Divatban

2012-11-30
A kiíró stílus és divattervezői pályázat hirdet. Mottó: A csizma mindig megtalálja a helyét.

Rádiós Korrektúra - A hangok versenye

2012-11-30
A verseny célja, a minőségi rádiózás népszerűsítése és elismertetése minél szélesebb körben.

Haiku- és novellaíró verseny

2012-11-30
Az idei Anime karácsonyon sem maradnak szereplési lehetőség nélkül az írói és verselői vénával megáldott vállalkozó kedvű versenyzők, mert elindult a novella és haikuíró versenyünk! Billentyűzetet készíts, és jó agyalást a történeten/haikun!

Ne ess pánikba!

2012-11-30
A kiíró a nagy érdeklődésre való tekintettel az idén is pályázatot hirdet a kreatív, nyitott diákok számára "Ismét biztonságos szerelem" címmel. A kiírás a "Ne ess pánikba!" országos társadalmi célú kampány eleme, amelynek célja az abortuszok visszaszorítása.

Szlogenért Örökbérlet

2012-11-30
Szlogeníró pályázatot hirdet a kiíró. A nyertes ingyen látogathatja az intézmény előadásait.

De mi most itt vagyunk, éneket hallgatunk...

2012-11-30
A kiíró "DE MI MOST ITT VAGYUNK, ÉNEKET HALLGATUNK..." IN MEMORIAM CSEH TAMÁS címmel találkozót szervez nem hivatásos előadók, énekesek és együttesek részére.

Egy képre gondolok, tudod...

2012-11-30
A kiíró "Egy képre gondolok, tudod..." IN MEMORIAM CSEH TAMÁS címmel felhívást tesz közzé nem hivatásos alkotók részére olyan video klip vagy fotó készítésére, amelynek alapja egy Cseh Tamás dal.

Esszéíró pályázat

2012-11-28
Esszéíró pályázatot hirdet középiskolásoknak a kiíró az Idegen anyag. "Szürrealizmus" a valóság vonzásában című kiállításhoz kapcsolódóan

K+F+I ernyőprojektek támogatása / GOP-2012-1.3.1/E

2012-11-26
Jelen pályázat célja a vállalati K+F+I tevékenység dinamikus növekedésének biztosítása a jelentős nagyvállalati K+F+I programok megvalósításának támogatásával. A pályázó vállalatok K+F+I tevékenységét felölelő ún. ernyőprojekt1 keretében a vállalkozás új projektjeire2 nyerhet támogatást, a megvalósítási időszak alatt elvégzendő K+F+I tevékenységével arányosan.

Beszállítói programok / GOP-2012-1.3.1/D

2012-11-26
Azon vállalkozások támogatása, amelyek már rendelkeznek beszállítói múlttal, és alkalmasak arra, hogy innovatív fejlesztéseik, belső hatékonyságuk növelése és kapacitásaik bővítése révén új megrendelőket és piacokat szerezzenek, ezzel a beszállítói hálózatokban kedvezőbb pozíciókat érhessenek el.

Telephelyfejlesztés / DAOP-1.1.1/E-12, ÉAOP-1.1.1/D-12, KDOP-1.1.1/C-12

2012-11-26
A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével, illetve a működési feltételeik kedvezőbbé tételével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.

Tűzoltók élete, rajzpályázat

2012-11-25
A kiíró Tűzoltók élete címmel óvodás- és iskoláskorú gyerekek részére - bármilyen tűzoltós témában - rajzpályázatot hirdet saját készítésű alkotások beküldésére.

Hajléktalanságból való kiutak segítése

2012-11-25
A kiíró pályázatot hirdet hajléktalanságból való kiutak segítésére.

Vasúti fotópályázat

2012-11-25
Fotópályázat, témakör: A vasúti közlekedés világa, vasúti járművek, a vasúti közlekedés eszközei.

Szépirodalmi szócikkíró verseny 2012

2012-11-20
A verseny célja annak elősegítése, hogy a magyar Wikipédiáról szépirodalmi témakörben még hiányzó cikkek megszülessenek.

Campus Hungary Pályázati Felhívás- Rövid tanulmányút

2012-11-20
A Rövid Tanulmányút célja, hogy a pályázók részt vegyenek a nemzetközi hallgatói tudományos életben, tapasztalatot szerezzenek tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövidtávú képzéseken, közös tanulmányi vagy kutatási projektekben. Emellett lehetőségük nyílik kifejezetten a szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására.

Campus Hungary pályázati felhívás - Csoportos tanulmányút

2012-11-20
A hallgatók lehetőséget kapnak olyan csoportos tanulmányút megvalósítására, amely szorosan kapcsolódik hazai képzésükhöz, ugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt. Lehetőséget ad a választott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködés kialakítására, az adott intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. Minden esetben szükséges a tanszék, illetve a vezető oktató jóváhagyása.

Ösztöndíj - Szakmai Gyakorlat

2012-11-20
A külföldi cégnél, fogadó szervezetnél eltöltött időszak után a hallgató olyan tapasztalatokkal, készségekkel gazdagodva térjen haza, amely jelentős előnyt biztosít számára a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez.

Campus Hungary / TAMOP-4.2.4.B/2-11/1

2012-11-20
A Balassi Intézet és konzorciumi partnere, a Tempus Közalapítvány a "Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program" című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. január 15. és augusztus 31. között megvalósítható Szakmai Gyakorlati képzésre és Rövid Tanulmányutak megvalósítására.

Kreatív ötlet pályázat

2012-11-20
A KREATÍV ÖTLET PÁLYÁZATra olyan saját kezűleg készített ötleteket vár a kiíró, melyek ajándékozásra alkalmasak, és különösebb szakértelem nélkül -az ötlethez tartozó fotók és leírás alapján - bárki által könnyen elkészíthetők.

Anonim pályázat

2012-11-19
A kiíró országos, nyílt, anonim pályázatot ír ki Trianoni emlékmű / emlékhely megtervezésére és elkészítésére.

Arcok a jövőből

2012-11-19
Recept a kiírók közös portrépályázatához: Végy egy Arcot, adj hozzá egy csipetnyi kreativitást, örökítsd meg, hogy Ő miként alakítja életét a Diákhitellel.

Sisi portré

2012-11-18
A pályázaton indulni lehet alkotónként 1, maximum 2 db olyan rajzzal vagy festménnyel, amely 1. portré formájában, elsősorban magyar (vagy gyász-) ruhában örökíti meg a nem mellékesen kora egyik legszebb asszonyának tartott királynét, vagy 2. egy fontosabb magyar történelmi esemény részvételekor, illetve egy magyarországi helyszínen ábrázolja őt.

Idén ismét Junior Freshhh!

2012-11-18
A MOL őszi természettudományos vetélkedőjére magyar ajkú középiskolás diákok jelentkezhetnek magyar- illetve a határainkon túli iskolákból.

Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók/oktatók kiegészítő támogatása

2012-11-16
A támogatás célja: Egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális igényekkel rendelkező kiutazók számára az Erasmus programban való részvételre.

Az Erasmus programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve oktatók kiegészítő pénzügyi támogatása

2012-11-16
A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus programban való részvételre.

Magyar Művek XI. Szemléje

2012-11-16
A Szemle célja: a Magyar Szín-Játékos Szövetség e fórummal az öntevékeny színjátszókat ösztönözni kívánja, hogy klasszikus és modern külföldi szerzők írásai mellett, mutassák be magyar írók műveit, ezzel életben tartva és folytatva a nemzeti önismeret hagyományát, valamint bátorítani őket arra, hogy dolgozzanak kortárs magyar szerzőkkel, s így vegyenek részt abban a szellemi párbeszédben, amely a magyar színházművészet és közönség jövőjét formálja.

Lupusz - ahogy én látom FOTÓPÁLYÁZAT

2012-11-15
A kíiró nemzetközi fotópályázatot hirdet "Lupusz - ahogy én látom" címmel. A pályázat lehetőséget kínál minden fotózást szerető embernek, hogy bemutathassa legjobb alkotásait. Elsősorban olyan fotókat várunk, amelyek az egészségkárosodott embereket, az autoimmun és reumatológiai betegségekkel együtt élő embereket ábrázol úgy, ahogyan a kép készítője látja.

AgreenSkills program - mezőgazdasággal kapcsolatos területen dolgozó fiatal kutatók mobilitási pályázata

2012-11-15
AgreenSkills program - mezőgazdasággal kapcsolatos területen dolgozó fiatal kutatók mobilitási pályázata.

Natura 2000 fotópályázat

2012-11-15
A hálózat célja, hogy biztosítsa Európa legértékesebb és legfenyegetettebb fajainak és élőhelyeinek hosszú távú túlélését. Egy ilyen jellegű hálózat szükségességének a felismerése válasz volt a vadvilág élőhelyeinek nagyarányú rombolására és elaprózására, és velük együtt az általuk nyújtott szolgáltatások (talajképződés, szén- és vízkörforgás, árvíz- és katasztrófavédelem, szabadidős tevékenységek, alapanyok, stb.) csökkenésére, aminek sajnos még ma is tanúi vagyunk.

Légy zöld - légy zöldebb - légy te a legzöldebb

2012-11-15
A kiíró pályázatot hirdet általános és középiskolai osztályok számára.

Ingyen professzionális, egyedi weboldal készítés pályázat, telepítéssel, teljes körű tárhely szolgáltatással és folyamatos karbantartással, rejtett költségek nélkül!

2012-11-15
A kiíró célja, hogy a jelentkező személyek és vállalkozások megjelenhessenek az Interneten, saját honlapjuk legyen, valamint a látogatókat, ügyfeleket folyamatosan friss információval láthassák el, új ügyfeleket szerezhessenek.

Ki vagyok Én és ki vagy Te?

2012-11-15
A kiíró irodalmi pályázatot hirdet poszttraumatikus betegségek, állapotok (depresszió, pánikbetegség, fóbiák stb.) témában.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - A

2012-11-15
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - B

2012-11-15
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Vadászat fényképezőgéppel

2012-11-15
A pályázat célja a hazai flóra- és fauna, illetőleg a vadon élő állatok és azok élőhelyeinek megismertetése, a vadászat hiteles bemutatása, a természet apró történéseinek láttatása, valamint a természetfotózás elismertetése és népszerűsítése.

Videópályázat

2012-11-15
A kiíró videópályázatot hirdet. Mondjátok el ti is egy videóban miért és hogyan letettek zöldek. A feltöltött videó részt vesz a versenyben, és a legjobbak minőségi kerékpárt nyerhetnek.

Gyerekmunka, klímaváltozás, túlnépesedés - problémák az egész világon - Hogyan látod te? Rajzolj történetet!

2012-11-15
A kiírók szakmai együttműködésben gyerek rajzpályázatot hirdet

Olvass többet!

2012-11-15
A kiíró célja az, hogy a könnyen érthető irodalomtól a nehezebben feldolgozható szépirodalomig, a bestsellertől a kortárs és klasszikus szépirodalomig irányítsuk a tanulók figyelmét, felkeltsük érdeklődésüket a kötelező és ajánlott olvasmányokon túl egyéb kiváló olvasmányok iránt is.

Második New York Irodalmi Páholy Helyszíni Szépírói Verseny

2012-11-15
A kiíró helyszíni irodalmi pályázatot hirdet "Második NEW YORK Irodalmi Páholy Helyszíni Szépírói Verseny" címmel melynek helyszíne a New York Café (Budapest Erzsébet Krt. 9-11).

Hommage

2012-11-14
A pályázat célja továbbra is - a tisztelgés mellett-, hogy friss, előremutató, fantáziával megáldott műveket mutasson be a galéria. Nem titkoltan lehetőséget szeretne adni azok számára is, akik eddig egy-egy szűk szakmai zsűri által elvárt igényeknek nem tudtak megfelelni. A pályázat tehát mindenki számára nyitott, a színvonalat csak a verseny komolysága fogja meghatározni ez évben is.

Pályázat 2013-ra külföldi alkotóházakba

2012-11-12
A kiíró pályázatot hirdet - képzőművészek és fotóművészek számára - a 2013-as évre, egy és kéthónapos, illetve egyik esetben két hetes művészeti alkotói ösztöndíjakra a következő helyekre: Bécs, Salzburg, Krems, Párizs, Strasbourg, Stuttgart, Frankfurt am Main, Lisszabon, Helsinki (Vantaa) és Gyergyószárhegy.

Egy perc feszültség: ütős reklámok az okos energiáról

2012-11-12
A kiíró pályázatot hirdet "Egy perc feszültség" címmel.

Téli sportpályák funkció- és kihasználtság bővítő fejlesztésének támogatása, annak érdekében, hogy a gyermek- és a fiatal korosztály körében a téli sportok gyakorlásának lehetősége növekedjen / IFJ-GY-12-E

2012-11-12
A pályázati program célkitűzése: a gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével - kizárólag Magyarország területén megvalósuló - értékközpontú és értékteremtő fejlesztések támogatása, amelyek hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági közösségek erősítéséhez, a fiatalság egészség megőrzéséhez és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.

Az év honlapja 2012

2012-11-11
Pályázatunk célja elsősorban a figyelemfelkeltés, a korszerű marketinglehetőségek kiaknázására. A korszerű marketingtechnikák pályázat útján történő bemutatásával példát kívánunk állítani a cégek, vállalkozások számára, valamint ösztönzést, bátorítást adni a magasabb színvonalú szakmai tudás gyakorlati alkalmazására. Cél még a hazai online-kultúra erősítése, illetve a hiánypótló, értékteremtő, kiemelkedő minőségű honlapok díjazása. Utat kívánunk mutatni minden vállalkozás számára, akik komolyan veszik az új gazdaság működését, illetve annak kihívásait.

Metro Photo Challenge 2012

2012-11-11
A pályázat célja: a nemzetközi nyertesek (minden kategóriában egy), egy egyedülálló lehetőséget kapnak: egy Grönlandi fotóexpedíció részesei lehetnek, ahol szakértőkkel és szakmai vezetőkkel együtt, a legújabb fotós felszerelésekkel vághatnak neki a vadon vidéknek.

Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny

2012-11-10
A verseny céljai: A felelős, fenntartható fejlődés iránt elkötelezett rendszerszemléletű generáció nevelése Komplex ökológiai szemlélet kialakítása. Kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése A Kárpát-medencei helyi erőforrások, értékek megőrzése Hazai és határon túli szakmai szervezetek közötti együttműködés fejlesztése, hálózatépítés A magyar identitás megerősítése, a magyar nyelv ápolása, megőrzése

Láthatatlan Kiállítás és a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum közös pályázata

2012-11-10
A kiírók pályázatot hirdetnek, a pályázat témája: valamilyen mindennap megtett vagy kedvelt út tapintható TÉRKÉPE. A térkép tartalmazhat a látássérültek számára befogadható írást, illatot, hanganyagot is.

Fotóakadémiai pályázat

2012-11-10
A Fotóakadémia pályázatot ír ki négy témakörben. 1. A magyar fotográfia tegnap és ma, 2. LIGHTROOM4 lehetőségei, 3. FŐVÁROSI ÁLLATKERT és NÖVÉNYKERT, 4. Kortárs tánc

Kisfilm fesztivál, SOHA 2012

2012-11-09
A kíiró mindazok pályázatát szeretettel várja, akik késztetést, elhivatottságot éreznek arra, hogy mások figyelmét felhívják a holokausztra és annak következményeire.

Ister- Granum Eurorégiós Rajzverseny

2012-11-09
A kiíró immáron IX. alkalommal rendezi meg a nagy népszerűségnek örvendő Ister-Granum Eurorégiós Rajzversenyét általános iskolás gyermekek számára.

Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban / TAMOP-1.4.6-12/1

2012-11-05
A fentiekből kiindulva jelen konstrukció általános célja hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése tranzitfoglalkoztatási programok segítségével. Cél, hogy a munkanélküliség állapotából a tartós foglalkoztatás állapotába juttassa a szakképzetlen, illetve elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkező hátrányos helyzetű munkanélkülieket a foglalkoztatással összekapcsolt szakképzés révén.

Pályázat - Kálnoky László születésének 100. évfordulója alkalmából

2012-11-05
A kiíró műfordítói pályázatot hirdet, hivatásos és amatőr szerzők számára Kálnoky László műfordítói hagyatékának népszerűsítésére vers kategóriában.

Újságírói pályázat

2012-11-05
A kíiró pályázatot hirdet újságíróknak. Olyan riportokat, cikkeket, video- és hanganyagokat, valamint fotósorozatokat vár, amelyek nem mindennapi sportembereket, edzőket, sportegyesületeket, különleges sportokat űző, sportolásra buzdító személyeket vagy csoportokat mutatnak be.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

2012-11-05
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi rész-továbbképzését, külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé.

Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj 2012 (Országos)

2012-11-05
Az Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj pályázat célja a tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció (szakdolgozat, diplomamunka, TDK-dolgozat vagy tudományos cikk), egyéb - az adott tudományágban releváns - tudományos vagy művészi alkotás és a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj 2012 (KONV)

2012-11-05
A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából.

Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj 2012 (Országos)

2012-11-05
Az Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj pályázat célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktoranduszok kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb - az adott tudományágban releváns - tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció megfelelő előkészítése, megalapozása.

Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj 2012 (KONV)

2012-11-05
Az Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj pályázat célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktoranduszok kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció megfelelő előkészítése, megalapozása.

Embléma pályázat

2012-11-05
A kiíró embléma pályázatot hirdet, a 2013-as Vívó Világbajnokságra.

Pályázat szélenergiával hajtott játékok tervezésére, készítésére

2012-11-04
Pályázat szélenergiával hajtott játékok tervezésére, készítésére.

Arany Disznó díj

2012-11-04
Arany Disznó díj a magyar reklámszakma moslékának! November 4. éjfélig jelölhetitek a 2010-2012 között Magyarországon bemutatott reklámtermékeket (óriásplakát, TV/rádió spot stb.).

Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázata

2012-11-02
A kiíró pályázatot hirdet 2012. január 1.-2012. december 31. közötti időszakra a magyar kortárs galériák nemzetközi művészeti vásárokon való jelenlétének elősegítésére

A Diákhitel Központ Zrt. festészeti, grafikai és fotóművészeti pályázata

2012-11-02
A kiíró festészeti, grafikai és fotóművészeti pályázatot hirdet a magyarországi közép- és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói számára.

Rajzold meg Te az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kabalafiguráját!

2012-11-02
A kíiró pályázatot hirdet az egészségbiztosítót megformáló kabalafigura megtervezésére, általános iskolások számára.

Lendületes, elkötelezett diákokat támogatunk!

2012-11-01
A kíiró többéves ösztöndíjat kínál leendő csúcsvezető mérnök, természettudós és közgazdász hallgatóknak. Az alapítvány a Robert Bosch Stiftung keretében közép- és délkelet-európai diákok két és fél éves, kölni (Uni zu Köln vagy Deutsche Sporthochschule Köln), illetve aacheni (RWTH Aachen) mesterképzését támogatja.

Köszöntő 2013-2014 Ősz-Tél

2012-11-01
Pályázat célja: magyar tervezők és kivitelezők által létre hozott, kereskedelmi bemutatásra alkalmas ruházati mintadarabok (kollekciók) művészeti irányítással történő összeállítása és bemutatása az észak amerikai piac számára potenciális értékesítési szerződéssel 2013-14 őszi-téli szezon előtti szállításra.

2020 Karácsonya

2012-11-01
A kiíró célja a pályázattal, hogy az amatőr költőknek és íróknak e módon is segítse interneten való megjelenésüket.

MSZ EN ISO 9001:2008 minőségirányítási és ISO/IEC 27001:2006 adatbiztonsági szabvány szerinti tanúsításra való felkészítés és tanúsíttatás

2012-10-31
Pályázati kiírás keretében kedvezményes áron felkészíti Önt a kiíró az ISO 9001:2008 és/vagy az ISO/IEC 27001:2006 szabvány szerinti tanúsításra. Cél, hogy a jelentkező vállalkozások ISO szerinti tanúsítással rendelkezhessenek, a működésük szervezettebb legyen, a különböző pályázatokon nagyobb eséllyel indulhassanak, ezáltal új ügyfeleket szerezhessenek.

Intelligens otthon

2012-10-31
A kiíró termékportfóliójával egy intelligens lakás, ház koncepciójának, villamos tervének elkészítése. A koncepció részleteinek papírra vetése, építészeti, kiviteli tervvé alakítása. A magyarországi piacon már létező, felgyorsult világunk kihívásainak megfelelő, valamint már a jövőt is megmutató villamos terv megalkotása.

Fotó-, videó-, rajz-, vers- és mesepályázat diákoknak

2012-10-31
A kiíró fotó-, videó-, rajz-, vers- és mesepályázat hirdet diákoknak!

Te nem lennél zavarban, ha bennégnél az avarban?

2012-10-31
Kreatív Kampány Pályázat. Pályázat témaköre: Olyan alkotásokat vár a kiíró amik az égési sérülések, balesetek elkerülésének vagy megelőzésének a lehetőségére hívja fel a társadalom figyelmét.

Lampl Hugó-emlékplakett adományozása

2012-10-31
Pályázat a Vidékfejlesztési Miniszter által alapított Lampl Hugó-emlékplakett adományozására.

Egy csepp meglepetés

2012-10-31
A koraszülött és eltérő fejlődésű gyermekek diagnosztikájával és terápiájával foglalkozó kiíró ötödször hirdeti meg jótékonysági pályázatát. A pályázat célja a társadalmi szemléletformálás, a koraszülöttek és a problémával születettek elfogadtatása.

Költemény írása Karinthy Frigyesről és/vagy koráról

2012-10-31
Pályázat: Költemény írása Karinthy Frigyesről és/vagy koráról. A legjobbnak ítélt alkotások bemutatásra kerülnek a Karinthyt Olvasók Baráti Köre és a hódmezővásárhelyi Károlyi Színpad által szervezett Karinthy 125 c. esten, Szegeden.

A világ más szemmel

2012-10-31
Az ALLEE Bevásárlóközpont és az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) művészeti alkotó pályázatot hirdet "A világ más szemmel" címmel. A pályázat célja művészeti alkotásokon keresztül a széles közönség számára bemutatni, hogyan látják az autizmussal élők a világot.

"Csináld így, hogy sikered legyen 2012" szakmai konferencián való részvétel

2012-10-31
A pályázat célja: korszerű nyomtatott és elektronikus (pl. http://www.pafi.hu) internetes pályázati keresők használati kompetenciáinak kialakítása. E mellett olyan pályázatírási technológiák és módszertanok átadása, amelyek ismeretével sikeres pályázati tevékenységet fejthet ki az adott szervezeti kultúra.

Reformációi rajz- és imádságíró pályázat

2012-10-31
A kiíró pályázatot hirdet "Reformációi rajz- és imádságírás" címmel. Feldolgozható témák: - Luther-rózsa; - Luther család; - Reformáció eseményei.

Állat(i)-barátság

2012-10-31
A kiíró pályázatot hirdet Állat(i)-barátság címmel, amire olyan rajzokat, festményeket vár, amelyeken ti és kedvenc állataitok szerepelnek.

BARCSAY-DÍJ

2012-10-31
A Barcsay Erzsébet 1989-ben tett Közérdekű Közhasznú Felajánlást BARCSAY-DIJRA, a fiatal pályakezdő festőművészek támogatására, és BARCSAY JUTALOMRA a Magyar Képzőművészeti Főiskola diákjainak támogatására.

Székelyföld 2012 fotópályázat

2012-10-31
A fotópályázat célja Székelyföld kulturális kincsei, épített öröksége és természeti értékeinek bemutatása, népszerűsítése.

A nagy mese

2012-10-31
A kiíró mesepályázatot hirdet 18 éven aluliak számára.

Pályázati felhívás magyarországi ösztöndíjak elnyerésére

2012-10-31
A kiíró pályázatot hirdet a külföldi magyar tudományosság szereplői számára magyarországi kutatói ösztöndíjak elnyerésére. Az ösztöndíjprogram senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

Két hónap - két lap - kétség

2012-10-31
A kiíró pályázatot hirdet 2 db (egyenként 440 x 250 cm) kiállítási felület felhasználására.

8. Matekguru Kárpát-medencei Csapatverseny Versenykiírása

2012-10-31
A kiíró az elmúlt évek sikerei után a 2012-2013-as tanévben is meghirdeti a Matekguru Kárpát-medencei Csapatversenyt.

8. "Rigó Énekeljen!"Környezetvédelmi Csapatverseny versenykiírása

2012-10-31
A kiíró az elmúlt évek sikerei után a 2012-2013-as tanévben is meghirdeti a "Rigó Énekeljen!” Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatversenyt.

Varázslat Papírral és Fénnyel

2012-10-30
A kiíró pályázatot hirdet a régi papírok vízjeleinek felkutatása és keletkezési adataik felderítése érdekében. A pályázat célja nemzeti kultúránk hagyományainak megőrzése, dokumentálása és ápolása.

Foglald versbe az aranyat!

2012-10-30
A pályázat célja: A művészvilág tisztelgése a sportolók előtt irodalmi alkotások és egy ezekből összeállított antológia, ill. felolvasóest formájában. Az értékes írások és versek méltó rangra emelése, a tehetséges szerzők szakmai támogatása. Kortárs költők, írók részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, hangzó, ill. nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások

2012-10-29
Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások

HAUG Design verseny 2012

2012-10-28
A kiíró meghirdeti második design versenyét, melyre egy feladat (1 db offline) elvégzésével lehet nevezni.

NESsT-Citibank Társadalmi Vállalkozásfejlesztő Program

2012-10-28
A kiírók 2012-ben ismét meghirdeti közös társadalmi vállalkozásfejlesztő programját társadalmi vállalkozások számára.

Csomád-Bálványos védett terület kabalafigurája

2012-10-26
A pályázat kiírójának célja, hogy a társadalom egyik fontos szegmensét bevonja a természetvédelembe, és az elkövetkezendőkben összekapcsolja a művészeti tevékenységet a környezeti neveléssel, tudniilik a művészet eszközeinek felhasználása a környezeti nevelés egy innovatív módját képezi.

NUTRIKID® alkotópályázat a kreativitás jegyében

2012-10-26
A Nestlé NUTRIKID® program idén is arra buzdítja a diákokat, hogy alkossanak az egészséges életmód jegyében. A diákokat ezúttal arra kérik, hogy keressenek választ egy általuk megfogalmazott problémára kreatív formában: kisfilm vagy képregény készítésével.

Nanotechnológia, azt írja az Internet...

2012-10-26
A kiíró fennállásának ötödik évfordulója alkalmából pályázatot hirdet középiskolásoknak és egyetemistáknak "Nanotechnológia, azt írja az Internet..." címmel.

Film- vagy videókészítés Van Más Kép Ifjúsági Film- és Videoklip-fesztiválra

2012-10-25
5. alkalommal hirdet országos pályázatot kísérletező kedvű filmkészítők számára a Délvidék Ház Nonprofit Kft. és a Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógiai és Sportintézmény ÁMK Közművelődési Intézményegysége a Van Más Kép Ifjúsági Film- és Videoklip-fesztiválon történő részvételre.

Elektronikai hulladék fotós szemmel

2012-10-24
Környezetvédelmi fotópályázatot szervez felső tagozatos általános iskolások részére a kiíró.

Iránytű

2012-10-23
A kiíró pályázatot ír ki elsősorban Pest megyei, családok átmeneti otthonában vagy gyermekek átmeneti otthonában élő gyermekek számára.

Ezüst Ácsceruza-díj

2012-10-21
A díj olyan szélesebb érdeklődésre számot tartó nyomtatott vagy elektronikus sajtóorgánumokban - nem szakmai lapokban, folyóiratokban - megjelent publicisztikai tevékenységért, akár egyetlen cikkért, műsorért is adható, mely hozzájárul a hazai építészeti értékek és a hazai építőiparral kapcsolatos bármely terület eredményeinek népszerűsítéséhez, s egyben képviseli a minőségi újságírást. A díjjal "ezüst ácsceruza" emlékplasztika, az adományozást igazoló oklevél és 200 000 Ft pénzjutalom jár.

Batsányi Cserhát Művész Kör pályázatot hirdet évfordulók alkalmából

2012-10-20
A kiíró pályázatot hirdet ki alábbi évfordulókra 2012 évre, 90 éve született Pilinszky János költő, 100 éve született: Hegedűs Géza író, a költészettudomány magyar atyja, író, Ottlik Géza író, 125 éve született: Kassák Lajos festőművész, író, lapszerkesztő, Karinthy Frigyes író, humorista, Áprily Lajos költő, műfordító, 15 éve hunyt el Fodor András író, költő, 75 éve hunyt el József Attila költő, műfordító, 90 éve hunyt el Gárdonyi Géza, 215 éve született Franz Schubert osztrák zeneszerző.

Gyökeres megoldást! Parlagfű-őrség az egészségért!

2012-10-20
A kiíró Környezetvédelmi pályázatot indít "Gyökeres megoldást! Parlagfű-őrség az egészségért!" címmel általános iskolás osztályok és családok számára.

ALKÍMIA/KÉMIA

2012-10-20
Fashion Video Festival Budapest 2012 divat rövidfilm pályázat.

Reklámfilm forgatókönyvíró pályázat 2012

2012-10-20
A kiíró közösen olyan kreatív reklám ötleteket vár a Men’s Health férfi magazin népszerűsítésének céljából, amelyek hatékonyan képesek vírusvideóként is terjedni az interneten.

6. Ifjúsági Bolyai Pályázat

2012-10-19
A meghirdetett pályázat a közoktatásban, illetve a felsőoktatásban tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes tehetséges tanulók és hallgatók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.

Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat

2012-10-19
A FIABCI a legnagyobb nemzetközi ingatlanszakmai szövetség, melynek fő célja, hogy a szakmát elméletben és gyakorlatban is fejlessze, nemzetközi szinten mutassa be az ingatlanfejlesztési eredményeket és megismertesse egymással az ingatlanokkal foglalkozó szakembereket.

IV. Gyerekszem Filmfesztivál

2012-10-17
A kiíró megrendezi a filmkészítő gyerekek negyedik magyarországi filmfesztiválját, a Gyerekszem Filmfesztivált.

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázathoz / GOP-2011-3.2.1

2012-10-15
A jelen pályázati kiírás célja, hogy a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történő kiszolgálása, főként a környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet játszó az ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztésével.�Emellett cél, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelőtt az általuk nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások számának bővítésével és minőségének javításával a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) versenyképessége javuljon. Ugyanezen célt hivatott szolgálni az önállóan logisztikai szolgáltatást végzők támogatása is.

Nemzetközi Gyermekrajzpályázat 43.

2012-10-15
A kiíró 1970 óta évente megrendezi a Nemzetközi Gyermekrajzpályázatot, hogy jobb megértés jöhessen létre a világ gyermekei között. Azt remélik a szervezők, hogy más országbeli kortársaik rajzait látva a gyerekek és a felnőttek is felfedezik, hogy sokkal több közös vonás van bennük, mint különbözőség.

Téli Álmok

2012-10-15
A könyvkiadás iránt érdeklődők sokan jelezték nekünk: igényük van megjelenési, bemutatkozási lehetőségekre, melynek leggyakrabban anyagi lehetőségeik szabnak határt. A kiíró az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy döntött, hogy bővíti az alkotók számára elérhető megjelenési lehetőségeket, és antológiás kötet kiadásával lehetőséget biztosít a publikálásra.

CSR Hungary Díj 2012

2012-10-15
Vállalati Felelősség Díj a CSR Hungary Díj 2012-ben is a legkiemelkedőbb felelős és fenntartható kezdeményezéseket, termékeket, szolgáltatásokat, projekteket értékeli.

Infósok Viadala 2012

2012-10-15
Gazdaságinformatikai versenyt szervez középiskolások számára a soproni gazdaságinformatikus képzést gondozó kiíró.

Vallomások a Bibliáról

2012-10-15
A reformáció ünnepét megelőző vasárnapot bibliavasárnapnak is nevezik egyházunkban, ezért a kiíró tervei szerint az október 28-ai Evangélikus Élet ifjúsági oldalának is ez lesz majd az egyik témája. Várja rövid írásodat, vallomásodat arról, szerinted miért a Biblia a könyvek könyve.

Az Új Akropolisz fotópályázata 2012

2012-10-14
Fotópályázatra olyan képeket vár a kiíró, amelyek bemutatják az etikai és közösségi értékek szerepét korunkban, és segítenek a ma emberének az elszigeteltség leküzdésében, az igazság, szépség és jóság keresésében. Pályázatra bel- és külföldről egyaránt vár olyan szerzők alkotásait, akik képzeletük segítségével időtlen értékeket öltöztetnek újkori formába.

Diplomamunkák, szakdolgozatok publikációja 2012/3

2012-10-14
A kiíró a beérkezett szakdolgozatokat könyvsorozatban, kiadványonként gyűjteményes formában jelenteti meg.

Videópályázat

2012-10-14
A kiíró videópályázatában egyszerű oktatófilmeket kell elkészíteni, melyek bemutatják az okostelefonok hasznosnak talált funkcióit.

Szakértői tanulmányutak - Egyéni pályázatok

2012-10-12
A tapasztalatcsere 3-5 napos nemzetközi tanulmányutak formájában valósul meg, mely során a résztvevő szakértők megismerhetik a fogadó ország oktatási és képzési rendszerét és gyakorlatát, tanulmányozhatják a szervező intézménynek valamely konkrét oktatási, képzési területen elért eredményeit, s azokat összevethetik más országok tapasztalataival. A hazai gyakorlat bemutatása a magyar résztvevő feladata. A választható szakértői tanulmányutak leírását az on-line kurzuskatalógus tartalmazza.

Felhívás érdekes épületek megnyitására és sétaútvonalak szervezésére

2012-10-12
A program célja az, hogy a nagyközönség figyelmét ráirányítsuk országunk szellemi örökségére, az épületek értékeire, azokéra is, amelyek máskor részlegesen, időlegesen, illetve csak a társadalom egyes rétegei által látogathatók, esetleg folyamatosan zárva vannak. A hagyományosan szeptember harmadik hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte sok száz ilyen épület és helyszín kapuja nyílik meg a látogatók előtt.

VI. Jazzy Jazz Dalverseny

2012-10-10
A kiíró dalversenyt hirdet, téma: a jazz különböző válfajai, a klasszikusoktól a legmodernebb irányzatokig, vagyis swing, bebop, smooth-jazz, latin jazz, e-jazz, lounge, jazzfunk, jazz-rock, egyéb fúziós műfajok, és olyan rokon műfajok, mint a soul, a blues.

Gábor Dénes-díj 2012

2012-10-10
A kiíró kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek, ill. szövetségek vezetőit továbbá a Gábor Dénesdíjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy jelöljék GÁBOR DÉNES-díjra azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik a műszaki szakterületen: - kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak, - jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre, - megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez, - személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét.

Anda Géza Ösztöndíj

2012-10-10
A kiírók meghallgatást hirdetnek az Anda Géza Ösztöndíj odaítélése végett. Az ösztöndíjat a zürichi székhelyű Anda Géza Alapítvány hozta létre.

Richter Aranyanyu Díj 2012

2012-10-10
A tavalyi nagy sikerű indulás után idén is meghirdeti a kiíró a Richter Aranyanyu Díjat, melynek célja az egészségügyben és a pedagógusként dolgozó nők munkájának elismerése.

Alap a jövőhöz

2012-10-10
A kiíró Alap a jövőhöz elnevezéssel közös pályázatot hirdetett induló vállalkozások részére.

Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban / DAOP-2.1.1/I-12, DDOP-2.1.1/H-12, ÉAOP-2.1.1/G-12, ÉMOP-2.1.1/E-12, KDOP-2.1.1/F-12, NYDOP-2.1.1/H-12

2012-10-08
A konstrukció célja olyan, az OEP által nem finanszírozott, nem sürgősségi esetben végzett orvosi, egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, illetve olyan veleszületett rendellenességek, betegség vagy sérülés utáni állapot kezeléséhez, kezelés-sorozatához kapcsolódó fejlesztések támogatása, amelyek ország- vagy régióhatáron átnyúló utazásokat és hosszabb távú ott tartózkodást eredményeznek szálláshely és turisztikai programcsomagok igénybevételével, növelve ezáltal a turisztikai ágazat bevételét.

Rajzpályázat mindenféle korosztály számára

2012-10-07
A kiíró a Turizmus Világnapja (szeptember 27) alkalmából, a világnap idei mottójának - "Turizmus és a Fenntartható Energia" - jegyében rajzpályázatot hirdet meg mindenféle korosztály számára 26 éves korig bezárólag.

p5tömfilm pályázat 2.0 - Balatoni nyár

2012-10-05
A kiíró pályázata 1 millió forint összdíjazású, kisfilm-pályázat.

V. Diploma Nélkül

2012-10-05
Képzőművészeti pályázat a 11. Magyar Festészet Napja alkalmából.

Szakértőket keresünk

2012-10-05
Pályázati felhívás oktatási szakembereknek.

A Kaméleon Olvasóklub pályázatot hirdet 1-4. osztályos gyerekeknek!

2012-10-05
A cigány közösségek sok esetben a mai napig mesei hagyománnyal élők, ezért a - Magyar Olvasástársaság által szervezett - VIII. Országos népmese-konferencián, amelyet Kaposvárott rendeznek, 2012. szeptember 27-29. között, a cigány népmeséké lesz a főszerep.

A diadalív árnyéka

2012-10-05
Levelező pályázat 5-7. és 8-10. osztályos tanulók számára a 2012/2013. tanévben.

Lakástextil-tervezői pályázat

2012-10-05
A kiírók első alkalommal lakástextil-tervezői pályázatot írnak ki a gyártási technológiákat ismerő, fiatal magyar pályakezdő textiltervezőknek, és - elsősorban - textiltervezést tanuló főiskolai és egyetemi hallgatóknak függönytervezés témakörben.

Budapest Bank Üzleti siker honlappal

2012-10-05
A kiíró pályázat keretében elnyerhető díjat hirdet mikro- és kisvállalkozások részére. A pályázat célja azon honlap felkutatása, amely felhasználóbarát módon, sikeresen támogatja a termékek/szolgáltatások hatékony értékesítését.

Egy antológia üres oldalakkal?

2012-10-03
Antológiába való megjelentetés: vers, próza, rajz és fotó.

A vadon állatai

2012-10-03
A kiíró az "Állatok világnapja" alkalmából rajzpályázatot hirdet 6-14 éves korú gyermekek számára.

Kedvenc állatom

2012-10-03
A kiíró az "Állatok világnapja" alkalmából rajzpályázatot hirdet óvodás korú gyermekek számára.

Vigyázz rám!

2012-10-03
A kiíró az "Állatok világnapja" alkalmából rajzpályázatot hirdet 9-12. évfolyamos diákok számára.

Ők is köztünk élnek

2012-10-01
A pályázat célja: a ma még gyakorinak mondható védett növény- és állatfajokra a figyelmet felhívni, a sokszínűséget megőrizni; a http://www.vadonleso.hu oldal megismerésével és használatával az önkéntes adatgyűjtők számát növelni.

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis és középvállalkozások részére / GOP-2011-1.3.1/C, KMOP-2011-1.1.4/B

2012-10-01
A pályázat célja újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés folyamataiba, az elért innovációs eredmények iparjogvédelme. Pályázni lehet eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának támogatására.

Utazás a koponyánk körül - verseny középiskolai diákoknak

2012-10-01
A kiíró Utazás a koponyánk körül címmel középiskolai versenyt hirdet Szentágothai János emlékére.

I. Ister - Granum énekmondó verseny

2012-10-01
A verseny célja: a kiíró várja az énekszóval és akusztikus hangszereken bemutatott dalok előadóit, akik könnyen énekelhető műveket írnak, népdal feldolgozásokat, énekelt verseket adnak elő. A dalok tartalma fejezze ki, mondja el közös szándékainkat, örömeinket, bánatunkat.

I. Peron Music Tehetségkutató fesztivál

2012-10-01
A kiíró pályázatot ír ki az Erdélyben működő, feltörekvő rock és alternatív zenekarok részére, az első székelyföldi Peron Music Tehetségkutató Fesztiválon való részvételre..

Kistelepüléseken a településkép javítása / KDOP-3.1.1/C-12

2012-10-01
Alapvető cél: a régió kisvárosai és nagyobb községei esetében a kiírás célja, hogy a támogatott fejlesztések a település életében jelentőséggel bíró központi területek, építészetileg értékes épületek, és az azokhoz kapcsolódó közművek megújítása, a műemlékek, valamint a használaton kívüli, de örökségi értékkel bíró elemeknek az értékeket kibontakoztató, megőrzésüket elősegítő revitalizációja, illetve egyéb kisléptékű infrastrukturális beavatkozások révén elősegítsék a településkép javítását, és hozzájáruljanak a lakosság elégedettségi szintjének növekedéséhez.

Fotópályázat: egyéni és csoportos kiállítások, online megjelenés

2012-10-01
A kiíró fotópályázatot hirdet egyéni és csoportos kiállításokon és a Galéria honlapján való megjelenésre.

AXEL PRO Fotópályázat

2012-10-01
Fotópályázat, küldj be bármilyen fotót, amin számla, vagy számlázóprogram szerepel meghökkentő vagy viccess környezetben és nyerj értékes ajándékokat! Ha nincs kedved képet beküldeni, akkor csak egyszerűen szavazz, hogy a Te kedvenc fotód legyen a nyertes!

Európai Unió Kulturális Öröksége Díjak / Europa Nostra Díjak

2012-10-01
Az Europa Nostra és az Európai Bizottság pályázatot hirdet a 2013-as Európai Unió Kulturális Öröksége Díjak / Europa Nostra Díjak odaítélésére.

Osztálykirándulás nyereményjáték

2012-10-01
A kiíró osztálykirándulás nyereményjátékot hirdet általános és középiskolás gyermekek számára.

Tükörbe nézve rajz -, plakát és kisfilmpályázat

2012-10-01
A kiíró célja az, hogy minél kisebb korban elültessük az egészséges életmód készségét és testtudatosság csíráit. A daganatos betegségekkel kapcsolatos tévhiteket eloszlassuk, és ne legyenek tabuk a betegség megítélésében.

Egymásra lépni tilos!

2012-09-30
A kíiró az Egymásra lépni tilos! című antidiszkriminációs kampányának keretében pályázatot hirdet egyéni alkotók és alkotócsoportok számára.

Gyermekek és kedvencek fotópályázat

2012-09-30
A fotópályázat célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy milyen jó hatással vannak egymásra a gyermekek és az állatok, ezért olyan témájú képeket várnak, amelyeken gyermekek és állatok együtt, egymásra figyelve szerepelnek.

Önálló életvitelt segítő eszközök beszerzésének részbeni támogatása

2012-09-30
A kíiró ezzel a pályázattal azon tagjainak kíván segíteni, akiknek anyagi helyzete nem teszi lehetővé önálló életvitelt segítő eszközök teljes áron történő megvásárlását, legyen az egy fehérbot, magyarul beszélő eszköz, vagy akár egy nagyító.

Népszerűsítő kisfilm pályázat

2012-09-30
A kiíró a sportág új szlogenje szellemében a 2012-es évre pályázatot ír ki a tájfutást népszerűsítő kisfilm készítésére "Tájfutás, a családi zöld sport" címmel.

Imázs- és reklámfilm Keszthely

2012-09-30
A pályázat elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet Keszthely város természeti és épített értékeinek turisztikai jelentőségeire, valamint a térségben zajló kulturális, sport- és szabadidős programok sajátos "Balaton-parti" hangulatára. A pályamunka szólhat a város múltjáról, jelenéről és jövőbeni mindennapjairól, közérdeklődésre számot tartó eseményekről, hangulatokról, benyomásokról, illetve bemutathatja a városnak az alkotó által sajátnak érzett arcát.

Az FKF Zrt. Gyermekrajz-pályázata - téma a hulladék újrahasznosítása

2012-09-30
A kiíró célja, hogy pályázataival hozzájáruljon a tehetséges gyermekek, fiatalok képességeinek fejlesztéséhez, a programok révén pedig a környezettudatos gondolkodásra nevelje a felnövekvő generációkat.

FKF Zrt. Szépírói pályázata - téma a hulladék újrahasznosítása

2012-09-30
A kiíró célja, hogy pályázataival hozzájáruljon a tehetséges gyermekek, fiatalok képességeinek fejlesztéséhez, a programok révén pedig a környezettudatos gondolkodásra nevelje a felnövekvő generációkat.

FKF Zrt. designpályázata öltözék, öltözék-kiegészítő, reklámgrafika, valamint használati és ajándéktárgy kategóriában

2012-09-30
A kiíró célja, hogy pályázataival hozzájáruljon a tehetséges gyermekek, fiatalok képességeinek fejlesztéséhez, a programok révén pedig a környezettudatos gondolkodásra nevelje a felnövekvő generációkat.

Jótékonysági pályázatot hirdet a Poli-Farbe

2012-09-30
Az idén 20 éves kiíró, festék- és vakolatgyár jubileuma alkalmából jótékonysági programot hirdet. Közösségi terek (játszótér, óvoda, iskola, orvosi rendelő) felújítását kívánja támogatni saját gyártású termékeivel, festékeivel.

Médiaszabadság, szeretem! Van képed hozzá?

2012-09-30
A kiíró pályázatot hirdet középiskolások, valamint felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók számára videó-etűd elkészítésére.

Fókuszban Békés megye

2012-09-30
A pályázatra Békés megyében fellelhető természeti és építészeti értékeinkről készült fényképekkel lehet nevezni, melyek a fotográfia eszközeivel bemutatják megyénk tájait, növény- és állatvilágát, valamint az ember által létrehozott alkotásokat (épületek, emlékművek, múzeumok, templomok, szobrok, vízerőművek, stb.).

Irodalmi pályázat

2012-09-30
A kiírók irodalmi pályázatot írnak ki 14–20 éves balassagyarmati és Balassagyarmaton tanuló fiatalok számára vers, próza és esszé kategóriában, maximum 10 számítógépes oldal terjedelemben.

Pályázat professzionális weboldalak ingyenes elkészítésére telepítéssel, teljes körű tárhelyszolgáltatással, rejtett költségek nélkül

2012-09-30
A kiíró pályázatot hirdet professzionális, 125 000 Ft becsült piaci értékű, korszerű, magas felszereltségű, szép megjelenésű, dinamikus weboldalak ingyenes elkészítésére és telepítésére teljes körű tárhelyszolgáltatással.

GAZDANet program

2012-09-30
A kiíró 60/2012. (VI. 28.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről.

Nyilvános kutatói ösztöndíj-pályázat

2012-09-30
A kiíró 5 darab kutatói ösztöndíjat hirdet meg a következő témakörben: A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon.

Irodai művészeti menedzsment

2012-09-30
A LOFFICE által életre hívott képzőművészeti kezdeményezés célja, hogy megtöbbszörözze a kezdő és a már ismert művészek érvényesülési esélyeit. A program idén külföldre is kitekint.

Praxisjog vásárlása

2012-09-30
A pályázat célja, hogy segítse fiatal pályakezdők pályára állítását, valamint az idős kollégák nyugdíjba vonulását. A cél megvalósítása érdekében a 3. pont szerinti orvos egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra pályázhat praxisjog megvásárlásához.

Tervezz ékszert, használati- vagy ajándéktárgyat nyomtatott áramköri lapokból!

2012-09-30
1988 óta gyárt nyomtatott áramköri lapokat, melyek biztosítják az összeköttetést az elektronikai alkatrészek között. Termékpalettája bővítése és frissítése céljából nyomtatott áramköri lap alapú ékszerek, használati- és ajándéktárgyak megvalósítását tervezi.

Pályázati felhívás a "Dunatáji" népek kutatása témakörben

2012-09-30
A pályázat célja: a közép-európai régió születésének és Európába történő beilleszkedésének sokoldalú feltárása. A térség gazdasági, politikai, kulturális stb. folyamatainak megismerésével, publikációkkal, konferenciák szervezésével elősegíteni az itt élő nemzetek közeledését, szorosabb együttműködését.

Keresztény zenei honlap

2012-09-30
A kiíró honlap készítési és üzemeltetési pályázatot ír ki "Keresztény zenei honlap" címen. Ezzel a támogatással szeretné a kiíró a hazai, keresztény dalokat előadó énekesek, zenekarok, kórusok számára hosszú távú segítséget nyújtani önmaguk internetes felületen történő megjelenéséhez.

csakazértis

2012-09-30
"csakazértis" fotópályázat. Témakör: A kép utaljon az élet szeretetére, a küzdelemre, a bátorságra, a szeretetre, ill. bármilyen módon közvetítse az leukémiával és más daganatos betegséggel küzdő gyermekek és családjaik számára a bíztatást, az együttérzést, az élet értelmét.

Műterem pályázat képzőművészeknek

2012-09-30
A kiíró fő célja, hogy fizetési kötelezettség nélkül műteremhez juttassa a képzőművészeket.

Tündér Ilona magyar történelmi mesemondó verseny

2012-09-30
A kiírók történelmi mesemondó versenyt hirdetnek 10 - 14 éves korú gyerekek részére határon innen és túl.

Klímavédelmi Fotópályázat és Kiállítás

2012-09-30
A kiírók klímavédelmi fotópályázatot hirdet az ENSZ "Fenntartható Energiát Mindenkinek!" nemzetközi éve jegyében.

Duna House videó pályázat

2012-09-30
A kiíró várja 30-120 mp-es videó-alkotásaitokat, mellyel 250 000 forintot nyerhettek!

Előadó-Művészeti Kollégium pályázata

2012-09-30
A kiíró nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására.

LIFT Képzőművészeti és irodalmi pályázat

2012-09-30
A kiíró 2012. október 13-án, szombaton rendezi meg a VII. LIFT Fesztivált, amelynek idei szlogenje "Te magad légy!". Hagyományaihoz híven, idén is pályázatot hirdet a fesztivál tematikájához illeszkedő irodalmi és képzőművészeti alkotásokra.

Média a Tehetségekért Díj

2012-09-30
A Média a Tehetségekért Díj arra szeretné ösztönözni az újságírókat és a média munkatársait, hogy többet foglalkozzanak a fiatal magyar tehetségekkel, a sikeres fiatalokkal (sportolók, művészek, tudósok), képzési és felkészülési hátterükkel, pályaválasztásukkal, lehetőségeikkel és eredményességükkel.

WAMP+ - Jobbat jobban!

2012-09-30
A WAMP+ névre keresztelt kezdeményezés célja, hogy kedvezményes megjelenéshez juttassa a kivételesen magas színvonalú tárgyakat készítő művészeket, azokra egy speciális installációval felhívja a látogatók figyelmét, valamint, hogy a vásár kommunikációjában kitüntetett szerepet kínáljon nekik.

Pályázat az OTKA által támogatott kutatások eredményeinek közzétételére, valamint forrásművek kiadására / OTKA-PUB

2012-09-30
Az OTKA által támogatott kutatások eredményeinek közérthető ismertetése, a kiemelkedő eredményeknek tudományos közléséhez szükséges kiegészítő költségek biztosítása, valamint forrásmunkák kiadásának támogatása három pályázati kategóriában, utólagos finanszírozással.

56-os EMLÉKMŰSOR összeállítása az évforduló tiszteletére

2012-09-30
A pályázat célja: az egyetemi hallgatókban felkelteni, ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharc története és szellemisége iránti érdeklődést.

Magyar Pro Bono Díj

2012-09-30
A "Ügyvédek a Közjóért - Magyar Pro Bono Díj"-at a PILnet - Global Network for Public Interest Law a Magyar Ügyvédi Kamarával közösen alapította 2011-ben. Minden évben két díj kerül átadásra: egy ügyvédi iroda, valamint egy ügyvéd részére.

Novellaverseny

2012-09-30
A kiíró novellaversenyt hirdet. A trendnek hódolva, a verseny témája a steampunk lesz (a toposz csupán opcionális, akár a ribonukleinsavról vagy a recepcióesztétikáról is írhattok). A versenyen akárki indulhat életkori és lakóhelyi megkötés nélkül.

Haikuverseny

2012-09-30
A kiíró haikuversenyt hirdet, az őszi téma a gésák világa lesz (a toposz csupán opcionális, akár a ribonukleinsavról vagy a recepcióesztétikáról is írhattok). A versenyen akárki indulhat életkori és lakóhelyi megkötés nélkül.

Fanfictionverseny

2012-09-30
A kiíró Fanfictionversenyt hirdet. Most már nem csupán animékből és mangákból adaptált írásokkal indulhattok, hanem Marvel és DC fanfictionökkel is.

Tart még a nyár! Felhívás bloggereknek!

2012-09-30
A kiíró mostani felhívással a bloggerek véleményére kíváncsi, ami most ajándékot ér!

XIII. Kerületi Irodalmi Díj

2012-09-28
A Költészet Napja alkalmából a kiíró irodalmi pályázatot hirdet XIII. kerületi profi és amatőr írók, költők számára.

Olvasni jó! - Fotózni jó! - Nevetni jó!

2012-09-28
A kiíró fotópályázatot hirdet, a pályázat mindenki számára nyitott, aki elfogadja a pályázati feltételeket. A fotópályázat témája az olvasás és a humor kapcsolata. Szeretné, ha pályázók új, merész és vidám perspektívából közelítenék meg az olvasást, mint élményt.

MUT Diplomadíj felhívás 2012

2012-09-28
A kiíró pályázatot hirdet főiskolák és egyetemek urbanisztikai témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kiemelkedő szakdolgozatainak/diplomaterveinek díjazására az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan: területi és struktúra tervezés, településtervezés és városépítés, szabadtértervezés, infrastruktúra tervezés, társadalomtudományok.

Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerért

2012-09-28
Az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságához (DG SANCO) tartozó Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Végrehajtó Ügynökség (EAHC) új tendereket írt ki a "Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerért" (BTSF) tréningek megtartására.

Térjünk a tárgyra!

2012-09-28
A kiíró nyílt Facebook fotópályázatot hirdet, amelynek témája az ember-tárgy viszony megjelenítése.

MOL tehetségtámogató program - Művészet-tudomány kategória 2012

2012-09-28
A kiíró pályázatot hirdet 10-18 éves magyarországi általános és középiskolás diákok, diákcsoportok, ifjúsági csoportok részére, amelyek országos vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon kiemelkedő teljesítményt értek el eddig, és szakmai fejlődésükhöz további támogatásra van szükség.

Közös sikerek a mindennapokban

2012-09-28
Közös sikerek a mindennapokban címmel a kiíró rajzpályázatot hirdet.

Pályázat nemzetközi együttműködésen alapuló alapkutatások támogatása / OTKA - NN

2012-09-28
A pályázat célja: nemzetközi együttműködésen alapuló, kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatások támogatása.

Mi kell a sikerhez? - TEDxYouth@Budapest 2012

2012-09-28
Pályázat célja: Jelentkezz előadónak a TEDxYouth@Budapest 2012 konferenciára, ahol együtt újradefináljuk a sikert!

Fenntarthatósági Nap 5.

2012-09-26
Az idei Fenntarthatósági Nap keretében ismét meghirdeti a kiíró pályázatát. Mutasd meg, mihez értesz: filmforgatás, fotózás, festés, formatervezés vagy zene? A lényeg, hogy maradj a témánál, ami a fenntarthatóság, és ezen belül alkoss valamit, ami ötletes, meghökkentő, vicces és szórakoztató.

Add el(ő) magad!

2012-09-26
Add el(ő) magad! - ösztöndíjpályázat egyetemi-főiskolai hallgatóknak.

Pályázat katolikus fiatalok számára

2012-09-26
A kiíró pályázatot hirdet a Szent Imre-ösztöndíj elnyerésére.

Visegrádi országok tudományos akadémiáinak 2012. évi ifjúsági díja

2012-09-25
A visegrádi országok tudományos akadémiái évente egy-egy tudományterületen Ifjúsági Díjjal jutalmaznak 35 évesnél fiatalabb kutatókat, a tudományos életben elért eredményeik, teljesítményük elismerésére.

Pályázat könyvtári makett készítésére

2012-09-24
A kiíró intézmény idén 60 éves. Ennek kapcsán pályázatot hirdet könyvtári makett készítésére.

Ne csak nézd! Kattanj rá!

2012-09-24
Pályázat célja, hogy az Atrium magazinban való megjelenési lehetőséggel, illetve értékes nyereménnyel ösztönözzük a fotózás szerelmeseit arra, hogy kreatív módon, különleges perspektívákból, a fotózási technikák innovatív használatával örökítsék meg az épületeket.

Év Exportőre Díj

2012-09-24
A kiíró pályázatot ír ki azon hazai mikro-, kis- és középvállalkozások részére, amelyek saját gyártású termékkel rendelkeznek, exporttevékenységük nagymértékben hozzájárul a magyar gazdaság fejlődéséhez, tevékenységük példamutató az ágazatukban tevékenykedő hazai vállalkozások számára.

Inkubátor, Produkciós, Alkotó...HÁZ - JURÁNYI

2012-09-23
A kiíró célja, egy olyan produkciós inkubátorház kialakítása, ahol irodákat, próbatermeket, raktárakat tudunk biztosítani a független előadó-művészeti és civil terület számára.

Büszke vagyok a nagyszüleimre/unokáimra

2012-09-21
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázatot hirdet mini filmek készítésére, melynek témája: Büszke vagyok a nagyszüleimre illetve Büszke vagyok az unokámra.

Kinizsi Vár-játék

2012-09-20
A Kinizsi-vár új kalandokkal és teljesen megújult kiállításokkal vár május közepétől!

Pedagógus kutatói pályadíj 2012

2012-09-20
A kiíró pályázatot hirdet a Pedagógus Kutatói Pályadíjra, középiskolában (gimnáziumban, szakközépiskolában) legalább öt éve - egymást követő, de nem feltétlenül folyamatos - foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban oktató pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elismerésére.

Saját- és családnév, cég- és helységnév rovásművészeti megjelenítése

2012-09-20
A 2012-es évi PAK pályázat témája önmagunk és környezetünk képzőművészeti feldolgozása és rovásművészeti megjelenítése önarckép vagy névjegy formájában.

Közlekedj biztonságosan!

2012-09-20
A pályázat célja: rajzold le, hogy mit jelent számodra a biztonságos közlekedés és nyerd meg a fődíjat (egy kerékpárt) vagy a többi értékes ajándék egyikét!

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégium pályázata

2012-09-20
A kiíró szépirodalmi, valamint tudományos- ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői számára alkotói támogatást kíván nyújtani.

Komáromy Gábor-ösztöndíj 2012

2012-09-20
A kiírók a 2012-2013-as tanévre is meghirdeti a Komáromy Gábor-ösztöndíjat.

Mert ő is a mi családunk tagja!

2012-09-20
Rajzverseny óvodásoknak és iskolásoknak.

Tévutak fotópályázat

2012-09-19
A kiíró "Tévutak" témakörben fotópályázatot hirdet.

Grundtvig látogatások és cserék - Egyéni ösztöndíjak tanulmányutakon vagy konferenciákon való részvételre

2012-09-17
Az alprogram célja: A felnőttoktatók szakmai (és nyelvi) fejlődése, valamint az intézmények közti együttműködés és tapasztalatcsere ösztönzése.

Egész életen át tartó tanulás program / Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak

2012-09-17
Az alprogram célja: A felnőttoktatók szakmai (és nyelvi) fejlődése, valamint az intézmények közti együttműködés és tapasztalatcsere ösztönzése.

Young Leaders' Program

2012-09-17
Megjelent a Young Leaders' Program, melyet állami- és önkormányzati tisztviselőknek ír ki a kiíró

Szakértői névjegyzék kialakítása / SZAKE-12

2012-09-17
Pályázat célja: azon szakértői kör kiválasztása, amelynek tagjai - eseti szerződés alapján - közreműködnek az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) által drogmegelőzési, kábítószerügyi, valamint gyermek és ifjúságügyi témákban megjelentetett pályázatok szakmai értékelésében.

Paint Up! virtuális épületfestő verseny

2012-09-17
Animáció készítőknek kiírt, Paint Up! virtuális épületfestő versenyét saját ötlete alapján - az architekturális vetítés műfajában a világon elsőként - 2010-ben hirdette meg Magyarország piacvezető vizuáltechnikai szolgáltatója.

Ötletpályázat építész-, és tájépítész képző oktatási intézményének hallgatói részére

2012-09-17
A kiíró országos, nyilvános, titkos, ötletpályázatot hirdet Magyarország valamennyi felsőfokú építész-, és tájépítész képző oktatási intézményének hallgatói részére.

Novellapályázat 2012

2012-09-16
A kiírók negyedik közös novellapályázatát hirdetik meg. Tematikus megkötés nincs. Egy-egy szerző legfeljebb három, saját művel pályázhat.

Számodra mit jelent a jeltánc művészet?

2012-09-16
A kiíró "Számodra mit jelent a jeltánc művészet? JELTÁNC MŰVÉSZET szükségét, erejét, varázsát." - e témában hirdetünk meg egy óriási nyári pályázatot mindenkinek.

Támogatás tényfeltáró cikkek készítéséhez

2012-09-16
A kiíró pályázatot hirdet szakmai tapasztalattal rendelkező újságíróknak tényfeltáró cikkek készítésére.

Testben lÉlek Fotópályázat

2012-09-16
Ép Testben Ép Lélek, Ép Lélekkel Ép Test! fotópályázatot hirdet a kiíró.

Egységes piac - Mit jelent Európa számára? Mit tartogat az én számomra?

2012-09-15
Az egységes piac az Európai Unió egyik legnagyobb vívmánya. A célja, hogy eltüntesse az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgásának korlátait az EU tagállamai között, ezzel olyan piacot teremtve az unión belül, ahol már nem léteznek a hagyományos értelemben vett határok.

A mi utcánkban

2012-09-15
A terv az, hogy körülnéztek a környéken, kiválasztotok egy környezeti problémát, szerveztek rá egy akciót, levideózzátok, a videót feltöltitek, és megnyerhetitek a 7 db HD videókamera egyikét.

Szárnypróbálgatók 2013

2012-09-15
A pályázat célja, hogy az előző évek gyakorlatának sikeres folytatásaként, immáron 10. jubileumi alkalommal értékelési, elbírálási és megjelenési lehetőséget biztosítson azoknak, akik szakmai megítélés alapján, szerzői önköltséget is vállalva, szeretnék alkotásaikat gyűjteményes kötetben (hagyományosan, periodikaként megjelenő országos antológiában) megjelentetni.

Visegrádi Négyek 2012 / Standard Grand

2012-09-15
A jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken: 1. kulturális együttműködés 2. tudományos eszmecserék és kutatások 3. oktatás 4. diákcsere 5. határokon átnyúló együttműködés 6. turizmusra fordító támogatás

Öngondoskodás, krónikus betegek klubjai

2012-09-15
A pályázat célja: a pályázati projekt során a betegek megismerhessék, elsajátíthassák és rendszeresen gyakorolhassák a Jinjutsut (ejtsd: dzsindzsucu, jelentése: a gyógyítás művészete). A Jinjutsu egy japán eredetű alternatív energetikai gyógymód. A Jinjutsuban Mikao Usui mester eredeti (Usui Reiki Ryoho) gyógymódja jelenik meg Magyarországon, melyet az Usui Szellemi Iskola Közösség tanítói japánban, japán tanítóktól sajátítottak el.

Zéró Balett videópályázata

2012-09-15
A kiíró olyan videóval, videóanimációval foglalkozó fiatal művészt keres az Enter! (korábban: Windows 2012) címen futó előadásához, aki kialakítaná az előadásuk során háttérként vetített képi anyagot.

Kárpáti Kamil: Tref, világszám!

2012-09-15
A kiíró pályázatot hirdet Kárpáti Kamil Tref, világszám! c. gyerekvers-kötetének az idei karácsonyi könyvvásáron történő reprezentatív megjelenése alkalmából a Tref, világszám! színes nyomású, művészi illusztrálására.

Az év építészeti fotója

2012-09-15
A kiírók első alkalommal hirdetik meg "Az év építészeti fotója" című pályázatát. A pályázat mindenkori célja a magyarországi épített értékek népszerűsítése, a magyar építészet magas színvonalon való bemutatása.

IX. ARANY DESZKA Országos Minősítő Színjátszó Fesztivál

2012-09-15
A kiírók megrendezik a IX. ARANY DESZKA Országos Minősítő Színjátszó Fesztivált 2012. október 12-13-14-án Ajkán.

Urbánus folklór

2012-09-14
A kiíró pályázatot hirdetett, folklór megőrzése érdekében. A magyar képi folklór hagyományunk része. Megőrzését nem csak passzív bemutatása, hanem a mai aktív vizuális kommunikáció részeként való alkalmazása is jelentheti.

A jó pap is holtig tanul

2012-09-14
A pályázat célja, a dolgozatokon keresztül bemutatni a felnőttkori/időskori tanulás életminőség alakító hatását, a tanulás hozta változásokat, segítse a hasznosítható tapasztalatok átadását.

Trend of Print

2012-09-14
Pályázat a Typochondria poszterkiállításon való részvételre.

2012 Young Professionals Programme - Az ENSZ Fiatal Szakértői Programja

2012-09-12
A Fiatal Szakértői Program (Young Professionals Program - YPP) keretében 2012. december 5-én, immár második alkalommal nyílik lehetőség írásbeli versenyvizsgára pályakezdő szakemberek részére (P-1, P-2 besorolás) az alábbi 6 kategóriában: politikai ügyek, szociális ügyek, közgazdaságtan, építészet, információs technológia, rádiós műsorszerkesztő.

Rajzolj kutatót!

2012-09-10
A kiíró a kutatói munka és az egyes tudományágak megismertetése és népszerűsítése érdekében felhív minden diákot az Európai Bizottság rajzpályázatán való részvételre.

Pályázat művészpályára készülő fiatalok számára

2012-09-10
Pályázat célja: olyan tehetséges fiatalok felkutatása, segítése, akik anyagi keretei nem engedik a magas szintű művészeti iskolákban működő kurzusok megfinanszírozását, így hátrányból indulnak a művészeti egyetemek felvételi vizsgáin.

EU ALAPOK, TE ÉRTED?

2012-09-10
A pályázat célja, hogy olyan érdekes ötleteket megszületését és megvalósítását támogassa, amelyek illeszkednek az EU kohéziós politikájába, később akár támogathatóak és megvalósíthatók lehetnek a strukturális alapokból.

Felhívás az Információs Társadalom című folyóiratban való publikálásra.

2012-09-10
A kiíró az általa 2001 óta megjelentetett Információs Társadalom folyóiratba kíván az információs társadalommal, információs kultúrával foglalkozó írásoknak és azok szerzőinek megjelenési lehetőséget nyújtani. A felhívás egyaránt szól tapasztalt, a témakört régóta kutató, és publikáló szerzőknek, illetve fiatal, felsőoktatásban, vagy doktori képzésben résztvevő kutatók számára is.

Észak-Alföld Megyei jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz / ÉAOP-5.1.1/B2-12

2012-09-10
A szociális célú városrehabilitáció alapvető célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása nem pontszerű beavatkozások mentén, hanem több eszköz együttes, integrált alkalmazása során.

Közép-Dunántúl Megyei jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz / KDOP-3.1.1/D2-12

2012-09-10
Alapvető cél: a szociális célú városrehabilitáció alapvető célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása nem pontszerű beavatkozások mentén, hanem több eszköz együttes, integrált alkalmazása során.

Észak-Alföld Megyei Jogú Városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz / ÉAOP-5.1.1/B1-12

2012-09-10
A funkcióbővítő típusú fejlesztések alapvető célja a városi területek olyan integrált megújítása, amely érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a város gazdasági és társadalmi aktivitása fokozódjék. Ennek során egyes városi funkciók megerősítését vagy szükség szerinti bővítését szolgáló beruházások kerülnek támogatásra. Az adott terület fejlesztési céljai érdekében megújításra kerülhet a környezet, az infrastruktúra, megóvják és hasznosítják az épített örökség értékeit, ösztönzik a gazdasági tevékenységeket, a közcélú funkciók illetve közszolgáltatások bővülését, megújítását. Az egyes városok eltérő adottságait és igényeit figyelembe véve lehetőség van városközponti területek kialakítására, és új alközponti területek fejlesztésére is. A városfejlesztés nem működik pontszerű beruházásokkal, hanem területi alapú megközelítés, több eszköz együttes - integrált - alkalmazása szükséges a fejlesztés eredményességéhez.

Tervezz borosüveggel!

2012-09-10
A kiíró pályázatot hirdet fiatal alkotók számára. A feladat borospalackokból kortárs alkotások készítése.

Kedvezményes részvétel a 10. Pegazus Szárnyain elnevezésű Poéta Pikniken

2012-09-10
A szigethalmi AMME pályázatot hirdet a szeptember 28-30 között megrendezésre kerülő 10. Pegazus Szárnyain elnevezésű Poéta Pikniken való kedvezményes részvételre minden magyarországi és határon túli író, költő számára.

XI. Színjátszó Fesztivál

2012-09-10
A kiíró 2012. október 18-21. között rendezi meg a XI. Színjátszó Fesztivált. A csoportok téma, idő és műfaji megkötöttség nélkül, szabadon nevezhetnek bármilyen színdarabbal.

JAKkendő-díj

2012-09-09
A kiíró szépirodalmi díjat alapít JAKkendő néven.

A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása foglalkoztatóknál (KMR) / TÁMOP- 5.3.8.A2-12/2

2012-09-07
Jelen pályázati felhívás célja a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, szakmai és informatikai fejlesztésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával.

A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása foglalkoztatóknál (KONV) / TÁMOP- 5.3.8.A2-12/1

2012-09-07
Jelen pályázati felhívás célja a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, szakmai és informatikai fejlesztésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával.

Pályázat ösztöndíjas fotográfusképzésre

2012-09-07
A kiíró pályázatot hirdet ösztöndíjas fotográfusképzésre.

Római Magyar Akadémia képzőművész ösztöndíja

2012-09-07
A kiíró pályázatot hirdet a Római Magyar Akadémia 2012-2013. évi képzőművész ösztöndíjára.

H13. Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ, inkubációs szolgáltatás

2012-09-06
A Ház inkubációs programján belül körülbelül 40 munkaállomás kialakítására kerül sor, melyet a fiatal pályakezdők igen kedvezményes feltételekkel 1+1 évig használhatnak, és ahol vállalkozásuk beindításához a fizikai segítségen túl, szakmai tájékoztatásban is részesülnek, így a piac kompetens szereplőivé válhatnak.

Jövő-Kép - a hello holnap! fenntarthatósági fotópályázata

2012-09-06
A kiíró Jövő-Kép címmel fotópályázatot hirdet a fenntarthatóság három pilléréhez kapcsolódóan. Mindannyiunk közös célja egy biztatóbb jövő megteremtése, ezért a pályázatra olyan saját készítésű munkákat várunk, amelyek egy-egy általad fontosnak tartott és megoldásra váró problémát jelenítenek meg.

k.é.k. - Kortárs Értékek Kiállítása

2012-09-05
A kiíró pályázatot hirdet a Váchoz, illetve a Dunakanyarhoz földrajzilag és/vagy érzelmileg kötődő fiatal képzőművészek csoportos kiállításon való részvételre.

St. Mátrix

2012-09-05
A kiíró a következő felkéréssel fordul a művész urakhoz és hölgyekhez: Fessenek, faragjanak, hímezzenek, hámozzanak, komponáljanak… Szent Matrix életének meghatározó momentumait ábrázolni szíveskedjenek!

Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak

2012-09-03
A program célja az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák javítása nemzetközi környezetben. Az akció 1-6 hetes intenzív kurzusokon vagy szakmai és módszertani továbbképzési programokon való részvételhez nyújt egyéni ösztöndíjat pedagógusoknak.

Megfordult velem a világ

2012-09-03
Vers- és novellaíró pályázatot hirdet a kiíró "Megfordult velem a világ" címmel.

Az ifjúságsegítők mobilitásának támogatása / EACEA/15/12

2012-09-03
A pályázati felhívás célja, hogy támogassa az ifjúságsegítők mobilitási és csereprogramjait annak érdekében, hogy új készségeket és kompetenciákat sajátíthassanak el, és ezáltal az ifjúsági munka terén szélesebb körű szakképzettséget szerezzenek. Az ifjúságsegítők hosszú távú transznacionális tapasztalatszerzésének ösztönzése révén az új program a projektben érintett struktúrák kapacitásainak megerősítésére is fog törekedni, aminek kedvez, hogy a más közegből érkező ifjúságsegítő új tapasztalatokat és szemléletet hoz magával. A felhívás ezáltal erősíti az európai ifjúsági struktúrák közötti hálózatok építését, és ezáltal hozzásegít azon politikai prioritás támogatásához, miszerint az ifjúsági munkát Európában átfogó politikai eszközként támogatni kell, el kell ismerni és professzionális szintre kell emelni.

A New York-i Amerikai Magyar Könyvtár gyakornoki pályázata

2012-09-03
A New York-i székhelyű Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat kulturális menedzsment, nonprofit szervezés, népművelés iránt érdeklődő, angolul felsőszinten beszélő gyakornokot keres. Az ösztöndíjprogramot a Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alappal (HAESF) partnerségben valósítják meg.

Újra musical pályázat

2012-09-03
A kiíró ismételten pályázatot hirdet új magyar musical megalkotására.

Öntsd formába!

2012-09-03
A pályázat célja a látszóbeton felhasználási területeinek szélesítése, olyan piacképes használati tárgyak létrehozása, amelyek alkalmasak a sorozatgyártásra, ergonómiai szempontból átgondoltak és valós funkcióval bírnak. Az alapítók olyan tárgyakat várnak, amelyek igényes kialakításúak, formabontók, innovatívak, ugyanakkor magukban hordozzák a Concrete by Giacotti legfontosabb jellemzőit: a fiatalos lendületet, a nyitottságot és az egyediségre való törekvést is. A pályázat kiírói hosszútávú együttműködésben gondolkodnak, a közös munka a pályázókkal reményeik szerint nem ér véget az eredményhirdetéssel, hanem közös termékfejlesztésben együttgondolkodásban folytatódik.

Dr. Szegő Tamás-díj

2012-09-03
A kiíró ösztöndíjban részesít évente egy 30 év alatti újságírót (aki 2012. december 31-ig tölti be 30. életévét) - az írott vagy az elektronikus média bármely területén -, aki publikációiban kiállt az elesettekért, az érdekeik érvényesítésére képtelenekért.

New York-i ösztöndíj lehetőség - 2013

2012-09-03
A kiíró New York-i irodájába keres a külhoni magyar közösségek nemzetközi jogvédelme iránt érdeklődő, angolul felsőszinten beszélő gyakornokot.

A solymászat és a természetvédelem kapcsolata

2012-09-01
A pályázati kiírás célja bemutatni, hogy a természetvédelem, a ragadozómadár-védelem és a solymászat nem ellentétes, hanem összeegyeztethető tevékenységek, számtalan kölcsönös együttműködési lehetőséggel. Célja továbbá a magyar solymászat - természetvédelmi érdekek sérelme nélküli - fejlesztésének irányait meghatározni, különös tekintettel az EU mértékadó országaiban folytatott solymászat gyakorlatára.

Telenor Etikus Vállalat Díj

2012-09-01
A kiíró idén első alkalommal, hagyományteremtő céllal hozza létre új díjpályázatát, hogy elismerje a vállalatok elkötelezettségét és erőfeszítéseit az etikus működés iránt. A Telenor Etikus Vállalat Díj keretében vállalati programokat díjazza, amelyek az etikus üzleti magatartást és a vállalati integritást ösztönzik, és legjobb gyakorlatként más vállalatok számára iránymutatásként szolgálhatnak.

Felhívás leendő és gyakorlott magyar társadalmi vállalkozóknak!

2012-08-31
A kíiró az Európai Unió által támogatott Erasmus Társadalmi Vállalkozóknak program segítségével lehetőséget kínál társadalmi vállalkozók részére, hogy legfeljebb hat hónapot egy másik ország társadalmi vállalkozójánál töltsenek.

A lehetséges lehetetlen

2012-08-31
Olyan címmel vagy mottóval ellátott pillanatképeket várnak, melyen a pályázók különböző élethelyzeteket örökítenek meg, ahol egy vagy több fogyatékkal élő ember végez valamilyen, az egészségesek által lehetetlennek hitt tevékenységet.

MEGAKRIMI

2012-08-31
Pályázati felhívás a MEGAKRIMI versenyhez, a kiíró keresi Magyarország legjobb elsőkötetes lélektani krimi szerzőjét!

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-magyarországi régióban / TÁMOP-2.1.3.A-12/2

2012-08-31
Az Új Széchenyi Terv fenti céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A pályázat további célja, hogy olyan vállalkozások is hozzájussanak a támogatásokhoz, amelyeknek erre - méretükből és szűkös erőforrásaikból adódóan - korábban nem volt lehetőségük, és így a képzések révén kialakuljanak a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjai a mikro-, kisvállalkozásoknál. Tanulmányok sora mutatta ki, hogy infokommunikációs képességek nélkül ma már az elhelyezkedés jelentősen nehézségekbe ütközik, és ez a tendencia a jövőben csak erősödni fog. A munkaadók rövidtávú gazdasági megfontolások miatt (drága és hosszadalmas szakemberképzés) sokszor elhalasztják, elhagyják munkavállalóik képzését. Jelen pályázat hozzájárul ahhoz is, hogy a Digitális Megújulás Cselekvési Tervben meghatározott célkitűzések teljesüljenek.

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban / TÁMOP-2.1.3.A-12/1

2012-08-31
A konstrukció célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A pályázat további célja, hogy olyan vállalkozások is hozzájussanak a támogatásokhoz, amelyeknek erre - méretükből és szűkös erőforrásaikból adódóan - korábban nem volt lehetőségük, és így a képzések révén kialakuljanak a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjai a mikro-, kisvállalkozásoknál. Tanulmányok sora mutatta ki, hogy infokommunikációs képességek nélkül ma már az elhelyezkedés jelentősen nehézségekbe ütközik, és ez a tendencia a jövőben csak erősödni fog. A munkaadók rövidtávú gazdasági megfontolások miatt (drága és hosszadalmas szakemberképzés) sokszor elhalasztják, elhagyják munkavállalóik képzését. Jelen pályázat hozzájárul ahhoz is, hogy a Digitális Megújulás Cselekvési Tervben meghatározott célkitűzések teljesüljenek.

Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a konvergencia régiókban / TÁMOP-2.1.3.B-12/1

2012-08-31
Az Új Széchenyi Terv fenti céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A pályázat további célja, hogy olyan vállalkozások is hozzájussanak a támogatásokhoz, amelyeknek erre - méretükből és szűkös erőforrásaikból adódóan - korábban nem volt lehetőségük, és így a képzések révén kialakuljanak a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjai a középvállalkozásoknál.

Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-magyarországi régióban / TÁMOP-2.1.3.B-12/2

2012-08-31
Az Új Széchenyi Terv fenti céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A pályázat további célja, hogy olyan vállalkozások is hozzájussanak a támogatásokhoz, amelyeknek erre - méretükből és szűkös erőforrásaikból adódóan - korábban nem volt lehetőségük, és így a képzések révén kialakuljanak a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjai a középvállalkozásoknál.

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban / TÁMOP-2.1.3.C-12/1

2012-08-31
Az Új Széchenyi Terv fenti céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A pályázat további célja, hogy olyan vállalkozások is hozzájussanak a támogatásokhoz, amelyeknek erre - méretükből és szűkös erőforrásaikból adódóan - korábban nem volt lehetőségük, és így a képzések révén kialakuljanak a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjai a középvállalkozásoknál.

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a Közép-magyarországi régióban / TÁMOP-2.1.3.C-12/2

2012-08-31
Az Új Széchenyi Terv fenti céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A pályázat további célja, hogy olyan vállalkozások is hozzájussanak a támogatásokhoz, amelyeknek erre - méretükből és szűkös erőforrásaikból adódóan - korábban nem volt lehetőségük, és így a képzések révén kialakuljanak a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjai a középvállalkozásoknál.

A lélek kalandjainak prózai krónikásai 2012

2012-08-31
A kiíró prózaíró pályázatot ír ki: "A lélek kalandjainak prózai krónikásai 2012" címmel.

Honoratus Kodály Zoltán

2012-08-31
Kodály Zoltán születésének 130. évében ünnepi esemény lesz az újbudai Kerület Napja (2012. november 10). Nemzetiségi Összművészeti Fesztiválunk tiszteleg a zeneszerző, zenetudós munkássága előtt és felidézi jelenkori szellemiségét.

MindigNő cikkíró verseny

2012-08-31
A korábban meghirdetett cikkíró versenyek nagy sikerén felbuzdulva újabb cikkíró versenyt hirdet a kiíró olvasói részére.

Paul Lendvai díj

2012-08-31
Paul Lendvai díjat alapított olyan magyar újságíróknak, akik magyar nyelven a magyar nyomtatott sajtóban kiemelkedő politikai-közéleti-társadalmi témájú cikkeikkel ezt kiérdemlik.

Sokunk karácsonya

2012-08-31
Rövid határidejű "pályázatot" hirdet a kiíró. Nincsen pénzjutalom. Van közös gyűjtőmunka, remélünk összeredményt. Előttünk 2012 karácsonya. A kiíró olyan kötetet szeretne tető alá hozni - sorrendben ekként az ötödiket -, amelyben karácsony témája a lehető legszínesebb megközelítésben kerül majd elegáns borítólapok közé - ünnepi ajándékként.

ZENE-ZOOM fotópályázat

2012-08-31
A kiíró fotópályázatot hirdet, FEZEN-koncertek

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások

2012-08-31
A kiíró 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Minden lehet játék

2012-08-31
Fotópályázatot hirdet a kiíró kisgyermekes szülők és nagyszülők, nagynénik és nagybácsik, egyszóval olyan felnőttek számára, akik képesek rácsodálkozni a körülöttük felcseperedő gyerekek játékos pillanataira.

Steampunk rajzpályázat

2012-08-31
A kiíró rajzpályázatot hirdet, a pályázatra steampunk témájú kézi vagy digitális rajzokat, 3D képeket, concept artokat, illetve befejezett festményeket vár.

Alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatása / TP-2-2012

2012-08-31
A pályázat célja: a tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód - sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett - hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

Alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatása / TP-2-2012

2012-08-31
A pályázat célja: a tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód - sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett - hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

Az év fiatal divattervezője pályázat

2012-08-31
Divattervező pályázat, Mottó: A ruha, amely a legtöbbet hozza ki belőlünk.

Fókuszban az uniós támogatásban részesülő projektek

2012-08-31
A pályázat célja: az uniós finanszírozás a régiók fejlődésében betöltött szerepének bemutatása.

Húzd meg TE is!

2012-08-31
A kiíró nonprofit összművészeti alkototónap 2012 szeptemberében első ízben nyitja meg kapuját a film, színház, drámaírás és fotóművészet területén alkotók számára a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria falain belül. Az esemény során a fent említett kategóriákban alkotók egész napos csoportmunkában vehetnek részt, egy a verseny helyszínén megadott téma feldolgozásával. Míg a filmes, illetve fotós kategóriában résztvevők egy meghatározott tematikára készítik el az este folyamán nyilvános bemutatásra kerülő vizuális alkotásaikat, addig a színházas csoportok, külső rendező segítségével viszik színre a drámaírás kategória győztes műveit.

Fotózz! Filmezz! Tervezz!

2012-08-31
A kiíró pályázatot hirdet, kategóriák: Fotó, Rövidfilm vagy Grafika.

Bravo Juggling ördögbotos fotópályázat

2012-08-31
Készíts ördögbotozást megörökítő fényképet, és nyerj egy "I am a Future Stick Hero" pólót!

Illés Lajos Feldolgozás verseny - együtteseknek

2012-08-31
Készítsd el Illés Lajos meghatározott dalát a saját verziódban, és lépj fel az Arénában!

Őszi pihenés

2012-08-31
Üdülési pályázat munkavállalók számára.

Segítünk, hogy segíthess

2012-08-30
A pályázat célja: a Könyvkiadó felajánlja gyerekek és fiatalok olvasáskultúrájának támogatására mese- és ifjúsági könyveinek (Wass Albert, Benedek Elek stb.) féláron történő megvásárlásának lehetőségét (készlete erejéig).

Pulitzer Szülővárosának Díja

2012-08-30
A kiíró által meghirdetett pályázat célja, hogy méltó emléket állítson a makói születésű sajtómágnásnak, Pulitzer Józsefnek, valamint, hogy segítse és támogassa a fiatal, pályakezdő tollforgatókat, felhívja a figyelmet az újságírás mint közéleti tevékenység fontosságára, az (online) nyilvánosság erejére.

Kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek hasznosítása

2012-08-30
A Pályázati Felhívás célja, hogy a Médiatanács az állami tulajdonnal való felelős, rendeltetésszerű, hatékony gazdálkodást szem előtt tartva lehetővé tegye az Mttv. 203. § 24. pontjának megfelelő olyan rádiós médiaszolgáltatás megvalósulását, - amelynek célja a pályázó által a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vételkörzeteként megjelölt földrajzi területen élő, működő, meghatározott, kisközösséggé szerveződött, társadalmi, vagy nemzetiségi, vagy kisebbségi, vagy kulturális vagy vallási közösség, csoport tájékoztatása, kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeinek szolgálata, vagy - amely olyan kistelepüléseken jönne létre, ahol helyi rádió nem működtethető gazdaságosan, de a helyi kisközösség igényelné egy neki szóló rádió létét a vételkörzetben élők tájékoztatása, kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeinek szolgálata céljából.

Nagy nyári Csajozás/Pasizás.hu video verseny

2012-08-30
A pályázat célja: az ország legtehetségesebb és leglazább amatőr film forgatócsoportjának megtalálása.

Szerelmes kiszámoló és Egy perc az élet ?!

2012-08-29
A kiírók az Örkény István emlékév alkalmából Szerelmes kiszámoló és Egy perc az élet ?! címmel pályázatot hirdetnek új szépirodalmi és képzőművészeti alkotások megszületésére, valamint Szerelmes kiszámoló címmel antológia kiadását tervezi.

Népművészeti alkotó táboron való részvételére

2012-08-28
A kiíró nyílt felhívású országos pályázatot hirdet a Tiszaugi X-Games Ifjúsági Szálló és Sport Centrumban 2012.06.19-től 2012.08.28-ig megszervezésre kerülő Népművészeti alkotó tábor részvételére.

AXIÁL Nemzetközi Karikatúra Pályázat 2012

2012-08-27
A kiíró mezőgazdasági, építőipari és raktár-technológiai gépek forgalmazójaként Nemzetközi Karikatúra Pályázatot ír ki.

Közösen-könnyebb! / TW-KPF-2012

2012-08-27
A pályázat célja: Olyan Magyarország területén megvalósuló közösségfejlesztő és projektgeneráló foglalkozások megtartásának támogatása, melyek hozzájárulnak a pályázó formális és informális közösségeinek fejlesztéséhez, projektötleteik megvalósításának elősegítéséhez.

Pályázat logikai tárgyi játék készítésére a hatos szám jegyében

2012-08-27
A kiíró pályázatot hirdet logikai tárgyi játék készítésére a hatos szám jegyében.

Szentendre a művészetek városa, Szebeton a beton művésze

2012-08-27
A kiíró felkéri Magyarország művészeit, szobrászait, hogy ünnepeljenek vele a művészetek városában úgy, hogy elkészítik a megvalósításra javasolt pályaművük miniatűrét, melyet rendezvényen kiállít, majd a szakmai zsűri javaslatának figyelembevételével nyertesként kihirdetett művész közreműködésével meg is valósít!

Segíts Mozdulni! Országos médiapályázat a sclerosis multiplexről

2012-08-25
A kiírók médiapályázatot hirdetnek, hogy minél több híradás jelenhessen meg az SM-ről és az SM-es emberekről.

Alkotói pályázat

2012-08-25
A kiírók pályázatot hirdetnek, melynek célja elősegíteni a design és a bor találkozási pontján a fiatal grafikus művészek és borászok találkozását, továbbá a hosszú távú együttműködés lehetőségeinek kialakítását.

Dokumentarista reklám-kisfilm pályázati felhívás

2012-08-25
A kiíró az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség által nyújtott támogatás felhasználásával valósítja meg OMMF-II-10-P-0368 azonosító számú "Biztonságos várandósság - biztonságos munkahely" című programját mely egy nagyvállalatok körében végzett kutatást, és az eredmények dokumentarista kisfilm készítése által történő széleskörű megismertetését foglalja magában.

Értéket teremtek - vállalkozom

2012-08-22
A fotópályázat célja az országban tevékenykedő kereskedők, iparosok, szolgáltatók, kézművesek (társas és egyéni vállalkozók) tevékenységének művészi módon való megjelenítése. Ez magába foglalja a cégek mindennapi életének, az ott folyó munkafolyamatoknak a bemutatását. Cél, ráirányítani a figyelmet a vállalkozások értékteremtő, munkaadói tevékenységére, örömeire, nehézségeire.

Könyvtrailer pályázat

2012-08-21
A kiíró pályázatot hirdet kiadóknak, magánszemélyeknek és szervezeteknek.

Colabs Seed Program

2012-08-21
Termék- és cégfejlesztési tanácsadás valamint ingyenes irodahasználat induló startup vállalkozásoknak.

Hogyan őriztük meg...

2012-08-21
A pályázati kiírója olyan írásos pályaműveket vár, melyek bemutatják a fiatalabb generációk részére, hogy mi erősítette, erősíti a házasfelek közötti köteléket, mi segítette át a házaspárokat az érzelmi hullámvölgyeken, nehezebb társadalmi-történelmi időszakokon, mi tette a házasságot tartalmassá, az összetartozás-érzést magától értetődővé.

Műfordítás-pályázat 2012

2012-08-20
A kiíró a Nyelvek Európai Napja alkalmából Műfordítás-pályázatot hirdet műfordításkötettel nem rendelkező műfordítók számára.

Inter Japán díj pályázat

2012-08-20
A kiíró pályázatot hirdet a japán-magyar kapcsolatok és a két nép közötti szabad információ-áramlás erősítésére.

Kreatív pályázat

2012-08-20
Az Olimpia évében, a sport és egészség jegyében: KamaszPanasz Kreatív-pályázatot hirdet.

Pályázat színtársulatok számára

2012-08-20
A kiíró pályázatot hirdet színtársulatok számára. Az egyesület az általa üzemeltetett helyszínen, a VilágCsücsök Közösségi Térben található helyiségekben biztosít kedvezményes helyiségbérleti lehetőséget a kiválasztott társulatoknak. A szervezet a kedvezményes 1000 Ft/óra bérleti díjon felül havi 1 előadást kér a nyertesektől.

Műemlék és ember pozitív viszonya

2012-08-20
A kiírók az Országos Diákfilmszemle részeként pályázatot hirdetnek társadalmi célú reklámfilm elkészítésére. A pályázat célja a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozat (2012. szeptember 15-16.) társadalmi népszerűsítése.

Magyarország egyetlen atomerőművét művészi szemmel

2012-08-17
A pályázat célja, hogy Magyarország egyetlen atomerőművét művészi, alkotói szemmel láttassa, ezzel megmutatva az ipari létesítmény emberközelségét, továbbá megerősítve az erőmű és a környezetében élők kapcsolatát.

A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (KONV) / TÁMOP-2.3.6.A-12/1

2012-08-16
A TÁMOP céljait tekintve a konstrukció a fiatalok alkalmazkodóképességének és vállalkozóképességének fejlesztésével hozzájárul a célcsoportba tartozók gazdasági aktivitásának növeléséhez, munkaerő-piacra történő belépéséhez, valamint a vállalkozás-indításhoz és működéshez szükséges kompetenciák elsajátításához.

Első Antológia

2012-08-15
A kiírónak megjelenik az Art-Magic Kiadó első Antológiája, amely egy fantasztikus lehetőség azok számára, akik eddig jól titkolták nagyszerű írói-költői adottságaikat, vagy csupán egy kedvező lehetőségre vártak!

Örkény novellapályázat

2012-08-15
A kiírók Örkény István születésének 100. évfordulója tiszteletére novellapályázatot hirdetnek középiskolás diákok számára.

A divat ábrázolása, az ábrázolás divatja

2012-08-15
A divat ábrázolása, az ábrázolás divatja - Fotópályázat. Avagy mutasd meg, Te hogy látod a modelledet! (glamour, divat és portré) fotópályázat.

A magyar tudomány és kultúra, a magyar nyelv útja a 21. században

2012-08-15
A pályázat célja, hogy az esszé műfaj lehetőségein keresztül ösztönözze a magyar tudomány, a kultúra és a nyelv fejlődési irányairól, lehetőségeiről, a jelen és a jövő feladataihoz egyaránt szólni képes gondolatok és művek megjelenését. A pályázat konkrét tartalmi szempontokat nem kíván megjelölni, és minden olyan művet szívesen fogad - a természet- és a társadalomtudományok, a nyelv és a kultúra, a művészetek, az alkalmazott tudományok, a közgazdaságtudomány területéről -, amely érdemben tár fel folyamatokat, és képes hozzájárulni a Magyarország jövőjéről való közös gondolkodáshoz.

A csodálatos természet

2012-08-15
A természet teljes pompájában díszeleg! Örökítsd meg ezt a pillanatot vagy kedvenc növényedet, állatodat! A természetköszöntő kép témája lehet még továbbá tájkép vagy csak egy pillanatkép, hangulatkép is.

Állami génmegőrzési feladatok ellátása

2012-08-13
A támogatás fő célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése, valamint az őshonos mezőgazdasági állatfajták megőrzése, fenntartása, védelme.

Pályázat miniszteri ösztöndíjra határon túli magyar nemzetiségű hallgatók számára

2012-08-13
A kiírók közösen pályázatot hirdetnek miniszteri ösztöndíjra a 2012/2013-as tanévre azon a 2008/2009-es, vagy a 2009/2010-es, vagy a 2010/2011-es, vagy a 2011/2012-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe - nappali munkarendű képzésén alap- és egységes (osztatlan) képzésre, illetve - nappali munkarendű képzésén mesterképzésre, első évfolyamra felvételt és ezen időszakra pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyert határon túli magyar nemzetiségű hallgatók számára, akik a 2012/2013-as tanévben államilag támogatott képzésben folytatják megkezdett tanulmányaikat.

Állami génmegőrzési feladatok ellátása

2012-08-13
A támogatás fő célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése, valamint az őshonos mezőgazdasági állatfajták megőrzése, fenntartása, védelme.

Felhívás állami génmegőrzési feladatok ellátására

2012-08-13
A támogatás fő célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése, valamint az őshonos mezőgazdasági állatfajták megőrzése, fenntartása, védelme.

I. Demonstro fotópályázat

2012-08-12
Az Együd Árpád Kulturális Központ és Kaposvár-Töröcske Részönkormányzata támogatásával meghirdeti Az I. DEMONSTRO Fotópályázatot felnőtt és gyermek kategóriában.

Hajnaltól hajnalig

2012-08-10
Verseket és prózai műveket, tetszőleges formában és hangnemben alkotott, a folyóirat terjedelmi lehetőségeinek figyelembevételével készült írásokat vár a kiíró, amelyek bármiként közelíthetik a témát.

Hello holnap! Sajtódíj

2012-08-10
A pályázat célja: a fenntarthatósági témákra nyitott, és azokat rendszeresen feldolgozó újságírók motiválása.

Média a Tehetségekért Díj

2012-08-10
A Média a Tehetségekért Díj célja: Arra ösztönözni az újságírókat és a média munkatársait, hogy többet foglalkozzanak a fiatal tehetségekkel, a sikeres fiatalokkal (sportolók, művészek, tudósok), képzési és felkészülési hátterükkel, pályaválasztásukkal, lehetőségeikkel és eredményességükkel. Ezek a fiatalok kiemelkedő értékeket képviselnek a tehetségüket, de ugyanakkor a küzdeni tudásukat, a kitartásukat és a céltudatosságukat tekintve is. Ilyen értelemben igazi példaképek lehetnek kortársaik számára.

Rádpusztai pillanatok

2012-08-10
Fotópályázat, pályázaton Rádpuszta Csárda- és Szabadidő Centrum területén készült képpel lehet indulni.

Pályázat egyedi kézműves termék elkészítésére

2012-08-06
A kiíró pályázatot hirdet egy egyedi kézműves termék elkészítésére bármilyen kézműves anyagból, technikával.

Tervezz logót a GYIÖT induló projektjének!

2012-08-05
A kiíró pályázatot hirdet a 2012 augusztus 21-26 között megszervezésre kerülő "Fel a fejjel!" Tréning című projekt logójának megrajzolására, megszerkesztésére.

Ötletpályázat - levendulaszárító pajta

2012-08-03
Egyházasdengeleg egy 500 fős, festői környezetben elhelyezkedő kistelepülés Nógrád megyében. A község önkormányzata újszerű eszközökkel igyekszik az itt élők számára vonzó életkörülményeket, munkalehetőséget, minőségi oktatást, vonzó befektetői környezetet teremteni. Céljai elérése érdekében meghirdette a DÉJ - Dengelegen Élni Jó! - programot. Ennek részeként - a munkahelyteremtéshez kapcsolódóan - Startmunka Program keretében az eddig hasznosítatlan önkormányzati területeken levendula és körömvirág termesztésbe kezdett, 15 fő részvételével. Az első levendula-termés a jövő évben várható. Ennek szárításához, feldolgozásához - a Startmunka Program pályázatban foglalt paramétereknek megfelelően - szükséges egy, a levendula csokros szárítást lehetővé tevő épület létrehozása. Szeretnénk, ha az épület fő funkciója mellett (a levendula-termés csokros szárítása június közepétől kb. október végéig) közösségi tevékenység befogadására is alkalmas lenne (pl.: kamarakoncert, színi előadás, kiállítás) - egyedi térkialakítása, nyílásainak fényszabályozása révén.

Magma galéria - grafikai pályázat

2012-08-03
A kiíró grafikai pályázatot hirdet "Budapest más szemmel" című témában.

Országos Diákfilmszemle 19.

2012-08-01
A kíirók tizenkilencedik alkalommal rendezik meg filmmel és videóval foglalkozó ifjú alkotók részére az Országos Diákfilmszemlét.

2012/2013. tanévi köztársasági ösztöndíj

2012-08-01
A kiíró köztársasági ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

Ingyen professzionális, egyedi weboldal készítés

2012-08-01
Ingyenes, professzionálios weboldal készítése.

Athéné Irodalmi-díj

2012-07-31
A kíiró irodalmi pályázatot hirdet öntevékeny irodalmárok részére.

Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat

2012-07-31
A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban a víz természetes vagy társadalmi körforgásának valamilyen jelenségével.

Writing for CEE újságírói díj 2012

2012-07-31
A kiírók olyan műveket várnak, amelyek a kontinens vagy egyes országainak életét, az európai emberek reményeit, gondjait és álmait mutatják be, hozzájárulnak az országok közötti kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez, valamint az előítéletek lebontásához.

Pedagógusok számára 2012. évben egyhetes izraeli tanulmányút és továbbképzés a jeruzsálemi a Jad Vasem Intézetben

2012-07-31
A pályázat célja: Segíteni a pedagógusokat a holokauszt oktatásában és az oktatásához szükséges módszertani ismeretekben a Jad Vasem Intézet által rendelkezésre álló eszközök, lehetőségek felhasználásával, másrészt tanulságok, következtetések levonásához, egyben a témához kapcsolódó emléknapok, rendezvények szervezéséhez a továbbképzésen és tanulmányúton szerzett ismeretek hasznosításával.

Pályázat tanulmányi ösztöndíjra

2012-07-31
A kiíró pályázatot ír ki egy fő továbbtanuló vak, gyengénlátó vagy szembeteg fiatal részére a 2012/2013 -s tanévre.

Segíts másokon és magadon is!

2012-07-31
Pályázat társadalmi vállalkozást működtető vagy tervező nőknek

Foglalkoztatási megállapodások támogatása / TÁMOP-1.4.5-12/1

2012-07-31
Foglalkoztatási megállapodások támogatása című konstrukció célja, hogy a működő partnerségek hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével a korábban kialakított stratégiájuk egyes elemeit meg tudják valósítani, melyek a partnerségek tagjai részéről jelentkező szolgáltatási, képzési és foglalkoztatási szükségletekre választ tudnak adni. Ezen konstrukcióval a Kormány támogatja a regionálisan és helyi szinten kialakult foglalkoztatási együttműködések azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez, a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek. TÁMOP 1.4.5

Rajzold le és adj nevet a vidám kis eperfigurának!

2012-07-31
A kiíró legújabb terméke, a Liquid C-vitamin csepp finom eper ízben készül, gyermekek számára.

I. Levendula Magazin Fotópályázat 2012

2012-07-31
A kiíró pályázati felhívásával szeretné népszerűsíteni Magyarországon a sokoldalúan felhasználható, nemkülönben szemgyönyörködtető gyógy- fűszer- és dísznövényt a LEVENDULÁT.

Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások

2012-07-31
A kiíró 52/2012. (VI. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Pályázat Antik Enteriőr Kiállításon és Vásáron való részvételre

2012-07-31
A kiíró pályázatot hirdetett, célja: nyerje meg a két db 6 nm2-es stand egyikét Magyarország legjelentősebb műkereskedelemi eseményére, az Antik Enteriőr Kiállítás és Vásárra!

Kapacitásépítő Program: szakértőket keresünk

2012-07-31
A kiíró Kapacitásépítő Programot indít el Bulgáriában, Magyarországon és Romániában, betegszervezetek részére 2012-2014 között.

Történetíró pályázat

2012-07-31
A kiíró a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TÁMOP-1.4.3.-10/1-2F-2011-006 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések című kiírás megvalósításához pályázatot hirdet.

Zenei újságírói pályázat

2012-07-31
A kiírók zenei újságírói pályázatot hirdetnek. Pályázni a Heineken Balaton Soundról és annak legizgalmasabb fellépéseiről szóló írásokkal lehet.

Európai rövidfilm pályázat

2012-07-30
Az EnergiaKözösségek projekt keretein belül rövidfilm-készítési verseny Európa 16 országában. Olyan rövidfilmeket várnak, melyek a klímaváltozással és a háztartások energiafogyasztásának csökkentésével kapcsolatosak.

III. Komárom-Esztergom megyei fotópályázat

2012-07-30
A pályázat célja: vándorkiállítás rendezése.

Az egészség sokszínű világa - pályázat

2012-07-27
A kiíró kreatív pályázatot indít: Az egészség sokszínű világa címmel általános és középiskolai diákok számára. A pályázat célja, minél érdekesebb, látványosabb, kreatívabb módon bemutatni az egészségvédelmet, a testi - lelki egészség fontosságát és azt, hogy mindenki tehet ma azért valamit, hogy holnap egészségesebb legyen a Föld!

Mentsük meg a reményt!

2012-07-25
Hogyan lehet eligazodni egy olyan világban, ahol mintha minden a feje tetejére állt volna? Vannak kérdéseid, és érdekelnek a mélyebb válaszok, összefüggések is? Fejezd ki, mutass rá írásoddal, hogy miben látod megcsillanni a reményt és a jobbításhoz vezető utat korunkban. Mitől és hogyan kerülhet közelebb az ember a természethez és ember az emberhez? Ha tudod, mit jelent megállni, elcsendesedni és észrevenni a természet szépségeit, a jelenségek értelmét, ha érzékeny vagy az emberi kapcsolatok apró csodáira, és érdekel a bölcsesség gyakorlatba való átültetése, ragadj billentyűzetet, és kattanj rá a témára, dolgozd ki és küldd be nekünk.

A mi kis falunk 2012

2012-07-25
Pályázati felhívás public art művek megvalósítására.

Szlogenpályázat

2012-07-25
A kiíró saját maga számára keresi az oldalát legjobban, legfrappánsabban bemutató szlogent, és most mindenki számára lehetőséget ad arra, hogy megcsillantsa szövegírói vénáját, kreatív, vagy éppen vicces énjét és ezzel együtt egy csodálatos nyaralást is nyerjen önmagának!

Nemzetközi Természetfotó pályázat

2012-07-23
A "Milvus Csoport" Madártani és Természetvédelmi Egyesület negyedik alkalommal hirdeti meg természetfotó pályázatát.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások

2012-07-23
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások

Budapest - ami a képeslapokról kimaradt

2012-07-20
A kiíró pályázatot hirdet "Budapest - ami a képeslapokról kimaradt" címmel.

Forgatókönyvíró Pályázat 2012

2012-07-20
A kiíró forgatókönyvíró pályázatot hirdet nyári szemeszterére tehetséges fiatal filmesek számára.

Ez vagyok Én - fotópályázat

2012-07-20
A kiíró fotópályázatot hirdet "Ez vagyok Én" címmel.

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj

2012-07-20
A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott "Magyar Nemzetpolitika - a nemzetpolitikai stratégia kerete" dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint "a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni."

I. Kárpátia Fotószalon

2012-07-16
A pályázat célja : A kortárs alkotók és a fotográfia népszerűsítése a Kárpát-medence térségében.

Pályázat a Országos Ifjúsági Folklór Találkozó és Vásáron való részvételére

2012-07-15
A kiíró nyílt felhívású országos pályázatot hirdet a Tiszaugi X-Games Ifjúsági Szálló és Sport Centrumban 2012.07.31-től 2012.08.07-ig megrendezésre kerülő Országos Ifjúsági Folklór Találkozó és Vásár részvételére.

Kortársak

2012-07-15
A kiíró "Kortársak" címmel nyílt festészeti pályázatot hirdetnek.

Forum Humanum logópályázat

2012-07-15
A kiíró pályázatot hirdet az évente megrendezésre kerülő Forum Humanum, előadás- és műhelysorozat logójának megtervezésére.

Művészetről

2012-07-15
A kiíró pályázatot ír ki az alábbi témakörben: "MŰVÉSZETRŐL". "Ezt jelenti számomra a művészet, így hat rám..." - Egy kiállítás, egy festmény vagy egy szobor, egy csodálatos tárgy, illetve a zene vagy a színházi előadás élménye - versben v. prózában....

Számítógép Álom 2012

2012-07-11
A kíiró tehetségtámogató programja révén 2012-ben is rászoruló családban élő, 10-14 év közötti gyerekek kapnak komplett (használt, de még használható) számítógépet.

Épített örökség és fotográfia

2012-07-10
A Miskolc közelében levő szentléleki 14. századi pálos kolostorrom megmentéséért a kiíró fotópályázatot hirdet.

Diplomamunkák, szakdolgozatok publikációja 2012/2

2012-07-08
Az ÚT - Új Tudós Kiadó főként doktori disszertációkat jelentet meg, s ad ki könyvsorozatban.

Novella-, haiku- és fanfictionverseny

2012-07-08
A strandszezon kellős közepén ismét szeretettel vár mindenkit a kiíró. A rendezvény keretein belül újfent lehetőségetek nyílik a klaviatúrapattogtatásra. A rekkenő hőség, akár a füstölgő puskacső nyílegyenesen a víztartályok felé tereli a közönséget. Úgyhogy az írói verseny is, hódolva ennek "Utánunk a vízözön!" jeligével várja szeretettel a nevezni vágyókat. De a téma csupán opcionális, ettől eltekintve is indulhat akárki, életkortól és nemtől függetlenül.

Amatőr írók, költők antológiája

2012-07-07
A pályázat célja: tehetséges amatőr irodalmi alkotók felkutatása.

Az év kortárs retikülje

2012-07-05
A kiíró pártolja és támogatja a fiatal tehetségeket a zenében és más művészeti ágakban egyaránt! A kiíró Kortárs Retikül című műsora pályázatot ír ki design tervezés területén!

12. ARC

2012-07-03
"...Jó kedvvel, bőséggel..." Rendelkezz szabadon e három szóval! Helyezd az ismert kontextusba, vagy kezeld attól függetlenül azokat! Bátran emeld új környezetbe, társíts hozzájuk bármit, amit csak akarsz! Mi foglalkoztat? Mi nem hagy nyugodni mostanában? Mi zakatol a fejedben éjszakákon át? Add ki magadból a 12. ARC-on!

Társadalmi Befektetések díj 2012

2012-07-03
A megújult díj átadásának célja, hogy a vállalatok példaértékű társadalmi befektetési programjainak bemutatásával, elismerésével és a lehető legszélesebb körű publikálásával hozzájáruljunk az üzleti szektor társadalmi szerepvállalásának erősítéséhez, továbbá a vállalati döntéshozók ilyen irányú szakmai munkájának inspirálásához, személyes szerepvállalásuk növeléséhez.

Abszurd flikk-flakk...

2012-07-02
A kiíró pályázatot hirdet az Örkény pályázatra beérkezett novellák illusztrálására.

A szeretet nem fogy el, bennünk él

2012-06-30
A kíiró, SZERETET témában hirdet meg egy óriási téli pályázatot minden olvasójának.

Partner a gondoskodásban

2012-06-30
A kíiró pályázatot hirdet az EDF DÉMÁSZ Zrt. áramszolgáltató szolgáltatási területén (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyékben, valamint Pest megye egyes részein) lakó, szociálisan hátrányos helyzetű személyek/családok számára, az áramszolgáltató felé történő adósságuk törlesztésének, valamint a fogyasztói státuszuk visszanyerésének érdekében.

Év SBS fotósa

2012-06-30
A kíiró nagyszabású fotópályázatot hirdet meg 2011. július 1-től 2012. június 30-ig. Ezen időtartam alatt három kategóriában díjazza a legjobb fényképeket, olvasói szavazatai alapján!

Forgó Morgó mese és rajz pályázat

2012-06-30
Forgó Morgó mese és rajz pályázat. Pályázatra olyan meséket vár a kiíró, amelynek főszereplője Forgó Morgó. Minden egyes meséhez vár mesénként maximum 3 féle illusztrációt, amiben fellelhetőek a történet mozzanatai.

Pályázat gépjárművezető képzési támogatásra

2012-06-30
A kiíró nyílt pályázati felhívást tesz közzé Gépjárművezető képzési támogatásra.

Pályázat OKJ képzési támogatásra

2012-06-30
A kiíró nyílt pályázati felhívást tesz közzé OKJ képzési támogatásra.

Van egy perced? - alkoss! - művészeti pályázat

2012-06-30
A pályázat célja, hogy fiatal tehetségeink és kreatív elméink az örkényi groteszk szemléletmód újraértelmezésével bemutatkozhassanak és bekerülhessenek a köztudatba. Mi más nyújthatna jobb inspirációt, mint Örkény groteszk világa?

Az ÉS tárcanovella-pályázata

2012-06-30
A kiíró jeligés tárcanovella-pályázatot hirdet, melyen bárki indulhat, tematikai megkötés nincsen. Cél a tárcanovella hagyományának megújítása, újraértelmezése. A tárcák mai helyét keresik, új szereplehetőségeit szeretnék divatossá, olvasottá tenni.

Kittenberger Kálmán Sajtópályázat

2012-06-30
A kiírok ebben az évben is meghirdetik hagyományos sajtópályázatukat. A kiírás célja nem változott - a civil sajtót, ezen keresztül a széles közvéleményt kívánják elérni.

Hogyan győztem?

2012-06-30
A kiíró "Hogyan győztem?" címmel novellapályázatot hirdet. Olyan pályaműveket várnak, amelyek személyes erkölcsi győzelmekről, azok lelki tanulságairól szólnak. Kiemelt témaként ajánlják az irigységből, a féltékenységből, az indulatosságból, a haragból, az anyagiakhoz való túlzott kötődésből, vagy a valamilyen káros szenvedélyből (alkohol-, dohány-, drog-, tv-, internet-függés stb.) történő szabadulásról szóló elbeszéléseket.

Pályázat hangfelvétel készítésére zenekarok, előadók számára

2012-06-30
A kiíró fennállásának 20 éves jubileuma alkalmából pályázatot hirdet zenekarok, előadók számára hangfelvétel készítésére. A pályázat célja: Kiadott albummal még nem rendelkező zenekarok, előadók első anyagának részfinanszírozása.

Gyermek és ifjúsági képzőművészeti pályázat

2012-06-30
A magyar és a lengyel nép történelmének közös vonásai, a két nép között kialakult, szoros történelmi barátság tiszteletére a kiíró a Lengyel-Magyar Együttműködés 2012 keretében "gyermek és ifjúsági képzőművészeti" pályázatot hirdet.

Kottaidézetek

2012-06-30
A kiíró pályázatot hirdet Hangidézetek címmel. A pályázaton bármilyen együttes részt vehet, akár amatőrök, akár már megjelent albummal rendelkezők jelentkezését is várja.

Kreatív vagyok!

2012-06-30
Mondd meg a tutit, vagy kapd elő a Photoshopot, és alkoss egyedit és maradandót!

Tehetséges gyermekek és fiatalok támogatása használt hangszerrel

2012-06-30
Régi hangszere otthon porosodik a sarokban, esetleg a gyermeke kinőtte az eddigi hangszerét? Kérjük, ajánlja fel a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat részére, hogy tehetséges, rászoruló gyermekek és iskolai zenekarok a Gyermekmentőn keresztül hozzájuthassanak a számukra szükséges hangszerekhez.

Íme az ember - pályázat érettségivel rendelkező magánszemélyeknek

2012-06-29
A kiíró Íme, az ember! címmel pályázatot hirdet érettségivel rendelkező magánszemélyek részére.

Harsányi István-díj

2012-06-29
A kíiró "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2012. évre ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú - tudományos diákköri munkák, - kutatási munkák, - szakdolgozatok, diplomamunkák, - PhD-disszertációk készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

Mozdulj a jó irányba!

2012-06-29
A kiírók ismét rajz-, fotó és családi kreatív pályázatot hirdetnek az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából.

Pályázat 15-25 év közötti fiatalok számára IRODALMI alkotás elkészítésére

2012-06-27
A kiíró 2012. augusztus 16-26. között a balatonfüredi Vaszary Villában összművészeti műhelymunkára hívja azokat a fiatalokat, akik tanulmányikat művészeti iskolában sajátítják el vagy szabad műhelyekben kísérleteznek és tanulnak drámajáték, színészet szakirányban. Idén a kurzus témája a VÍZ. Elsősorban új, a kurzus ideje alatt megvalósítható színre vihető írásokat, alkotásokat várunk, amelyeket a fiatal művésztehetségek a kurzuszáró nyílt előadáson, 2012. augusztus 25-én 18 órakor a bemutatnak és kiállítanak a balatonfüredi Vaszary Villában.

Pályázat 15-25 év közötti fiatalok számára képzőművészeti alkotás elkészítésére

2012-06-27
A kiíró 2012. augusztus 16-26. között a balatonfüredi Vaszary Villában összművészeti műhelymunkára hívja azokat a fiatalokat, akik tanulmányikat művészeti iskolában sajátítják el vagy szabad műhelyekben kísérleteznek és tanulnak képzőművészeti szakirányban. Idén a kurzus témája a VÍZ. Elsősorban új, a kurzus ideje alatt megvalósítható képzőművészeti alkotások kidolgozott tervét várjuk, amelyeket a fiatal művésztehetségek a kurzuszáró nyílt előadáson, 2012. augusztus 25-én 18 órakor a bemutatnak és kiállítanak a balatonfüredi Vaszary Villában.

Pályázat 13-25 év közötti fiatalok részére, ZENEMŰVÉSZETI alkotás elkészítésére

2012-06-27
A zeneművek, a képzőművészeti alkotások, a mozgás, színészi játék és az irodalom a VÍZ téma köré csoportosul. Elsősorban új, a kurzus ideje alatt megvalósítható zenemű, dráma, és képzőművészeti alkotások kidolgozott tervét várjuk, melyeket a fiatal művészek a kurzuszáró nyílt előadáson, 2012. augusztus 25-én 18 órakor bemutatnak és kiállítanak.

V. Bajai Karikatúra Pályázat

2012-06-25
Baja városa idén ötödik alkalommal rendezi meg karikatúra-pályázatát, harmadik alkalommal nemzetközi részvétellel.

Music Video Challenge

2012-06-25
A kiírók kihívás elé állítják a nemzetközi filmes közösséget, hogy keltsék életre a "Soul szülőatyjának" legismertebb számait egy videoklip formájában. A zeneszámok: Sex machine, Papa’s Got a Brand new bag, It’s a Man’s Man’s Man’s World, Try Me.

Magyarországi ösztöndíjak

2012-06-22
Az ösztöndíjprogram senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külhoni kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

PÁRBAN

2012-06-21
A kíiró fotópályázatot ír ki a megyében tevékenykedő amatőr és hivatásos fotográfusok részére.

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése / GOP-2011-2.1.1/A, KMOP-2011-1.2.1/A

2012-06-20
Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon.

Pályázat Lehetetlen Fesztiválon /A Magyar Virtus Napja/ való részvételre

2012-06-20
A kiíró nyílt felhívású országos pályázatot hirdet a Tiszaugi X-Games Ifjúsági Szálló és Sport Centrumban megrendezésre kerülő: Lehetetlen Fesztivál /A Magyar Virtus Napja/ részvételére 2012.06.29-30-án és 2012.07.01-én.

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj

2012-06-20
A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából.

Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj

2012-06-20
A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából.

Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj

2012-06-20
A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából.

Angol nyelvi kurzusok vezetése

2012-06-20
A pályázati kiírás a TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0020 "A tudományos képzési műhelyek támogatása és a tehetséggondozás rendszerének kialakítása az Óbudai Egyetemen" a kiíró érintő alprojektjében szereplő részprogram megvalósítása céljából.

Szakmai kurzusok vezetése

2012-06-20
A pályázati kiírás a TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0020 "A tudományos képzési műhelyek támogatása és a tehetséggondozás rendszerének kialakítása az Óbudai Egyetemen" a kiíró érintő alprojektjében szereplő részprogram megvalósítása céljából.

Kedvezményes médiatábor

2012-06-16
Tizenegy éve működő médiatáborunkba kedvezményes áron várja kiíró a 12-19 éves, nagycsaládban élő gyermekeket.

Mosoni hangulatok fotópályázat

2012-06-15
A pályázat célja: bemutatni Moson szépségét, értékeit - egyéni megközelítésben.

Élni az életet 2.

2012-06-15
A pályázat célja, hogy egyszeri ösztöndíjjal jutalmazza azt vagy azokat a magánszemélyeket vagy szervezeteket, akik az adott évben a legtöbbet tettek a Holokauszt oktatás módszertani fejlesztéséért a társadalmi, kulturális, tudományos vagy a művészeti életben.

Fotópályázat 2012 - Könyv/olvasás + természet

2012-06-15
A fotópályázat témája a négy évszak. Elsősorban természetfotókat, illetve csendélet-kompozíciókat várnak, de minden olyan fotót szívesen fogadnak, amely hűen tükrözi a négy évszak valamelyikét.

Nemzetközi miniatűr fesztivál 17.

2012-06-15
Nemzetközi Miniatűr Fesztivál képző- és iparművészek, valamint irodalmárok számára.

Zsámbék, ahogy én látom - műemlékek nyomában - velünk élő történelem - összművészeti pályázat

2012-06-15
A kíirók 2012-ben összművészeti pályázatot hirdetnek nem hivatásos alkotók számára "Zsámbék, ahogy én látom - műemlékek nyomában - velünk élő történelem" címmel.

Íme az ember - pályázat egészségügyi szakdolgozóknak

2012-06-15
A kiíró Íme, az ember címmel pályázatot hirdet egészségügyi szakdolgozóknak.

Csodakút Nemzetközi Természetfilm-fesztivál

2012-06-15
A kiírók pályázatot hirdetnek amatőr és professzionális filmkészítők számára a Csodakút Nemzetközi Természetfilm-fesztiválon történő részvételre.

Rajzpályázat Mindszenty József emlékév alkalmából

2012-06-15
A 2012-es Mindszenty József emlékévben, a kiíró rajzpályázatot hirdet alsó és felső tagozatos tanulók részére.

VeszprémFest 2013

2012-06-15
A kiíró készül a 10., jubíleumi rendezvénye megünneplésére, melyre 2013.-ban kerül sor. Az első évtized legnagyszerűbb, legemlékezetesebb pillanatairól egy nagyszabású fotókiállítással és fotóalbummal készülünk megemlékezni.

Az Én Tihanyim...

2012-06-15
A kiíró rajzpályázatot hirdet 6-10 illetve 10-14 éves korosztály számára "Készíts portrét Tihanyi Lajos stílusában!" címmel.

CEEPUS oktatói és hallgatói mobilitás a 2012/13-as tanév őszi félévére

2012-06-15
A CEEPUS tagországok felsőoktatási intézményeinek hálózatán belül a főiskolákon és egyetemeken vendégtanárokat fogadása és hallgatók cseréje a közép-európai értelmiség szakmai kapcsolatainak erősítéséért és bővítéséért, segítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

L'ORÉAL-UNESCO nemzetközi ösztöndíjprogram - 2013

2012-06-15
A kiírók együttműködve közösen finanszírozott, 12(+12) hónapra szóló ösztöndíjat hirdetnek meg az élettudományok (biológia, biokémia, biotechnológia, mezőgazdaság, gyógyszer- és orvostudomány, fiziológia) területén tevékenykedő fiatal kutatónők részére.

Kőrösi Csoma nyomában - országos rajzpályázat

2012-06-12
Országos rajzpályázatot hirdet általános és középiskolás diákok számára a kiíró.

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégium pályázata

2012-06-11
A pályázat célja: Magyarországon megrendezendő nemzetközi, országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának támogatása.

Kiálts a szabadba!

2012-06-10
A pályázaton Magyarországon és határainkon túl élő, magyar nyelven alkotó szerzők, kizárólag magyar nyelvű novellákkal vehetnek részt. A novellák a fiatalkor/tinédzserkor örömeit és bánatait foglalják össze egy-egy történet keretein belül. A pályázat kiírója szándéka szerint a pozitív hangvételű alkotások segítséget nyújthatnak hasonló korosztályú olvasóknak és az őket nevelő szülőknek egyaránt.

André Kertész fotópályázat 2012

2012-06-10
Szigetbecse Községért Közalapítvány és a Sziget-csücske Természetbarátok Egyesülete a Szigetbecse Község Önkormányzat támogatásával fotópályázatot hirdet, felnőtt és ifjúsági (18 éves korig) korcsoportban.

Vodafone Főállású Angyalai

2012-06-10
A mobilkommunikációs cég idén újra Főállású Angyalokat keres olyan jelentkezők személyében, akik egy éven át közösen dolgozhatnak egy nonprofit szervezettel egy általuk választott társadalmi cél érdekében. Az Angyalok versenyképes fizetését a Vodafone biztosítja, így minden energiájukkal programjuk megvalósítására tudnak koncentrálni.

Mi leszek, ha nagy leszek?

2012-06-10
A közelgő gyereknap alkalmából egy hatalmas rajzpályázatot hirdet a kiíró. A pályázat címe és témája egy mindig aktuális kérdés, amit a szülők/felnőttek elég gyakran szeretnek feltenni a kis manóknak: Mi leszel ha nagy leszel?

Országos Tárgytervezői-tárgyalkotói pályázat, verseny

2012-06-10
A kiíró pályázatot, országos versenyt hirdet 10-24 év közötti tanulók részére.

Újrahasznosítás, azaz a szemét metamorfózisa

2012-06-10
A kiíró a 10-24 év közötti fiatalok számára országos pályázatot/versenyt hirdet, melynek célja: a vizuális-téri képességekben tehetséges és felkészült tanulók tervezői, alkotói képességeinek, megjelenítési képességének megismerése az általuk készített (nevezési vagy) pályamunka, és az országos döntőben készített iparművészeti alkotás bemutatása kapcsán.

Országos vasutas fotópályázat 2012

2012-06-08
A kiíró meghirdeti a 20. éves fennállása és a szegedi vasútvillamositás 30. évfordulója tiszteletére a IX. országos vasutas fotópályázatot.

KosART

2012-06-07
A pályázat célja, hogy a fotósok szemével mutassa be azt, hogy mi az alkotók véleménye arról, hogy mi a valódi minőség, legyen szó gyártásról, értékesítésről, arról, hogy végeredményben mi az, ami - jól megválasztott döntés eredményeképpen - a fogyasztók kosarába kellene, hogy bekerüljön.

Te mit tudsz tenni a környezetért?

2012-06-06
Környezetvédelmi rajzpályázatot szervez alsó tagozatos általános iskolások részére a kiíró.

Filmötletvadászat a Filmalapnál

2012-06-06
A kiíró filmötletvadászatot hirdet, melynek célja, hogy végre előkerüljenek a fiók mélyéről, vagy most először papírra vetődjenek azok az ötletek, melyekből egy profi csapat közreműködésével akár a jövő mozisikerei is elkészülhetnek.

Nemzeti Sírkert kisplasztika pályázat

2012-06-05
A kiíró kisplasztika pályázatot hirdet.

Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzésére

2012-06-05
A kiíró 2012-ben már hatodik alkalommal hirdeti meg az Európai Vállalkozási Díj pályázatát, amelynek "Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzésére" új elnevezést adta. A tagországokban évről-évre nagy érdeklődéssel kísért és sikerrel megvalósult program célja a sikeres vállalkozói tevékenységet elismerése nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt.

Internetes rajzpályázat

2012-06-05
A pályázat célja, hogy a kiíró felhívja a fiatalok figyelmét az egészséges életmód jelentőségére és a civilizációs veszélyekre. Szeretné tudni arról a jövőképről, amit az érintett korosztály vetít előre saját maga számára, és szeretnénk ha ezt mások is megismerhetnék. Képet kapjon arról, milyen hatások érik őket a mindennapokban, mit gondolnak a megoldásokról, önmaguk és a környezetük formálásáról.

Felhívás internetes rajzpályázatra

2012-06-05
A pályázat célja, hogy a kiíró felhívja a fiatalok figyelmét az egészséges életmód jelentőségére és a civilizációs veszélyekre. Szeretne tudni arról a jövőképről, amit az érintett korosztály vetít előre saját maga számára, és szeretnénk ha ezt mások is megismerhetnék. Képet kapjon arról, milyen hatások érik őket a mindennapokban, mit gondolnak a megoldásokról, önmaguk és a környezetük formálásáról.

Rajzpályázat 3-18 éves korú gyermekek részére

2012-06-04
A kiíró a rajzpályázatot hirdet 3-18 éves korú gyermekek részére. Pályázat témája: "Mi lennék én a kedvenc könyvsorozatomban?" Képzeld bele magad a kedvenc könyvsorozatodba!

Pályázat szociográfia, szociofotó és szociofilm témában

2012-06-04
A kiírók pályázatot hirdetnek szociográfia, szociofotó és szociofilm témában.

Egy perc, egy történet - Örkény István kisfilmpályázat

2012-06-03
Örkény István születésének századik évfordulója alkalmából a kiírók kisfilmpályázatot hirdetnek "Egy perc, egy történet" címmel.

Küldj 1 képet! Digitális fotópályázat mezőgazdaságunk közelmúltjáról

2012-06-03
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum digitális fotópályázatot hirdet mezőgazdaságunk közelmúltjáról.

Gion Nándor Szépirodalmi Pályázat

2012-06-01
A pályázat célja a magyar irodalom és szellemiség gazdagodásának ösztönzése, új művek megírásának serkentése, a vajdasági magyar prózairodalom fellendítése, a gioni irodalmi diskurzusok továbbélésének ösztönzése.

Segítsünk, hogy minél többen átérjenek! - Kreatív Kampány Pályázat

2012-06-01
A kiíró olyan alkotásokat vár, amelyek az elgázolt sünikre, a balesetek elkerülésének vagy megelőzésének a lehetőségére hívják fel a társadalom figyelmét.

Boldog pillanatok a nagyszülőkkel

2012-06-01
A kiíró várja általános iskolások rajzait vagy festményeit, amely megörökít egy boldog pillanatot a nagyszülőkkel!

Szegedi Tehetség-HÍD Program

2012-06-01
A Szegedi Tehetség-HÍD Program a középiskolás tehetségek felkarolását szolgálja.

A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések - A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása (KMR) / TÁMOP-2.4.5-12/4

2012-06-01
A pályázat célja olyan helyi szintű, innovatív tartalmú, kísérleti projektek megvalósítása, amelyek az intézmények együttműködésének javításán, működésük racionalizálásán és a helyi igényeknek való jobb megfeleltetésén, valamint a nyitvatartási és ügyintézési idők és a szolgáltatások rugalmasabbá tételén keresztül hozzájárulnak a munka és a magánélet összeegyeztetésének megkönnyítéséhez, a "kényszerű" szabadságon vagy munkahelyről távol töltött órák számának csökkentéséhez.

A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések - Vállalati és intézményi napközbeni kisgyermek-ellátási szolgáltatások létrehozása (KMR) / TÁMOP-2.4.5-12/6

2012-06-01
A pályázati kiírás célja a munkahelyi és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése és ezáltal a kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piaci részvételének növelése. A pályázati kiírás ennek érdekében a kisgyermek-ellátási szolgáltatások munkahelyen történő megszervezését, létrehozását támogatja.

A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések - Vállalati és intézményi napközbeni kisgyermek-ellátási szolgáltatások létrehozása / TÁMOP-2.4.5-12/5

2012-06-01
A pályázati kiírás célja a munkahelyi és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése és ezáltal a kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piaci részvételének növelése. A pályázati kiírás ennek érdekében a kisgyermek-ellátási szolgáltatások munkahelyen történő megszervezését, létrehozását támogatja.

A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések - Rugalmas munkahelyek (KMR) / TÁMOP-2.4.5-12/8

2012-06-01
Az új Munka Törvénykönyvének fontos célkitűzése a rugalmasabb munkaerőpiac megteremtése, ennek érdekében számos rugalmas foglalkoztatási lehetőséget nevesít.

A www.utajovobe.eu oldalon megjelenő oktatási segédlet egyik fejezetének kiválasztása, tanulhatóság tapasztalatai

2012-05-31
A 2011-2012 tanév 1. félévében (2011. november-2012. május hónapra) a kíiró pályázatot ír ki középiskolás diákok részére!

A fenntartható fejlődés gyakorlati szemmel

2012-05-31
A 2011-2012-es tanév 1. félévében (2011. november-2012. május hónapra) a kiíró pályázatot ír ki középiskolai tanárok részére!

Jameson CineFest

2012-05-31
Pályázati felhívás JamesonCineFest - Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon való részvételre.

Ünnep

2012-05-31
A kíiró az elmúlt évben úgy döntött, hogy bővíti az amatőr írók számára a megjelenési lehetőségeket. Ennek keretében került sor az Együtt című tematikus antológia kiírására. Pályázni lehet bármilyen írott művel (vers, próza stb.) vagy fekete-fehér képzőművészeti alkotással (rajz, fotó stb.), ami megfelel a kötet tartalmi követelményének.

Pályázat professzionális weboldalak ingyenes elkészítésére telepítéssel, teljes körű tárhelyszolgáltatással, rejtett költségek nélkül

2012-05-31
A pályázat célja, hogy a pályázó saját, önállóan szerkeszthető és bővíthető, modern weboldallal jelenhessen meg az interneten.

Sziasztok

2012-05-31
Pályázat - Barátság németek és magyarok között.

A magyarországi fogászati turizmus területén működő magyar fogászati vállalkozások versenyképességének javítása és hálózati innováció keretében megvalósuló összehangolt piacfejlesztéshez kapcsolódó támogatás / 2011-ÚSZT-TU-2

2012-05-31
A pályázat célja, hogy a fogászati turizmusban érdekelt fogászatok támogatása révén, a szakma összefogása mellett, Magyarország versenyképessége javuljon olyan hálózati innováción alapuló összehangolt fejlesztésen keresztül, melynek köszönhetően a fogászati vállalkozások szolgáltatás minőségi, technológiai felkészültségének, operatív teljesítőképességének a szintje a nemzetközi versenyhelyzetben helytállva, kimutathatóan nő.

Zöld építők versenye a SZINen

2012-05-31
A kíiró pályázatot hirdet a csonka körzők, alumínium tálcák és gyerekkori lendkerekes kisautók újraélesztésére.

dráMÁzat

2012-05-31
Drámapályázat a dráMA V. kortárs színházi találkozóra.

Kiállítási pályázat

2012-05-31
A kiíró a XIII. kerület kiállítótermeiben új kiállítási lehetőség nyílik a 2012-2013-as esztendőben. Ezekre a helyekre várja kortárs képző- és iparművészek jelentkezését egyéni és csoportos kiállításokon való részvételre.

DAVID ARTS 2012

2012-05-31
Irodalmi Pályázat. Az antológiába szánt művek témája, műfaja ezúttal szabadon választható.

Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázat

2012-05-31
A kiíró történelmi novellapályázatot hirdet. A novella valamilyen formában kapcsolódjon a történelemhez. Játszódhat a múltban, vagy a közelmúltban, alapulhat valós történésen, de lehet fikció is.

Az én szobám, az én birodalmam! - rajzpályázat

2012-05-31
III. Országos gyermekrajz-pályázat.

5. Gyerek Arc - Varázsrajz a jövőről

2012-05-31
A kiíró gyermekrajz pályázatot hirdet a jövőről.

Pályázat általános és középiskolás csoportok részére, osztálykirándulás/nyári táborozás szervezésére

2012-05-31
Pályázat célja: A kiíró szeretne olcsó nyaralási, pihenési lehetőséget biztosítani diákcsoportok részre.

Pályázat fiatal képzőművészeknek

2012-05-31
A kiíró pályázatot hirdet fiatal pályakezdő művészeknek azzal a céllal, hogy segítse szakmai előrelépésüket, bemutatkozási lehetőséget biztosítva számukra a galériában.

Ingyenes japán nyelvtanfolyam középiskolásoknak

2012-05-31
A kiíró "Japán hét" címmel rendez japán nyelvtanfolyamot és Japán kultúráját, történelmét, mindennapjait bemutató kurzust.

Hozd formába és szavazz!

2012-05-31
Hozd formába! néven sportruházat tervező pályázatot írt ki a kiíró fiatal - 18-30 éves - kreatív tehetségek számára.

CLICS Építőverseny

2012-05-31
A kiíró CLICS építőversenyt hirdet óvodai csoportok részére.

Környezetvédelmi témák tudományos feldolgozása önkormányzati igények alapján

2012-05-30
A kiíró kétfordulós pályázatot hirdet 10 ezer fő alatti települések önkormányzatai valamint természettudományi felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi illetve főiskolai hallgatók számára.

Szeretnétek nyerni egy koncertet az óvodátoknak, iskolátoknak?

2012-05-30
A kiíró rajz- és videópályázatot hirdet 3-10 éves korú gyermekek részére

Tanulás Japánban

2012-05-30
A kiíró Egyetemi alapképzés ösztöndíja és Kutatói ösztöndíja.

Magasiskola

2012-05-30
Pályázat Mészöly Miklós szellemi örökségének ápolására és elmélyítésére. A kiíró alkotótábort és mesterkurzust hirdet 12 fiatal író számára.

Rajzolj és Nyaralj!

2012-05-30
A kiíró rajzpályázatot hirdet valamennyi Csongrád megyei 6-12 éves gyerek részére.

Év háza 2012

2012-05-28
A Kiíró célja megismerni és megismertetni a szakmával és a közvéleménnyel a Bíráló Bizottság által színvonalasnak ítélt épületeket, a példamutató és követendő építészeti magatartást. Emellett a Pályázat a Visegrádi Négyek Családi Házai kiállítás-sorozathoz való csatlakozásával a kiválasztott épületeknek és tervezőiknek lehetőségük nyílik nemzetközi porondon is megmérettetni magukat. A 2012-ben immár hatodik alkalommal meghirdetett V4-ek Családi Házai kiállítás célja minden évben górcső alá venni a négy ország családi ház építészetét, melynek magyar szereplőit elsősorban az Év háza díjra beérkezett pályázatokból választja ki a Bíráló Bizottság .

GARDENA Élmény a kertben - rajzpályázat

2012-05-28
Országos rajzpályázat általános iskolás diákok részére.

Az én édesapám vagy az Én nagypapám

2012-05-28
A kiíró a 2012.06.17-i Apák napja alkalmából pályázatot hirdet magyarországi 10-14 éves korú fiatalok részére.

Henkel Art.Award.2012 díj

2012-05-25
A kiíró idén tizenegyedik alkalommal hirdeti meg a Henkel Art.Award. pályázatot. A vállalat Közép-Kelet-Európa 23 országából, a képzőművészet több területéről várja a jelentkezőket, így pályázni lehet festészet, grafika, fotó, videó és installáció kategóriában. A nyertes a 7000 eurós pénzjutalom mellett lehetőséget kap arra is, hogy hazájában, illetve a bécsi MUMOK-ban 2012-ben saját műveiből kiállítást rendezzen. A KulturKontakt Austria és a Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig által is támogatott pályázat díjának összértéke közel 35 000 euró.

Végvári élet - képzőművészeti pályázat

2012-05-25
A Várfesztivál 2012 rendezvényeihez kapcsolódva a kiíró képzőművészeti pályázatot hirdet általános és középiskolás korú tanulók részére "Végvári élet" címmel.

Mesél az erdő!

2012-05-22
A kiíró rajzpályázatot hirdet gyermekek (óvodások és általános iskolások) részére "Mesél az erdő!" címmel.

Az én gyermekszobám - Rajzpályázat

2012-05-22
A kiírók közös pályázatot hirdetnek óvodásoknak és kisiskolásoknak! A pályázat témája: "Az én gyermekszobám".

Deák Dénes Ösztöndíj

2012-05-21
A kíiró pályázatot hirdet művészettörténész, illetve várostörténész részére, illetve a doktori iskolák hallgatói részére.

IX. Napfényes Fesztivál rajz- és fotópályázata

2012-05-21
A pályázatra - a 10 év alatti gyermekektől érkező rajzok kivételével - olyan pályaműveket vár a kiíró, amelyek az egészség témakörével foglalkoznak. A testi egészség, a lelki harmónia és a szellemi teljességre törekvés, ezek összefüggései mind feldolgozásra kerülhetnek képileg. Várja a téma konkrét, vagy átvitt értelemben, egyéni látásmódban való megfogalmazását, megjelenítését rajzban, festményen, vagy fotón.

Keressük 2012 legjobb prospektusát!

2012-05-21
A kiíró azon vállalkozások és designerek jelentkezését várja, amelyek/akik meg szeretnék mutatni elektronikusan a nagyközönségnek a prospektusukat, ezen kívül szívesen megmérettetnék prospektusukat, és megismernék a szakmai zsűri véleményét.

Keressük 2012 legjobb prospektusát!

2012-05-21
A kiíró azon vállalkozások és designerek jelentkezését várja, amelyek/akik meg szeretnék mutatni elektronikusan a nagyközönségnek a prospektusukat, ezen kívül szívesen megmérettetnék prospektusukat, és megismernék a szakmai zsűri véleményét.

Ezt már én is tudom!

2012-05-21
A kiíró olyan tippeket és trükköket vár, amiből kiderül, te mit teszel, vagy mit tudnál megtenni, hogy takarékoskodj az energiával, takarékoskodj a vízzel, hogy kevesebb hulladékot termelj, röviden, hogy minél környezetkímélőbben élj.

Ez Van!

2012-05-21
A kiírók 2012-ben ötödik alkalommal hirdetik meg "Ez van!" című országos karikatúra-pályázatát.

Látóhatár

2012-05-21
A pályázat célja, hogy a résztvevők az alábbi szempontok alapján a fotográfia vagy a film eszközeivel mutassák meg, milyen "Látóhatárt", perspektívát látnak maguk előtt a kultúra és társadalom vonatkozásában.

Mindennapi titkok - novellaírás

2012-05-20
A kíiró novellapályázatot hirdet "Mindennapi titkok" címmel.

Rügyfakadás - versírás

2012-05-20
A kiíró verspályázatot hirdet "Rügyfakadás" címmel.

L'OREAL -UNESCO MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ a Nőkért és a Tudományért

2012-05-20
Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a magyar nők helyzetét a tudományos és kifejezetten kutatói pályán, a legkülönbözőbb kutatási területeken.

PhD-ösztöndíjas program

2012-05-20
A kíiró az idén is meghirdette PhD-ösztöndíjas programját.

Cikkíró verseny

2012-05-20
A kiíró cikkíró versenyt hirdet felsőoktatási intézmények kommunikáció szakot vagy szakirányt végző hallgatói számára.

Tehetséges óvodáskorú gyermekek képzési támogatása a GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvodában / GNSO12/1

2012-05-20
A kiíró nyílt pályázatot ír ki az International GYMNASTICS Sports Nursery School - GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda/ CAMBRIDGE Nyelvvizsga-előkészítő Központ 2012/2013 nevelési évére a sport iránt elkötelezett, szorgalmas, tehetséges, gyermekek magas szintű nemzetközi pedagógiai és sportképzésének támogatására.

Add ki magadból! - vers- és prózapályázat

2012-05-20
A kiíró alkotói pályázatot hirdetett meg vers és próza kategóriában.

A kínai szomszéd

2012-05-20
A kiíró várja olyan fotók beküldését, amelyek bemutatják az európai és kínai kultúra igazi párbeszédét. Fantáziádra és kreativitásodra bíza a témát ill. bemutatott helyzetet - a fontos, hogy ne a sztereotípiákról, előítéletekről szóljon!

Magyar Termék Nagydíj

2012-05-19
PA Magyar Termék Nagydíj kitüntető cím azon termékek, szolgáltatások és gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának.

Andrássy Európa Ösztöndíj

2012-05-18
A projekt célja olyan ösztöndíjrendszer kiépítése, amely a kimagasló oktatási, kutatási, fejlesztési tevékenységek ösztönzésével hozzájárul a hazai felsőoktatás fejlesztéséhez és a kutatási tevékenységek ösztönzéséhez. A program első pályázati felhívásai között jelent meg az Andrássy Európa Ösztöndíj, amelyre fiatal és tapasztalt kutatók pályázhatnak.

Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára / TÁMOP-6.2.4/A/11/1

2012-05-16
A konstrukció alapvető célja az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosításához való hozzájárulás, figyelemmel az ágazati fejlesztésekre, valamint a Semmelweis Tervben foglalt egészségügyi struktúraátalakításra.

Légy Te a mobil tündér!

2012-05-16
A pályázat célja, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében, az okos telefonokban rejlő technikai lehetőségeket kihasználva minél több ember számára varázsoljuk kényelmesebbé és élhetőbbé a mindennapokat. Olyan társadalmilag hasznos mobilalkalmazás ötleteket várunk civil szervezetektől, alapítványoktól, iskoláktól és magánszemélyektől, amelyek ebben segíthetnek a környezetünkben élő embereknek, illetve megkönnyítik az adott szervezet munkáját, és a segítségnyújtást.

Ébred a természet

2012-05-15
Itt a tavasz, lassan új életre kelnek a növények is. Örökítsd meg ezt a pillanatot vagy kedvenc növényedet, állatodat! A tavaszköszöntő kép témája lehet még továbbá tájkép vagy csak egy pillanatkép, hangulatkép is.

Ezerarcú kór, SM betegek ezer arca

2012-05-15
A kiíró országos fotópályázatot hirdet, amely során amatőr és profi fotósoktól egyaránt azt kérik: jelenítsék meg képekben az SM betegek mindennapi életét, nehézségeit, örömeit, családtagjaikkal, sorstársaikkal, orvosaikkal, nővéreikkel való kapcsolatát.

Balatoni mese - mesepályázat

2012-05-15
Pályázat célja, hogy az amatőr költőknek és íróknak e módon is segítsük az Interneten való megjelenésüket.

Angliai természetvédelmi ösztöndíj 2011-2013 / LdV-HU-11-PLM-2020

2012-05-15
Munkavállalók, munkakeresők, pályakezdők és munkanélküliek angol nyelvű szakmai továbbképzése a természetvédelem szakterületén: az elhelyezkedési esélyek növelése szakmai és nyelvi képzésen keresztül

III. Országos drogprevenciós kisfilm-készítő verseny

2012-05-15
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából megrendezendő, designer drogokkal kapcsolatos prevenciós program keretén belül a kiírók 2012. május 1.-én, 35 éven aluli fiatalok részére meghirdetik, a III. Országos drogprevenciós kisfilm-készítő versenyt.

Látványtér 2012

2012-05-15
A pályázat célja: az Év Díszlet- és Jelmeztervezője díj odaítélése és az ehhez kapcsolódó kiállítás megrendezése, amelyre minden díszlet- és jelmeztervező nevezhet az elmúlt 2 évad (2010. május 1. után készült) saját maga által legjobbnak tartott tervezői munkájával. A benevezett pályaművek témái: színházi díszlet- és jelmeztervezés, valamint egyéb vizuális média (tévéjáték, mozgófilm etc.) látványtervei.

Szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivál nevezési felhívás

2012-05-14
A Tisza Mozi Kft. Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivált hirdet.

WKK arcai

2012-05-14
A kiíró fotópályázatot hirdet családok számára. A pályázat témája a Wekerlei Kultúrház és a közönségét alkotó családok kapcsolata.

A munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatása / NFA-2012-KOMP

2012-05-14
A pályázat célja: Az elvárt béremelés munkáltatókat terhelő 2012. évi költségei egy részének támogatása annak érdekében, hogy a munkáltatók mind teljesebb körben biztosítsák a bérek nettó értékének megőrzését szolgáló béremeléseket úgy, hogy a munkahelyeket is megőrizzék.

Nyitott szemmel, nyitott szívvel - a Jóakarat ereje

2012-05-13
A kiíró célja az, hogy minél több jóakaratú kezdeményezésről adjon hírt, azokat sem szeretné kizárni, akiknek nincs alkalma film, illetve képek útján tudósítani a témáról. Szívesen fogadja ezért - e pályázat keretein kívül - az írásos beszámolókat is.

Zoványi Showtechnika zene készítő pályázat

2012-05-13
A kiíró idén először megrendezi zenekészítő pályázatát. Amennyiben szereted a zenét és nem csak hallgatod, jelentkezz a http://www.hangfenybuli.hu-oldalon és nevezd be a Te zenédet, hogy megnyerhesd a 100 000 Ft fődíjat, vagy szólj az ismerőseidnek és vidd el a közönségdíjak egyikét. A szakmai zsűri egy átütő, modern, igényes zenét vár, műfaji megkötés nélkül.

Objektívvel szubjektíven

2012-05-13
A fotópályázat célja, hogy lehetőséget és teret biztosítson olyan fiatal, tehetséges alkotók számára, akik az adott témát művészi megközelítésből mutatják be.

X. Országos népi mesterségek művészete pályázata

2012-05-12
A pályázat célja megmenteni, megújítani és továbbfejleszteni a hagyományos népi iparművészeti ágakon (szőttes, hímzés, fazekasság, faragás) kívül rekedt, vagy kevéssé művelt kézműves- és háziipari tevékenységek hagyományait.

Mátyás király gyerekkori naplója

2012-05-12
A kiíró Mátyás király 569. születési évfordulójára emlékezve pályázatot hirdet Mátyás király gyerekkori naplója címmel.

Postdoctoral Grant, Calmette Programme: traineeship within the Institut Pasteur International Network (RIIP)

2012-05-11
Posztdoktori Ösztöndíj, Calmette Program a Pasteur Intézetben.

Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny

2012-05-11
A kiírók Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó versenyt hirdet.

Irodalmi pályázat Mindszenty József bíboros születésének 120. évfordulója alkalmából

2012-05-11
A 2012-es Mindszenty József emlékévben, Mindszenty József bíboros születésének 120. évfordulója alkalmából a kiíró irodalmi pályázatot hirdet középiskolai és gimnáziumi tanulók részére.

AEGON-KEDD Országos Gyermeknapi Rajzfilmünnep - Képregény pályázat

2012-05-11
A kiíró országos képregény pályázatot hirdet 3-7 éves és 8-14 éves korcsoportban az AEGON-KEDD Országos Gyermeknapi Rajzfilmünnep alkalmából.

Egyszer volt, hol nem volt

2012-05-11
A kiírok képzőművészeti pályázatot hirdetnek olyan Békés megyében élő gyerekek számára, akik szeretik a népmeséket, és szívesen rajzolnak, festenek, alkotnak.

TechShow - találkozz ma a holnappal!

2012-05-11
A kiíró 2012. június 6-án rendezi meg a Magyar Innovációs TechShow 2012 elnevezésű kiállítást, amelyen Magyarország 21 leginnovatívabb high-tech megoldását mutatja be. A kiállításon megtekinthető 21 fejlesztést a "Keressük Magyarország következő hitech világsikereit" elnevezésű versenyen pályázók közül egy független szakmai zsűri fogja kiválasztani. A versenyre a jelen felhívás szerint lehet pályázni.

X. "Aranyszalma" Kárpát-medencei Szálasanyagfonó Pályázat

2012-05-10
A kíiró 2012-ben hirdeti meg a X. "Aranyszalma" Kárpát-medencei Szálasanyagfonó Pályázatát szalma, vessző, gyékény és csuhé kategóriákban. Pályázni lehet: Minden szalmából, vesszőből, gyékényből vagy csuhéból készült olyan használati tárggyal, mely a mai kor háztartásában is használható, jól funkcionál.

Magyar kézművesség - 2012 és a Víz világ - kézműves szemmel

2012-05-10
A kiíró kettős, nyílt pályázatot hirdet hazai és határon túli magyar alkotók részére.

Tér-kép

2012-05-10
A kiírók közös makettpályázata 6-18 éves diákok számára.

A magyar trikolór tizenkét hónapja

2012-05-10
A pályázat célja: egy 2013. évi falinaptár összeállítása.

Kortárs-e vagy?

2012-05-10
Film- és animációsfilm-pályázat 12-25 éves korig.

Legyen vagány! - bukósisak design pályázat

2012-05-10
Nyílt grafikai pályázatot írt ki a sportmenedzsment és sportmarketing területén működő kiíró, amelynek során a fiatal és tehetséges autókrossz-versenyző, Szabó Krisztián bukósisak designjára várnak terveket.

Logópályázat

2012-05-10
A kiíró pályázatot hirdet az intézmény logójának megtervezésére.

Jókai és én

2012-05-10
A kiíró keresi a legkreatívabb képet "Jókai és én" témában.

Pályázat az Ernst Múzeum teremőri formaruháinak megtervezésére

2012-05-09
A kiíró nyílt, kétfordulós pályázatot hirdet a teremőri formaruhák megtervezésére. A nyertes lehetőséget kap 2013-ban egy saját divatbemutató megrendezésére az Ernst Múzeumban (a terem és a szükséges technika és személyzet biztosításával).

Újratervezés

2012-05-07
Nyilvános pályázat az Ernst Múzeum homlokzati tervére.

Intel Business Challenge Europe 2012

2012-05-07
Üzleti terv verseny hallgatók és fiatal vállalkozók számára.

Ösztöndíjak az Egyesült Államokba

2012-05-07
Az idén 20 éves kiíró örömmel hirdeti meg a 2013/2014-es tanévre szóló ösztöndíjait. Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak.

Idegenek a kertemben

2012-05-07
A kiíró projektfejlesztési workshopot hirdet az audiovizuális média különböző területein dolgozó, alkotó szakemberek számára.

Intel® Business Challenge Europe 2012

2012-05-07
Üzleti-terv verseny hallgatók és fiatal vállalkozók számára.

Lépj közelebb!

2012-05-06
A kíiró pályázatot hirdet az alábbi címmel: "Lépj közelebb!". A pályázatra olyan alkotásokat (fotó vagy videó) várnak, amelyek hétköznapi életképeket mutatnak be, és amelyek szabad gondolattársítással visszaadják azokat a pillanatokat, amikor az együtt végzett tevékenységben megmutatkozik a teljes befogadás, a kölcsönösség és az egyenrangúság.

Térítésmentesen igénybe vehető stúdióidő elnyerése

2012-05-04
A felhívás célja, hogy a népzenei (revival) mozgalom előadóinak színvonalas produkciói önálló CD-lemezen megjelenhessenek.

Alföldi Fazekas Triennálé pályázat XII.

2012-05-04
A pályázat célja: népi fazekasság hagyományainak ápolása, a nagy múltú fazekas-központok tárgyi művészetének megőrzése, továbbfejlesztése, mai lakáskultúrába történő beillesztése.

ÚTRÓLVALÓ - Írói pályázat fiataloknak

2012-05-04
A kiíró írásmű bemyújtására hirdet pályázatot.

Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2012. június 1-jétől 2015. március 31-ig terjedő időszakra / 21281

2012-05-04
A kiíró pályázatot hirdet a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás állami támogatásának igénybevételére.

NESCAFÉ 3in1 marketingverseny

2012-05-04
Tervezd meg Te, hogyan lehetne a fiatalok számára minél vonzóbbá tenni a kávézást! Készítsd el egy kreatív, edukatív kampány tervét a 16-25 éves korosztály számára, és határozd meg, hogyan üzennél a célcsoportnak a kávézás pozitív hatásairól!

Magyar Formatervezési Díj 2012

2012-05-03
A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

Év információbiztonsági újságírója

2012-05-02
A kíiró céljai között szerepel az információvédelem kultúrájának és ismereteinek magyarországi terjesztése.

Janikovszky Éva meseíró-pályázat IX.

2012-05-02
Meseíró-pályázat, tematikai megkötés nincs, bármilyen témát választhatnak a pályázók.

Fotópályázat általános és középiskolás diákoknak

2012-05-01
A 2011/2012-es tanévre meghirdetett fotópályázatnak három kötelező témája van:I. Makró fotók (közelképek) készítése;II. A téli évszak ábrázolása;III. A kéz kifejező ereje.

Életfogytig a fájdalom börtönében? Felfüggesztve!

2012-05-01
A kiíró "Életfogytig a fájdalom börtönében? Felfüggesztve!" elnevezéssel médiapályázatot hirdet az endometriózisról.

Inspiráló vagy!

2012-05-01
A kiíró pályázatot indít a nagy Inspirálók felkutatására. A kiíró azokat keresi, akik már bebizonyították: bármire képesek.

Főszerepben a város!

2012-05-01
A kiíró keresi Pécs kreatív polgárait, műhelyeit, zenekarait, bábosait, artistáit, táncosait!

Liliom és holló - országos rajzpályázat alsó tagozatos tanulók részére

2012-04-30
A kíiró a "Liliom és holló" című országos komplex történelem és műveltségi vetélkedőjéhez kapcsolódóan rajzpályázatot hirdet alsó tagozatos tanulók részére.

Liliom és holló - számítógépes rajzpályázat felső tagozatos gyerekeknek

2012-04-30
A kíiró "Liliom és holló" címmel országos komplex történelem és műveltségi vetélkedőt rendez. A történelem vetélkedőhöz kapcsolódva kerül sor számítógépes rajzpályázat megrendezésére.

Szülőföldön magyarul - Erdélyi pályázat

2012-04-30
A pályázat célja: a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

Szülőföldön magyarul - felvidéki pályázati felhívása / Pályázat 2012

2012-04-30
A pályázat célja: a szlovákiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása - ösztöndíj-támogatás.

Novellaíró pályázat

2012-04-30
Az E-book Könyvház és Kiadó, és az Amatőr Írók Klubja közös novellaíró pályázatot hirdet.

Erasmus Mundus

2012-04-30
Az Erasmus Mundus egy olyan európai közösségi program, amelynek célja, hogy támogassa az európai felsőoktatási intézményeket abban, hogy magas színvonalú képzést nyújtsanak a világ legkiválóbb hallgatói részére. Az Európai Bizottság ezért támogatja a felsőoktatási intézmények együttműködését, és ösztöndíjat kínál európai és Európán kívüli hallgatóknak és oktatóknak. Továbbá olyan projekteket is támogat, amelyek növelik az európai felsőoktatás vonzerejét.

Istent szolgáló művészet

2012-04-30
A kiírók "Istent szolgáló művészet" címmel képzőművészeti pályázatot hirdetnek a Kárpát-medencében élő és alkotó magyar egyházi személyeknek: papoknak, lelkészeknek, szerzeteseknek, és katekétáknak.

Kedvenc helyem a Lurdy Házban!

2012-04-30
A kíiró rajz és fotó pályázatot hirdet 7-14 éves korú gyermekek számára, "Kedvenc helyem a Lurdy Házban!" címmel, ahol gyerekszemmel szeretnék látni és láttatni, melyik a legklasszabb hely a Lurdy Házban.

MindigNő cikkíró verseny

2012-04-30
A kiíró a korábban meghirdetett cikkíró verseny nagy sikerén felbuzdulva újabb cikkíró versenyt hirdetett olvasói részére.

NI Pályázati felhívás a 2012-es évre

2012-04-30
A pályázat célja: a korszerű, informatikai bázison nyugvó, hatékony méréstechnikák és adatgyűjtési eljárások megismertetése, illetve gyakorlati alkalmazások elősegítése.

Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázata

2012-04-30
A kiíró nyílt pályázatot hirdet gyermekképeskönyv illusztrálására.

Pegazus Könyvek Antológia 2012

2012-04-30
A kíiró irodalmi pályázatot hirdet: Pegazus Könyvek Antológia 2012 címen.

Pályázat orvosok és orvostanhallgatók díjazására

2012-04-30
Az alapítvány célja, olyan orvosok és orvostanhallgatók díjazása, akik kimagasló szakmai tudásukkal, méltón viszik tovább Dr. Regöly-Mérei János munkásságát és ápolják emlékét.

Minden-nap-ok

2012-04-30
A sorozat első kötete Minden-nap-ok címmel, az emberek hétköznapjait, feladatait és belső vívódásait hivatott megmutatni a szerzők művészi látásmódján keresztül, majd a sorozat további kötetei tematikusan taglalják az itt megfogalmazott érzelmi, társadalmi, politikai hátteret.

Számítógépen innen és túl

2012-04-30
"Számítógépen innen és túl" - ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZAT, 10-15 éves diákok számára.

Roma Oktatási Alap Ösztöndíjprogramok

2012-04-30
A kiíró a soron következő, tizenharmadik tanévre is meghirdeti a Roma Memorial - Felsőoktatási Ösztöndíjprogramját roma főiskolai/egyetemi hallgatók részére, akik alap, mester illetve doktori szintű képzésben vesznek részt a 2012-2013-as tanévben.

Népművészet Ifjú Mestere

2012-04-30
A kíiró ösztönözni kívánja a fiatalok népművészeti előadói, tudományos és alkotótevékenységét; a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományok ápolását, továbbéltetését. Ezen szándéka kifejezéseként az érintett szakmai szervezetekkel és állami intézményekkel egyetértésben minden évben pályázatot ír ki a "Népművészet Ifjú Mestere" cím elnyerésére.

Tervezz grafikát laptop táskákhoz!

2012-04-30
A kiíró felhívása alkotók, művészek, grafikusok, kreatívok részére.

Gondolatok értéke - 2012

2012-04-30
A pályázat célja: Az értékes írások és versek méltó rangra emelése, a tehetséges szerzők szakmai támogatása, a nyertes pályázó hangoskönyvének kiadása. Kortárs költők, írók részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

ÖKOPTIKA

2012-04-29
Tudod, hogyan élhetsz környezettudatosan egyetemistaként? Itt az ideje, hogy egy helyes ökofilmet forgass ebben a témában! Mindegy, hogy flash figurákat tologatsz, hús-vér arcokat filmezel, stop motion zsonglőrködsz vagy mindezeket összevegyíted, a lényeg, hogy fejezd ki önmagad és mutasd meg, te mitől vagy nagyon öko!

City In My Mind - Regionális rövidfilmpályázat

2012-04-29
A kiírok rövidfilmpályázatot írnak ki maximum 3 perces filmalkotások számára. A City in My Mind pályázat tematikáját hét kiválasztott város határozza meg, ezekhez kell kapcsolódniuk a beküldött filmeknek - akár egészen konkrét, akár szabad, asszociatív módon.

2012 sikeres diákszerzője

2012-04-27
A kíiró pályázatot ír ki az általános iskolák 7-8. osztályos diákjai, középiskolák 9-10. osztályos diákjai számára. A kíiró "2012 sikeres diákszerzője" címet adományozza a díjazott munkák alkotóinak.

Nemzetközi Grafikai Szemle

2012-04-27
A kíirók szervezésében 2012. május 18-július 30. között kerül sor a II. Nemzetközi Grafikai Szemlére.

Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje - Pünkösd ünnepe

2012-04-27
A kíiró rajz-és imádságíró pályázatot ír ki "Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje - Pünkösd ünnepe" témakörben.

UniCredit tehetségprogram - a kortárs művészetért 2012

2012-04-27
A kíiró művészetpártoló és piacélénkítő tevékenységeinek sorában fontos programot indítva egyrészt bemutatja, másrészt fiatal tehetségek alkotásaival bővíti meglévő műgyűjteményét, s a többnyelvű katalógus segítségével a határokon túli ismertség növeléséhez is hozzá kíván járulni.

Feltörekvők

2012-04-27
A kiíró célja, hogy teret adjon a még fel nem fedezett, szárnyukat bontogató költőknek arra, hogy nyomtatott formában is megjelentethessék műveiket.

XXIX. MAFOSZ SZALON

2012-04-26
A kiíró fotópályázatot hirdet tagszervezetei és azok tagjai részére.

In my life... hogy mondanád magyarul?

2012-04-25
Irodalmi pályázat "In my life… hogy mondanád magyarul?" címmel középiskolás diákok számára!

Elképesztő!

2012-04-25
Pályázati felhívás - 8. Országos Középiskolai Filmszemle.

Ki látta a máját utoljára?!

2012-04-25
Ismeretterjesztő cikkeket, riportokat, interjúkat várnak a kiírók, amelyek rávilágítanak a májbetegségekkel, májcirrózissal - arról tudva vagy sem - együtt élő több százezer ember rendszeres orvosi kontrolljának indokoltságára, bemutatják a fenyegető májrák időbeli felismerésének lehetőségeit. Híradásokat, amelyek segíthetnek abban, hogy az érintettek a háziorvosukkal együttműködésben rendszeresen eljussanak a veszélytelen és fájdalmatlan hasi ultrahang vizsgálatra, amely révén - más betegségek mellett - a májrák is kezdeti stádiumban felfedezhető és hatékonyan kezelhető.

A legleleményesebb komposztkeret fotópályázat

2012-04-25
A legleleményesebb komposztkeret fotópályázat. A pályázat célja: készítsd el saját keretedet, ládádat, amiben Te is szívesen komposztálnál! A komposztálót megvásárolhatod, átalakíthatod és díszítheted a saját ízlésednek megfelelően, de persze még jobb, ha a keretet is Te magad készíted.

Nagy újrahasznosítás pályázat

2012-04-25
Készíts játékot, használati tárgyat vagy közlekedési eszközt a következő szelektíven gyűjthető hulladékokból: papír, üveg, fém, műanyag, kombinált italdoboz, és küldd el a kíirónak a fotóját!

Mindenkinek megvan a maga Everestje

2012-04-24
A kiíró a MOL Gyermekgyógyító Program támogatásával 2012 tavaszán "Mindenkinek megvan a maga Everestje" címmel két, egy-egy hetes élményterápiás tábort szervez Ausztriában és Lengyelországban, melyre jelen kiírás keretében jelentkezhetnek és pályázhatnak 14 és 18 év közötti fiatalok.

ODOO GARDROBE ruhatervezési pályázat

2012-04-24
A kreatív divat pályázat célja tehetséges fiatal divattervezők bevonása a BME SOLAR DECATHLON versenyen részt vevő Odooproject csapatának munkájába, lehetőséget biztosítva számukra, hogy nemzetközi porondon is bemutathassák munkáikat, ezzel emelve a ház és a csapat megjelenésének színvonalát.

Kulturális Fesztiválok Kollégium pályázata

2012-04-23
A pályázat célja: kulturális fesztiválok, rendezvénysorozatok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése.

Tegyünk a vizeinkért - alkotói pályázat

2012-04-22
A kíirók a Nemzetközi Duna Nap alkalmából 2012-ben ismét meghirdetik a Duna Művészeti Mestere alkotói pályázatot.

Mesél a kerámia

2012-04-22
A 2011-ben meghirdetett rajzverseny népszerűségén felbuzdulva a kiíró ismét elkötelezte magát a tehetséges gyerekek felkutatása, és a keramikus szakma hagyományainak ápolása mellett, ezért új rajzpályázatot hirdet meg 5 és 12 év közötti gyerekek számára.

Nálatok laknak-e állatok? Mert nálunk igen - fotópályázat

2012-04-22
"Nálatok laknak-e állatok? Mert nálunk igen!" címmel a kiírók közösen fotópályázatot hirdetnek általános iskolák és tanulóik számára.

Katonák Hősök fotópályázat

2012-04-22
Fotózz, hogy megtudjuk: mit jelent számodra a hagyomány és megújulás!

X. Kárpát-medencei "Csengey Dénes" Vers - és Prózamondó Verseny

2012-04-22
A kiírok célja, hogy felkutassák, és nyilvánossághoz juttassák az anyaországban és a határon túli területeken azokat az amatőr vers- és énekmondókat, akik magas művészi fokon tolmácsolják a magyar irodalom remekeit.

Csőrre tölts!

2012-04-21
Madárfotó-pályázat

Szülőföldem

2012-04-20
Kelemen Gábor halálának 20. évfordulója alkalmából, rá emlékezve a kíiró képzőművészeti és irodalmi pályázatot ír ki Szülőföldem címmel.

Kedvenc madaram

2012-04-20
A kíiró rajzpályázatot hirdet "Kedvenc madaram" címmel, általános iskolások számára.

A város fája

2012-04-20
A kíiró fotópályázatot hirdet "A város fája" címmel, középiskolások számára

A tanyák értékei

2012-04-20
Pályázat a tanyák értékeiről egyetemistáknak és főiskolásoknak.

Ne légy láthatatlan!

2012-04-20
A kíiró irodalmi és grafikai pályázatot hirdet leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű témában.

Várkonyi Zoltán életművének bemutatása

2012-04-20
A kiíró pályázatot ír ki a száz éve született Várkonyi Zoltán, legendás színházcsináló, karizmatikus színházpedagógus és neves filmrendező életművének bemutatására.

Pályázati felhívás Várkonyi Zoltán filmrendező életművének bemutatására

2012-04-20
A kíirók pályázatot írnak ki a száz éve született Várkonyi Zoltán, legendás színházcsináló, karizmatikus színházpedagógus és neves filmrendező életművének bemutatására.

Nyiss ránk

2012-04-20
A kiíró 2012-ben is országos képzőművészeti pályázatot hirdetnek professzionális és nem hivatásos alkotóknak egyaránt.

Design Management Díj 2012

2012-04-20
A díj célja, hogy bemutassa, hogyan segítheti a design alkalmazása és szakszerű menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes működését, elismerje ennek kiváló példáit.

Felhívás szakmai továbbképző programon való részvételre pedagógusok számára

2012-04-20
A kiíró pályázatot hirdet előítélet-mentesség oktatása, tolerancia- és holokauszt-oktatás, valamint médiaoktatás iránt érdeklődő és elkötelezett magyarországi és határon túli tanárok számára egyhetes, bentlakásos, nemzetközi szakértőképzési programon való részvételre.

Pályázati felhívás fiatal gazdáknak

2012-04-20
A Program célja, hogy személyes példákon keresztül bemutassa a mezőgazdaság működését, az élelmiszer előállításban és társadalomban betöltött szerepét, a gazdálkodói életforma mindennapjait és tájékoztatást adjon az agrár- és vidékfejlesztési támogatások működéséről, különös tekintettel azok indokoltságára.

Pályázati felhívás városi fiataloknak

2012-04-20
A Program célja, hogy személyes példákon keresztül bemutassa a mezőgazdaság működését, az élelmiszer előállításban és társadalomban betöltött szerepét, tájékoztatást adjon az agrár- és vidékfejlesztési támogatások működéséről, indokoltságáról.

BoH Art Project 2011 / BoH Art 2011 művészet

2012-04-20
Pályázat célja: Kiállítások, konferenciák, találkozók, Artist in residence program szervezése.

Kínai Híd Nyári Tábor Magyar Középiskolai Diákok Részére

2012-04-19
Wen Jiabao kínai miniszterelnök úr a 2008-as szecsuáni földrengést követően tanúsított magyar segítségért köszönetét kívánja kifejezni azzal, hogy Kínában nyári tanulmányutat hirdet meg középiskolai diákok és kísérő pedagógusok részére.

Versmondó verseny I.

2012-04-18
A kiíró I. versmondó versenyét hirdeti meg "Új versek új stílusban" alcímmel.

Zsigmond Márta Médiadíj

2012-04-18
A 2010-ben elhunyt Zsigmond Márta emlékére alapított díjra olyan újságírók pályázhatnak, akik munkáikban a nők érdeklődésére fokozottan számottartó kérdéseket dolgozzák fel - a közélettől a divatig bármilyen témában -, s az emberi harmóniáért, lelki és testi átváltozásunkért tevékenykednek.

ERICSSON-DÍJ 2012

2012-04-16
A díj alapításának célja, hogy támogassa és erősítse a magyarországi matematikai és természettudományos alapképzés világviszonylatban is kiemelkedő színvonalát, igényességét.

Megyei Képzőművészeti Vetélkedő V.

2012-04-16
Idén ötödik alkalommal hirdeti meg a kíiró megyei szintű egyéni alkotóversenyét, amelyen a gyerekek két különböző műfajban és ezeken belül három korcsoportban mérhetik össze tehetségüket, felkészültségüket.

Én így látom 2.0

2012-04-16
Kreatív pályázat a hamisításról és a szerzői jogi jogsértésekről 14 éven felüli diákoknak és felsőoktatásban tanuló hallgatóknak esszé-novella, fotósorozat, képregény és plakát kategóriákban.

Magyar Kapcsolattartó Pontjának pályázati felhívása tanulmány elkészítésére

2012-04-16
A kiíró Magyar Kapcsolattartó Pontjának pályázati felhívása tanulmány elkészítésére.

Értékünk: a család - fotópályázat

2012-04-15
A kíiró fotópályázatot hirdet az "Én családom" és "Az idősek" címmel. Egyesületünk szeretné megismerni, hogy a pályázók milyen értékeket látnak a családban, hogy látják az idősek generációját.

A FISZ alkotói pályázatot hirdet

2012-04-15
A kíiró ebben az évben is meghirdeti alkotói pályázatát.

Tündérszó Meseíró Pályázat 2012

2012-04-15
A kíiró már harmadszor hirdeti meg Tündérszó Nemzetközi Meseíró Pályázatot.

Új Padlástér novellapályázat

2012-04-15
A kíiró meghirdeti az Új Padlástér elnevezésű három körből álló novellapályázatát.

Családdal vagyok rajzpályázat

2012-04-15
Rajzpályázat 3-14 éves gyermekek számára.

Fényképpel ötvözve

2012-04-15
A kíiró pályázatot hirdet minden közép- vagy felsőfokú képzőművészeti szakágakban tanuló, vagy már végzett 15-35 év közötti fiatalok számára.

DJUICE Addoda videoverseny

2012-04-15
A kíiró a tavaly kifejlesztett legújabb adománygyűjtő applikációjához kapcsolódóan videóverseny pályázatot hirdet, melyre olyan pályamunkákat várnak, melyek ötletes videók formájában mutatják be és népszerűsítik az ADDODA elnevezésű mobilalkalmazás használatát.

Szeresd a vidéket!

2012-04-15
A kíiró "Szeresd a vidéket!" címmel gyermekrajz pályázatot hirdet. A pályázat célja a vidéki élet népszerűsítése, ezúttal a legkisebbek körében.

Indul Terézanyu pályázat 2012

2012-04-15
Harmadik éve hirdetik meg a kíirók pályázatukat. Újdonság lesz idén, hogy felnőttek mellett már kamaszok is jelentkezhetnek a pályázatra. A legjobb alkotásokat ebben az évben is több százezer forint összértékű könyvutalvánnyal és további különdíjakkal jutalmazzák. A pályázat egyik témája a felnőtt nőket szólítja meg: miként változott meg életük az anyasággal? A tinédzserektől pedig arra várják a választ, hogy milyen ma kamasznak lenni.

Otthonteremtő program

2012-04-15
A kiíró pályázatot hirdet olyan rászoruló családok részére akiknek nem rendelkeznek saját lakással és az albérletet nem tudják fizetni.

FÁK

2012-04-14
A kiíró a Magyar Költészet Napja és NEMES NAGY ÁGNES születésének 90. évfordulója alkalmából FÁK címmel versillusztrációk készítésére ösztönző alkotópályázatot hirdetett 14-18 év közötti tanulók számára.

Tuvudsz ivigy? versíró pályázat kisiskolásoknak

2012-04-13
A kiírók versíró pályázatot hirdetnek a "híres-neves Rácpácegres", azaz a Sárszentlőrincen található Lázár Ervin Emlékház 2012. májusi megnyitásának alkalmából.

Magyar kézműves remek X.

2012-04-13
A pályázat célja - a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése, - minőségi kézműipari termékek bemutatása, - a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének öregbítése/javítása, illetve - a magyar kézműiparban a vállalkozói kultúra elmélyítése és piaci helyzetük javítása a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása, bővítése és termékeik bemutatása révén.

Szerelmes madarak - rajzpályázat

2012-04-13
A kíiró rajzpályázatot hirdet a Valentin naphoz kapcsolódva "Szerelmes madarak" címmel, a cél megmutatni, hogy mennyire szeretik egymást a madarak, hogyan építenek fészket, udvarolnak egymásnak és énekelnek. Pályázni óvodás, alsó- és felső tagozatos kategóriában lehet.

Integrált természettudományos verseny

2012-04-13
A kíirók országos INTEGRÁLT TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VERSENYT hirdetnek a középiskolák 9-11. évfolyama számára.

Göcsej Filmszemle VIII

2012-04-13
A kíiró pályázatot ír ki filmesek számára.

Fashion és Beauty Fotópályázat

2012-04-13
A kiíró fotópályázatot hirdet nem csak fotósoknak!

Hommage á Zórád

2012-04-10
Formai, technikai, illetve méretbeli megkötés nincs (de az elkészült műnek könnyen szállíthatónak kell majd lennie), és az alkotás témájának szorosan kötődnie kell Zórád Ernő munkásságához vagy személyéhez.

MMM Díj tanárok és diákok számára

2012-04-10
Az alapítóról elnevezett Minőségi Díjat Matheidesz Mária hozta létre a minőségi nyelvtanulás elősegítése céljából. A minőségdíjat évente egy alkalommal, két külön kategóriában ítéli oda az MMM díjat kezelő kuratórium idegen nyelvet tanító tanárok, illetve diákok számára.

Varázslatos tavasz fotópályázat

2012-04-10
A kíiró "Varázslatos tavasz" címmel fotópályázatot hirdet 10-24 éves, diák kategóriában, és 25 éven felüli, felnőtt kategóriában.

Kombinált mikrohitel a Közép-magyarországi régióban / GOP-2011-4.1, KMOP-2011-1.3.1

2012-04-10
A legkisebb vállalkozások nagy odafigyelést igényelnek, hiszen erőn felül teljesítenek, és sok százezer embernek adnak munkát Magyarországon. Ezért fontos a számukra létrehozott „Kombinált mikrohitel” pályázathoz a mikrohitel-közvetítők kiválasztása. A mikrovállalkozások 10% önerő felmutatása mellett egyszerűen, egyablakos rendszerben, egyszerűsített eljárással igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást és mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt, így szinte a teljes fejlesztéshez állami forrás állhat rendelkezésre.

Értékünk: a család - rajzpályázat

2012-04-07
A kíiró városi rajzpályázatot hirdet 3-11 éves Pécsi óvodás és általános iskolás gyermekek részére. A pályamunkák tetszőleges technikával, legfeljebb A4-es méretben készülhetnek. Személyenként 1 alkotással lehet pályázni. Három korosztályt különböztetünk meg: 3-6, 7-8, 9-11 éveseket.

Emlékek

2012-04-07
A kíirók a költészet világnapja és a magyar költészet napja alkalmából pályázatot írnak ki az alábbi témakörben: "EMLÉKEK".

A magyar dal fővárosa - pályázat

2012-04-06
A szervezők 2012-ben is keresik azokat a magyar településeket, amelyek izgalmas, sokoldalú, átgondolt zenei programmal készülnek a Magyar Dal Napjára, és ringbe szállnak "A magyar dal fővárosa" címért.

TudásFeltöltés tudományvizualizációs vetélkedő

2012-04-06
TudásFeltöltés tudományvizualizációs vetélkedő (12-19 éves korosztály számára).

Velünk kukoricázz!

2012-04-06
Velünk kukoricázz! címmel gyermekrajz-pályázatot hirdet a kíiró, amelyre általános iskolás csoportok (3-8 fő) projektmunkáit várja Rippl-Rónai József munkásságához kapcsolódóan.

Vizuális Művészetek Kollégium pályázata

2012-04-05
A kiíró nyílt pályázatot hirdet a 2012. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából.

Hatalmas Húsvéti rajzpályázat 2012

2012-04-05
Rajzolj egy meseillusztrációt és nyerd meg Nyuszót vagy Puszót a két szalmanyúl egyikét!

Pályázat a feriku kötetben való megjelenésre

2012-04-04
Pályázat a feriku kötetben való megjelenésre.

Én nem fogom be

2012-04-04
Március 15-én, az ünnep szellemében a kíiró Én nem fogom be - Közéleti célú líra címmel meghívásos és nyílt pályázatot hirdet közéleti/politikai tartalmú költemények írására.

Typographic Games plakátpályázat

2012-04-03
Az ismert prémium papírmárka, a Conqueror "Typographic Games" néven sport témájú, tipográfiai plakátpályázatot hirdetett.

A Csokoládé - Út a kakaóbabtól a csokoládéig

2012-04-03
A fotópályázat kiírásával a kiíró célja, hogy lehetőséget és teret biztosítson olyan fiatal, tehetséges művészek számára, akik az adott téma feldolgozása során művészi megközelítésből mutatják be a csokoládé ezerarcúságát.

Novella-, haiku- és fanfictionverseny

2012-04-03
A tavaszi nagytakarítás és a nyalóka-romantika remélhetőleg legalább húsz fokában égve a kiíró ismét lehetőséget biztosít a hólapáttal összehordott patronkészlet megcsapolására.

Él-elem

2012-04-02
A kíirók országos pályázatot hirdetnek, általános és középiskolás tanulók részére.

Természetes kő az építészetben 2012

2012-04-02
A kíirók "Természetes kő az építészetben 2012" díjra közös pályázatot hirdetnek.

Tanulmányi támogatás vak és gyengénlátó tanulók számára

2012-04-02
A pályázat célja, hogy a kíiró megkönnyítse a látássérült fiatalok oktatásban való részvételét, s ezáltal piacképes végzettségre tegyenek szert, s így a fogyatékkal élők foglalkoztatási esélyei növekedhessenek.

Alkoss Szabadon!

2012-04-02
Az Arany Penge Kreatív Fesztivál a legjobb lehetőség, hogy megmérettesd magad, hogy képességeid kézzelfogható elismerésben részesüljenek, hogy ügyfeleid, partnereid, az egész hazai szakma számára bizonyítsd kiválóságodat.

Sisi Bora - Borcímke- és Csomagolástervezési Pályázat

2012-04-01
Erzsébetváros alapításának 130. évfordulójára, a kerület névadójára, Erzsébet királynéra, vagyis Sisire emlékezve Budapest VII. Kerületi Önkormányzata pályázatot ír ki "Sisi Bora" borcímkéjének és csomagolásának megtervezésére. A pályázat célja, hogy a győztes pályamű a kerület protokolleseményein, illetve protokollajándékként utaljon a kerület névadójára - egyúttal Erzsébetváros gazdag történelmére is -, progresszív megvalósításával pedig jelezze, hogy a VII. kerület Budapest egyik kreatív központja.

Ifjúsági Sajtódíj

2012-04-01
A kíiró 1997-ben Ifjúsági Sajtódíjat alapított, amelyet évente egy fiatal tehetséges újságíró kaphat meg.

Pite, a kissün és barátai

2012-04-01
Ha füledbe csengenek édesanyád szebbnél-szebb meséi, ha úgy érzed másokat is érdekelhet milyen meseszövéssel kíséred álomba kisgyermekedet, vagy ha csak úgy érzed Te álmodtad meg a legszebb történetet a világon, itt az ideje, hogy másoknak is megmutasd.

Így írunk mi

2012-03-31
”ÍGY ÍRUNK MI” címmel a kíiró meghirdeti hagyományos versíró versenyét kicsiknek és nagyoknak.

Kedvezményes erdei iskola és táborozás

2012-03-31
Pályázati felhívás kedvezményes erdei iskolára és táborozási lehetőségre minősített "Kölyök-Fészek" Erdei Iskolában Alsómocsoládon.

Utazás a Balaton körül

2012-03-31
A kíiró pályázatot hirdet hazai és határon túli középiskolások számára (9-12 osztály) Eötvös Károly könyvének "kiegészítésére".

Én és a Béres Csepp

2012-03-31
A kíiró írásokat vár kedves vagy éppen torokszorító, felemelő és tanulságos "Béreses" történeteikről, hogy ezekkel köszönthessük Magyarország legnépszerűbb egészségvédő készítményét!

Bródy Sándor-díj

2012-03-31
A kíiró ebben az évben is kiadja a Bródy Sándor-díjat, amelyet azon első kötetes magyar nyelvű prózaírók egyike kapja meg, akinek könyve (novelláskötet vagy regény) 2011-ben jelent meg. A szerző és a kiadó is nevezhet.

Doktori és posztdoktori ösztöndíj-lehetőségek a francia nemzeti űrkutatási intézetben (CNES)

2012-03-31
A CNES minden évben körülbelül 100, doktori és posztdoktori ösztöndíjat ítél oda a tevékenységi körébe tartozó területekre kutatási szándékkal jelentkező fiatalok számára. A doktori ösztöndíjra jelentkezőkkel szemben támasztott alapföltétel, hogy rendelkezzenek olyan Master-2 diplomával, ami lehetővé teszi számukra a doktori iskolába történő beiratkozást, míg a posztdoktori ösztöndíjra jelentkezőknek legkésőbb a tervezett kutatási ciklus megkezdése előtt meg kell szerezniük tudományos fokozatukat (a CNES általi (rész)finanszírozással korábban doktoranduszként a CNES-nél dolgozók nem jelentkezhetnek erre az ösztöndíjra).

Doktori és posztdoktori ösztöndíj-lehetőségek a Commissariat ŕ l’Énergie Atomique-nál - valamint egyes kapcsolódó területeken - Franciaországban (CNRS, École Polytechnique, ADEME)

2012-03-31
Doktori és posztdoktori ösztöndíj-lehetőségek a Commissariat ŕ l'Énergie Atomique-nál - valamint egyes kapcsolódó területeken - Franciaországban (CNRS, École Polytechnique, ADEME)

Illusztrációs pályázat középiskolások számára

2012-03-31
A kíiró a Magyar Költészet Napja és NEMES NAGY ÁGNES születésének 90. évfordulója alkalmából FÁK címmel versillusztrációk készítésére ösztönző alkotópályázatot hirdet 14-18 év közötti tanulók számára.

Szerinted milyen lesz a világ 2200-ban? - Sci-fi pályázat

2012-03-31
A kíirók sci-fi pályázatot hirdetnek, ahol novella vagy tanulmány formájában fejthetik ki a jelentkezők, hogy ők milyennek képzelik el a világot 2200-ban.

Időkép applikáció

2012-03-31
A kíiró nyilvános pályázatot ír ki mobiltelefonokra optimalizált applikációjának továbbfejlesztésére.

Film- és irodalmi pályázat

2012-03-31
A kiírók Ottlik Géza születésének századik évfordulója alkalmából, rá emlékezve film- és irodalmi pályázatot hirdetnek középiskolások részére.

Ottlik pályázat - film- és irodalmi pályázat

2012-03-31
A kiírók Ottlik Géza születésének századik évfordulója alkalmából, rá emlékezve film- és irodalmi pályázatot hirdet középiskolások részére.

Mit jelent magyarnak lenni?

2012-03-31
A kiírók közös pályázatot hirdetnek a magyar nemzeti identitás kérdéskörében, melynek célja a nacionalista érvrendszer domesztikálása és progresszív irányba terelése; a haza liberális és/vagy baloldali meggyőződések kritikai vizsgálata; a nemzeti identitás európai kontextualizálása; a kisközösségi innováció elősegítése; továbbá a demokratikus versenyhelyzetek gyakorlása, társadalmi fórum teremtése és egy izgalmas, kreatív közösségi játék megalkotása.

Falvak, városok vadvilága

2012-03-31
A kiíró társasjáték-készítő pályázatot hirdet "Falvak, városok vadvilága" címmel Győr-Moson-Sopron és Vas megyei általános iskolák 1-2-3-4. osztályos tanulói részére.

Óvodánk vadvilága

2012-03-31
A kíiró terméskép-készítő pályázatot hirdet "Óvodánk vadvilága" címmel Győr-Moson-Sopron - és Vas megyei óvodák részére.

Moson Megye Színjátszó Találkozó XXII

2012-03-31
A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2012. május 11-től 13-ig a mosonmagyaróvári Flesch Károly Kulturális Központban ismételten megrendezi az amatőr színjátszó csoportok találkozóját.

Kreatív pályázat 13-23 évesek részére

2012-03-31
A kiíró kreatív pályázatot hirdet 13-23 éves korig.

Napfény az Őrségben, kedvezményes erdei iskola és táborozás

2012-03-31
Pályázati felhívás kedvezményes osztálykirándulás, erdei iskola, táborozási lehetőségre!

Megújuló energiahordozó felhasználását elősegítő, használati meleg víz előállítását és fűtésrásegítést szolgáló napkollektor-rendszer kiépítése alprogram / ÚSZT-ZBR-NAP-2011

2012-03-31
A támogatás célja A meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező valamint energiahatékonyság javítását célzó napenergiát hasznosító rendszerek (használati-melegvíz előállítására, épületek fűtésére, vagy az előbbi célok kombinált, esetleg egyéb hőigények kielégítésesre is szolgáló, többcélú napkollektoros rendszerek) beszerzése és telepítése.

Akkreditációs felhívás tanácsadó szervezetek részére

2012-03-31
A konstrukció célja, hogy a vállalkozás indításához, további eredményes működtetéséhez szükséges információnyújtás, egyedi, vállalkozás specifikus üzleti tanácsadás a már kiépült vállalkozásfejlesztési intézményrendszerre, illetve szakemberekre alapozva valósuljon meg.

Videoklip pályázat

2012-03-31
Videoklip pályázat - Készíts klipet a Nevergreen egyik dalára!

Gábor Dénes Diplomamunka Ösztöndíj

2012-03-31
A négyszázötvenezer forint összdíjazású pályázatra a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Pannon Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem informatikus és villamosmérnök hallgatói nevezhetnek. Jelentkezni az alap- és mesterképzésen írt szakdolgozatokkal, illetve diplomadolgozatokkal lehet.

Játssz nálunk, játssz velünk!

2012-03-31
A kiíró pályázatot hirdet szólisták, zenészek és zenekarok részére

Singularity University verseny

2012-03-31
A kiíró oylan koncepciót/ötletet vár, amely képes 10 millió ember életét pozitívan befolyásolni 5 év alatt valamilyen exponenciális technológia segítségével.

Nyaralás, osztálykirándulás Hajdúszoboszlón

2012-03-31
Pályázat célja: Szeretnének olcsó nyaralási, pihenési lehetőséget biztosítani diákcsoportok részre.

Pályázat - Mi és a nagyszülők

2012-03-31
A kíiró pályázatot hirdetnek "Mi és a nagyszülők" címmel, szülőknek, nagyszülőknek és unokáknak.

Fényképezőgéppel Andrea Palladio nyomában

2012-03-31
A kíiró fotópályázatot hirdet "Fényképezőgéppel Andrea Palladio nyomában" címmel. Ez a fotópályázat a Bréda Kastély teljes külső és belső felújítása alkalmából kerül meghirdetésre.

Hungarikumok Magyarországon

2012-03-31
A kíiró két részből álló pályázatot hirdet "Hungarikumok Magyarországon, helyi jellegzetességek a Dél-Alföldön" címmel.

Visegrádi Nyári Egyetem

2012-03-31
Idén tizenegyedik alkalommal rendezik meg a Visegrádi Nyári Egyetemet Krakkóban 2012. július 1. és 14. között. Pályázat Visegrádi Nyári Egyetemen való részvételre.

A madarak felszállnak - képzőművészeti pályázat

2012-03-30
A kíirók képzőművészeti pályázatot hirdetnek az általános iskolák felső tagozatai számára A madarak felszállnak címmel.

Crosstalk video art festival

2012-03-30
Média- és videómunkák beküldésével lehet pályázni a nemzetközi crosstalk video art festival 5. kiadásában való részvételre.

Téli fény - fotópályázat

2012-03-30
Készíts egy képet... TÖLTSD FEL... és nyerd meg a 15 000 Ft-os vásárlási utalványát!

Let's Colour Projekt

2012-03-30
A kíirók a tavalyi első magyarországi Let's Colour Projekt folytatásaként 2012-ben ismét kiírja közösségi pályázatukat.

Fotóhónap 2012

2012-03-30
A pályázat célja: 2012 novemberében a fotófesztivál megrendezésével a mai fotográfiai élet értékeinek bemutatása, kiállítások, szakmai rendezvények szervezése.

MOL Tehetségtámogató 2012 Sport

2012-03-30
A kíiró pályázatot hirdet 10-18 éves magyarországi általános és középiskolás diákok részére, akik országos vagy nemzetközi sportversenyeken kiemelkedő teljesítményt értek el eddig és szakmai fejlődésükhöz további támogatásra van szükségük.

Vasvári Színjátszó Fesztivál - 2012

2012-03-30
A kiírók színjátszó társulatok nevezését várják a következő kategóriákban: gyermek (14 éves korig), ifjúsági (15-25 éves), felnőtt (25 év felett vagy vegyes korú csapat).

Képzelni lehet!

2012-03-30
A kíiró Gyermekgalériája rajzpályázatot hirdet óvodások, általános iskolások és középiskolások részére.

A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása / NFA-2012-KKV

2012-03-30
A pályázat célja: a Nemzeti Együttműködési Programban és a Magyar Munka Tervben foglaltak alapján a KKV-k fejlődésének, a gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik megerősítése, versenyképességük növelése, ezen vállalkozásoknál az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása; a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű kistérségekben, településeken; a hátrányos helyzetű munkavállalók, ezen belül az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; a területi kiegyenlítő folyamatok elősegítése és a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése.

Pályázat a Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor 19. programjain való részvételre

2012-03-30
A kíiró pályázatot hirdet a Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor 19. programjain való részvételre.

Marie Claire, MEGÚJULÁS - Kampány a Nőkért 2012

2012-03-30
A kiíró pályázatot hirdet, amelyre magánszemélyek jelentkezhetnek olyan, már működő projektekkel, amelyeknek további fejlesztésére és fenntartására anyagi támogatásra és szakértői tanácsokra van szükség. Elvárás, hogy a projektek ne csak a pályázó személy életére legyenek pozitív hatással, hanem kisebb-nagyobb közösségek munkáját, életfeltételeinek javítását is szolgálják.

SZKÉNÉ PÁLYÁZAT 2012 - művészeti pályázat

2012-03-30
Fiatal pályakezdőket invitál a kíiró a kortárs alkotóművészet területeiről, lehetőséget kínálva, hogy progresszív előadóművészeti, vizuális, zenei, irodalmi vagy filmes projektjeikkel bemutatkozhassanak a Szkéné Színházban, szakmai és infrastrukturális segítségük mellett.

Pályázat informatikai eszközökre: számítógépek, tablet pc-k, multifunkciós nyomtatók

2012-03-30
A kiíró pályázatot hirdet nagy mennyiségű számítógép, tablet pc, multifunkciós nyomtató eszköz ingyenes kiosztására.

Takarékoskodj a Föld energiájával!

2012-03-30
A kíiró országos, nyilvános, titkos építészeti és épületenergetikai komplex hallgatói tervpályázatot hirdet Magyarország valamennyi felsőfokú építészképző oktatási intézményének hallgatói részére.

Volt egyszer egy Mesebolt

2012-03-29
A kíiró Gazdag Erzsi ifjúsági író, költő születésének 100. évfordulója, és a költészet napja alkalmából Volt egyszer egy Mesebolt címmel megyei versillusztrációs pályázatot hirdet óvodásoknak, és az általános iskolák első és második osztályos tanulói számára.

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése / DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11, KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.1/F-11

2012-03-29
A konstrukció célja versenyképes turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása. A létrehozandó szolgáltatások kapcsolódhatnak attrakcióhoz, de attól függetlenül is megvalósíthatók. Szálláshely szolgáltatásainak fejlesztése - az alábbi kivétellel - nem támogatható.A Közép-dunántúli és a Közép-magyarországi régióban a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő szálláshelyhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása is cél.

Erre gyűjtök - Fotópályázat

2012-03-29
FOTÓZD LE, AMIRE vágysz TÖLTSD FEL... ÉS NYERJ AKÁR EGY HD videókamerát!

Az éltető víz - a jövő kék aranya

2012-03-26
Az Aprólépés csapata a közelgő víz világnapja (márc. 22.) alkalmából pályázatot hirdet: "Az éltető víz - a jövő kék aranya" címmel.

Androideák újratöltve

2012-03-26
A kiíró ismét meghirdette a sikeres alkalmazás-ötletpályázatot, az Androideákat: öt témában küldhetnek alkalmazás ötleteket az erre a célra fejlesztett alkalmazáson keresztül a pályázók: Eszem-iszom, Éjszakai műszak (bulik, klubok), Premier előtt (színház és mozi), Mi újság? (közösségi appok), Just for fun (további témák, játékok).

Diplomamunkák, szakdolgozatok publikációja 2012/1

2012-03-25
A főként doktori disszertációkat megjelentetető kiíró a beérkezett szakdolgozatokat könyvsorozatban, kiadványonként gyűjteményes formában jelenteti meg.

Energy Challenge

2012-03-23
Idén először kerül megrendezésre az ExxonMobil Energy Challenge országos verseny, mely során a résztvevők változatos kihívások teljesítésén keresztül nyerhetik el a fődíjat, és indíthatják be karrierjüket az ExxonMobilnál.

IMMIGROPOLY Országos Vetélkedő

2012-03-23
A verseny célja, hogy a felsőoktatásban - elsősorban a társadalomtudományok területén - tanuló diákok tájékozottabbá váljanak a 21. századi migrációs trendekkel kapcsolatban, és új ismereteket szerezve a témában, játékos vetélkedő formájában mérjék össze erejüket. A verseny első fordulója levelezős (e-mailes) formában zajlik, melyet követően a legjobb 10 csapat egy országos döntőben versenghet az első helyekért 2012 őszén Budapesten.

Fejér Megyei Diáknapok / KTK 312

2012-03-12
A találkozó célja: nyilvános fellépést, bemutatkozási lehetőséget biztosítani a művészetekben tehetséges fiatalok számára, valamint színvonalas szabadidős lehetőséget és tapasztalatcserét kínálni a tanulók, a pedagógusok és a szervezők számára.

Antológia pályázat

2012-02-28
A kiíró megjelenteti következő Antológiáját, amely egy fantasztikus lehetőség azok számára, akik eddig jól titkolták nagyszerű írói-költői adottságaikat, vagy csupán egy kedvező lehetőségre vártak!

Ügyfélkapu

E-mail cím:

Jelszó: